Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Artykuł sponsorowany

Grupa BMI - znacznie więcej niż dach

Grupa BMI to największy na świecie producent materiałów budowlanych przeznaczonych do pokryć dachowych zarówno dla dachów skośnych, jak i płaskich. W Polsce w skład Grupy BMI wchodzą: BMI Monier Braas zajmujący się produkcją materiałów pokryciowych dla dachów skośnych - dachówek cementowych i ceramicznych, BMI Icopal produkujący m.in. papowe materiały hydroizolacyjne różnych typów i oferujący pokrycia syntetyczne PVC i TPO przeznaczone dla dachów płaskich oraz BMI Awak zajmujący się produkcją klap dymowych, naświetli i wyłazów dachowych.

BMI ICOPAL posiada w swojej ofercie handlowej papy o dobrze rozpoznawalnych wśród wykonawców i klientów nazwach rynkowych, tworzące grupę Flagowych Pap Icopal. To co zdecydowanie odróżnia Papy Flagowe od innych pap z oferty BMI Icopal i od pap innych producentów to  zdecydowanie najkorzystniejsze parametry techniczne i użytkowe oraz niezaprzeczalna wysoka jakość i stabilność parametrów technicznych.

W procesie produkcji Flagowych Pap Icopal wykorzystano najnowocześniejsze technologie - Szybki Profil SBS i Szybki Syntan SBS, nowoczesne linie produkcyjne oraz długoletnie - ponad 40-letnie doświadczenie technologiczne.

Pozwoliło to na uzyskanie przez Flagowe Papy Icopal istotnych przewag technologicznych:

  • znacznie szybszego zgrzewania pap lub ich aktywacji termicznej do podłoża; dzięki temu zachowane są wszystkie deklarowane parametry pap, które posiadały one przed aplikacją, co ma bezpośrednie przełożenie na brak degradacji struktury bitumu pod wpływem promieniowania UV  i w konsekwencjii na ich trwałość,
  • pewności aplikacji pap do podłoża bez ryzyka ich niedogrzania - zastosowane technologie kauczukowych pasm klejowych w papach Szybki Syntan SBS oraz mikroprofilowanie powierzchni spodniej w papach Szybki Profil SBS eliminują do minimum wpływ błędów ludzkich na jakość aplikacji,
  • aktywnego zastosowania systemu wentylacji podłoża z par i gazów - nawet w wypadku bardzo zawilgoconych podłóż dachowych, co ma duże znaczenie dla prawidłowej pracy całego układu dachowego - termoizolacji i hydroizolacji,
  • zastosowania najbardziej wyrafinowanych technicznie osnów w postaci stabilizowanych włóknin poliestrowych z włókien ciągłych, stabilizowanych kompozytów poliestrowo - szklanych czy wzmacnianych welonów szklanych i umiejscowienie ich w najbardziej odpowiednim miejscu przekroju papy, w zależności od jej przeznaczenia, co umożliwia osiągnięcie przez papy bardzo wysokich parametrów techniczno-użytkowych,
  • wysokiego stopnia  modyfikacji wyrobów kauczukiem syntetycznym SBS, co w przypadku większości pap umożliwia uzyskanie giętkości na poziomie -20÷-30ºC/Ø30 mm a tym samym umożliwia ich prawidłową pracę na dachu w okresie obniżonych temperatur i zapewnia odporność na prowadzenie prac konserwacyjnych na dachu zimą (odśnieżanie), jak również znacząco wydłuża żywotność użytkową wyrobów.

Najbardziej zaawansowana technologia zastosowana we Flagowych Papach Icopal, determinacja i doświadczenie technologów oraz specjalistyczny park maszynowy umożliwiły zastosowanie niespotykanego wcześniej zabiegu odejścia przez producenta od stosowania ujemnych tolerancji niektórych parametrów użytkowych pap. Dowiedz się więcej >>

Najbardziej spektakularnym zabiegiem jest zadeklarowanie tolerancji grubości wyrobu w przedziale (-0, +0,4 mm), oraz tolerancji maksymalnej siły rozciągającej wzdłuż i w poprzek w przedziale tolerancji (-0, +100 N/5 cm) lub (-0, +200 N/5 cm). Oznacza to w praktyce, że BMI Icopal może "pomylić się" tylko na korzyść klienta, czyli że np. rzeczywista grubość papy o deklarowanej grubości 5,2 mm będzie wynosić od 5,2 do 5,6 mm.

Do grupy Flagowych Pap Icopal należą papy produkowane w technologiach Szybki Profil SBS i Szybki Syntan SBS oraz papy wchodzące w skład Systemu Bezpieczny Fundament Icopal:

Flagowe Papy Icopal Flagowe Papy Icopal
Flagowe Papy Icopal
Flagowe Papy Icopal w Technologii Szybki Profil SBSFlagowe Papy Icopal w Technologii Szybki Syntan SBSFlagowe Papy Icopal w Systemie Bezpieczny Fundament Icopal
● POLBIT EXTRA
● POLBIT
● EXTRADACH
● JUNIOR
● ALFA
● EXTRA WENTYLACJA
● WENTYLACJA
● TERMIK

● FUNDAMENT
● FUNDAMENT ANTYRADON

Flagowe Papy Icopal to wyroby, których jakość nie może budzić u nikogo żadnej wątpliwości. Są wśród wyrobów papowych jak wzorzec metra czy kilograma w Sevres pod Paryżem. BMI Icopal nie dopuszcza żadnej możliwości deprecjacji ich właściwości użytkowych. Jeśli klient nabywa jedną z Flagowych Pap Icopal, to otrzymuje wyrób o parametrach zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych a nawet korzystniejszych.

BMI Icopal wprowadził rewolucyjne zmiany (i nie jest to żadna przesada) w podejściu do najważniejszych parametrów użytkowych pap. Parametry takie jak: grubość papy i siła rozciągająca, przy której następuje zerwanie papy, nie posiadają ujemnej tolerancji wymiarowej. Parametr giętkości papy jest gwarantowany przez producenta. Gwarantowana jest również rodzaj i gramatura osnowy.

Poniżej zamieszczona tabela parametrów technicznych i użytkowych wszystkich Flagowych Pap Icopal prezentuje najważniejsze parametry pap z deklarowanymi przez BMI Icopal tolerancjami, stosowanymi osnowami oraz długościami okresów Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości.

      FLAGOWE PAPY ICOPAL SZYBKI PROFIL SBS
 Produkt  Odmiana  Grubość[mm]

Gwarantowana siła rociągająca [N/5cm ]

Gwarantowana giętkość w niskiej temp. [°C/ 30mm]

 Gwarancja
 Flagowe Papy Icopal

POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL® SBS

(kolor turkusowy)

Papa wierzchniego krycia na stabilizowanej włókninie poliestrowej 300 g/mdo wykonania warstwy wierzchniej w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach dachowych

 5,6

(5,6- 6,0)

1100 ( -0 / +350 ) / (1100 ÷ 1450)

900 ( -0 / +350 ) / (900 ÷ 1250)

-30 25 lat
 Flagowe Papy Icopal

POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS

(kolor turkusowy)

Papa wierzchniego krycia na stabilizowanej włókninie poliestrowej 250 g/mdo wykonania warstwy wierzchniej w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach dachowych

 5,2

(5,2 - 5,6)

 
950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300)


750 (-0 / +350) / (750 ÷ 1100)

-25 18 lat
 Flagowe Papy Icopal

POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL® SBS

Papa podkładowa na włókninie poliestrowej 250 g/mdo wykonania warstwy wierzchniej podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych

5,0

(5,0 - 5,4)

950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300)
750 (-0 / +350) / (750 ÷ 1100)
-25 18 lat
 Flagowe Papy Icopal

EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS

(kolor turkusowy)

Papa wierzchniego krycia na stabilizowanej włókninie poliestrowej 250 g/mdo wykonania warstwy wierzchniej w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach dachowych

5,2

(5,2 - 5,6)

950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300)
750 (-0 / +350) / (750 ÷ 1100)
-20 15 lat
 Flagowe Papy Icopal

EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS

Papa podkładowa na włókninie poliestrowej 250 g/mdo wykonania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych

4,0

 (4,0 - 4,4)

 950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300)
750 (-0 / +350) / (750 ÷ 1100)
-20 12 lat
 Flagowe Papy Icopal

ALFA TOP 5,0 SZYBKI PROFIL® SBS

(kolor turkusowy)

Papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej 160 g/mdo wykonania warstwy wierzchniej w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach dachowych

 5,0

(5,0 - 5,4)

 600 (-0 / +300) / (600 ÷ 900)
400 (-0 / +300) / (400 ÷ 700)
 -15  12 lat
 Flagowe Papy Icopal

JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL® SBS

(kolor turkusowy)

Papa wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego 80 g/mdo wykonania warstwy wierzchniej w wielowarstwowych pokryciach dachowych

4,2

(4,2 - 4,6)

550 (-0 / +300) / (550 ÷ 850)
300 (-0 / +250) / (300 ÷ 550)
-25 10 lat
Flagowe Papy Icopal

JUNIOR BAZA 3,0 SZYBKI PROFIL® SBS

Papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego 80 g/mdo wykonania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych

3,0

(3,0 - 3,4)

550 (-0 / +300) / (550 ÷ 850)
300 (-0 / +250) / (300 ÷ 550)
-25 10 lat

 

      FLAGOWE PAPY ICOPAL SZYBKI SYNTAN SBS
 Produkt  Odmiana  Grubość[mm]

Gwarantowana siła rociągająca [N/5cm ]

Gwarantowana giętkość w niskiej temp. [°C/ 30 mm]

Gwarancja
 Flagowe Papy Icopal

EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN® SBS

(kolor turkusowy)

Papa wierzchniego krycia na kompozycie z włókniny poliestrowej 250 g/mstabilizowanej siatką szklaną do wykonania warstwy wierzchniej nowo lub podlegających renowacji pokryciach dachowych w systemie jedno- lub wielowarstwowym.

KOMPOZYT: Poliester/JM-055 wzmacniany wtopioną siatką szklaną o podwyższonej stabilizacji wymiarów, do pokryć jednowarstwowych.

 5,2

(5,2 - 5,6)

1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)
800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)
-30 27 lat
 Flagowe Papy Icopal

WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN® SBS

Papa podkładowa na kompozycie z włókniny poliestrowej 140 g/mstabilizowanej siatką szklaną do wykonania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

KOMPOZYT: Poliester/EDS wzmacniany nićmi poliestrowymi o podwyższonej stabilizacji wymiarów, do pokryć dwuwarstwowych.

3,0

 (3,0 - 3,4)

550 (-0 /+200) / (550 ÷ 750)
300 (-0 /+150) / (300 ÷ 450)
-20 25-40 UT(*)
 Flagowe Papy Icopal

TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN® SBS

(kolor turkusowy)

Papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej 250 g/mdo wykonania warstwy wierzchniej nowo lub podlegających renowacji pokryciach dachowych w systemie jedno- lub wielowarstwowym.

5,2

(5,2 - 5,6)

 950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300)
750 (-0 / +350) / (750 ÷ 1100)
-25° 21 lat
 Flagowe Papy Icopal  

TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN® SBS

(kolor turkusowy)

Papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej 160 g/mdo wykonania warstwy wierzchniej nowo lub podlegających renowacji pokryciach dachowych w systemie jedno- lub wielowarstwowym.

5,0

(5,0 - 5,4)

 600 (-0 / +300) / (600 ÷ 900)
400 (-0 / +300) / (400 ÷ 700)
-15° 15 lat
 Flagowe Papy Icopal  

TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN® SBS

Papa podkładowa na kompozycie z włókniny poliestrowej 140 g/mstabilizowanej siatką szklaną do wykonania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

KOMPOZYT: Poliester/EDS wzmacniany nićmi poliestrowymi o podwyższonej stabilizacji wymiarów, do pokryć dwuwarstwowych.

2,5

(2,3 - 2,7)

550 ± 100
450 ± 100
-15
21-33 UT(**)

UWAGA: Więcej informacji na temat właściwości technicznych produktów na stronie www.icopal.pl

UT(*) - papa do stosowania tylko w układach technologicznych z papami zgrzewalnymi wierzchniego krycia i podkładem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt® SBS. Długość okresu gwarancji z papą WENTYLACJA Baza 3,0 Szybki Syntan® SBS zależy od typu papy wierzchniego krycia. Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

UT(**) - papa do stosowania tylko w układach technologicznych z papami zgrzewalnymi wierzchniego krycia. Długość okresu gwarancji z papą TERMIK Baza 2,5 Szybki Syntan® SBS oraz podkładem gruntującym Sinplast Primer® Szybki Grunt SBS zależy od typu papy wierzchniego krycia. Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

    FLAGOWE PAPY ICOPAL DO IZOLACJI CZĘŚĆI PODZIEMNYCH
 Produkt  Odmiana  Grubość[mm]

Gwarantowana siła rociągająca [N/5cm ]

Gwarantowana giętkość w niskiej temp. [°C/ 30 mm]

Gwarancja
 Flagowe Papy Icopal

FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS

Papa na włókninie poliestrowej 250 g/m2 do wykonania izolacji przeciwwodnych fundamentów, ścian konstrukcyjnych, płyt posadowionych w gruncie w wypadku, gdy woda gruntowa wywiera ciśnienie hydrostatyczne.


4,0

(4,0 - 4,4)

950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300)
750 (-0 / +350) / (750 ÷ 1100)
-12 50 lub 99 lat (***)
 Flagowe Papy Icopal  

FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS

Papa na włókninie poliestrowej 250 g/m2 zabezpieczona folią do wykonania bariery antyradonowej oraz izolacji przeciwwodnych fundamentów, ścian konstrukcyjnych, płyt posadowionych w gruncie w wypadku, gdy woda gruntowa wywiera ciśnienie hydrostatyczne.

4,0  950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300)
750 (-0 /+350) / (750 ÷ 1100)
-12 50 lub 99 lat (***)

UWAGA: Więcej informacji na temat właściwości technicznych produktów na stronie www.icopal.pl

(***) - Papy do zabezpieczeń części podziemnych posiadają podstawową gwarancję 50 lat (o ile nie ma dostępu słońca do ich powierzchni w trakcie ich użytkowania) lub 99 lat jeśli są stosowane zgodnie z jednym z rozwiązań Systemu Bezpieczny Fundament Icopal (zasady udzielania gwarancji).

Na szczególną uwagę zasługuje papa Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS - prawdziwy "pancernik" we flocie Flagowych Pap Icopal. To papa, która nie ma sobie równych na rynku polskim. Grubość deklarowana przez producenta wynosi aż 5,6 mm i nie ma odpowiednika na rynku polskim w segmencie pap dachowych (w praktyce można się spodziewać, że będzie większa), zastosowana osnowa to stabilizowana włóknina poliestrowa z włókien ciągłych o niespotykanej nigdzie indziej gramaturze 300 g/m2(!), giętkość tej papy to aż - 30ºC/Ø30 mm, co jest wynikiem modyfikacji kauczukiem syntetycznym SBS najlepszej jakości - nie ma obaw aby papa ta uległa destrukcji przez promienie UV, mróz i inne niekorzystne warunki zewnętrzne przez okres co najmniej 35 lat. Podobnie wysokie parametry techniczne i użytkowe posiada papa z funkcją wentylacji podłoża Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS oraz inne Flagowe Papy Icopal. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów >>

Aby wizualnie odróżnić papy z grupy Flagowych Pap Icopal od innych wyrobów BMI Icopal oraz od wyrobów konkurencyjnych, każda z nich jest zaopatrzona na zewnętrznej stronie w niepowtarzalną hydrofobizowaną i spiekaną na gorąco posypkę o charakterystycznym turkusowym kolorze. Posypka ta posiada bardzo niską nasiąkliwość nie pozwalającą wilgoci wniknąć w jej strukturę. Dzięki temu woda opadowa zamarza jedynie na  powierzchni posypki nie odspajając jej od bitumu. Asfaltowa struktura papy jest lepiej chroniona przed szkodliwym wpływem promieni UV, a w rynnach nie odkładają się kilogramy osypującej się posypki. Przy znaczących ilościowo zamówieniach Producent może zapewnić produkcję wybranych pap w innych kolorach posypki.

Flagowe Papy Icopal

Wszystkie Flagowe Papy Icopal charakteryzują się długoletnimi okresami Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości Icopal. Gwarancja na produkty rejestrowana jest na stronie www.gwarancje.icopal.pl w okresie 45 dni po ich nabyciu.
Jakość Flagowych Pap Icopal została doceniona na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2018 - wyroby te otrzymały Złoty Medal Targów Poznańskich.

Na koniec pozostaje wyrazić nadzieję, że kupując jedną z Flagowych Pap Icopal klienci będą mieli poczucie nabycia produktu niezniszczalnego, wielopokoleniowego, o niepowtarzalnej jakości, o parametrach których mogą być pewni, produktu, który odpłaci im wysokimi walorami użytkowymi i żywotnością liczoną w dziesięcioleciach.

Szczegóły dotyczące Flagowych Pap Icopal: www.flagowepapy.icopal.pl

BMI Icopal BMI Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola, Poland 

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.