Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Artykuł sponsorowany

Ekologiczne ogrzewanie nie musi być drogie! Uzyskaj dotację!

EcoComfort  |  28.06.2018
Ekologiczne ogrzewanie nie musi być drogie! Uzyskaj dotację!
Ekologiczne ogrzewanie nie musi być drogie! Uzyskaj dotację!
EcoComfort

Dotacje do ekologicznego ogrzewania mają na celu rozpowszechnienie bezpiecznych dla środowiska sposobów ogrzewania oraz znaczne ograniczenie niskiej emisji. Zależnie od regionu Polski, a nawet gminy, dofinansowanie może obejmować wymianę kotła na niskoemisyjny, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zakup i instalację OZE.

Dotacje do ekologicznego ogrzewania są przeznaczone dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie jednorazowej wypłaty, jego wysokość jest zależna od założeń gminy, pod którą podlega inwestor. Dofinansowanie nie jest wypłacane w formie gotówki.

Dotacje do ekologicznego ogrzewania - podstawowe informacje

Dotacje do ekologicznego ogrzewania stworzono, by ograniczyć niską emisję. Wielu ludzi posiada kotły starego typu, które powinny zostać wymienione na nowe już kilka sezonów temu, jednak ze względu na wysokie koszty, ich właściciele ciągle z tym zwlekają. Przez stale rosnące ceny ogrzewania w piecach tych spalane są śmieci oraz niskiej jakości węgiel, co skutkuje coraz większym zanieczyszczeniem powietrza.

W sezonie jesienno-zimowym, z roku na rok jest coraz mniej dni, w których poziom stężenia pyłów nie przekracza dopuszczalnych norm.

W Krakowie, gdzie poziom smogu w okresie grzewczym od lat jest permanentnie przekraczany, 1 września 2019 r. zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węgla i drewna.

Dodatkowe informacje na temat dofinansowania do ekologicznych źródeł ogrzewania znajdują się tutaj.

Wdrożenie przepisów antysmogowych ma pomóc władzom miasta w poprawie jakości powietrza. Według dostępnych danych, ponad 40% pyłu PM10 oraz prawie 70% rakotwórczego i mutagennego benzo[a]pirenu powstaje właśnie na skutek spalania w domowych kotłowniach niskiej jakości węgla oraz śmieci.

W czasie największych mrozów, gdy mieszkańcy palą większą ilość niepożądanych materiałów, stan jakości powietrza w Krakowie jest tak zły, że zaczyna osiągać normy z Pekinu*.

*Całe Chiny do tej pory opierały się głównie na węglu niskiej jakości, przez co stan powietrza był tak zły, że stworzony w 2013 r. raport środowiskowy uzyskał klauzulę tajemnicy państwowej. Już w 2015 r. z powodu ogromnego zanieczyszczenia powietrza zamknięto lotniska, szkoły i zawoieszono niemal wszystkie linie komunikacji miejskiej. Wszystko dlatego, że widoczność wynosiła jedynie około 10 metrów. Problem smogu w Pekinie jest aktualny przez cały rok - nawet latem. W ostatnich latach władze zaczęły inwestować w systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii, dzięki czemu poziom zanieczyszczeń spadł w skali kraju o około 33% (w samym Pekinie o około 54%).

Zakres dotacji do ekologicznego ogrzewania może różnić się w zależności od regionu Polski czy nawet pomiędzy poszczególnymi gminami. Dlatego bardzo ważne jest, by przed przystąpieniem do prac i złożeniem wniosku zorientować się, czy preferowany przez nas sposób ekologicznego ogrzewania jest dofinansowany w miejscowości, w której mieszkamy.

Dotacja zazwyczaj obejmuje:

 • zakup urządzeń grzewczych i ich montaż,
 • demontaż starych kotłowni i innych palenisk zasilanych paliwem stałym, charakteryzujących się niską sprawnością energetyczną,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • montaż nowej kotłowni na ekologiczne paliwo,
 • wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,
 • podłączenie do geotermii,
 • zakup i instalację węzłów cieplnych,
 • montaż pieca kaflowego wyposażonego we wkład elektryczny,
 • instalację wewnętrzną c.o. i c.w.u.,
 • montaż kotła wodnego ogrzewanego za pomocą prądu.

Dofinansowanie nie obejmuje:

 • instalacji ogrzewania w nowych budynkach,
 • zmiany ekologicznego ogrzewania na nowsze ekologiczne ogrzewanie,
 • instalację systemu grzewczego na zasilany drewnem,
 • zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
 • instalację systemu ogrzewania na węgiel.

Umowa na dotację do ekologicznego ogrzewania musi zostać podpisana jeszcze przed przystąpieniem do prac związanych z jego wymianą.

Mieszkańcy poszczególnych gmin w Polsce mogą starać się o dotację pochodzącą z lokalnych budżetów, w ramach kredytów preferencyjnych o niskim oprocentowaniu lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EcoComfort

Lokalny Program Osłonowy w Krakowie - sprawdź na czym polega!

Od września 2019 r. mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków będą mogli ogrzewać swoje domy jedynie za pomocą pieców elektrycznych, gazowych, na lekki olej opałowy lub podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zabronione będzie również ogrzewanie domów za pomocą kominków.

Mieszkańcy Krakowa, którzy wymienili swój piec na ekologiczny, mogą starać się o dopłaty do rachunków za ekologiczne ogrzewanie. Lokalny Program Osłonowy uruchomiono po to, by zachęcić mieszkańców do pozbywania się zatruwających powietrze kotłów.

Ekologiczne ogrzewanie jest droższe od kosztów palenia niskiej jakości węglem, dlatego pierwsze sezony grzewcze po wymianie pieca mogą mocno nadszarpnąć budżet. To właśnie do takich osób skierowany jest Lokalny Program Osłonowy. Ma on pomóc w pokryciu kosztów związanych z ekologicznym ogrzewaniem.

Przyjęte kryterium dochodowe opracowano tak, by osoby najbardziej potrzebujące pomocy w pokryciu kosztów nowego ogrzewania mogły skorzystać z Programu.

I tak:

 • w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, dochód nie powinien przekraczać 3170 zł,
 • w przypadku gospodarstwa domowego składającego się z przynajmniej dwóch osób, dochód nie powinien przekraczać 2313 zł na osobę.

Skorzystać z programu mogą osoby, które:

 • spełniają warunki dochodowe,
 • zmieniły sposób ogrzewania po 14 września 2011 r.,
 • są zobowiązane do uiszczania opłat dostawcy energii cieplnej,
 • realnie mieszkają w lokalu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w którym sposób ogrzewania został zmieniony.

Wysokość dopłaty jest obliczana na podstawie iloczynu powierzchni lokalu, stawki dopłaty i współczynnika dochodu. Pieniądze są wypłacane na zasadzie zasiłku celowego i raz w roku. Otrzymanie dofinansowania wymaga złożenia wniosku oraz stosownej dokumentacji.

Jeśli osoba uprawniona chce otrzymywać dopłaty do rachunków każdego roku, musi składać nowe wnioski wraz z aktualną dokumentacją.

Osoby posiadające najniższe dochody mogą otrzymać nawet 100% dopłaty do ekologicznego ogrzewania.

Wniosek należy złożyć w adekwatnej do miejsca zamieszkania filii MOPS.

Łódź walczy ze smogiem!

Władze Łodzi zapowiedziały, że w 2018 r. planują wydać w związku z dotacją do ekologicznego ogrzewania nawet 4 mln zł (3 mln zł początkowo, w przypadku dużego zainteresowania kwota ta zostanie zwiększona o kolejny milion złotych).

Przyjęto też mniej restrykcyjne przepisy niż w Krakowie:

 • starego typu kotły można wymienić na piec węglowy piątej generacji, kocioł elektryczny albo piec gazowy,
 • dofinansowanie nie może przekroczyć 80%.

O dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania może starać się każda zainteresowana osoba, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku, w którym znajduje się piec węglowy starego typu. W tym przypadku nie ma kryterium dochodowego.

EcoComfort

Dofinansowanie na kominek

Odkąd koszty ogrzewania wzrosły, wiele osób posiadających kominek wykorzystuje go w okresie jesienno-zimowym do dogrzania swojego domu lub traktuje jako jedyne źródło ciepła.

W przypadku montażu nowego, ekologicznego kominka, najistotniejszy jest efekt końcowy - emisja zanieczyszczeń powinna zostać znacznie ograniczona. Z dofinansowania na wymianę kominka są wykluczone osoby instalujące nowe obiekty.

Warunki i kwoty przyznawanej dotacji mogą różnić w zależności od regionu, dlatego przed podjęciem decyzji warto zorientować się, na jaką kwotę może liczyć inwestor.

O dofinansowanie na wymianę kominka należy zacząć się starać przed rozpoczęciem inwestycji. Tylko wtedy (o ile inwestor spełni inne wymagania), jego wniosek zostanie zaakceptowany i będzie on mógł rozpocząć pracę.

W wielu gminach dopłaty te podlegają pod dotacje na ekologiczne ogrzewanie lub dofinansowanie na wymianę pieca.

Czego nie obejmuje dotacja na ekologiczne ogrzewanie?

W zależności od gminy i regionu Polski, dotacje na ekologiczne ogrzewanie mogą nie obejmować wymiany pieca na nowoczesny piec węglowy lub zakupu i instalacji odnawialnych źródeł energii.

O dofinansowanie nie mogą się starać osoby, które już wymieniły ogrzewanie na ekologiczne.

Dotacja nie obejmuje również montażu instalacji centralnego ogrzewania w nowo powstałych domach, ani tych wybudowanych przed określonym w warunkach terminem (może on być różny w zależności od gminy).

O dotację na ekologiczne ogrzewanie inwestor powinien się postarać jeszcze przed podjęciem pierwszych działań związanych z wymianą starego kotła. Niekiedy specjalnie oddelegowani inspektorzy sprawdzają, czy w domu naprawdę znajduje się starego typu palenisko, które wymaga wymiany. Nie można też wcześniej rozpocząć kompletowania części czy urządzeń. Urzędnicy sugerują się datą umieszczoną na fakturach, dlatego też rachunki opatrzone datą sprzed podpisania umowy o dofinansowanie, nie będą brane pod uwagę.

Przed rozpoczęciem starań o dotację na ekologiczne ogrzewanie warto upewnić się co oferuje gmina, w której mieszkamy oraz poznać terminy składania wniosków. Jeśli w danej chwili nie są prowadzone żadne dopłaty związane z wymianą pieca, inwestor zawsze może postarać się o przyznanie kredytu preferencyjnego. Pożyczka jest niskooprocentowana (zazwyczaj około 1%) i korzystnie rozłożona w czasie (maksymalnie około 15 lat).

Wiele osób nie wie, że może starać się o dotację na ekologiczne ogrzewanie. Część z nich uważa, że nowe przepisy nie znajdą odzwierciedlenia w prawdziwym życiu. Jeszcze inni boją się zwiększonych opłat za nowy sposób ogrzewania.

Wymiana pieca nikogo nie ominie, dlatego warto zabrać się za to teraz, gdy w dalszym ciągu prowadzone są dofinansowania, zarówno do zmiany kotła, jak i (w niektórych miastach) do rachunków za ogrzewanie.

Spalanie śmieci i węgla niskiej jakości, po wprowadzeniu w życie ustawy antysmogowej, może odbić się na kieszeni niepokornych mieszkańców. Za zanieczyszczanie powietrza będą im groziły mandaty i grzywny, a po wygaśnięciu dofinansowań inwestorzy będą zdani sami na siebie - nikt nie zwróci im nawet części poniesionych kosztów.

Przypomnijmy - od 1 września 2019 r. w Krakowie zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Do tego czasu wszyscy mieszkańcy posiadający w swoich domach kotły starego typu powinni je wymienić na nowe.

EcoComfort

Idealne połączenie dla środowiska - pompa ciepła i rekuperator

Walka o czyste powietrze trwa w najlepsze. Już w niemal każdej gminie w Polsce można starać się o otrzymanie dotacji na ekologiczne ogrzewanie.

Obecnie problem smogu dotknął już niemal całego kraju, stąd wdrażanie coraz to bardziej restrykcyjnych przepisów, mających poprawić jakość powietrza. Stąd też zachęcanie mieszkańców do korzystania z alternatywnych, ekologicznych źródeł ogrzewania, np. OZE. Dla przykładu - pompy ciepła w połączeniu z rekuperacją (więcej na temat rekuperacji przeczytasz tutaj) stanowią gwarancję wysokiej wydajności pracy, ekologicznego ogrzewania bez zatruwania środowiska oraz oszczędności.

Pompy ciepła korzystają z odnawialnych źródeł energii, czerpiąc ją z głębi ziemi i wykorzystując do ogrzewania domu zimą.

Natomiast rekuperator odzyskuje ciepło, które już raz zostało wykorzystane. Przekłada się to zarówno na ochronę środowiska, jak i znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Wentylacja mechaniczna zapewnia stały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, które po drodze jest ogrzewane przez zużyte, wywiewane powietrze.

Świeże powietrze jest filtrowane, dzięki czemu do domu nie dostają się insekty, pyły czy kurz. Strumień wwiewany nie ma bezpośredniego kontaktu z powietrzem wywiewanym, dlatego mieszkańcy mogą cieszyć się czystym, świeżym i podgrzanym powietrzem.

Otwieranie okien, by wpuścić do domu nieco powietrza, nie jest już konieczne, co z kolei przekłada się na mniejsze straty ciepła zimą.

Podsumowanie

Zanieczyszczenia towarzyszące nam w okresie jesienno-zimowym odbijają się na naszym zdrowiu. Najczęściej powodują choroby układu krążenia i płuc, miażdżycę, a także znacznie zwiększają ryzyko zachorowalności na nowotwory.

Najmniejsze cząsteczki wnikają głęboko w płuca, przyczyniając się do powstawania alergii na zwierzęcą sierść oraz pyłki roślin. Osoby już chorujące, np. na astmę oskrzelową, w czasie największego stężenia zanieczyszczeń powietrza są narażone na zaostrzenie dolegliwości.  

Permanentne przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza w okresie jesienno-zimowym doprowadza również do przedwczesnych zgonów. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że jest to prawie 50 tysięcy osób w samej Polsce (w Krakowie jest to około 400 przedwczesnych zgonów rocznie). Wynika z tego, że zanieczyszczenia powietrza skracają życie każdemu z nas o około rok.

Smog szkodzi najbardziej dzieciom, osobom starszym i cierpiącym na choroby układu oddechowego. Niekorzystny wpływ na zdrowie najmłodszych wywiera już w okresie embrionalnym - płód rozwija się wolniej, a jego masa urodzeniowa jest mniejsza w porównaniu z regionami, gdzie zanieczyszczenia powietrza są niewielkie. Wbrew pozorom takie dzieci są bardziej podatne na przyrost wagi, a co za tym idzie mają problem z nadwagą.

Zła jakość powietrza wdychanego przez kobietę w ciąży uszkadza rozwój psychoruchowy dzieci. Mają one problemy z pamięcią, a ich potencjał wzrostu intelektualnego jest znacznie gorszy w porównaniu do osób wychowanych w niższym stężeniu zanieczyszczeń, co wpływa bezpośrednio na ich złe wyniki w nauce oraz trudności z koncentracją i funkcjonowaniem wśród rówieśników.  

Każdy starego typu piec na węgiel stanowi zagrożenie dla nas i naszego otoczenia, dlatego należy go jak najszybciej wymienić na ekologiczne ogrzewanie.

Dotacje na ekologiczne ogrzewanie mają pomóc w zmniejszeniu liczby osób cierpiących na choroby układu oddechowego, ale także ograniczyć umieralność z powodu tych schorzeń.

EcoComfort
ECO Comfort
ul. Drogowców 3
32-400 Myślenice

Tel/fax: 12 274 22 06
Tel. 603 908 700
e-mail:

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
3/2020

Aktualny numer:

Izolacje 3/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Ludomir Duda: Kierunek: budownictwo plusenergetyczne
 • - Ocena techniczna systemów ETICS
Zobacz szczegóły
GRILTEX - specjaliści w uszczelnianiu obiektów inżynieryjnych

GRILTEX - specjaliści w uszczelnianiu obiektów inżynieryjnych

Griltex Polska jest firmą o francuskich korzeniach z międzynarodowym doświadczeniem o ponad 50-letniej tradycji, produkującą wszelkiego rodzaju folie budowlane oraz...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.