Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 1/2017 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych

Acoustic insulation solutions for residential buildings
dr  Jarosław Gil  |  IZOLACJE 5/2018  |  26.07.2018
Poznaj rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych
Poznaj rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych
www.freeimages.com

W ostatnich latach weszło w życie dużo zmian w normalizacji wymagań akustycznych w budownictwie. Widać też wyraźne zmiany w podejściu konsumentów do zagadnień akustyki. Gwałtownie wzrosła świadomość mieszkańców budynków, którzy domagają się komfortu akustycznego w swoim domowym zaciszu. Bagatelizowanie przez lata izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

Dobrą izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych i uderzeniowych można uzyskać, jeśli przegroda charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • dobra szczelność,
 • duża masa powierzchniowa,
 • dobra separacja masy (dwie warstwy lub więcej),
 • wysokie tłumienie wewnętrzne,
 • dobre łączenia z innymi przegrodami,
 • dobra jakość budowy.
Abstrakt

W artykule podano przykładowe przegrody, które poprawnie wykonane, spełniają wymagania izolacyjności akustycznej w mieszkaniach oraz domach szeregowych i bliźniaczych. Omawiane konstrukcje przegród działowych nadają się także do zastosowań w szkołach, internatach, szpitalach i pomieszczeniach biurowych. Zalecane jest jednak, by każdorazowo przed wykorzystaniem prezentowanych rozwiązań skonsultować się z akustykiem lub wykonać odpowiednie obliczenia, żeby upewnić się, czy dana konstrukcja jest odpowiednia do danej sytuacji.

Acoustic insulation solutions for residential buildings

The article describes example partitions which, executed correctly, fulfil requirements of noise insulation in flats, house rows and semi-detached houses. The discussed structures of partitions are also suitable for use in schools, boarding houses, hospitals and in office space. It is recommended, however, that before each use of the presented solutions an acoustics specialist be consulted, or for appropriate calculations to be made in order to make sure whether the relevant structure is suitable for the situation.

Masywne ściany jednowarstwowe

Głównym czynnikiem wpływającym na izolacyjność akustyczną masywnych ścian jednowarstwowych jest masa powierzchniowa (M). W przypadku masy jednorodnej (np. ściany betonowej) można ją obliczyć z grubości przegrody oraz gęstości materiału:

M = ρG

gdzie:

M - masa powierzchniowa [kg/m2],
ρ - gęstość materiału [kg/m3],
G - grubość przegrody [m].

Masę powierzchniową przegród ceglanych można oszacować, jeśli zna się masę i wymiary cegły lub bloku oraz grubość i gęstość zaprawy. W TAB. 1  przedstawiono masę powierzchniową ścian z cegieł o wym. 24×12×6,5 cm, przy założeniu, że zaprawa ma gr. 1 cm i gęstość 1800 kg/m3. Podano też szacunkową wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej (RA1) poszczególnych przypadków.

TABELA 1. Masa powierzchniowa ściany jednowarstwowej ceglanej w zależności od masy cegieł. Założono wymiary cegieł: 24×12×6,5 cm, z zaprawą gr. 1 cm i gęstości 1800 kg/m3
TABELA 1. Masa powierzchniowa ściany jednowarstwowej ceglanej w zależności od masy cegieł. Założono wymiary cegieł: 24×12×6,5 cm, z zaprawą gr. 1 cm i gęstości 1800 kg/m3

Z danych zawartych w TAB. 1 wynika, że aby osiągnąć RA1 = 50 dB, wystarczy masa powierzchniowa M = 267 kg/m2.

Masa powierzchniowa M = 400 kg/m2 pozwala uzyskać izolacyjność akustyczną z marginesem 6 dB ponad wymaganie normowe dla izolacyjności akustycznej między mieszkaniami (50 dB), co jest odpowiednim zapasem, by (w większości przypadków) uwzględnić wpływ przenoszenia bocznego.

Czytaj też: Ochrona akustyczna w budynkach >>>

Widać ponadto, że odpowiednią masę powierzchniową można uzyskać jedynie przy ścianie gr. 24 cm z cegieł o wadze min. 3 kg każda (przy gęstości materiału 1600 kg/m3). Wykończenie tynkiem jest konieczne do uszczelnienia powierzchni ściany. Aby ocenić masę powierzchniową i izolacyjność akustyczną innych rodzajów cegieł i bloków, należy skorzystać z danych technicznych producenta.

Na RYS. 1–3 przedstawiono przykłady ścian działowych jednowarstwowych ich łączenia z innymi elementami budowlanymi.

RYS. 1–3. Przykłady konstrukcji ścian działowych jednowarstwowych o masie powierzchniowej min. 400 kg/m2 (nie licząc tynku). Objaśnienia: 1 – cegła pełna gr. 24 cm, 2 – tynk, 3 – bloczki betonowe gr. 25 cm (gęstość betonu min. 1600 kg/m3) 4 – płyta betonowa gr. 20 cm (gęstość betonu min. 2000 kg/m3); rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 1-3. Przykłady konstrukcji ścian działowych jednowarstwowych o masie powierzchniowej min. 400 kg/m2 (nie licząc tynku); rys. archiwum autora
1 - cegła pełna gr. 24 cm, 2 - tynk, 3 - bloczki betonowe gr. 25 cm (gęstość betonu min. 1600 kg/m3) 4 - płyta betonowa gr. 20 cm (gęstość betonu min. 2000 kg/m3); 

Łączenie z innymi ścianami masywnymi jednowarstwowymi

Należy rozróżniać wartości izolacyjności podawane przez producentów mierzone laboratoryjnie (RA1, RA2) oraz wartości normowe, mierzone in situ (R’A1, R’A2).

RYS. 4–6. Odpowiednie łączenie z ceglaną ścianą zewnętrzną lub inną ścianą działową (na zakładkę). Objaśnienia: 1 – masa powierzchniowa ściany przylegającej: min. 200 kg/m2; rys.: archiwum autora (J. Gil)
RYS. 4-6. Odpowiednie łączenie z ceglaną ścianą zewnętrzną lub inną ścianą działową (na zakładkę); rys.: archiwum autora 
1 - masa powierzchniowa ściany przylegającej: min. 200 kg/m2

Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej zawarte w PN-B-02151-3 są wartościami mierzalnymi w gotowym budynku. Zawierają więc wpływ przenoszenia bocznego.

Poniższe zasady łączenia przegród nie są wymaganiami normowymi koniecznymi w każdej sytuacji. Jednak według doświadczenia Autora, gdy będą one spełnione, zminimalizujemy negatywny wpływ przenoszenia bocznego.

Jeśli masywna ściana działowa łączy się z inną masywną ścianą jednowarstwową, zewnętrzną lub wewnętrzną, muszą być zapewnione następujące warunki:

 • ściana z bloczków lub cegieł powinna przecinać przylegającą ścianę albo być z nią przewiązana (RYS. 4-6);
 • masa powierzchniowa przylegającej ściany ceglanej lub betonowej powinna wynosić min. 200 kg/m2.

Łączenie ze stropem betonowym

Jeśli ściana masywna jednowarstwowa znajduje się nad lub pod stropem betonowym, powinny być spełnione następujące warunki:

 • masa powierzchniowa stropu betonowego powinna wynosić min. 370 kg/m2;
 • gdy masa powierzchniowa stropu jest mniejsza niż 370 kg/m2, należy zamontować posadzkę na warstwie izolującej nad stropem oraz sufit podwieszany pod stropem.
RYS. 7–8. Odpowiednie łączenie ze stropem betonowym. Objaśnienia: 1 – posadzka na warstwie izolującej, oddylatowana od ściany, 2 – strop; posadzka i sufit podwieszany wymagane, jeżeli masa powierzchniowa stropu jest mniejsza niż 370 kg/m3 – sufit podwieszany z elastycznym łączeniem na styku ze ścianą; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 7-8. Odpowiednie łączenie ze stropem betonowym; rys. archiwum autora
1 - posadzka na warstwie izolującej, oddylatowana od ściany, 2 - strop; posadzka i sufit podwieszany wymagane, jeżeli masa powierzchniowa stropu jest mniejsza niż 370 kg/m2- sufit podwieszany z elastycznym łączeniem na styku ze ścianą

Łączenie z betonowym stropem działowym z podłogą pływającą

Jeśli ściana masywna jednowarstwowa łączy się ze stropem betonowym z podłogą pływającą, powinny być spełnione następujące warunki (RYS. 7-8):

 • ściana powinna stać na stropie, a podłoga pływająca (szlichta) powinna być oddylatowana od ściany i odizolowana taśmą izolacyjną;
 • pod stropem powinien być zastosowany sufit podwieszany; łączenie między panelami sufitowymi powinno być uszczelnione materiałem elastycznym, np. akrylem;
 • sufit podwieszany nie jest konieczny, jeżeli masa powierzchniowa stropu wynosi min. 370 kg/m2.
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[izolacje akustyczne, izolacja akustyczna, budynki mieszkalne, ściany jednowarstwowe, ściany masywne, ściany działowe, strop betonowy, podłoga pływająca, dach, dachy, dach betonowy, strop podwieszony, ściana podwójna, strop działowy, sufit podwieszany, ściana szkieletowa, strop drewniany, przegrody międzymieszkaniowe, dźwięki uderzeniowe, dźwięki powietrzne]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zacząłeś już budowę i zaskoczyła Cię zima?


Sprawdź, jakie materiały sprawdzą się przy temperaturach rzędu –10, a nawet –20°C czytaj dalej »


Wybierz odpowiednią izolację dla swojego domu »

Jak wybrać płytę styropianową w systemie ETICS?

Czy mineralna wełna szklana zapewni komfort cieplny i zdrowy dom na długie lata?
czytaj dalej »

Stosując najwyższej jakości styropian o odpowiedniej gęstości, parametrach deklarowanych, potwierdzonych w rzeczywistości, naprawdę oszczędzasz... czytaj dalej »

Building Information Modelling - jak to działa?

BIM odnosi się do programów, które wspomagają projektowanie. Ich działanie polega na... czytaj dalej »

 


Dobierz najlepszy materiał ociepleniowy. Sprawdź »

Gdzie wykonać badania elewacji wentylowanych zgodne z wymogami ETAG 034?

Inwestorzy szukają wciąż lepszych, mocniejszych i bardziej wytrzymałych, a przede wszystkim bezpiecznych dla zdrowia produktów. Gdzie je znaleźć? czytaj dalej » Na potrzeby badań zbudowano specjalną komorę, w której produkt poddaje się cyklom odporności na zmianę temperatury, wilgoć, wiatr oraz czynniki uderzeniowe. czytaj dalej »

Szybki i skuteczny sposób na renowację pokrycia dachowego »

Dach to obok ścian zewnętrznych jedna z najważniejszych przegród w budynku. Jednak wieloletnia eksploatacja często powoduje obniżenie jego szczelności i trwałości... czytaj dalej »

 


Jak efektywnie uszczelnić okna?

Jak zoptymalizować przepływ powietrza przez ściany?

Przy ocieplaniu zapomina się o tym, że bardzo duży ubytek ciepła następuje w wyniku ubogiej lub źle położonej izolacji framugi okiennej...
czytaj dalej »

Zwiększenie izolacyjności budynku przynosi wymierne korzyści ekonomiczne przez cały okres eksploatacji budynku. czytaj dalej »

Termomodernizacja pomoże w walce ze smogiem?

Smog to temat bardzo nośny w mediach, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy w powietrzu unoszą się "efekty" palenia byle czymczytaj dalej »


Jaka jest cena hali z płyty obornickiej?

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?

Praktycznie wszystkie hale wyglądają tak samo, ale w rzeczywistości nie ma dwóch takich samych! Do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie – wbrew pozorom taka taktyka prowadzi do... czytaj dalej » W 2002r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... czytaj dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2018

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Izolacje w niskich temperaturach
 • - Prace hydroizolacyjne w okresie zimowym
Zobacz szczegóły
Podparapet termiczny - ciepły montaż okien

Podparapet termiczny - ciepły montaż okien

Świadomi inwestorzy coraz częściej wybierają okna o niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła, wiedząc, jak ważna z punktu widzenia energooszczędności...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.