Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Artykuł sponsorowany

Jak osiągnąć komfort ciszy w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym - stropy i ściany wewnętrzne

ISOVER

Komfort ciszy - co to oznacza? Hałas jest przez każdego z nas odbierany w inny sposób. Są osoby, którym przeszkadza najmniejszy szmer, są też takie, którym nie będzie przeszkadzać nawet głośna muzyka. Trudno jest zatem zunifikować pojęcie komfortu akustycznego. Niemniej jednak eksperci zgadzają się co do tego, że aby wspomóc projektantów w tworzeniu budynków o bardzo dobrych własnościach akustycznych, należy im dać narzędzia, którymi mogliby się posługiwać.

W 2006 r. prof. Judith Lang z Politechniki w Wiedniu w opracowaniu "Sound insulation in housing construction" przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w kilku krajach europejskich, dotyczących tego, jaki poziom hałasu jest dla nas dokuczliwy. Podała tam m.in. przykład z Francji, gdzie 41,2% mieszkańców czuło się zagrożonych przez hałas, 23,3% przez hałas komunikacyjny, a 19,6% przez hałas dochodzący od sąsiadów. Jak zatem widać istnieje potrzeba, aby projektować i wznosić lepsze budynki, co szczególnie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

W Polsce problem ten ujawnił się już kilka lat temu - kupujący mieszkania przywiązują coraz większą wagę nie tylko do ceny i lokalizacji, ale także do jakości budynku. Niestety jakość akustyczna nowo wznoszonych budynków w Polsce jest wciąż niska. W roku 2017 Stowarzyszenie na Rzecz lepszej Akustyki w Budynkach "Komfort Ciszy" przeprowadziło ankietę pośród właścicieli mieszkań, pytając ich m.in., czy dostrzegają problem hałasu w swoim domu. 70% respondentów odpowiedziało, że taki problem dostrzega. Dowiedz się więcej >>

Do Stowarzyszenia kierowane są dziesiątki próśb o pomoc w rozwiązaniu złej akustyki mieszkań, jak np.: "Zakupiłem mieszkanie [..] i oczekiwałem, że będę miał względną ciszę w mieszkaniu. Niestety tak nie jest. Jakość akustyki w lokalu jest tragiczna, wpływająca silnie na komfort użytkowania -właściwie jego brak z powodu hałasu". Skąd się zatem bierze tak duża różnica w oczekiwaniach i stanie faktycznym oferowanych mieszkań?

Obecny stan prawny

Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych reguluje obowiązkowa w stosowaniu norma PN-B-02151-3:2015-10 "Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych". Przyjrzyjmy się przykładowym wymaganiom dla budynku mieszkalnego (tabela 1).

Tabela 1 - wymagania dla przegród w budynku wielorodzinnym

Rodzaj przegrody

Rodzaj wskaźnika

Wartość wskaźnika [dB]

Strop między mieszkaniami (dźwięki powietrzne)

R’A1

≥ 51

Ściana między mieszkaniami (dźwięki powietrzne)

R’A1

≥ 50

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między mieszkaniami

L’n,w

≤ 55

Wymaganie dla stropu między mieszkaniami R’A1 zostanie spełnione przez sam strop pod warunkiem, że jest to strop żelbetowy pełny o grubości min. 18 cm, niekoniecznie zaś przez strop gęstożebrowy czy kanałowy, natomiast spełnienie wymagania dla izolacyjności od dźwięków uderzeniowych L’n,w  wymagać już będzie zastosowania izolacji akustycznej stropu, np. wełny szklanej TDPT.

Płyty do izolacji akustycznej stropu ISOVER TDPT

Parametr, który determinuje stosowanie danego wyrobu jako izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych to sztywność dynamiczna (SD). Dla płyty TDPT parametr ten, w zależności od grubości, przedstawiony jest w tabeli 2.

Tabela 2 - wartość SD dla płyt z wełny szklanej ISOVER TDPT

Nazwa wyrobu

Grubość [mm]

Sztywność dynamiczna SD [MN/m3]

TDPT15

15

16

TDPT20

20

14

TDPT25

25

12

TDPT30

30

10

TDPT35

35

9

Zaleca się, aby izolacyjność akustyczna przegrody została spełniona bez uwzględniania warstw wykończeniowych. Inna będzie przecież izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych, kiedy sąsiad będzie miał na podłodze grubą wykładzinę dywanową, a inna kiedy jako wykończenie będą służyć sztywne płytki ceramiczne. A przecież nie mamy żadnego wpływu na to, jakie warstwy wykończeniowe zastosuje sąsiad albo czy w razie zmiany właściciela warstwy wykończeniowe nie ulegną zmianie. Prawidłowa konstrukcja warstw stropu, która powinna zostać poddana ocenie jeśli chodzi o izolacyjność akustyczną jest pokazana na rys.1 .

prawidłowa konstrukcja warstw stropu

Rysunek 1 - prawidłowa konstrukcja stropu, która powinna spełnić wymagania izolacyjności akustycznej. Od góry: wylewka podłogowa, dylatacja pionowa oraz izolacja akustyczna pozioma z wełny szklanej, strop konstrukcyjny.

Jeśli chodzi o ściany wewnętrzne to bardzo istotne jest ograniczenie w maksymalnym stopniu przenoszenia bocznego. Chodzi o to, by hałas nie tylko nie przechodził przez samą ścianę, ale również nie "przeciekał" przez połączenia ściany z podłogą, stropem czy przylegającymi ścianami. Prawidłowe rozwiązanie pokazuje rysunek 2.

prawidłowe rozwiązanie posadowienia ściany działowej gipsowo-kartonowej na stropie

Rysunek 2 - prawidłowe rozwiązanie posadowienia ściany działowej gipsowo-kartonowej na stropie.

Zwróćmy uwagę, że powszechnie stosowane w hotelach czy biurowcach lekkie ściany gipsowo-kartonowe mogą być z całą pewnością również stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Dzięki swej lekkości nie niosą za sobą żadnych ograniczeń co do ich umiejscowienia, a w razie chęci zmiany aranżacji wnętrza łatwo je usunąć i postawić w nowym miejscu. Skontaktuj się z naszymi specjalistami >>

sprężysta wełną szklana

Lekkie ściany działowe mają też doskonałą izolacyjność akustyczną, między innymi dzięki temu, że są wypełnione sprężystą wełną szklaną np. Aku-Płytą, której parametry w zakresie pochłaniania dźwięku są następujące:

Deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku αw

  • dla produktu o grubości 50-74 mm: 0.90
  • dla produktu o grubości 75-180 mm: 1.00

Czy można budować lepiej?

Odbiór hałasu przez poszczególne osoby jest bardzo różny, ale można w uproszczeniu przyjąć, że obecny poziom wymagań nie zapewnia nam komfortu, bo jak pokazuje tabela 3, przy obecnym poziomie będziemy np. wyraźnie słyszeć bawiące się dzieci sąsiada.

Rodzaj przegrody

Co hałasuje

Co słyszymy

Ściana miedzy mieszkaniami R’A1 = 50 dB

Głośna rozmowa

Prawie zrozumiała

Strop między mieszkaniami R’A1 = 51 dB

Normalna muzyka

Słyszalna

Ściana między mieszkaniem a sklepem R’A1 = 58 dB

Normalna rozmowa

Ledwo zrozumiała

Strop między mieszkaniem a kawiarnią z muzyką R’A1 = 65 dB

Normalna muzyka

Niesłyszalna

Ściana między pokojem a łazienką R’A1 = 38 dB

Normalna rozmowa

Zrozumiała

Strop między mieszkaniami L’n,w = 55 dB

Bawiące się dzieci

Wyraźnie słyszalne

Tabela 3 - subiektywny odbiór różnych rodzajów hałasów w odniesieniu do wymagań PN-B-02151-3:2015-10.

Dlatego też grupa ekspertów, w ramach Komitetu Technicznego nr 253 ds. akustyki architektonicznej Polskiego Komitetu Normalizacji, opracowała nową normę PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji.

Norma ta została opublikowana w roku 2018 i umożliwia ocenę jakości akustycznej budynków mieszkalnych i ustalenia ich klasy akustycznej. Co więcej wskazuje ona procedurę, zgodnie z którą uprawnienie eksperci będą mogli sporządzać i wystawiać świadectwa klasy akustycznej budynku. I tak dla stropów i ścian wewnętrznych przykładowe wymagania dla klas akustycznych przedstawiają się następująco (tabela 4).

Rodzaj przegrody

Wartość wskaźnika, w dB, przy wymaganiach odpowiadających poszczególnym klasom akustycznym

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasaa AQ-3

Klasa AQ-4

R’A1

R’A2

Ściana między mieszkaniami

≥ 50

≥ 53

≥ 56

≥ 59

≥ 62

Strop między mieszkaniami

≥ 51

≥ 53

≥ 56

≥ 59

≥ 62

Wartość wskaźnika L’n,w w dB, przy wymaganiach odpowiadających poszczególnym klasom akustycznym

Strop między mieszkaniami

≤ 55

≤ 51

≤ 47

≤ 43

≤ 39

Tabela 4 - wartość wskaźników dla wybranych elementów budynku dla klas akustycznych wg normy PN-B-02151-5:2017-10.

Jak więc widać z tabel 3 i 4, klasa AQ-4 powinna nam zapewnić, że normalna muzyka w przylegającym pokoju będzie dla nas niesłyszalna. Norma nie jest obowiązkowa w stosowaniu, jest jednak znakomitym narzędziem dla architektów, aby wiedzieli jak projektować budynki, aby zapewniały one wyższy, czy wręcz najwyższy poziom komfortu akustycznego.

Aby dany budynek mógł uzyskać świadectwo klasy akustycznej, musi zostać poddany badaniu kontrolnemu. Dzięki temu inwestor, który będzie kupował dane mieszkanie będzie wiedział, że nie tylko zostało ono zaprojektowane właściwie pod względem akustycznym, ale również prawidłowo wykonane. Jak wiadomo wykonawstwo na wysokim poziomie jakościowym nie jest jeszcze powszechne jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe.

Jak można spełnić wymagania dla stropu między mieszkaniami, aby odczuwać większy komfort?

Jeśli więc deweloper zdecyduje się na wybudowanie mieszkań o wyższym standardzie akustycznym gdzie może szukać rozwiązań? Na stronie https://www.isover.pl/sites/isover.pl/files/assets/documents/floormatrix_20x29_2.pdf znaleźć można tabele doboru systemów podłogowych ze względu na izolacyjność akustyczną przegród i wytrzymałość posadzki. Mogą one ułatwić znalezienie właściwego rozwiązania. Przykładowo jeśli chcemy zaprojektować budynek w klasie akustycznej AQ-1 to wymagania dla stropu powinny być następujące:

1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych R’A1 ≥ 53 dB
2. Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych L’n,w ≤ 51 dB

Takie rozwiązanie zapewni strop o poniższej konstrukcji - rysunek 3.

przykładowe warstwy stropu dla klasy akustycznej

Rysunek 3 - przykładowe warstwy stropu dla klasy akustycznej AQ-1.

W wydawnictwie Floor-Matrix można znaleźć rozwiązania w zakresie R’A1 od 50 dB do 65 dB i L’n,w od 60 dB do 43 dB. Trwają obecnie prace nad tabelami doboru poszerzającymi ten zakres również do wymagań wykraczających poza niego.

Dylatacja akustyczna podłóg pływających

W izolacji dźwięków uderzeniowych w stropach, kluczowe znaczenie ma detal oddzielenia jastrychu podłogowego/wylewki ze ścianą bądź słupem. Niewłaściwa dylatacja powoduje zmniejszenie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami nawet o kilkanaście decybeli w porównaniu z rozwiązaniem właściwym.

Dylatacja akustyczna podłóg pływających

Dylatacja obwiedniowa ISOVER Twist to gotowe i odpowiednio zwymiarowane paski z wełny mineralnej szklanej do układania dylatacji podłóg pływających. Dzięki sztywności dynamicznej o niskiej wartości SD=14 MN/m3, pasek dylatacyjny o grubości 2 cm doskonale tłumi drgania i energię uderzeniową oraz redukuje przenoszenie boczne dźwięku poprzez konstrukcję i połączenie stropów ze ścianami.

Jak można spełnić wymagania dla ściany między mieszkaniami, aby odczuwać większy komfort?

Jeśli chodzi o ścianę międzymieszkaniową, to rozwiązania dla odpowiednich klas akustycznych znajdziemy na stronie  https://www.isover.pl/aku-matrix Można tam znaleźć tabele doboru systemów lekkiej zabudowy ze względu na izolacyjność akustyczną przegród. Mogą one ułatwić znalezienie właściwego rozwiązania. Przykładowo, jeśli chcemy zaprojektować budynek w klasie akustycznej AQ-1, to wymagania dla ściany pomiędzy mieszkaniami powinno być następujące:

1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych R’A1 ≥ 53 dB
Takie rozwiązanie zapewni strop o poniższej konstrukcji rysunek 4.

Rysunek 4 - przykładowe rozwiązanie ściany wewnętrznej dla klasy akustycznej AQ-1.

przykładowe rozwiązanie ściany wewnętrznej dla klasy akustycznej
W wydawnictwie Aku-Matrix można znaleźć rozwiązania w zakresie do R’A1 63 dB, ale pamiętajmy, że takie rozwiązania wymagają również specjalnej konstrukcji budynku.

Wykonawstwo jest również niezwykle istotne

Jednakże aby zapewnić dobrą izolacyjność, nie wolno zapomnieć o dobrej jakości wykonania. Błędy popełnione w trakcie montażu mogą w istotny sposób pogorszyć efekt, którego oczekujemy, czyli odpowiedniego komfortu akustycznego naszego mieszkania. Na rysunkach 5-8 pokazane są najczęściej spotykane błędy i odpowiednio prawidłowe rozwiązania.

Rysunek 5 - rozwiązanie podłogi pływającej z dylatacją obwodową ISOVER Twist.

rozwiązanie podłogi pływającej z dylatacją obwodową ISOVER Twist


Rysunek 6 - szczegół montażu płyt izolacyjnych.

szczegół montażu płyt izolacyjnych


Rysunek 7 - montaż przewodów instalacyjnych w izolacji.

montaż przewodów instalacyjnych w izolacji


Rysunek 8 - posadowienie ściany na stropie.

 posadowienie ściany na stropie

Projekt, który uwzględnił podwyższone wymagania, dobry nadzór i właściwe wykonawstwo sprzyjają temu, abyśmy mogli uzyskać odpowiedni komfort akustyczny naszego mieszkania. Ale oczywiście nie wolno zapominać o odpowiednich wyrobach, które zostaną użyte jako izolacja akustyczna.

Warto sprawdzić, czy producent w swoich materiałach informacyjnych podaje tylko, że jego wyrób "doskonale izoluje akustycznie", czy podaje konkretne parametry techniczne, które wskazują na to, że dany wyrób jest rzeczywiście przeznaczony do takiego zastosowania. Mogą to być np.: sztywność dynamiczna czy współczynnik pochłaniania dźwięku. Szukajmy więc na etykietach wyrobów lub w deklaracjach właściwości użytkowych tych parametrów.

Isover logo Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice
Tel. 32 339 63 00
Faks 32 339 64 44
www.isover.pl

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
5/2019

Aktualny numer:

Izolacje 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Ochrona przed hałasem w budynkach w kontekście izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej
  • - Wykonanie i odbiór elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.