Wykonywanie obróbek blacharskich balkonów, loggii i tarasów

Współczesne rozwiązania i zasady montażu obróbek blacharskich
Jak wykonywać obróbki blacharskie balkonów, loggii i tarasów w świetle obowiązujących przepisów, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań?
Jak wykonywać obróbki blacharskie balkonów, loggii i tarasów w świetle obowiązujących przepisów, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań?
M. Rokiel
Ciąg dalszy artykułu...

Współczesne rozwiązania i zasady montażu obróbek blacharskich

Wśród zapisów dotyczących zamocowania odróbek blacharskich, w publikacjach z zakresu budownictwa, można znaleźć wskazania najczęściej odwołujące się do tradycyjnych metod kotwienia blach okapowych. Współcześnie na rynku budowlanym oferowane są przez producentów rozwiązania, pozwalające na stosowanie spójnych materiałowo rozwiązań systemowych z wykorzystaniem gotowych elementów obróbek blacharskich.

Wytyczne stosowania rozwiązań systemowych każdorazowo podaje producent systemu. Są wśród nich np. uwagi o konieczności wykonania uskoków technologicznych, stosowania taśm uszczelniających czy wielkości szczelin kompensacyjnych.

Czytaj też: Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania >>>

Przykłady gotowych rozwiązań obróbek blacharskich, o różnej głębokości montażowej podano na FOT. 10-11, FOT. 12-13, FOT. 14-15, FOT. 16-17, FOT. 18-19 oraz RYS. 1-2. Muszą one jednak każdorazowo wynikać z indywidualnej decyzji projektanta lub wskazanego przez niego rozwiązania systemowego.

FOT. 10–11. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Profilpas; fot.: www.betco.com.pl
FOT. 10-11. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Profilpas; fot.: www.betco.com.pl
FOT. 12–13. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Schlueter; fot.: www.profilpas.com
FOT. 12-13. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych -Schlueter; fot.: www.profilpas.com
FOT. 14–15. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Heinze; fot.: www.schlueter.pl/
FOT. 14-15. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych - Heinze; fot.: www.schlueter.pl
FOT. 16–17. Obróbka blacharska – Perfecta; fot.: www.maxbud.biz
FOT. 16-17. Obróbka blacharska - Perfecta; fot.: www.maxbud.biz
FOT. 18–19. Tradycyjna obróbka blacharska – Maxbud; fot.: www.cosmo-systems.eu
FOT. 18–19. Tradycyjna obróbka blacharska - Maxbud; fot.: www.cosmo-systems.eu
Rys. 1–2. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych – Cosmo-Systems; rys.: www.heinze.de
Rys. 1-2. Współczesne rozwiązania systemowe profili okapowych - Cosmo-Systems; rys.: www.heinze.de

Przedstawione propozycje materiałowe różnią się od siebie koncepcją montażu do podłoża, głębokością oparcia, sposobem zabezpieczenia czoła nawierzchni balkonu/loggii lub rozwiązaniem kapinosa.

Literatura przedmiotu związana z głębokością montażową obróbek blacharskich jest bardzo zróżnicowana. W wypadku rozwiązań systemowych firma Gutjahr stosuje maksymalną głębokość wynoszącą 74 mm [15].

System firmy Perfecta i Dripco dopuszczają głębokość oparcia obróbek wynoszącą odpowiednio 90 i 110 mm [16-17].

Rozwiązania Sopro i Bolix wymagają oparcia profili systemowych na głębokość 116 i 117 mm [18-19].

Obok rozwiązań systemowych większość obróbek blacharskich balkonów, loggii i tarasów w dalszym ciągu wykonuje się za pomocą tradycyjnej obróbki blacharskiej.

W publikacjach [11-12] Rokiel podaje maksymalną głębokość zakotwienia tradycyjnej obróbki blacharskiej wynoszącą 50-60 mm.

Danielecki i Mączyński w publikacji z 1965 r. przedstawiają maksymalną głębokość zakotwienia obróbek blacharskich dochodzącą do 150 mm [10]. Polska Norma [9] dopuszcza maksymalną głębokość mocowania obróbek blacharskich wynoszącą 200 mm.

W praktyce budowlanej często stosuje się blachę ocynkowaną powlekaną powłoką poliestrową o zróżnicowanej głębokości pasa wynoszącej od 50 nawet do 350 mm [20]. Wysokość kapinosa waha się najczęściej od 20 do 80 mm (fot. 17-18).

Maksymalna głębokość montażowa obróbek blacharskich, spotykana w pozycjach literaturowych oraz rozwiązaniach systemowych uznanych producentów materiałów budowlanych, dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie, waha się w granicach od 50 do przeszło 200 mm.

O sposobie montażu powinien więc decydować projektant, a montaż powinien być spójny z przyjętą w projekcie metodą odwodnienia oraz z rozwiązaniami materiałowymi i specyfiką pracy elementu budowlanego w warunkach oddziaływania środowiska zewnętrznego.

W wielu przypadkach stosowanie tradycyjnych obróbek blacharskich przyczynia się do powstawania uszkodzeń skrajnego pasa płytek ceramicznych. Jest to związane m.in. ze sposobem mocowania obróbki i oddziaływaniami zróżnicowanych czynników środowiska, w tym temperatury.

Zróżnicowanie rozszerzalności termicznej blachy oraz nawierzchni balkonu lub loggii może powodować przyspieszoną destrukcję materiałową. Z tego względu zaleca się stosowanie systemowych obróbek jako elementów wykończeniowych balkonów, loggii i tarasów.

Literatura

1. J. Schulz, "Architektur der Bauschaeden. Springer Vieweg", Wiesbaden 2015.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU z 1999 r., nr 74, poz. 836, z późniejszymi zmianami).
5. W. Korzeniewski, "Jakim wymaganiom powinien odpowiadać projekt i wykonanie obiektu budowlanego", "Inżynier Budownictwa" nr 1(22), styczeń 2006.
6. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instrukcje, wytyczne, poradniki - 404/2004. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004.
7. "Instrukcja 344/2007. Zabezpieczenia wodochronne tarasów. Dobór materiałów i technologia wykonania", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2007.
8. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. T. 1: Budownictwo ogólne. Część 3", Arkady, Warszawa 1990.
9. PN-B-10245:1961, "Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
10. W. Danielecki, M. Mączyński, "Izolacje przeciwwilgociowe", Arkady, Warszawa 1965.
11. M. Rokiel, "Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót", DW MEDIUM, Warszawa 2012.
12. M. Rokiel, "Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania", "IZOLACJE" 2/2017.
13. J. Ślusarek, "Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2013 r. poz. 762).
15. Strona internetowa: www.gutjahr.com
16. Strona internetowa: www.obrobkiblacharskie.com
17. Strona internetowa: www.betco.com.pl
18. Strona internetowa: www.sopro.pl
19. Strona internetowa: www.bolix.pl
20. Strona internetowa: www.cosmo-systems.eu
21. Strona internetowa: www.profilpas.com
22. Strona internetowa: www.schlueter.pl
23. Strona internetowa: www.heinze.de
24. Strona internetowa: www.maxbud.biz

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[balkony, loggie, tarasy, obróbki blacharskie, montaż obróbek, profile okapowe, blachy okapowe, Prawo budowlane, warunki techniczne, uszkodzenia balkonów, uszkodzenia loggii, uszkodzenia tarasów, roboty budowlane, odprowadzanie wody, projektowanie balkonów, projektowanie tarasów]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Opłacalność paneli fotowoltaicznych - najnowsze informacje i porady »

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W przyszłym roku nastąpią znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, dlatego też warto zastanowić się nad montażem paneli fotowoltaicznych.
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.