Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

BIM a architektura w ujęciu praktycznym

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski  |  17.09.2018  |  1
Stworzenie modelu obiektu umożliwia, a nawet zmusza do odpowiednio wczesnego włączenia konstruktorów i instalatorów do procesu zagospodarowywania przestrzeni.
Stworzenie modelu obiektu umożliwia, a nawet zmusza do odpowiednio wczesnego włączenia konstruktorów i instalatorów do procesu zagospodarowywania przestrzeni.
commons.wikimedia.org
Ciąg dalszy artykułu...

U niewchodzącego w szczegóły zleceniobiorcy może wtedy powstać obraz czasochłonnej i niedoskonałej wersji projektowania, która w porównaniu z również niedoskonałą, ale znaną rutyną nie zdaje egzaminu. Trudności z samym projektowaniem powodują zepchnięcie na dalszy plan istoty całej systematyki BIM, której podstawową cechą jest wszak wspólne i możliwie harmonijne działanie wszystkich uczestników w określonym celu.

Niezrozumienie, a często niechęć do zmiany utartych stereotypów działania przez osoby decydujące o sposobie prowadzenia inwestycji odstręczają od tej "nowości". Stwarza to też podłoże dla sceptycznych i krytycznych opinii na ten temat rozprzestrzeniających się w środowisku.

Obarczone uprzedzeniami pierwsze negatywne doświadczenia z zastosowania BIM odsuwają automatycznie ponowną próbę na czas nieokreślony. Decydenci z tym konfrontowani wolą obserwować rozwój sytuacji, niż podjąć ryzyko wykonania pierwszego kroku.

Zobacz też: Projektowanie BIM w infrastrukturze

Konieczność wdrożenia art. 22 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r., który wymaga w procesie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień niedopuszczenia do ewentualnego zakłócenia konkurencji i zapewnienia równego traktowanie wszystkich wykonawców, niesie niebezpieczeństwo pogłębienia tego stanu rzeczy.

Katastrofalne może się okazać administracyjne narzucenie stosowania metodyki, do której ani strona publiczna, ani jej zleceniobiorcy nie są absolutnie przygotowani. Trudno oczekiwać od urzędników państwowych znajomości specyfiki branży budowlanej, stale ewoluującej pod wpływem napływających z różnych kierunków systemów i technologii.

Liczne pracownie projektowe starają się, ponosząc wysokie koszty, modernizować swoje wyposażenie i wdrażać pracowników, jednak brak możliwości zastosowania tych kompetencji na terenie kraju stawia pod znakiem zapytania racjonalność takich inwestycji. Co gorsza, nawet dysponując odpowiednim, zdobytym przy realizacji projektów zagranicznych doświadczeniem, trudno liczyć na znalezienie równorzędnych partnerów, pozwalających na stworzenie homogenicznego zespołu. Nadzieja i impuls, jaki wytworzyła perspektywa stosowania BIM przez inwestora publicznego, pozostanie jedynie iluzją, jeśli nie uda się w krótkim czasie przygotować mechanizmów umożliwiających sprawne posługiwanie się tym systemem zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.

Często poruszana jest kwestia wysokich kosztów zakupu niezbędnego do wdrożenia sprawniejszego sprzętu i oprogramowania. Inwestycja ta przy zachowaniu podstawowych praw ekonomii musi mieć szanse zwrotu kosztów w trakcie jej przyszłego zastosowania. Brak popytu oczywiście takiej szansy nie daje. Z drugiej strony dla inwestora stanowi to uzasadnione ryzyko, gdyż nie dysponując sprawnym zespołem, ma prawo obawiać się, że ten nowy system może nie spełnić jego oczekiwań. Jest to zamknięty krąg, który bez śmiałej ingerencji i wsparcia państwa ma niewielkie szanse na przerwanie.

Rozwiązaniem mogłyby być pilotażowe projekty z wkalkulowanym marginesem ryzyka. Takie projekty musiałyby być objęte ścisłym, ale jednocześnie konstruktywnym i wspierającym monitoringiem, np. izb i organizacji zawodowych.

Tylko w ten sposób mogą powstać sprawne zespoły wielobranżowe, mogące nie tylko coraz skuteczniej realizować kolejne projekty, ale i przekazywać swoje doświadczenia innym. Analizy ich skuteczności pozwoliłyby zbudować zaufanie inwestorów, niezbędne dla decyzji o stosowaniu tego sytemu.

Inwestycje nie kończą się jednak na zakupie sprzętu - konieczne jest też szkolenie personelu. Niezupełnie sprawdza się tu tradycyjna forma "przeszkolenia pracowników".

Sprawne posługiwanie się oprogramowaniem wymaga nie tylko predyspozycji użytkowników, lecz musi mieć formę treningu. Pomocne mogło by być stworzenie przez izby wspólnych jednostek w formie np. wielobranżowych warsztatów, dzięki którym nastąpiłaby nieodzowna poprawa komunikacji i wzajemne zrozumienie między reprezentującymi podstawowe branże członkami zespołu.

Inną kwestią jest stworzenie jednolitych standardów stosowanych w procesie inwestycyjnym. Sądzę, że niecelowe byłoby, zwłaszcza w aspekcie ścisłych powiązań międzynarodowych, tworzenie odrębnej systematyki, specyficznej tylko dla naszego rynku.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z uregulowaniami niemieckimi i angielskimi i stworzenie czytelnej kompilacji na czas wdrażania systemu.

Wielu autorów publikacji o powyższej tematyce podkreśla podstawowe warunki funkcjonowania tej metodyki, czyli oparte na wzajemnym zaufaniu współdziałanie w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest przekazanie użytkownikowi obiektu odpowiadającego w jak największym stopniu jego potrzebom.

Ogromna liczba nieporuszanych w tym artykule aspektów tej tak złożonej problematyki przedstawiana jest coraz częściej na łamach prasy fachowej w formie prezentacji ogólnych możliwości i doświadczeń pochodzących z krajów będących na dalszym etapie wdrażania metodologii BIM.

W oparciu o własne doświadczenia i subiektywną ocenę sytuacji na naszym rynku nasuwają mi się następujące wnioski:

1. Wdrażanie dyrektywy musi zostać podzielone na racjonalne etapy, gdyż dopiero po opanowaniu opisywanego powyżej pierwszego kroku, jakim jest sprawne posługiwanie się wielobranżowym projektowaniem w 3D w homogenicznych zespołach, można uniknąć fiaska na kolejnych etapach.

2. Konieczne jest stworzenie składającego się z posiadających doświadczenie w pracy w tym systemie praktyków wielobranżowego ośrodka kompetencyjnego, mającego bezpośredni i skuteczny kontakt z decyzyjnymi organami administracji państwowej.

3. Niezbędne jest powołanie zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie, na podstawie krajowych i zagranicznych wzorców, odpowiedniej dla naszego rynku systematyki kodowania elementów budowli.

4. Trzeba powiązać zagadnienia techniczne z uregulowaniami prawnymi związanymi z procesem budowlanym.

5. Konieczna jest aktywizacja instytucji i organizacji zajmujących się szeroko pojętą problematyką inwestycji, wspierających i energicznie propagujących prace tego ośrodka.

6. Należy utworzyć centralną giełdę i bibliotekę rodzin z funkcją weryfikacji i unifikacji do zoptymalizowanego standardu określającego ich niezbędne parametry i wielkość. W dalszym etapie możliwe byłoby ich uporządkowanie poprzez dostosowanie do systematyki z punktu 3.

7. Konieczna jest konsolidacja wysiłków izb i stowarzyszeń branżowych w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania na ośrodki decyzyjne administracji państwowej i odzyskania pozycji opiniodawcy w kwestiach dotyczących budownictwa. Wskazane byłoby np. powołanie zespołu koordynującego te działania.

8. Trzeba wypracować program stopniowego wdrażania z podobnym do brytyjskiego podziałem na etapy, dopasowane jednak do polskiego stopnia zaawansowania.

9. Należy wywrzeć skoordynowanymi akcjami niezbędną presję na administrację państwową w celu przeznaczenia na ten cel środków finansowych, umożliwiających profesjonalny i skuteczny przebieg procesu wdrażania.

Jestem przekonany o nieuchronności wprowadzenia BIM i konieczności usuwania barier i uprzedzeń znajdujących się na tej drodze. Stwierdziłem niejednokrotnie, że potencjał intelektualny i innowacyjny, jakim dysponują młodsi koledzy, nie tylko dorównuje, ale często przewyższa porównywalne kompetencje w innych krajach. Szkoda byłoby to zmarnować.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Rynek Instalacyjny"

[BIM, projektowanie budynków, projektowanie zintegrowane, modelowanie budynków, programy do projektowania, proces budowlany, branża budowlana, projekt wielobranżowy, inwestor]

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

Komentarze

(1)
CzarnaKara | 02.02.2019, 10:27
A wszystko po to by było drożej, jeszcze trochę to żeby stworzyć projekt trzeba będzie 20 osób i każdemu trzeba będzie zapłacić.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. Firma stawia przede wszystkim na jakość oferowanego produktu.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.