Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Mostki termiczne związane z osadzaniem okna w ścianach o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z kompozytu konopno-wapiennego

Thermal bridges related to the installation of windows in walls composed of a wooden framework structure with a hemp-lime composite filling
Kompozyt wapienno-konopny jako wypełnienie konstrukcji nośnej umiejscowionej w środku ściany.
Kompozyt wapienno-konopny jako wypełnienie konstrukcji nośnej umiejscowionej w środku ściany.
Fot. P. Brzyski

Mostki termiczne zwiększają straty ciepła w budynkach i obniżają temperaturę wewnętrznych powierzchni przegród budowlanych, powodując kondensację wilgoci i rozwój pleśni. Zjawiska te są szczególnym problemem w budynkach wznoszonych z materiałów organicznych, podatnych na korozję biologiczną. Kompozyt konopno-wapienny jest wykorzystywany jako wypełnienie drewnianych konstrukcji szkieletowych. W tego typu przegrodach zwiększony przekrój drewnianych elementów konstrukcyjnych w połączeniu ze zmianą geometrii w złączach może powodować powstawanie mostów termicznych.

Pomimo szerokiej dostępności coraz lepszych pod względem izolacyjności cieplnej materiałów budowalnych, straty ciepła podczas sezonu grzewczego są znacząco zwiększane poprzez słabe punkty w obudowie, czyli mostki termiczne [1].

Według publikacji [2] mostki termiczne mogą zwiększyć straty ciepła przez przegrody budowlane nawet do 30%. Miejscami o bardziej intensywnym przepływie ciepła mogą stać się przede wszystkim węzły konstrukcyjne, takie jak połączenia przegród lub miejsca osadzenia stolarki.

W obszarach mostków termicznych temperatura powierzchni przegród jest niższa, co zwiększa ryzyko powierzchniowej kondensacji pary wodnej, kondesacji międzywarstwowej i rozwoju pleśni lub grzybów, pogarszając jakość powietrza wewnętrznego i mikroklimat pomieszczeń [3-6]. Te zjawiska są szczególnie niebezpieczne, jeżeli przegrody budynku wykonane są z materiałów pochodzenia organicznego (roślinnego), jako że są one szczególnie podatne na korozję biologiczną. Przykładami takich materiałów są glina lekka, powstająca jako mieszanka gliny i słomy, oraz kompozyty wapienno-konopne. Są one wykorzystywane jako wypełnienie i usztywnienie nośnej konstrukcji drewnianej, stanowiąc jednocześnie izolację przegród zewnętrznych.

Czytaj też: Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz >>>

Izolacyjność termiczna drewna jest niższa niż kompozytów organicznych: według danych zaczerpniętych z literatury przedmiotu współczynnik przewodzenia ciepła drewna wynosi około 0,160 W/(m·K) [7], słomy - 0,073 W/(m·K) [8], kompozytów wapienno-konopnych - 0,082-0,151 W/(m·K) [9], a gliny lekkiej - 0,071-0,120 W/(m·K) [10]. W węzłach konstrukcyjnych, gdzie przekrój elementów drewnianych jest na ogół zwiększony, różnice te mogą przyczyniać się do powstania mostków termicznych.

Dowiedz się więcej o kompozycie wapienno-konopnym

Literatura

1. A. Brás, F. Gonçalves, P. Faustino, "Cork-based mortars for thermal bridges correction in a dwelling: Thermal performance and cost evaluation", "Energy and Buildings" 72 (2014) pp. 296-308.
2. T.G. Theodosiou, A.M. Papadopoulos, "The impact of thermal bridges on the energy demand of buildings with double brick wall construction", "Energy and Buildings" 40 (2008) pp. 2083-2089.
3. F. Ascione, N. Bianco, R.F. de Masi, G.P. Vanoli, "Rehabilitation of the building envelope of hospitals: Achievable energy savings and microclimatic control on varying the HVAC systems in Mediterranean climates", "Energy and Buildings" 60 (2013) pp. 125-138.
4. A. Ghaffarianhoseini, N.D. Dahlan, U. Berardi, N. Makaremi, M. Ghaffarianhoseini, "Sustainable energy performances of green buildings: A review of current theories, implementations and challenges", "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 25 (2013) pp. 1-17.
5. A.B. Larbi, "Statistical modelling of heat transfer for thermal bridges of buildings", "Energy and Buildings" 37 (2005) pp. 945-951.
6. F. Rossi, A.L. Pisello, A. Nicolini, M. Filipponi, M. Palombo, "Analysis of retro-reflective surfaces for urban heat island mitigation: A new analytical model", "Applied Energy" 114 (2014) pp. 621-631.
7. ISO 10456:2009, "Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych".
8. "Badanie współczynnika przewodzenia ciepła kostek słomy", Raport nr 02236/15/Z00NF, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015.
9. P. Brzyski, D. Barnat-Hunek, Z. Suchorab, G. Łagód, "Composite Materials Based on Hemp and Flax for Low-Energy Buildings", "Materials" 10 (2017) pp. 510.
10. M. Labat, C. Magniont, N. Oudhof, J.E. Aubert, "From the experimental characterization of the hygrothermal properties of straw-clay mixtures to the numerical assessment of their buffering potential", "Building and Environment" 97 (2016) pp. 69-81.
11. PN-ISO 8302:1999, "Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną".
12. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r. poz. 1422).
13. S. Allin, "Building with hemp", Seed Press, Kenmare, Ireland 2012.
14. R. Bevan, T. Wooley, "Hemp lime construction - a guide to building with hemp lime composites", Bracknell, UK: IHS BRE 2008.
15. W. Stanwix, A. Sparrow, "The hempcrete book. Designing and building with hemp-lime", Green Books, England 2014.
16. R. Mitchell, C. Kohler, L. Zhu, D. Arasteh, J. Carmody, C. Huizenga, D. Curcija, "Therm 6.3/Window 6.3 Simulation Manual", Lawrence Berkeley National Laboratory, California 2011.
17. F. Cappelletti, A. Gasparella, P. Romagnoni, P. Baggio, "Analysis of the influence of installation thermal bridges on windows performance: The case of clay block walls", "Energy and Buildings" 43 (2011) pp. 1435-1442.
18. C. Murad, H. Doshi, R. Ramakrishnan, "Impact of insulated concrete curb on concrete balcony slab", "Procedia Engineering" 118 (2015) pp. 1030-1037.
19. S. Real, M.G. Gomes, A.M. Rodrigues, J.A. Bogas, "Contribution of structural lightweight aggregate concrete to the reduction of thermal bridging effect in buildings", "Construction and Building Materials" 121 (2016) pp. 460-470.
20. F. Stazi, E. Tomassoni, C. Bonfigli, C. Di Perna, "Energy, comfort and environmental assessment of different building envelope techniques in a Mediterranean climate with a hot dry summer", "Applied Energy" 134 (2014) pp. 176-196.
21. PN-EN ISO 10211:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe".
22. PN-EN ISO 13788:2013-05, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania".
23. "Określenie podstawowych wymogów, niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkaniowych oraz sposobu weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych", Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa 2012.

O czym przeczytasz w artykule?Abstrakt

Kompozyt wapienno-konopny

Modelowanie mostków termicznych

Możliwości powierzchniowej kondensacji wilgoci

Artykuł przedstawia analizy numeryczne rozkładu temperatury w miejscu osadzenia okna w ścianie, bazując na właściwościach termicznych kompozytu uzyskanych na podstawie własnych badań. Węzeł konstrukcyjny zamodelowano w kilku wariantach o różnym umiejscowieniu konstrukcji nośnej i ukształtowaniu ościeża. Badania pozwoliły na wybór najbardziej korzystnego rozwiązania ze względu na przepływ ciepła i możliwość powierzchniowej kondensacji wilgoci.

Thermal bridges related to the installation of windows in walls composed of a wooden framework structure with a hemp-lime composite filling

The article presents numerical analyses of the distribution of temperate at the point of installation of a window within a wall, on the foundation of the thermal properties of the composite material obtained in course of own work. The construction node was modelled in several variants, considering several positions of the load-bearing structure and the shape of the jambs. The study permits the choice of the most efficient solution in terms of energy flow and the possibility of surface condensation of humidity.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[mostki termiczne, okna, osadzenie okna, ściana drewniana, kompozyt wapienno-konopny, paździerze konopne, przepływ ciepła, rama okienna, straty ciepła, izolacja termiczna, warunki techniczne, przegrody budowlane, ściany zewnętrzne, przenikanie ciepła]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu - 172,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu - 104,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu - 70,00 zł
renumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 70,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 129,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 71,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
Trzydziestodniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Bezpłatny roczny dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich treści elektronicznych serwisu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia, po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Bezpłatny dwuletni dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich treści elektronicznych serwisu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia, po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Regulamin korzystania z portalu Izolacje.com.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Wpust balkonowy prosty, skośny, ogrzewany, nieogrzewany... Dobierz odpowiedni czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »dr inż. Magdalena Grudzińska
dr inż. Magdalena Grudzińska
Autorka ukończyła Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Pracuje w Katedrze Budownictwa Ogólnego Politechniki Lubelskiej jako adiunkt. Naukowo zajmuje się budynkami o obni... więcej »
mgr inż. Przemysław Brzyski
mgr inż. Przemysław Brzyski
Autor ukończył Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej na specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa. Pracuje w Katedrze Budownictwa Ogólnego tej uczelni jako ... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.