Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zmiany w normalizacji wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

Norma EN 998-1:2016 - zakres zmian
Poznaj zmiany w normach dotyczących wybranych wyrobów chemii budowlanej, jakie nastąpiły po wdrożeniu rozporządzenia CPR.
Poznaj zmiany w normach dotyczących wybranych wyrobów chemii budowlanej, jakie nastąpiły po wdrożeniu rozporządzenia CPR.
J. Sawicki
Ciąg dalszy artykułu...

Jak zapisano w normach: "Różne zakresy stosowania i różne narażenia na działanie warunków powodują, że zaprawom stawiane są różne wymagania i oczekuje się od nich różnych właściwości, a także różnych wartości właściwości użytkowych. Z tego względu wytrzymałość na ściskanie, absorpcja wody i współczynnik przewodzenia ciepła powinny być klasyfikowane zgodnie z tabelą 1. Właściwości zależne od zamierzonego zastosowania i/lub od typu wyrobu powinny być deklarowane zgodnie z tabelą 2. Deklarowane wartości i klasy powinny spełniać wymagania określone w tabeli 2".

W normie podano ponadto wymagania dla zapraw "świeżych", bezpośrednio po ich zmieszaniu z wodą, takie jak: czas zachowania właściwości roboczych, zawartość powietrza, przy czym w wydaniu normy z 2016 r. parametry te podano przed wymaganiami dla zapraw stwardniałych.

W znowelizowanej normie zmieniono oznaczenia absorpcji wody, pozostawiając wymagania dotyczące zapraw tynkarskich bez zmian, dokładając jedynie wymaganie dla tzw. substancji niebezpiecznych. Warto jednak nadmienić, że w przypadku oznaczeń współczynnika przewodzenia ciepła zmieniono normę datowaną EN 1745 z 2002 na 2012 r. [11], czego konsekwencją dla producentów jest zmiana wartości tabelarycznych tego współczynnika, określana z gęstości zaprawy stwardniałej w stanie suchym. Wartości te muszą być ponadto zmienione również dla współczynnika przepuszczalności pary wodnej µ (TAB. 3).

Zapisy znowelizowanej normy EN 988-1:2016 są szczególnie istotne w przypadku Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). We wcześniejszym wydaniu normy EN 998-1:2010 częstotliwość badań nie była określona, co rodziło wiele wątpliwości producentów i było wykorzystywane zazwyczaj poprzez bardzo rzadkie wykonywanie poszczególnych badań (nawet raz na kilka lat). Obecne zapisy precyzują (a w zasadzie zalecają) częstotliwość wykonywania badań kontrolnych (TAB. 4), co powinno skutkować lepszą i bardziej precyzyjną kontrolą zapraw tynkarskich. Zapisy te wymagać będą jednak albo lepsze doposażenie laboratorium badawczego, albo częstsze wykonywanie tych badań w laboratoriach zewnętrznych.

TABELA 3. Porównanie wartości tabelarycznych współczynnika przewodzenia ciepła i przepuszczalności pary wodnej w odniesieniu do dwóch wydań normy EN 1745
TABELA 3. Porównanie wartości tabelarycznych współczynnika przewodzenia ciepła i przepuszczalności pary wodnej w odniesieniu do dwóch wydań normy EN 1745
TABELA 4. Zalecana częstotliwość badań kontrolnych zapraw tynkarskich według EN 998-1:2016
TABELA 4. Zalecana częstotliwość badań kontrolnych zapraw tynkarskich według EN 998-1:2016

Wymienione w TAB. 1, TAB. 2a, TAB. 2b , TAB. 3 i TAB. 4 zmiany skutkują również zmianami w oznakowaniu CE. Przykłady oznakowania podano poniżej, zestawiając wymagania dla popularnych w kraju:

  • tynku wewnętrznego - typu GP, kat. W0, CSI - TAB. 5,
  • tynku zewnętrznego - typu GP, kat. W2, CS II - TAB. 6.
TABELA 5. Ewolucja informacji towarzyszących oznakowaniu CE – tynk wewnętrzny
TABELA 5. Ewolucja informacji towarzyszących oznakowaniu CE - tynk wewnętrzny
TABELA 6. Ewolucja informacji towarzyszących oznakowaniu CE – tynk zewnętrzny
TABELA 6. Ewolucja informacji towarzyszących oznakowaniu CE - tynk zewnętrzny

Jak widać z TAB. 5, i TAB. 6, rozporządzenie CPR wprowadziło istotne zmiany w zapisach oznakowania CE, związane głównie z zapisami zamierzonego zastosowania (jak w tabeli ZA.1 normy) oraz wprowadzeniem numeru deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu.

W przypadku tynków objętych normą EN 998-1:2016 warto zwrócić uwagę, że zapis "zamierzonego zastosowania" jest nieco inny dla tynków wewnętrznych i inny dla tynków zewnętrznych.

Wnioski

1. Po wejściu w życie Rozporządzenia CPR wszystkie dotychczas obowiązujące normy europejskie wymagały nowelizacji.

2. Przy okazji nowelizacji danej normy EN rewidowane są jej dotychczasowe zapisy i wymagania stawiane wyrobom w niej ujętych, co będzie wiązać się z dodatkowymi obowiązkami producentów - oprócz aktualizacji danych na opakowaniach i dokumentacji technicznej, mogą zaistnieć przesłanki ku ponownym lub poszerzonym badaniom typu niektórych wyrobów, w związku z poszerzeniem lub zmianą wymagań dla danego wyrobu.

3. Pierwszymi normami dla suchych mieszanek chemii budowlanej, jakie opracowano z uwzględnieniem zapisów CPR-a są EN 998-1 i EN 998-2.

4. W normie EN 998-1:2016 dla zapraw tynkarskich nie zmieniono zasadniczo wymagań technicznych. Należy jednakże zwrócić uwagę na nowe oznaczenie parametru kapilarnej absorpcji wody. Ponadto nowa norma wymusza zmiany parametrów dla współczynnika przewodzenia ciepła i współczynnika przepuszczalności pary wodnej, a także wprowadzenie stosownego zapisu dot. substancji niebezpiecznych

5. Wdrożenie zharmonizowanych z Rozporządzeniem CPR norm europejskich wymusza kolejne zmiany dla producentów - dotyczą one opakowań, dokumentacji technicznej i zapisów Zakładowej Kontroli Produkcji.

6. W tabeli z oznakowaniem CE warto zwrócić uwagę na inne zapisy "zamierzonego zastosowania" w przypadku zapraw do wnętrz i inne dla zapraw przeznaczonych zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Informacje towarzyszące temu oznakowaniu stale "ewoluują" wraz ze zmieniającymi się wymaganiami formalno-prawnymi (rozporządzenie CPR/normy EN).

Literatura

1. Rozporządzenie nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 89/106/EWG (Dz. Urz. L. 88 z 4.4.2011).
2. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz. Urz. L. 40 z 11.2.1989).
3. T. Żuchowski, "Zmiany prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu", "Izolacje" 6/2015, s. 16.
4. S. Wall, "Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) odpowiedzi na często zadawane pytania", materiały informacyjne ITB, Warszawa, kwiecień 2013.
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU Nr 92, poz. 881), z dnia 14 maja 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 883), z dnia 8 września 2016 r. (DzU z 2016 r. poz. 1570) (zm. DzU z 2016 r. poz. 542, DzU z 2015 r. poz. 1165).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2016, poz. 1966).
7. EN 998-1:2016, "Specification for mortars for masonry. Part 2: Masonry mortar".
8. PN-EN 998-2:2016, "Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa do murowania".
9. EN 998-1:2010, "Specification for mortars for masonry. Part 1: Rendering and plastering mortar".
10. PN-EN 998-1:2012, "Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego".
11. PN-EN 1745:2012, "Mury i wyroby murowe. Metody określania właściwości cieplnych".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[normalizacja, normy, chemia budowlana, zaprawy tynkarskie, tynki, zaprawy do tynkowania, zaprawy tynkarskie, zaprawy do murów]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.