Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych

Ściany szkieletowe, stropy betonowe i drewniane
dr  Jarosław Gil  |  IZOLACJE 5/2018  |  26.07.2018
Poznaj rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych
Poznaj rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych
www.freeimages.com
Ciąg dalszy artykułu...

Ściany szkieletowe

Lekkie ściany szkieletowe powinny być wykonane z dwóch niezależnych od siebie szkieletów metalowych lub drewnianych. Masa okładzin ściennych (podwójna warstwa płyt gipsowo-kartonowych) jest mała, dlatego izolacyjność akustyczna zależy przede wszystkim od separacji między szkieletami.

Z powodu występowania silnych efektów rezonansowych w przestrzeni między warstwami, niezbędne jest zastosowanie materiału dźwiękochłonnego.

RYS. 18–21. Przykłady konstrukcji ścian działowych szkieletowych. Objaśnienia: 1 – dwa szkielety z profili stalowych lub słupków drewnianych gr. 50 mm i rozstawie min. 600 mm, 2 – dwie warstwy płyty gipsowo­‑kartonowej, każda o masie powierzchniowej min. 9 kg/m2, 3 – wypełnienie z wełny mineralnej gr. min. 50 mm (18–19)/wypełnienie z wełny mineralnej między słupkami/profilami 2×25 mm lub 2×50 mm (20–21), 4 – odstęp min. 200 mm między wewnętrznymi powierzchniami paneli ściennych; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 18-21. Przykłady konstrukcji ścian działowych szkieletowych; rys. archiwum autora 
1 - dwa szkielety z profili stalowych lub słupków drewnianych gr. 50 mm i rozstawie min. 600 mm, 2 - dwie warstwy płyty gipsowo­‑kartonowej, każda o masie powierzchniowej min. 9 kg/m2, 3 - wypełnienie z wełny mineralnej gr. min. 50 mm (18-19)/wypełnienie z wełny mineralnej między słupkami/profilami 2×25 mm lub 2×50 mm (20-21), 4 - odstęp min. 200 mm między wewnętrznymi powierzchniami paneli ściennych

Podwójne ściany szkieletowe pozwalają uzyskać bardzo wysokie jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej (Rw, R’A1), lecz z powodu niewielkiej masy izolacyjność akustyczna w zakresie niskich częstotliwości jest słaba, przez co wskaźnik R’A2 bywa niski (RYS. 18-21).

Łączenie ze ścianami masywnymi jednowarstwowymi

Jeśli ściana szkieletowa łączy się ze ścianą masywną jednowarstwową, zewnętrzną lub wewnętrzną, muszą być zapewnione następujące warunki:

 • masa powierzchniowa przylegającej ściany ceglanej lub betonowej powinna wynosić min. 370 kg/m2;
 • jeżeli ten warunek nie jest spełniony, należy zastosować okładzinę akustyczną na ścianie przylegającej.

Łączenie z innymi ścianami szkieletowymi

Jeżeli ściana szkieletowa łączy się z inną ścianą szkieletową, zewnętrzną lub wewnętrzną, muszą być zapewnione następujące warunki:

RYS. 22–23. Odpowiednie łączenie dwóch ścian szkieletowych. Objaśnienia: 1 – łączenie płyt gipsowo-kartonowych uszczelnione materiałem elastycznym, 2 – ciągłość paneli ściennych ściany przylegającej przerwana na łączeniu; rys.: archiwum autora (J. Gil)
RYS. 22-23. Odpowiednie łączenie dwóch ścian szkieletowych; rys.: archiwum autora 
1 - łączenie płyt gipsowo-kartonowych uszczelnione materiałem elastycznym, 2 - ciągłość paneli ściennych ściany przylegającej przerwana na łączeniu
 • ściana działowa powinna być połączona z przylegającą ścianą tak, aby w miejscu łączenia była zachowana przerwa między warstwami (RYS. 22-23);
 • należy zastosować dodatkową wełnę mineralną na łączeniu ścian.

Łączenie ze stropem betonowym

Jeżeli ściana szkieletowa łączy się ze stropem betonowym, powinien być spełniony następujący warunek: płyta stropowa może przecinać ścianę pod warunkiem, że jej masa powierzchniowa wynosi min. 370 kg/m2.

RYS. 24–25. Odpowiednie łączenie ściany szkieletowej ze stropem betonowym z podłogą pływającą i sufitem podwieszanym. Objaśnienia: 1 – posadzka na warstwie izolującej, oddylatowana od ściany, 2 – dodatkowe wypełnienie z wełny mineralnej, 3 – pod ścianą uszczelnienie elastycznym materiałem, 4 – dodatkowe wypełnienie z wełny mineralnej, 5 – łączenie sufitu z panelami ściennymi uszczelnione materiałem elastycznym; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 24-25. Odpowiednie łączenie ściany szkieletowej ze stropem betonowym z podłogą pływającą i sufitem podwieszanym; rys. archiwum autora
1 - posadzka na warstwie izolującej, oddylatowana od ściany, 2 - dodatkowe wypełnienie z wełny mineralnej, 3 - pod ścianą uszczelnienie elastycznym materiałem, 4 - dodatkowe wypełnienie z wełny mineralnej, 5 - łączenie sufitu z panelami ściennymi uszczelnione materiałem elastycznym

Łączenie z betonowym stropem z posadzką na warstwie izolującej

Jeżeli ściana szkieletowa łączy się ze stropem betonowym z posadzką na warstwie izolującej, powinny być spełnione następujące warunki:

 • podłoga pływająca (szlichta) powinna być oddylatowana od ściany i odizolowana taśmą izolacyjną (RYS. 24-25);
 • masa powierzchniowa płyty stropowej powinna wynosić co najmniej 370 kg/m2;
 • jeśli ten warunek nie jest spełniony, należy zastosować sufit podwieszany;
 • sufit powinien składać się z co najmniej jednej warstwy płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm;
 • łączenie między panelami sufitowymi a ścianą powinny być uszczelnione materiałem elastycznym, np. akrylem.

Łączenie ze stropem drewnianym

RYS. 26–27. Odpowiednie łączenie ściany szkieletowej ze stropem drewnianym z podłogą pływającą i sufitem podwieszanym. Objaśnienia: 1 – posadzka na warstwie izolującej, oddylatowana od ściany, 2 – pod ścianą uszczelnienie elastycznym materiałem, 3 – przerwa w deskach podłogowych na łączeniu przegród, 4 – przestrzeń na łączeniu przegród wypełniona wełną mineralną; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 26-27. Odpowiednie łączenie ściany szkieletowej ze stropem drewnianym z podłogą pływającą i sufitem podwieszanym; rys. archiwum autora
1 - posadzka na warstwie izolującej, oddylatowana od ściany, 2 - pod ścianą uszczelnienie elastycznym materiałem, 3 - przerwa w deskach podłogowych na łączeniu przegród, 4 - przestrzeń na łączeniu przegród wypełniona wełną mineralną; 
RYS. 28. Łączenie ściany szkieletowej z sufitem podwieszanym; rys. archiwum autora 
1 - łączenie między dachem a ścianą uszczelnione materiałem elastycznym, 2 - ściana poprowadzona do spodniej powierzchni dachu 

Jeżeli ściana szkieletowa łączy się ze stropem drewnianym, powinny być spełnione następujące warunki:

 • na łączeniu należy stworzyć przerwę w ciągłości desek podłogowych oraz sufitu (RYS. 26-27);
 • posadzka na warstwie izolującej powinna być oddylatowana od ściany i odizolowana taśmą izolacyjną;
 • na łączeniu przegród należy zastosować dodatkową wełnę mineralną;
 • sufit powinien się składać z co najmniej dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm;
 • łączenia między panelami sufitowymi a ścianą powinny być uszczelnione materiałem elastycznym, np. akrylem.

Łączenie z dachem betonowym

Jeśli ściana szkieletowa łączy się z dachem betonowym, powinny być spełnione następujące warunki:

 • masa powierzchniowa dachu betonowego powinna wynosić min. 370 kg/m2;
RYS. 29–30. Przykłady odpowiedniej konstrukcji stropu betonowego z posadzką na warstwie izolującej. Objaśnienia: 1 – dowolny rodzaj podłogi, 2 – posadzka, wylewka betonowa gr. 60 mm, 3 – materiał izolacyjny: twarda wełna mineralna lub styropian elastyczny gr. 40 mm, 4 – strop betonowy o masie powierzchniowej min. 300 kg/m2, 5 – sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm, umieszczony min. 150 mm poniżej stropu; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 29-30. Przykłady odpowiedniej konstrukcji stropu betonowego z posadzką na warstwie izolującej; rys. archiwum autora
1 - dowolny rodzaj podłogi, 2 - posadzka, wylewka betonowa gr. 60 mm, 3 - materiał izolacyjny: twarda wełna mineralna lub styropian elastyczny gr. 40 mm, 4 - strop betonowy o masie powierzchniowej min. 300 kg/m2, 5 - sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm, umieszczony min. 150 mm poniżej stropu
 • jeżeli ten warunek nie jest spełniony, należy zastosować sufit podwieszany.

Łączenie z sufitem podwieszanym pod dachem

Jeżeli ściana szkieletowa łączy się z dachem z sufitem podwieszanym, powinny być spełnione następujące warunki (RYS. 28):

 • konstrukcja dachu może być dowolna;
 • ściana powinna być doprowadzona do spodniej powierzchni dachu, a łączenie powinno być uszczelnione materiałem elastycznym;
 • sufit powinien się składać z co najmniej jednej warstwy płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm;
 • łączenie między panelami sufitowymi a ścianą powinno być uszczelnione materiałem elastycznym, np. akrylem.

Łączenie z przegrodami niebędącymi przegrodami międzymieszkaniowymi

Niezależnie od rodzaju konstrukcji ścian i stropów znajdujących się w obrębie mieszkania, nie oddzielających od siebie mieszkań, a łączących się ze ścianą międzymieszkaniową, takie przegrody nie powinny przecinać ściany międzymieszkaniowej.

RYS. 31. Łączenie podłogi pływającej z przylegającą ścianą – podłoga pływająca powinna być oddzielona taśmą dylatacyjną od każdej przylegającej ściany; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 31. Łączenie podłogi pływającej z przylegającą ścianą – podłoga pływająca powinna być oddzielona taśmą dylatacyjną od każdej przylegającej ściany; rys. archiwum autora

Czytaj też: Przyczyny złej izolacji akustycznej stropów międzypiętrowych w budownictwie mieszkaniowym >>>

Stropy betonowe

W stropach betonowych główny wpływ na izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych ma masa. Masę powierzchniową pełnych płyt betonowych można obliczyć ze wzoru podanego wcześniej.

W płytach kanałowych trzeba uwzględnić gęstość betonu i rozmiary kanałów lub sprawdzić dane producenta. Odpowiednią izolacyjność od dźwięków powietrznych można uzyskać od masy powierzchniowej min. 400 kg/m2, co odpowiada pełnej płycie betonowej gr. 20 cm i gęstości betonu 2000 kg/m3.

W przypadku stropów, dla których nie da się osiągnąć powyższej masy powierzchniowej, trzeba zastosować sufit podwieszany składający się z przynajmniej jednej warstwy płyty gipsowo-kartonowej. Masa powierzchniowa płyt stropowych powinna być jednak nie mniejsza niż 300 kg/m2.

Dodatkowo, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych, konieczne jest zastosowanie posadzki podłogowej na elastycznym podłożu.

Warstwą izolacującą powinna być twarda wełna mineralna lub styropian akustyczny o sztywności dynamicznej ok. 15-20 MN/m3, ewentualnie inny materiał elastyczny o odpowiedniej przebadanej sztywności.

Zwykły styropian nie jest odpowiedni jako warstwa dźwiękoizolacyjna pod posadzkę, gdyż jest zbyt sztywny. Posadzka i podłoga muszą też być oddylatowana od wszystkich przylegających ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej.

Na RYS. 29-30 przedstawiono przykłady odpowiedniej konstrukcji stropu betonowego z sufitem podwieszanym i bez sufitu podwieszanego.

RYS. 32. Zabudowa rur penetrujących podłogę. Objaśnienia: 1 – rury owinięte wełną mineralną i zabudowane ścianką z podwójnej warstwy płyty gipsowo-kartonowej; rys. archiwum autora (J. Gil) RYS. 33. Przykład konstrukcji stropu drewnianego. Objaśnienia: 1 – dowolny rodzaj podłogi, 2 – podwójna płyta OSB lub płyta gipsowo-kartonowa, 3 – materiał izolacyjny: twarda wełna mineralna lub styropian elastyczny gr. 40 cm, 4 – deski lub płyta OSB, 5 – wełna mineralna gr. 100 mm, 6 – przestrzeń sufitowa o min. gr. 250 mm, 7 – sufit podwieszony składający się z dwóch płyt gipsowo­‑kartonowych gr. 12,5 mm przymocowanych za pomocą wieszaków elastycznych; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 32. Zabudowa rur penetrujących podłogę; rys. archiwum autora
1 - rury owinięte wełną mineralną i zabudowane ścianką z podwójnej warstwy płyty gipsowo-kartonowej; 
RYS. 33. Przykład konstrukcji stropu drewnianego; rys. archiwum autora
1 - dowolny rodzaj podłogi, 2 - podwójna płyta OSB lub płyta gipsowo-kartonowa, 3 - materiał izolacyjny: twarda wełna mineralna lub styropian elastyczny gr. 40 cm, 4 - deski lub płyta OSB, 5 - wełna mineralna gr. 100 mm, 6 - przestrzeń sufitowa o min. gr. 250 mm, 7 - sufit podwieszony składający się z dwóch płyt gipsowo­‑kartonowych gr. 12,5 mm przymocowanych za pomocą wieszaków elastycznych
RYS. 34. Łączenie podłogi pływającej z przylegającą ścianą - podłoga pływająca powinna być oddzielona taśmą dylatacyjną od każdej przylegającej ściany; rys. archiwum autora

Łączenia ścian ze stropem betonowym pokazano w poprzednich podrozdziałach. Jeżeli stosowana jest podłoga pływająca, bardzo ważne jest oddylatowanie jej od wszystkich ścian przylegających. Stosuje się do tego taśmę izolacyjną, tak jak pokazano na RYS. 31.

Wszelkie rury i kanały penetrujące strop działowy powinny być zabudowane z wykorzystaniem wełny mineralnej i podwójnej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, tak jak pokazano na RYS. 32.

Stropy drewniane

W przypadku stropów drewnianych wpływ na izolacyjność akustyczną ma masa powierzchniowa desek podłogowych oraz sufitu, a także separacja między nimi.

Aby uzyskać najlepszą separację, należałoby zastosować osobne belki do podtrzymania podłogi i osobne do zamocowania sufitu. Takie rozwiązanie jest jednak niepraktyczne i dużo łatwiej zastosować elastyczne wieszaki do zamocowania sufitu. Należy jednak w tym przypadku zachować minimalną odległość sufitu od spodniej powierzchni podłogi 25 cm.

Sufit powinien składać się z minimum dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej. Konieczne jest też zastosowanie podłogi pływającej lub innego systemu podłogowego na elastycznym podłożu, aby zachować odpowiednią izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych.Na RYS. 33 przedstawiono przykład odpowiedniej konstrukcji stropu drewnianego.

Łączenia ścian ze stropem betonowym pokazano w poprzednich podrozdziałach.

RYS. 35. Zabudowa rur penetrujących podłogę. Objaśnienia: 1 – rury owinięte wełną mineralną i zabudowane ścianką z podwójnej warstwy płyty gipsowo-kartonowej; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 35. Zabudowa rur penetrujących podłogę; rys. archiwum autora 
1 - rury owinięte wełną mineralną i zabudowane ścianką z podwójnej warstwy płyty gipsowo-kartonowej

Jeśli stosowana jest podłoga pływająca, bardzo ważne jest oddylatowanie jej od wszystkich ścian przylegających. Stosuje się do tego taśmę izolacyjną, tak jak pokazano na RYS. 34.

Wszelkie rury i kanały penetrujące strop działowy powinny być zabudowane z wykorzystaniem wełny mineralnej i podwójnej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, tak jak pokazano na RYS 35.

Literatura

1. PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[izolacje akustyczne, izolacja akustyczna, budynki mieszkalne, ściany jednowarstwowe, ściany masywne, ściany działowe, strop betonowy, podłoga pływająca, dach, dachy, dach betonowy, strop podwieszony, ściana podwójna, strop działowy, sufit podwieszany, ściana szkieletowa, strop drewniany, przegrody międzymieszkaniowe, dźwięki uderzeniowe, dźwięki powietrzne]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przepis na idealnie gładkie i naturalnie białe ściany »


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szybki montaż stropu – jak to zrobić »

Jak dobrać optymalną elewację do budynku?

Różne wysokości konstrukcyjne stropów i różne rozstawy...
czytaj dalej »

Począwszy od wyboru rodzaju budynku, w pierwszym kroku, w kolejnych wskaż... czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Potrzebny Ci wysokiej jakości tynk?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tynki renowacyjne
 • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.