Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 1/2017 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Artykuł sponsorowany

Termomodernizację czas zacząć

FOT. 1. renowacja całej połaci dachowej
FOT. 1. renowacja całej połaci dachowej
ISOVER

Potrzeba ograniczenia ilości smogu, a tym samym pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, spowodowała, że termomodernizacja stała się tematem wiodącym w ostatnich latach. Jak podaje Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, zanieczyszczenie powietrza wspomnianymi pyłami jest związane głównie - bo aż w 80% - z ogrzewaniem budynków mieszkalnych. Takie stwierdzenia nie napawają optymizmem, ale dzięki wprowadzeniu w życie konkretnych inwestycji termomodernizacyjnych sytuacja może, a nawet musi się poprawić.

Celem termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej budynku, czyli ograniczenie zużycia energii przez pojedyncze gospodarstwo, co niesie za sobą niższe koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Kolejną kwestią jest poprawa komfortu użytkowania budynku oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu eksploatacji budynku na środowisko.

Obniżenie zapotrzebowania budynku na energię wiąże się z ociepleniem wszystkich zewnętrznych przegród budynku, ewentualną wymianą okien/drzwi, usprawnieniem wentylacji, montażem urządzeń i instalacji grzewczych, a czasem nawet zmianą źródła ciepła. Jak widać, kompleksowa termomodernizacja to nie pojedyncze działanie, lecz szereg prac. Pierwszą inwestycją termomodernizacyjną powinna być termomodernizacja przegród zewnętrznych, a dopiero w następnej kolejności modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. oraz c.w.u. i wymiana źródła ciepła - na dłuższą metę jest to najlepsze pod względem ekonomicznym rozwiązanie.

Termomoderniacja domu - ISOVER

Bardzo ważna przed podjęciem jakichkolwiek działań jest ocena stanu technicznego budynku  podlegającego termomodernizacji. Specjalista, w tym przypadku audytor energetyczny, określi dokładnie co, kiedy i jak wykonać, żeby termomodernizacja była jak najbardziej optymalna pod względem technologicznym i ekonomicznym. Zaleca się izolowanie i termomodernizację w pełnym zakresie do standardu domu niemal zeroenergetycznego, co daje najbardziej wymierne rezultaty i komfort. Osiągniecie tego efektu nie zawsze jest możliwe, mimo to warto skupić się chociażby na izolacji przegród, przez które ucieka najwięcej ciepła. Najważniejsze jest więc ocieplenie kolejno: dachu, ścian i podłogi. Docieplenie nawet jednej przegrody podniesie jakość termiczną budynku i pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii, redukując koszty eksploatacji. Poznaj szeroki asortyment ISOVER >>

Przez dach możemy tracić aż do 35% ciepła z całego budynku, dlatego w pierwszej kolejności pochylmy się nad tym tematem. Jeżeli przestrzeń będzie zagospodarowywana, izolacje prowadzi się najczęściej od wewnątrz. Jeżeli izolacja taka, z różnych względów, jest niemożliwa lub trudna do zrealizowania, najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie systemu izolacji nakrokwiowej ISOVER Renover, czyli izolacja od strony zewnętrznej dachu.

Zaletą montażu docieplenia od wewnątrz jest możliwość przeprowadzania prac niezależnie od pogody. W takim wypadku zaleca się dwuwarstwowe izolowanie przegrody - pomiędzy krokwiami i prostopadle do nich. Proponowane rozwiązanie pozwala zminimalizować mostki cieplne wzdłuż krokwi.

W opisywanej aplikacji najlepiej sprawdzi się bez wątpienia wełna szklana, której elastyczna struktura pozwala na szczelne dopasowanie się materiału do krokwi. Ważna jest grubość zastosowanej izolacji, wpływa bowiem na wartość współczynnika przenikania ciepła U przegrody, a także na kubaturę przestrzeni mieszkalnej. Zalecana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi 30 cm. Najczęściej jest to 20 cm pomiędzy krokwiami i minimalnie 10 cm dodatkowej warstwy, z doborem wełny mineralnej o możliwie najniższej wartości współczynnika λ (lambda).


RYS. 2. Schemat konstrukcji ocieplonego dachu skośnego
1 - wiatroizolacja ISOVER np. Draftex profi,
2 - izolacja pomiędzy krokwiami np. Super-Mata Plus,
3 - druga warstwa izolacji np. Multimax 30,
4 - paroizolacja ISOVER np. Vario®XtraSafe,
5 - płyta gipsowo‑kartonowa

Materiał, jego grubość i lambda, a także mostki liniowe oraz punktowe wpływają na osiągnięcie najlepszej, czyli najniższej wartości całkowitej współczynnika przenikania ciepła przegrody Uc. Jest to jedno z kryteriów, jakie musi spełnić budynek według obowiązującego prawa. Kolejne to wymóg braku kondensacji, który gwarantuje precyzyjna instalacja paroizolacji. Kontrolę wilgoci zapewniają również gotowe rozwiązania zarządzania wilgocią - system ISOVER VARIO. Membrany VARIO®XtraSafe lub VARIO®KM Duplex to inteligentne folie o zmiennym oporze dyfuzyjnym, które zapobiegają wnikaniu wilgoci przez dach, gdy na zewnątrz panuje niższa temperatura, a latem umożliwiają wyschnięcie konstrukcji dachowej.

W przypadku gdy strych nie jest użytkowany, to strop najwyższego piętra jest granicą pomiędzy przestrzeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi -możliwa jest wtedy izolacja samego stropu. Wełnę mineralną wystarczy położyć na całej powierzchni betonowego stropu, bez pozostawiania wolnych przestrzeni. Między stropem a materiałem termoizolacyjnym zaleca się zastosowanie folii paroizolacyjnej. Chcąc zwiększyć Uc przegrody oraz ograniczyć mostki cieplne, można położyć drugą warstwę wełny w sposób mijankowy. Poleca się produkty z wełny mineralnej szklanej w matach o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ o łącznej grubości około 25-30 cm, np. Super-Matę Plus.


RYS. 3. Przykład fasady wentylowanej
1 - konstrukcja nośna,
2 - szczelina wentylacyjna
3 - izolacja z wełny szklanej ISOVER np. Multimax 30, Super-Vent Plus,
4 - konstrukcja wsporcza okładziny zewnętrznej,
5 - okładzina elewacyjna

Warto również przyjrzeć się ścianom zewnętrznym budynku, których termomodernizacja również w znaczny sposób przyczyni się do obniżenia kosztów energii. W naszej strefie klimatycznej izoluje się je od strony chłodniejszej, a więc zewnętrznej. Ściany budynków mogą być modernizowane w różnych technologiach. Jedną z nich jest fasada wentylowana, w której jak sama nazwa wskazuje, pomiędzy warstwą izolacyjną a okładziną elewacyjną znajduje się szczelina wentylacyjna. Powietrze cyrkulując ułatwia odparowanie wilgoci, która może się nagromadzić w izolacji podczas prac wykonawczych lub już w czasie użytkowania budynku. Do takiej technologii poleca się ISOVER Super-Vent Plus czy Multimax 30. W konstrukcji z fasadą wentylowaną wykończenie elewacji mogą stanowić różne rodzaje okładzin, np. drewniane lub kamienne. Dowiedz się więcej >>

Nie należy zapominać, że wełna mineralna jako termoizolacja jest materiałem niepalnym, co jest jej dodatkowym atutem w każdej aplikacji. Płyty wełny mineralnej używanej w fasadach wentylowanych i ścianach trójwarstwowych to zarówno wełny skalne, jak i szklane. Często pokrywane są dodatkowo czarnym welonem szklanym, który przede wszystkim zapobiega wywiewaniu powietrza z zewnętrznych warstw płyty, np. w przypadku fasady wentylowanej. Wełna szklana idealnie dopasowuje się do podkonstrukcji, co ogranicza ewentualne powstawanie mostków cieplnych, a niska lambda pozwala na zastosowanie mniejszej grubości izolacji i redukcję grubości podkonstrukcji izolowanej powierzchni.

RYS. 4. Schemat ściany warstwowej, tzw. muru trójwarstwowego
RYS. 4. Schemat ściany warstwowej, tzw. muru trójwarstwowego
1 - izolacja z wełny szklanej ISOVER Multimax 30,
2 - szczelina wentylacyjna,
3 - ocynkowane kotwy z talerzykiem dociskowym,
4 - okładzina elewacyjna,
5 - kratka wentylacyjna,

Jeżeli chodzi o izolację w fasadach wentylowanych, ISOVER w swojej ofercie posiada rozwiązanie hybrydowe, czyli system aplikacji dwóch warstw izolacji. Warstwa przylegająca do ściany konstrukcyjnej to wełna szklana (Panel-Płyta Plus, Super-Vent Plus lub Multimax 30), która dzięki właściwościom swojego włókna doskonale wypełnia większość nierówności muru, poprawiając ciągłość warstwy izolacji. Warstwę drugą stanowi natomiast wełna skalna z mocnym welonem szklanym (Polterm Max Plus), która zapewnia równą płaszczyznę fasady.

Kolejną technologią jest ściana warstwowa, tzw. mur trójwarstwowy, składający się z dwóch warstw murowanych. Pierwszą warstwą jest ściana konstrukcyjna budynku, drugą stanowi wełna mineralna i szczelina wentylacyjna, a trzecią okładzina elewacyjna. Ściana osłonowa jako trzecia warstwa najczęściej jest zbudowana z cegły klinkierowej, co dodatkowo poprawia izolacyjność akustyczną przegrody. Materiały izolacyjne możliwe do wykorzystania w tej technologii to m.in. wełna szklana Super-Vent Plus pokryta czarnym welonem, idealnie dopasowująca się do nierówności w murze konstrukcyjnym. Montaż w takim systemie odbywa się za pomocą ocynkowanych kotew z talerzykami dociskowymi.

Izolowanie ścian zewnętrznych od wewnątrz jest dużo bardziej skomplikowane i mniej efektywne od ocieplania od zewnątrz. Rozwiązanie to nie jest powszechnie stosowane, zwiększa bowiem ryzyko kondensacji pary wodnej, co w konsekwencji prowadzi do zawilgocenia przegrody. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych zaleca się więc przeprowadzenie analizy cieplno-wilgotnościowej obiektu. Oczywiście w niektórych przypadkach, takich jak nienaruszalność  zabytkowej elewacji czy ograniczona linia zabudowy, metoda izolacji od wewnątrz jest jedynym rozwiązaniem.

Produktem polecanym do takiej izolacji jest np. Multimax 30, wełna szklana o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła dostępnym na rynku. Pozwala to uzyskać cienką warstwę izolacyjną, tak by zajęła jak najmniej powierzchni użytkowej mieszkania.


FOT. 2. Ocieplenie stropu pomiędzy pomieszczeniem mieszkalnym a piwnicą

Również w tym przypadku można zastosować podwójną warstwę izolacji, co na pewno poprawi izolacyjność całej przegrody. Aby ograniczyć mostki termiczne na łączeniach ściany i stropu przy izolacji ściany zewnętrznej od wewnątrz, zaleca się izolować nie tylko ściany, ale i przylegające do nich przegrody, np. stropy, na odcinku 60-100 cm. Nie można też zapomnieć o ułożeniu izolacji we wnękach okiennych i drzwiowych oraz o szczelnej paroizolacji i dobrej wentylacji pomieszczenia. Przed realizacją takiej instalacji podstawą jest sporządzenie odpowiedniego projektu, wraz z wcześniejszym wykonaniem obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

Przechodząc do niższych części budynku natrafiamy w końcu na strop pomiędzy pomieszczeniem mieszkalnym a piwnicą, a następnie na podłogę na gruncie. Mając na uwadze, że budynek poddawany termomodernizacji to budynek istniejący, zaleca się wykonać izolację stropu piwnicy oraz podłogi na gruncie.

Aby spełnić wymagania aktualnego rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz uzyskać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła dla stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym, można wykorzystać materiał izolacyjny ISOVER Stropmax 31. Płyty Stropmax o lambdzie 0,031 W/(m·K) wykonane z wełny szklanej zapewniają wysoką skuteczność izolacji, a ich wykończenie jasnym welonem nadaje pomieszczeniu estetyczny wygląd.

Termomoderniacja domu - ISOVER

Pobierz aplikację ISOVERPL >>

Proponuje się zastosowanie tej izolacji także na ścianach piwnicy, aby uniknąć ewentualnych mostków termicznych i wydłużyć drogę ucieczki ciepła. Jeżeli chodzi o zaizolowanie podłogi na gruncie, idealnie sprawdzi się ISOVER Stropoterm - wełna skalna o niskiej ściśliwości i bardzo wysokiej klasie tolerancji grubości, co jest istotne, jeśli nasza podłoga ma być równa i bez spękań. Powierzchnię wyłożoną w pierwszej kolejności hydroizolacją, a potem płytami, należy zabezpieczyć warstwą rozdzielającą, np. szczelną folią budowlaną, wywiniętą na ściany, aby potem zaaplikować cienkowarstwową wylewkę.

Prosta izolacja dachu, ściany zewnętrznej czy stropu to najbardziej skuteczny sposób na oszczędzanie energii - co więcej inwestycja ta zwraca się najszybciej w ramach termomodernizacji. Tylko i wyłącznie zmiana paliwa lub źródła ciepła, bez izolacji termicznej budynku, nie przyniesie wiele korzyści. Właściwe ocieplenie samo w sobie przynosi wymierne korzyści, w postaci obniżenia kosztów eksploatacyjnych. W przykładowym budynku o powierzchni użytkowej 90 m2, gdzie do ogrzewania używa się gazu ziemnego, po termomodernizacji tylko przegród zewnętrznych zużycie gazu w skali roku zmniejszy się średnio z 2773 m3 do 861 m3 (źródło: www.miwo.pl), a także przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Liczby mówią same za siebie.

Podejmując decyzję o termomodernizacji warto zwrócić się do fachowca - audytora energetycznego, który określi zakres i kolejność prac oraz możliwość rozłożenia ich w czasie. Aby uzyskać dokładne informacje na temat izolacji, polecamy kontakt z Biurem Doradztwa Technicznego ISOVER (tel. 800 163 121, konsultanci.isover@saint-gobain.com). Już na etapie ocieplenia w ramach termomodernizacji domu, możemy cieszyć się efektami - komfortem cieplnym oraz niższymi rachunkami za energię.

Isover logo Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice
Tel. 32 339 63 00
Faks 32 339 64 44
www.isover.pl

(isover, termomodernizacja, ocieplanie budynków, ocieplanie stropów, termomodernizacja przegród, przegrody zewnętrzne, system ISOVER VARIO)

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
9/2018

Aktualny numer:

Izolacje 9/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Detale w konstrukcji dachów zielonych
  • - Skażenia mikrobiologiczne na elewacjach
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.