Wykonywanie obróbek blacharskich balkonów, loggii i tarasów

Współczesne rozwiązania i zasady montażu obróbek blacharskich
Jak wykonywać obróbki blacharskie balkonów, loggii i tarasów w świetle obowiązujących przepisów, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań?
Jak wykonywać obróbki blacharskie balkonów, loggii i tarasów w świetle obowiązujących przepisów, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań?
M. Rokiel
Ciąg dalszy artykułu...

Współczesne rozwiązania i zasady montażu obróbek blacharskich

Wśród zapisów dotyczących zamocowania odróbek blacharskich, w publikacjach z zakresu budownictwa, można znaleźć wskazania najczęściej odwołujące się do tradycyjnych metod kotwienia blach okapowych. Współcześnie na rynku budowlanym oferowane są przez producentów rozwiązania, pozwalające na stosowanie spójnych materiałowo rozwiązań systemowych z wykorzystaniem gotowych elementów obróbek blacharskich.

Wytyczne stosowania rozwiązań systemowych każdorazowo podaje producent systemu. Są wśród nich np. uwagi o konieczności wykonania uskoków technologicznych, stosowania taśm uszczelniających czy wielkości szczelin kompensacyjnych.

Czytaj też: Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania >>>

Przykłady gotowych rozwiązań obróbek blacharskich, o różnej głębokości montażowej podano na FOT. 10-11, FOT. 12-13, FOT. 14-15, FOT. 16-17, FOT. 18-19 oraz RYS. 1-2. Muszą one jednak każdorazowo wynikać z indywidualnej decyzji projektanta lub wskazanego przez niego rozwiązania systemowego.

FOT. 10–11. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Profilpas; fot.: www.betco.com.pl
FOT. 10-11. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Profilpas; fot.: www.betco.com.pl
FOT. 12–13. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Schlueter; fot.: www.profilpas.com
FOT. 12-13. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych -Schlueter; fot.: www.profilpas.com
FOT. 14–15. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Heinze; fot.: www.schlueter.pl/
FOT. 14-15. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych - Heinze; fot.: www.schlueter.pl
FOT. 16–17. Obróbka blacharska – Perfecta; fot.: www.maxbud.biz
FOT. 16-17. Obróbka blacharska - Perfecta; fot.: www.maxbud.biz
FOT. 18–19. Tradycyjna obróbka blacharska – Maxbud; fot.: www.cosmo-systems.eu
FOT. 18–19. Tradycyjna obróbka blacharska - Maxbud; fot.: www.cosmo-systems.eu
Rys. 1–2. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Cosmo-Systems; rys.: www.heinze.de
Rys. 1-2. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych - Cosmo-Systems; rys.: www.heinze.de

Przedstawione propozycje materiałowe różnią się od siebie koncepcją montażu do podłoża, głębokością oparcia, sposobem zabezpieczenia czoła nawierzchni balkonu/loggii lub rozwiązaniem kapinosa.

Literatura przedmiotu związana z głębokością montażową obróbek blacharskich jest bardzo zróżnicowana. W wypadku rozwiązań systemowych firma Gutjahr stosuje maksymalną głębokość wynoszącą 74 mm [15].

System firmy Perfecta i Dripco dopuszczają głębokość oparcia obróbek wynoszącą odpowiednio 90 i 110 mm [16-17].

Rozwiązania Sopro i Bolix wymagają oparcia profili systemowych na głębokość 116 i 117 mm [18-19].

Obok rozwiązań systemowych większość obróbek blacharskich balkonów, loggii i tarasów w dalszym ciągu wykonuje się za pomocą tradycyjnej obróbki blacharskiej.

W publikacjach [11-12] Rokiel podaje maksymalną głębokość zakotwienia tradycyjnej obróbki blacharskiej wynoszącą 50-60 mm.

Danielecki i Mączyński w publikacji z 1965 r. przedstawiają maksymalną głębokość zakotwienia obróbek blacharskich dochodzącą do 150 mm [10]. Polska Norma [9] dopuszcza maksymalną głębokość mocowania obróbek blacharskich wynoszącą 200 mm.

W praktyce budowlanej często stosuje się blachę ocynkowaną powlekaną powłoką poliestrową o zróżnicowanej głębokości pasa wynoszącej od 50 nawet do 350 mm [20]. Wysokość kapinosa waha się najczęściej od 20 do 80 mm (fot. 17-18).

Maksymalna głębokość montażowa obróbek blacharskich, spotykana w pozycjach literaturowych oraz rozwiązaniach systemowych uznanych producentów materiałów budowlanych, dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie, waha się w granicach od 50 do przeszło 200 mm.

O sposobie montażu powinien więc decydować projektant, a montaż powinien być spójny z przyjętą w projekcie metodą odwodnienia oraz z rozwiązaniami materiałowymi i specyfiką pracy elementu budowlanego w warunkach oddziaływania środowiska zewnętrznego.

W wielu przypadkach stosowanie tradycyjnych obróbek blacharskich przyczynia się do powstawania uszkodzeń skrajnego pasa płytek ceramicznych. Jest to związane m.in. ze sposobem mocowania obróbki i oddziaływaniami zróżnicowanych czynników środowiska, w tym temperatury.

Zróżnicowanie rozszerzalności termicznej blachy oraz nawierzchni balkonu lub loggii może powodować przyspieszoną destrukcję materiałową. Z tego względu zaleca się stosowanie systemowych obróbek jako elementów wykończeniowych balkonów, loggii i tarasów.

Literatura

1. J. Schulz, "Architektur der Bauschaeden. Springer Vieweg", Wiesbaden 2015.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU z 1999 r., nr 74, poz. 836, z późniejszymi zmianami).
5. W. Korzeniewski, "Jakim wymaganiom powinien odpowiadać projekt i wykonanie obiektu budowlanego", "Inżynier Budownictwa" nr 1(22), styczeń 2006.
6. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instrukcje, wytyczne, poradniki - 404/2004. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004.
7. "Instrukcja 344/2007. Zabezpieczenia wodochronne tarasów. Dobór materiałów i technologia wykonania", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2007.
8. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. T. 1: Budownictwo ogólne. Część 3", Arkady, Warszawa 1990.
9. PN-B-10245:1961, "Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
10. W. Danielecki, M. Mączyński, "Izolacje przeciwwilgociowe", Arkady, Warszawa 1965.
11. M. Rokiel, "Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót", DW MEDIUM, Warszawa 2012.
12. M. Rokiel, "Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania", "IZOLACJE" 2/2017.
13. J. Ślusarek, "Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2013 r. poz. 762).
15. Strona internetowa: www.gutjahr.com
16. Strona internetowa: www.obrobkiblacharskie.com
17. Strona internetowa: www.betco.com.pl
18. Strona internetowa: www.sopro.pl
19. Strona internetowa: www.bolix.pl
20. Strona internetowa: www.cosmo-systems.eu
21. Strona internetowa: www.profilpas.com
22. Strona internetowa: www.schlueter.pl
23. Strona internetowa: www.heinze.de
24. Strona internetowa: www.maxbud.biz

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[balkony, loggie, tarasy, obróbki blacharskie, montaż obróbek, profile okapowe, blachy okapowe, Prawo budowlane, warunki techniczne, uszkodzenia balkonów, uszkodzenia loggii, uszkodzenia tarasów, roboty budowlane, odprowadzanie wody, projektowanie balkonów, projektowanie tarasów]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Alternatywa dla wełny i styropianu »


W porównaniu do tradycyjnych metod izolacji dachu... ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Która fuga szybko wiąże i jest łatwa w utrzymaniu czystości?

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Szukasz specjalistycznych noży ręcznych?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Noże z mechanizmem cofania ostrza do rękojeści, z ostrzem ukrytym w konstrukcji... czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

dr inż. Paweł Krause
dr inż. Paweł Krause
Paweł Krause – rzeczoznawca budowlany. Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Polite... więcej »
dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż
dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż
Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż ukończyła Wydział Budownictwa ­Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Obecnie jest starszym wykładowcą w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wy... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
4/2020

Aktualny numer:

Izolacje 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?
  • - Balkony – projektowanie numeryczne złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.