Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Artykuł sponsorowany

Termoizolacja podziemnych części budynków za pomocą płyt XPS z polistyrenu ekstrudowanego

Synthos  |  24.04.2019
Termoizolacja podziemnych części budynków za pomocą płyt XPS z polistyrenu ekstrudowanego
Termoizolacja podziemnych części budynków za pomocą płyt XPS z polistyrenu ekstrudowanego
Synthos

Coraz szersze stosowanie idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie staje się normą w projektowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Celem takiego kierunku jest stałe dążenie do osiągania coraz wyższych wskaźników energooszczędności, co możliwe jest dzięki m.in. wykorzystaniu innowacyjnych produktów. Ma to bezpośrednie przełożenie na rynek materiałów termoizolacyjnych, które powinny łączyć w sobie cechy bardzo dobrej izolacyjności, dużą trwałość użytkową i odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Straty energii cieplnej są najsilniej odczuwalne w naszych kieszeniach. Jednak nie tylko. Często mieszkańcy domu zauważają, że na ścianach powstają mokre zacieki, a dusząca wilgoć osadza się na oknach i suficie. Zdarza się również, że w pomieszczeniach na parterze budynku i na najwyższych kondygnacjach odczuwalny jest chłód. Wszystkie te zjawiska są efektem utraty ciepła z budynku w okresie grzewczym. Ciepło, którym ogrzewane są domy, najczęściej ucieka przez mostki termiczne, wady konstrukcyjne budynku oraz błędnie wykonany montaż instalacji lub dobór izolacji cieplnej. Dlatego właśnie warto zainwestować w nowoczesne i efektywne materiały termoizolacyjne oraz, już w początkowych etapach budowy, dopilnować jakości wykonanych prac montażowych.

Jednym z najważniejszych elementów termoizolacji domu jest izolacja podziemnych części budynku, do których należą fundamenty, ściany fundamentowe, posadzki zagłębione w gruncie oraz posadzki piwnic. Te właśnie elementy budynku stykają się bezpośrednio z gruntem, w efekcie czego, stanowią powierzchnie przepływu (utraty) ciepła: poziomą przez ściany fundamentowe oraz pionową przez płyty fundamentowe i posadzki.

Aby skutecznie zapobiegać tej istotnej utracie ciepła niezbędne jest, już na etapie projektu, przewidzieć zastosowanie materiałów termoizolacyjnych przeznaczonych do tej właśnie aplikacji. Zdecydowanym liderem, w obszarze termoizolacji podziemnych części budynków, jest polistyren ekstrudowany XPS. Pozycję tę zawdzięcza swoim właściwościom fizycznym takim jak: niski współczynnik przewodzenia ciepła, odporność na cykle zamrażania i odmrażania, bardzo dobra izolacyjność termiczna przy jednocześnie dużej odporności na działanie wilgoci. XPS charakteryzuje się również niską absorbcją wody czy odpornością na działanie kwasów humusowych obecnych w gruncie. Dowiedz się więcej >>

Izolacja cokołu ściany
Izolacja cokołu, ściany

Cechy płyt z polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME

Płyty Synthos XPS PRIME posiadają wiele cech, dzięki którym produkty są polecane do aplikacji w gruncie:

 • nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - w przypadku płyt Synthos XPS PRIME S deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (tzn. min. po 28 dniach) wynosi ≤0,7%. Dla porównania nasiąkliwość płyt EPS wynosi ~ 1-3%.
 • wytrzymałość na ściskanie - (odporność na napór gruntu) jest to bardzo ważny parametr, na który należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze izolacji termicznej ścian piwnicznych bądź fundamentów. W przypadku ścian piwnicznych i fundamentowych ma miejsce występowanie dynamicznych naprężeń ściskających materiał termoizolacyjny związane z parciem gruntu zasypowego przylegającego do ściany, wody opadowej, zmiennych poziomów wód gruntowych etc. Stąd też możemy przyjąć zasadę, że im większa wytrzymałość na ściskanie tym bardziej dany materiał nadaje się do tego rodzaju zastosowań. W przypadku płyt Synthos XPS PRIME S stosowanych do tego rodzaju aplikacji, deklarowana wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu przekracza 300 kPa, co oznacza, że poddanie naciskowi 30 ton na 1m2 płyty XPS, nie powoduje odkształcenia większego niż 10%. Dla porównania wytrzymałość na ściskanie płyt EPS jest znacznie niższa i wynosi, w zależności od produktu, od 100-200 kPa;
 • izolacyjność cieplna - współczynnik przewodzenia ciepła λ. Im mniejsza wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla danego materiału termoizolacyjnego, tym lepsza termoizolacja. Produkty Synthos XPS PRIME charakteryzują się współczynnikiem λ = 0,032-0,036 W/m·K, a w przypadku płyt PRIME D współczynnik ten wynosi λ = 0,029-0,032 W/m·K.  
 • odporność na korozję biologiczną - płyty z polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME są odporne na korozję biologiczną, gnicie czy kwasy humusowe występujące w gruncie. Nie ma więc obawy, że materiał ten ulegnie degradacji pod wpływem działania środowiska gruntu w całym okresie jego eksploatacji.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów >>

Izolacja płyty fundamentowej
Izolacja płyty fundamentowej

Sprzęt używany do aplikacji XPS

Sprzęt wykorzystywany do wykonywania robót na budowie musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla brygad roboczych. Sprzęt i używane narzędzia muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunków wykonania robót.

Do wykonywania robót izolacyjnych z użyciem Synthos XPS PRIME S oraz XPS PRIME D należy stosować m.in.:

 • szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 • szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 • narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
 • pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,
 • łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 • poziomnice,
 • mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
 • pace gumowe lub z tworzyw sztucznych,
 • gąbki do mycia i czyszczenia,
 • ostre noże.

Izolacja ściany piwnicznej
Izolacja ściany piwnicznej

Magazynowanie i przechowywanie płyt XPS na budowie

Płyty wykonane z polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME należy składować w miejscach wentylowanych, z dala od materiałów łatwopalnych i lotnych. Jeśli jest jaka możliwość, najlepiej przechowywać płyty XPS w miejscach zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni płyt i ich struktury pod wpływem intensywnego działania promieni słonecznych.

W przypadku długiego przechowywania płyt na wolnym powietrzu bez zadaszenia, należy je zabezpieczyć przez przykrycie jasnym materiałem, chroniąc tym samym przed intensywnym nagrzewaniem w wyniku działania promieni słonecznych. Płyty Synthos XPS PRIME S oraz Synthos XPS PRIME D, jak wszystkie produkty z polistyrenu, podczas bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła o temperaturach powyżej 75°C mogą się roztopić, zniekształcić, a ich struktura może ulec degradacji. W związku z tym na każdym etapie obchodzenia się z XPS, płyty te nie powinny mieć kontaktu z otwartym ogniem lub innymi źródłami ciepła.

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym aplikujemy ocieplenie, może być wykonane z różnych materiałów. Może to być mur ceglany, ściana żelbetowa, mur z bloczków betonowych, mur z kamienia itp.

W trakcie przygotowywania podłoża pod montaż materiałów termoizolacyjnych musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • należy dokładnie sprawdzić podłoże i jego jakość,
 • wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, wypełniając ubytki za pomocą zaprawy wyrównującej. Resztki starych powłok powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego lub podłoża o dużej chłonności, należy zagruntować je emulsją gruntującą. Zmniejsza ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. Ubytki większe niż 5 mm zaszpachlować zaprawą betonową (mniejsze bitumiczną lub drobnoziarnistą masą szpachlową),
 • w razie potrzeby wykonać izolację poziomą ściany fundamentowej zgodnie z projektem budowlanym izolowanego budynku,
 • grubość izolacji termicznej powinna być zgodna z projektem technicznym i dobierana indywidualnie dla każdej przegrody, m.in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U.

Dobór płyt Synthos XPS PRIME ze względu na obciążenia

Rodzaj i grubość izolacji termicznej powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m.in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U. Bardzo ważnym warunkiem odpowiedniego funkcjonowania przegrody jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości termoizolacji ze względu na istniejące obciążenia, np. obciążenia od naporu gruntu, obciążenia od przejazdu samochodów czy obciążenia użytkowe dla posadzek na gruncie. W zależności od określonej w projekcie wielkości obciążenia działającego na termoizolację w poszczególnych aplikacjach, dobieramy płyty XPS o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie tak, aby deklarowana wytrzymałość na ściskanie płyty była wyższa od sumy obciążeń działających na nią. W praktyce ogranicza się to do wyboru rodzaju płyty z pomiędzy czterech klas wytrzymałości na ściskanie: 25, 30, 50 i 70 (odpowiednio 250 kPa, 300 kPa, 500 kPa, 700 kPa). 

Sposób montażu płyt XPS PRIME

Przebieg prac montażowych:

 • w przypadku izolacji ścian fundamentowych należy oprzeć pierwszą płytę na ławie fundamentowej, a na wyobleniu należy fazować dolną krawędź płyty XPS;
 • dopuszcza się montaż płyt poziomo lub pionowo w zależności od wytycznych projektowych;
 • płyty przykleja się na placki (6-8 szt.) z przesunięciem między sobą o 1/2. Krawędzie płyt należy łączyć na zakładkę;
 • do przyklejania płyt należy używać kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy, z której wykonana została hydroizolacja. Obecnie stosuje się trzy podstawowe typy materiałów do klejenia płyt XPS: materiały na bazie bitumów, materiały na bazie zapraw cementowych oraz kleje poliuretanowe. Przed użyciem należy sprawdzić, czy klej może być używany do pianki polistyrenowej. Płyty Synthos XPS PRIME S nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne takie jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zaleca się używanie klejów bezrozpuszczalnikowych;
 • warstwę termoizolacji z wykorzystaniem Synthos XPS PRIME należy wykonać tak, aby płynnie przechodziła w izolację cokołu i w dalszej kolejności w izolację ściany. Pozwala to uniknąć mostków termicznych oraz chroni ściany, będące w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, przed zawilgoceniem. W przypadku stosowania do izolacji ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu płyt Synthos XPS PRIME S należy pamiętać o konieczności zastosowania do izolacji cokołu płyt Synthos XPS PRIME G;
 • zasypać wykop fundamentowy i odpowiednio go zagęścić;
 • instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Całość prac, ze względu na prawidłowe wiązanie kleju, powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5 do 25°C.
W typowych warunkach gruntowych płyty XPS nie wymagają szczególnego zabezpieczenia przed zasypaniem. Stosowanie folii kubełkowej w takim przypadku nie jest konieczne. Zaleca się natomiast mechaniczne zamocowanie ostatniej warstwy płyt XPS w górnej części nadziemnej cokołu za pomocą kołków do styropianu. Zapobiegnie to przemieszczaniu się płyt w trakcie zagęszczania gruntu wykonywanego wokół budynku.
Należy jednak pamiętać, aby łączniki mechaniczne bezwarunkowo znajdowały się nad połączeniem przeciwwodnej izolacji pionowej i poziomej tak, aby nie doszło do jej przerwania.

Aby wykonać warstwy wykończeniowe cokołu, możemy użyć płyt Synthos XPS PRIME IR. Należy postępować tak, jak przy wykonywaniu warstw ocieplenia w metodzie lekkiej mokrej. Jeżeli użyto płyt Synthos XPS PRIME o powierzchni gładkiej, należy ją uprzednio zmatowić (np. za pomocą specjalnej tarki).

Pozostałe aplikacje związane z izolacją fundamentów i posadzek na gruncie

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME mogą być stosowane również jako termoizolacja płyt fundamentowych oraz posadzek na gruncie.

Specyfikacja montażu w takich aplikacjach wygląda następująco:

 • płyty Synthos XPS PRIME należy montować na warstwie chudego betonu (np. beton C 8/10). Podłoże powinno być płaskie i odpowiednio wypoziomowane;
 • grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m.in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń;
 • w celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej podczas montażu płyty fundamentowej, nad warstwą izolacji należy położyć jedną warstwę rozdzielającą (np. folię PE) lub podjąć inne działania zabezpieczające;
 • działanie sił poziomych na izolację cieplną jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku wykonania płyty fundamentowej z masy betonowej przygotowanej i układanej na miejscu budowy;
 • w przypadku zamontowania pomiędzy płytą fundamentową a warstwą izolacji folii PE należy wyeliminować ryzyko przenoszenia sił poziomych;
 • płyty  Synthos XPS PRIME można układać maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości izolacji termicznej 360 mm. Dla danej warstwy izolacji należy stosować ten sam rodzaj płyt (typ płyt/wytrzymałość na ściskanie);
 • w przypadku montażu kilku warstw płyt fugi należy rozmieścić naprzemiennie w taki sposób, aby na siebie zachodziły;
 • do przyklejania płyt można używać również kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy, z której wykonana została hydroizolacja. Płyty Synthos XPS PRIME nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić, czy klej może być używany do pianki polistyrenowej;
 • instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Wszystkie prace, ze względu na prawidłowe wiązanie kleju, powinny być wykonywane w temperaturach dodatnich od +5 do 25°C.

KONTAKT

Synthos SPX

SYNTHOS S.A.
ul.Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel: 33 847 42 00
fax: 33 847 35 77

email:
www.synthosxps.com

(synthos, Termoizolacja podziemnych części budynków,  płyty XPS z polistyrenu ekstrudowanego, termoizolacja domu, Synthos XPS PRIME S,  Synthos XPS PRIME D, izolacja podziemnych części budynku)

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.