Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Artykuł sponsorowany

Polimoczniki okiem eksperta z Schomburg Polska

Nowoczesne powłoki polimocznikowe GEPOTECH do ochrony konstrukcji
Schomburg Polska  |  25.04.2019
FOT. 1. Pompa do natrysku polimoczników prezentowana na początku lat 2007-2009
FOT. 1. Pompa do natrysku polimoczników prezentowana na początku lat 2007-2009
Schomburg Polska

Technologia polimoczników oparta jest na zastosowaniu dwuskładnikowych powłok nakładanych metodą natrysku. Pierwsze kompozycje wprowadzono w Stanach Zjednoczonych w latach 80. ubiegłego wieku. Produkty te pojawiły się na rynku w wersji handlowej w roku 1987 i od tego czasu nieustannie się rozwijają. Sprzedaż polimoczników w roku 1990 wyniosła zaledwie 5 ton w skali światowej, podczas gdy już w roku 2006 osiągnęła poziom 35 000 ton. Zapotrzebowanie na te produkty było szacowane w 2013 na ponad 164 000 ton, a prognoza na rok 2020 jest na poziomie co najmniej 225 000 ton.

W bardzo znaczącym stopniu do takiego wzrostu zainteresowania technologią żywic polimocznikowych przyczynił się równoległy postęp w konstruowaniu nowoczesnych pomp natryskowych, ich dostęp i serwis - ewolucję w tym zakresie pokazują FOT. 1-2. Technologia ta jest stosowana coraz częściej w Europie, przy czym produkty te zaliczane są do szerszej grupy poliuretanów. Stały rozwój w zakresie kolejnych obszarów zastosowań polimoczników wyraźnie wskazuje na potencjał tej technologii. Ze względu na fakt, iż polimoczniki nie stanowiły dotąd odrębnej grupy produktowej, trudno było wyodrębnić obiekty referencyjne. W ostatnim czasie jednak pojawia się ich coraz więcej, m.in. w zakresie budownictwa przemysłowego, inżynierii komunikacyjnej i budownictwa ogólnego. Dowiedz się więcej >>

 FOT. 2. Nowoczesna pompa natryskowa w zabudowie samochodowej
FOT. 2. Nowoczesna pompa natryskowa w zabudowie samochodowej

Zgodnie z definicją opracowaną przez Europejskie Stowarzyszenie PDA Europe polimocznik (polyurea), lub inaczej określając elastomer polimocznikowy, jest substancją powstałą wskutek reakcji dwóch składników: kompozycji dwuizocyjanianu dwufenylometanu oraz kompozycji poliaminowej. Izocyjanian może występować w dwóch odmianach, jako aromatyczny czy też alifatyczny. Dodatkowo może być monomerem, polimerem lub mieszanką tychże wariantów. Izocyjanian występuje w postaci quasi-prepolimeru lub samego prepolimeru. Oba mogą być zbudowane z amin zakończonych żywicą polimerową lub z hydroksylów zakończonych żywicą polimerową. Ważne, aby żywica w tym związku miała postać aminową, czyli nieposiadającą grupy hydroksylowej. W większości przypadków nie zawiera także katalizatora. W jej składzie mogą dodatkowo występować pigmenty, dzięki któremu uzyskuje się barwne powłoki.

Łańcuchowa budowa polimerów pozwala na tzw. ruchy segmentalne. Dzięki tej właściwości, po przyłożeniu sił zewnętrznych, obserwuje się jedynie wygięcie łańcuchów, a nie ich zerwanie. Po ustaniu oddziaływania siły wracają one do swojego pierwotnego kształtu. Ta charakterystyczna cecha zapewnia nienaruszalność struktury powłoki, co z kolei przekłada się na wysoką trwałość, skuteczność i niezawodność systemu ochronnego wykonanego z powłoki polimocznikowej.

Aplikacja powłoki polimocznikowej następuje przez bezpośredni natrysk na powierzchnię podłoża wymieszanych składników. Do tego stosuje się specjalistyczne wysokociśnieniowe urządzenia natryskowe (ciśnienie komponentów w głowicy mieszającej wynosi powyżej 100 barów), równocześnie podgrzewające oba komponenty do temperatury ok. 75°C. W bardzo krótkim czasie następuje polimeryzacja, w wyniku której powstaje związana, trwała i odporna warstwa elastomeru polimocznikowego. W zależności od kompozycji uzyskuje się powłoki o różnorodnych właściwościach fizycznych.
Charakterystyka powłok wykonanych w technologii polimoczników, jak i sam proces aplikacji, wskazują powłoki ochronne jako jeden z głównych kierunków zastosowań zarówno w zakresie konstrukcji żelbetowych, jak i stalowych. Kolejną zaletą izolacji natryskowych jest metoda szybkiego i dokładnego nanoszenia na dużych powierzchniach wraz z elementami o zróżnicowanej geometrii i współczynniku rozszerzalności termicznej. W przypadku tradycyjnych technologii zawsze stanowi to bardzo słaby punkt i wymaga stosowania dodatkowych rozwiązań. Skonsultuj się ze specjalistami firmy Schomburg >>

Dzięki tak zaawansowanej technologii obiekt, w którym zastosowano system polimocznikowy, może być przywrócony do eksploatacji w bardzo krótkim czasie po zakończeniu nakładania powłok, co w znacznym stopniu redukuje wysokie koszty związane z wyłączeniem obiektu z użytkowania na czas remontu i przeprowadzenia napraw.

Główne właściwości powłok polimocznikowych z oferty firmy SCHOMBURG Polska

Charakterystyka powłok polimocznikowych

W porównaniu z dotychczas stosowanymi, tradycyjnymi produktami do powierzchniowej ochrony, powłoki polimocznikowe charakteryzują się poniższymi, wyróżniającymi je cechami, które uzyskuje się bezpośrednio po aplikacji:

 • ciągła membrana hydroizolacyjna, dopasowująca się do kształtu podłoża, doskonała przyczepność do różnych podłoży (system preparatów gruntujących),
 • natychmiastowa wodoodporność i odporność na ruch pieszy,
 • wyjątkowo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie,
 • wysoka zdolność do mostkowania rys, również w niskiej temperaturze,
 • wysoka wydłużalność,
 • dobra odporność na alkalia, rozpuszczone kwasy i detergenty,
 • niewymagane zbrojenie/wzmacnianie warstwy hydroizolacji,
 • nie powoduje przeciążenia obiektu/elementu konstrukcji,
 • dzięki możliwości zastosowania specjalnej ochrony powierzchniowej uzyskuje się wysoką odporność na działanie promieniowania UV,
 • zgodność z normą PN EN 1504-2 (oznakowanie CE).
 RYS. 1. Schemat budowy osadnika radialnego z powłoką GEPOTECH
RYS. 1. Schemat budowy osadnika radialnego z powłoką GEPOTECH

Ze względu na swoje właściwości powłoki polimocznikowe mogą znajdować zastosowanie w trzech głównych obszarach:

 • powierzchniowa ochrona zbiorników,
 • powłoki ochronne na dachach,
 • hydroizolacja płyt pomostowych mostów i wiaduktów.

W zależności od rodzaju podłoża pod systemy polimocznikowe należy dokonać wnikliwej oceny stanu powierzchni przeznaczonej do aplikacji powłoki. Właściwe przygotowanie podłoża, w tym gruntowanie, stanowi o trwałości całego systemu i skuteczności wykonywanej powłoki. Dlatego też w ofercie firmy Schomburg można znaleźć wiele rozwiązań materiałowych, spełniających wymagania dla różnych rodzajów podłoża.

Powierzchniowa ochrona zbiorników

Jest to system izolacji przeciwwodnej przeznaczony do nakładania metodą natrysku, składający się z produktu GEPOTECH 11/50 - dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej membrany na bazie czystego polimocznika oraz odpowiednich materiałów uzupełniających w postaci żywic gruntujących, odpowiednich dla podłoża.

Ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciaganie, wyjątkową elastyczność i odporność chemiczną tej membrany, system nadaje się do stosowania w przypadku wielu rodzajów budowli hydrotechnicznych (m.in. zbiorników, basenów, kanałów, zapór, rurociągów).

Właściwości i zalety tego rozwiązania:

 • dzięki doskonałej przyczepności do różnych rodzajów podłoży GEPOTECH 11/50 może być stosowany do naprawy warstwy hydroizolacji w różnych typach zbiorników i budowli hydrotechnicznych;
 • ze względu na szybkość aplikacji i krótki czas do osiągnięcia właściwości eksploatacyjnych możliwe jest bardzo szybkie obciążenie powłok GEPOTECH zarówno pod kątem mechanicznym, jak i chemicznym;
 • nadaje się do wszystkich rodzajów konstrukcji, dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej i zdolności mostkowania rys dynamicznych;
 • doskonała odporność chemiczna powłok GEPOTECH pozwala na zastosowanie również w przypadku budowli narażonych na kontakt z bardzo agresywnymi środkami chemicznymi.
 RYS. 2. Schemat ilustrujacy wykonanie zabezpieczenia bieżni w oczyszczalni ścieków
RYS. 2. Schemat ilustrujacy wykonanie zabezpieczenia bieżni w oczyszczalni ścieków

Powłoki ochronne powierzchni dachowych

Jest to system izolacji przeciwwodnej do nakładania metodą natrysku w oparciu o powłokę GEPOTECH 11/50 - dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicę na bazie czystego polimocznika o bardzo krótkim czasie sieciowania. Dzięki doskonałym właściwościom mostkowania rys i wysokiej odporności na naprężenia ­GEPOTECH 11/50 jest niezwykle uniwersalny i odpowiedni dla wielu rodzajów dachów.

 FOT. 3. Bieżnia w oczyszczalni ścieków z powłoką GEPOTECH 11/50
FOT. 3. Bieżnia w oczyszczalni ścieków z powłoką GEPOTECH 11/50
  FOT. 4. Zbiornik z powłoką GEPOTECH 11/50
FOT. 4. Zbiornik z powłoką GEPOTECH 11/50

Właściwości i zalety takiego rozwiązania:

 • dzięki doskonałej przyczepności membran do różnych rodzajów podłoży GEPOTECH 11/50 może być stosowany do naprawy warstwy hydroizolacji w przypadku różnych typów dachów;
 • szybkość aplikacji i oddania do eksploatacji ze względu na natychmiastowe osiągnięcie właściwości izolacyjnych i możliwość obciążenia ruchem pieszym membran GEPOTECH 11/50;
 • nadaje się do większości podłoży budowlanych dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej i zdolności mostkowania rys dynamicznych;
 • membrana GEPOTECH 11/50 stosowana jest w warstwie o niewielkiej grubości (2 mm), więc nie stanowi dodatkowego obciążenia;
 • membrana GEPOTECH 11/50 wykazuje doskonałą odporność na działanie alkaliów, rozcieńczonych kwasów oraz detergentów.
 FOT. 5. Pokrycie dachu z blachy trapezowej zabezpieczone powłoką GEPOTECH 11/50
FOT. 5. Pokrycie dachu z blachy trapezowej zabezpieczone powłoką GEPOTECH 11/50

Hydroizolacja płyt pomostowych, nawierzchni drogowych i innych elementów obciążonych dynamicznie

Jest to system, który bezspornie wpisuje sie w ochronę powierzchniową konstrukcji z funkcją izolacjonawierzchni jezdni, chodników oraz kładek. Do wykonywania izolacjonawierzchni przeznaczone są produkty typu GEPOTECH 21/55 - dwuskładnikowa, bezroz­puszczalnikowa membrana na bazie hybrydy polimoczników oraz ­GEPOTECH 11/50 - dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa membrana na bazie czystych polimoczników. Dzięki doskonałej wytrzymałości na rozciąganie, wyjątkowej elastyczności i odporności chemicznej prezentowany system jest niezwykle uniwersalny i nadaje się do wielu rodzajów podłoży narażonych na obciążenia ruchem oraz innych poddawanych obciążeniom dynamicznym elementom konstrukcji, występujących powszechnie w różnych typach obiektów, w tym inżynierii komunikacyjnej.

 FOT. 6. Aplikacja membrany GEPOTECH na nawierzchni drogowej
FOT. 6. Aplikacja membrany GEPOTECH na nawierzchni drogowej

Właściwości i zalety takiego rozwiązania:

 • dzięki doskonałej przyczepności membran do różnych typów podłoży GEPOTECH 21/55 i GEPOTECH 11/50 mogą być stosowane do wykonania lub naprawy warstw hydroizolacji, gdy mamy do czynienia ze zróżnicowanym układem warstw;
 • szybkość aplikacji i natychmiastowe osiągnięcie właściwości izolacyjnych i możliwość obciążenia membran ruchem pieszym lub układania kolejnych warstw systemu;
 • system nadaje się do wszystkich rodzajów konstrukcji, dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej i zdolności mostkowania rys dynamicznych;
 • membrany GEPOTECH 21/55 i GEPOTECH 11/50 są stosowane w warstwie o niewielkiej grubości (2 mm), więc nie stanowią dodatkowego obciążenia - jedynym istotnym obciążeniem jest wybrana warstwa wykończeniowa;
 • membrany GEPOTECH wykazują doskonałą odporność na wysoką temperaturę, więc istnieje możliwość bezpośredniej aplikacji na nich warstwy asfaltu.
 FOT. 7. Natrysk powłoki polimocznikowej GEPOTECH na posadzce przemysłowej
FOT. 7. Natrysk powłoki polimocznikowej GEPOTECH na posadzce przemysłowej

Wykonywanie nawierzchni posadzek

Obszary zastosowań nie ograniczają się tylko do ochrony konstrukcji stalowych i betonowych w zakresie odporności chemicznej. Szybkość wykonania takiej nawierzchni czyni rozwiązanie bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Należy również podkreślić trwałość takich rozwiązań.
Zastosowanie technologii w oparciu o produkty GEPOTECH® firmy Schomburg Polska zapewnia wysoką jakość, krótki czas aplikacji oraz szybkie obciążenie izolowanej powierzchni, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

Nasze niezawodne rozwiązania to nic innego jak rzeczywistość z wieloma zrealizowanymi obiektami i projektami na rynku ­polskim.   

 FOT. 8. Posadzka z powłoką GEPOTECH 11/50
FOT. 8. Posadzka z powłoką GEPOTECH 11/50

Główne właściwości powłok polimocznikowych z oferty firmy Schomburg Polska:

 • nieograniczona ochrona antykorozyjna elementów stalowych,
 • łatwe i szczelne układanie na skomplikowanych kształtach z przejściem stal–beton,
 • wysoka odporność chemiczna,
 • bardzo wysoka wytrzymałości na rozciąganie w zakresie od 250 do 350%,
 • wytrzymałość na zerwanie: ≥ 25 MPa,
 • niezmieniona elastyczność w szerokim zakresie temperatur, odporność na ozon, działanie promieniowania UV i promieniowania energetycznego,
 • mostkuje rysy do 2,0 mm powstałe w konstrukcji bez utraty szczelności, przy grubości powłoki ok. 2,0 mm,
 • bardzo wysoka przyczepność przy zastosowaniu systemu,
 • wytrzymałość na odrywanie na podłożu stalowym: ≥ 5,0 N/mm²,
 • trwała odporność na ścieranie w warunkach mokrych i suchych:

  - ścieralność "BCA" PN-EN 13813:2003 klasa AR 0,5,
  - ścieralność (metodą rynny Darmstadt) 0,03 mm (250  000 cykli),
 • twardość Shore D 45,
 • całkowita szczelność dla wody oraz paroszczelność,
 • reakcja na oddziaływanie ognia zewnętrznego zgodnie z PN-EN 13501-5:2016 Broof(t1) dla powłoki GEPOTECH 11/50.
 Schomburg Schomburg Polska Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
tel.: 24 254 73 42, faks: 24 253 64 27
, www.schomburg.pl

(schomburg, polimoczniki, technologia polimoczników, pompa natryskowa polimoczników, GEPOTECH)

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Wtórne hydroizolacje poziome
 • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.