Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych

Acoustic insulation solutions for residential buildings
dr  Jarosław Gil  |  IZOLACJE 5/2018  |  26.07.2018
Poznaj rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych
Poznaj rozwiązania izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych
www.freeimages.com

W ostatnich latach weszło w życie dużo zmian w normalizacji wymagań akustycznych w budownictwie. Widać też wyraźne zmiany w podejściu konsumentów do zagadnień akustyki. Gwałtownie wzrosła świadomość mieszkańców budynków, którzy domagają się komfortu akustycznego w swoim domowym zaciszu. Bagatelizowanie przez lata izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

Dobrą izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych i uderzeniowych można uzyskać, jeśli przegroda charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • dobra szczelność,
 • duża masa powierzchniowa,
 • dobra separacja masy (dwie warstwy lub więcej),
 • wysokie tłumienie wewnętrzne,
 • dobre łączenia z innymi przegrodami,
 • dobra jakość budowy.
Abstrakt

W artykule podano przykładowe przegrody, które poprawnie wykonane, spełniają wymagania izolacyjności akustycznej w mieszkaniach oraz domach szeregowych i bliźniaczych. Omawiane konstrukcje przegród działowych nadają się także do zastosowań w szkołach, internatach, szpitalach i pomieszczeniach biurowych. Zalecane jest jednak, by każdorazowo przed wykorzystaniem prezentowanych rozwiązań skonsultować się z akustykiem lub wykonać odpowiednie obliczenia, żeby upewnić się, czy dana konstrukcja jest odpowiednia do danej sytuacji.

Acoustic insulation solutions for residential buildings

The article describes example partitions which, executed correctly, fulfil requirements of noise insulation in flats, house rows and semi-detached houses. The discussed structures of partitions are also suitable for use in schools, boarding houses, hospitals and in office space. It is recommended, however, that before each use of the presented solutions an acoustics specialist be consulted, or for appropriate calculations to be made in order to make sure whether the relevant structure is suitable for the situation.

Masywne ściany jednowarstwowe

Głównym czynnikiem wpływającym na izolacyjność akustyczną masywnych ścian jednowarstwowych jest masa powierzchniowa (M). W przypadku masy jednorodnej (np. ściany betonowej) można ją obliczyć z grubości przegrody oraz gęstości materiału:

M = ρG

gdzie:

M - masa powierzchniowa [kg/m2],
ρ - gęstość materiału [kg/m3],
G - grubość przegrody [m].

Masę powierzchniową przegród ceglanych można oszacować, jeśli zna się masę i wymiary cegły lub bloku oraz grubość i gęstość zaprawy. W TAB. 1  przedstawiono masę powierzchniową ścian z cegieł o wym. 24×12×6,5 cm, przy założeniu, że zaprawa ma gr. 1 cm i gęstość 1800 kg/m3. Podano też szacunkową wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej (RA1) poszczególnych przypadków.

TABELA 1. Masa powierzchniowa ściany jednowarstwowej ceglanej w zależności od masy cegieł. Założono wymiary cegieł: 24×12×6,5 cm, z zaprawą gr. 1 cm i gęstości 1800 kg/m3
TABELA 1. Masa powierzchniowa ściany jednowarstwowej ceglanej w zależności od masy cegieł. Założono wymiary cegieł: 24×12×6,5 cm, z zaprawą gr. 1 cm i gęstości 1800 kg/m3

Z danych zawartych w TAB. 1 wynika, że aby osiągnąć RA1 = 50 dB, wystarczy masa powierzchniowa M = 267 kg/m2.

Masa powierzchniowa M = 400 kg/m2 pozwala uzyskać izolacyjność akustyczną z marginesem 6 dB ponad wymaganie normowe dla izolacyjności akustycznej między mieszkaniami (50 dB), co jest odpowiednim zapasem, by (w większości przypadków) uwzględnić wpływ przenoszenia bocznego.

Czytaj też: Ochrona akustyczna w budynkach >>>

Widać ponadto, że odpowiednią masę powierzchniową można uzyskać jedynie przy ścianie gr. 24 cm z cegieł o wadze min. 3 kg każda (przy gęstości materiału 1600 kg/m3). Wykończenie tynkiem jest konieczne do uszczelnienia powierzchni ściany. Aby ocenić masę powierzchniową i izolacyjność akustyczną innych rodzajów cegieł i bloków, należy skorzystać z danych technicznych producenta.

Na RYS. 1–3 przedstawiono przykłady ścian działowych jednowarstwowych ich łączenia z innymi elementami budowlanymi.

RYS. 1–3. Przykłady konstrukcji ścian działowych jednowarstwowych o masie powierzchniowej min. 400 kg/m2 (nie licząc tynku). Objaśnienia: 1 – cegła pełna gr. 24 cm, 2 – tynk, 3 – bloczki betonowe gr. 25 cm (gęstość betonu min. 1600 kg/m3) 4 – płyta betonowa gr. 20 cm (gęstość betonu min. 2000 kg/m3); rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 1-3. Przykłady konstrukcji ścian działowych jednowarstwowych o masie powierzchniowej min. 400 kg/m2 (nie licząc tynku); rys. archiwum autora
1 - cegła pełna gr. 24 cm, 2 - tynk, 3 - bloczki betonowe gr. 25 cm (gęstość betonu min. 1600 kg/m3) 4 - płyta betonowa gr. 20 cm (gęstość betonu min. 2000 kg/m3); 

Łączenie z innymi ścianami masywnymi jednowarstwowymi

Należy rozróżniać wartości izolacyjności podawane przez producentów mierzone laboratoryjnie (RA1, RA2) oraz wartości normowe, mierzone in situ (R’A1, R’A2).

RYS. 4–6. Odpowiednie łączenie z ceglaną ścianą zewnętrzną lub inną ścianą działową (na zakładkę). Objaśnienia: 1 – masa powierzchniowa ściany przylegającej: min. 200 kg/m2; rys.: archiwum autora (J. Gil)
RYS. 4-6. Odpowiednie łączenie z ceglaną ścianą zewnętrzną lub inną ścianą działową (na zakładkę); rys.: archiwum autora 
1 - masa powierzchniowa ściany przylegającej: min. 200 kg/m2

Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej zawarte w PN-B-02151-3 są wartościami mierzalnymi w gotowym budynku. Zawierają więc wpływ przenoszenia bocznego.

Poniższe zasady łączenia przegród nie są wymaganiami normowymi koniecznymi w każdej sytuacji. Jednak według doświadczenia Autora, gdy będą one spełnione, zminimalizujemy negatywny wpływ przenoszenia bocznego.

Jeśli masywna ściana działowa łączy się z inną masywną ścianą jednowarstwową, zewnętrzną lub wewnętrzną, muszą być zapewnione następujące warunki:

 • ściana z bloczków lub cegieł powinna przecinać przylegającą ścianę albo być z nią przewiązana (RYS. 4-6);
 • masa powierzchniowa przylegającej ściany ceglanej lub betonowej powinna wynosić min. 200 kg/m2.

Łączenie ze stropem betonowym

Jeśli ściana masywna jednowarstwowa znajduje się nad lub pod stropem betonowym, powinny być spełnione następujące warunki:

 • masa powierzchniowa stropu betonowego powinna wynosić min. 370 kg/m2;
 • gdy masa powierzchniowa stropu jest mniejsza niż 370 kg/m2, należy zamontować posadzkę na warstwie izolującej nad stropem oraz sufit podwieszany pod stropem.
RYS. 7–8. Odpowiednie łączenie ze stropem betonowym. Objaśnienia: 1 – posadzka na warstwie izolującej, oddylatowana od ściany, 2 – strop; posadzka i sufit podwieszany wymagane, jeżeli masa powierzchniowa stropu jest mniejsza niż 370 kg/m3 – sufit podwieszany z elastycznym łączeniem na styku ze ścianą; rys. archiwum autora (J. Gil)
RYS. 7-8. Odpowiednie łączenie ze stropem betonowym; rys. archiwum autora
1 - posadzka na warstwie izolującej, oddylatowana od ściany, 2 - strop; posadzka i sufit podwieszany wymagane, jeżeli masa powierzchniowa stropu jest mniejsza niż 370 kg/m2- sufit podwieszany z elastycznym łączeniem na styku ze ścianą

Łączenie z betonowym stropem działowym z podłogą pływającą

Jeśli ściana masywna jednowarstwowa łączy się ze stropem betonowym z podłogą pływającą, powinny być spełnione następujące warunki (RYS. 7-8):

 • ściana powinna stać na stropie, a podłoga pływająca (szlichta) powinna być oddylatowana od ściany i odizolowana taśmą izolacyjną;
 • pod stropem powinien być zastosowany sufit podwieszany; łączenie między panelami sufitowymi powinno być uszczelnione materiałem elastycznym, np. akrylem;
 • sufit podwieszany nie jest konieczny, jeżeli masa powierzchniowa stropu wynosi min. 370 kg/m2.
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[izolacje akustyczne, izolacja akustyczna, budynki mieszkalne, ściany jednowarstwowe, ściany masywne, ściany działowe, strop betonowy, podłoga pływająca, dach, dachy, dach betonowy, strop podwieszony, ściana podwójna, strop działowy, sufit podwieszany, ściana szkieletowa, strop drewniany, przegrody międzymieszkaniowe, dźwięki uderzeniowe, dźwięki powietrzne]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Na czym polega ciepły montaż okien?


Montaż taki pozwala wyeliminować mostki termiczne powstające na łączeniu muru z oknem... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Panele wybierane są przez wielu architektów jako elementy wieńczące i tworzące... czytaj dalej »

Sprawdzone sposoby na ocieplenie i izolację budynku »


Konieczność ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym... ZOBACZ »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacjach technicznych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Nawierzchnia drenażowa typu kamienny dywan powstaje z połączenia naturalnego kruszywa marmurowego... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Chcesz zaoszczędzić nawet 30% na zużyciu energii?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Oprócz niższych rachunków za energię mamy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania... czytaj dalej »

Jak zrobić spadki na balkonie i tarasie?


Dach, balkon czy taras jest płaski, a więc jak wygląda kwestia odwodnienia? ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim... czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury... czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Jak budować energooszczędnie?

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często... czytaj dalej »

Przekonaj się, jakie rozwiązania sprawdzą się w nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tarasy wentylowane
 • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.