Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Stosowanie elewacji wentylowanych na modernizowanych budynkach

Use of ventilated façades in upgraded buildings
Systemy elewacyjne z zastosowaniem okładzin z włóknocementu, metali, kamienia i ceramiki są łatwe w użytkowaniu.
Systemy elewacyjne z zastosowaniem okładzin z włóknocementu, metali, kamienia i ceramiki są łatwe w użytkowaniu.
BSP
Ciąg dalszy artykułu...

Wybór warstwy dociepleniowej

Warstwa termoizolacyjna powinna zapewnić wymagany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75, poz. 690) poziom wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, uwzględniając poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną.

Oceny (Aprobaty) Techniczne dot. elewacji wentylowanych najczęściej nie opisują parametrów wełny mineralnej stosowanej w systemie. Podawany jest jedynie wymóg, że warstwa izolacyjna powinna spełnić wymagania termoizolacyjne wynikające z powyższego rozporządzenia. Dobierając wełnę mineralną, należy pamiętać również o właściwościach mechanicznych tego wyrobu. Między innymi należy uwzględnić zdolność wełny do rozprężania.

Nadmierne rozprężenie może spowodować przerwanie warstwy wentylacyjnej, co w sposób istotny pogorszy właściwości eksploatacyjne wełny. Istotny wpływ ma gęstość wełny. Wełna podatna do rozprężania oraz o niskiej gęstości może być wyssana wiatrem z wnętrza elewacji wentylowanej. Istniejące Oceny (Aprobaty) Techniczne najczęściej nie opisują sposobu montażu docieplenia do ścian. Istotnym problemem eksploatacyjnym elewacji wentylowanych jest zmiana wymiarów płyt termoizolacyjnych z biegiem czasu (problem dotyczy przede wszystkim warstw z wełny mineralnej).

Zobacz: Rozwiązania elewacyjne stosowane w modernizowanych obiektach

Po kilkuletnim okresie użytkowania płyty z wełny mineralnej pod obciążeniem własnym mogą się deformować. Wtedy pomiędzy sąsiednimi płytami powstają szczeliny tworzące mostki termiczne. Eliminacja problemu jest możliwa przy zastosowaniu podwójnej warstwy ocieplenia, przy czym druga warstwa powinna być nakładana na pierwszą w sposób zapewniający mijanie się styków górnej i dolnej warstwy okładzin.

Na powstawanie mostków termicznych obniżających w sposób istotny właściwości termoizolacyjne przegrody mogą mieć wpływ konsole elewacji wentylowanej. Niestety ETAG 034 nie nakazuje wykonywania badań wpływu podkonstrukcji elewacji wentylowanej na współczynnik przenikania ciepła UC. Ze względu na powyższe przed wyborem typu elewacji wentylowanej należy upewnić się, czy konsole (element 2 na rys. 4-6) mają przekładki lub inne rozwiązania termoizolacyjne eliminujące zjawisko mostka termicznego wywołanego przebiciem warstwy termoizolacyjnej elementami rusztu. Obecnie na rynku elewacji wentylowanych dostępne jest sporo rozwiązań podkonstrukcji z elementami eliminującymi mostki termiczne. Wśród takich rozwiązań należy wyróżnić:

  • konsole hybrydowe, wykonane z metali oraz z materiałów tworzywowych o bardzo niskiej przewodności cieplnej (rys. 4);
  • konsole metalowe z perforacją (rys. 5);
  • konsole z przekładką termiczną przy stopie (rys. 6).
RYS. 4–6. Rozwiązania służące do zmniejszenia wpływu mostków termicznych na termoizolację przegrody: konsole hybrydowe (4), konsole perforowane (5), konsole z przekładką termiczną (6); rys.: archiwum autora
RYS. 4-6. Rozwiązania służące do zmniejszenia wpływu mostków termicznych na termoizolację przegrody: konsole hybrydowe (4), konsole perforowane (5), konsole z przekładką termiczną (6); rys.: archiwum autora
1 - ściana, 2 - konsola, 3 - łata pionowa, 4 - przedłużka (wkładka) z materiału o niskiej przewodności cieplnej, 5 - perforacja, 6 -przekładka termiczna

Przy tym należy pamiętać, że elementy z tworzyw sztucznych mogą mieć negatywny wpływ na odporność ogniową systemu elewacyjnego.
Na właściwości termoizolacyjne ścian zewnętrznych istotny wpływ ma właściwy dobór termoizolacji w strefach cokołów oraz balkonów. W celu zapobiegania nasiąknięcia izolacji termicznej wodą z płyt balkonowych oraz chodników, strefy te należy ocieplać styropianem.

Dobór elewacji wentylowanej ze zględu na występujące warunki środowiskowe

Wybierając typ elewacji wentylowanej, należy określić wartości obciążenia wiatrem w miejscu lokalizacji modernizowanego budynku. Oceny (Aprobaty) Techniczne wydawane przez ITB podają wartości dopuszczalnych obciążeń wiatrem przy których elewacje wentylowane nie ulegają uszkodzeniom. Wartości obciążeń wiatrem występujące w miejscu usytuowania budynku nie mogą być większe, od wartości wskazanych w Ocenach (Aprobatach) Technicznych.

Projektując elewację wentylowaną, należy uwzględniać kształt budynku, między innymi miejsca oderwania się wirów (w szczególności strefy narożnikowe), gdzie może występować wyższe ciśnienie wiatru. W tych miejscach elewacja powinna być odpowiednio wzmocniona (np. poprzez zagęszczenie rusztu).

Uwzględniając wpływ wiatru na elewację wentylowaną, należy zweryfikować, czy podłoże ścienne jest wystarczające odporne na działanie sił wyrywających działających na łączniki mechaniczne.

FOT. Niebezpieczne odłamki okładzin elewacji wentylowanej po uderzeniu ciałem miękkim i ciężkim; fot.: [6]
FOT. Niebezpieczne odłamki okładzin elewacji wentylowanej po uderzeniu ciałem miękkim i ciężkim; fot.: [6]

Istotnym czynnikiem mogącym ograniczyć zastosowanie elewacji wentylowanej w konkretnej lokalizacji jest poziom agresywności korozyjnej środowiska. Dane o dopuszczalnych klasach agresywności środowiska dla elewacji wentylowanej można znaleźć w Ocenie (Aprobacie) Technicznej.

Dobór okładzin ze względu na odporność na uderzenie

Odporność na uderzenie elewacji wentylowanej może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania modernizowanego budynku oraz jego trwałość. Odłamki elewacji wentylowanej powstające w skutek jej uderzenia mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (fot.1).

Zasada zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego nakazuje, wybierając konkretny typ elewacji wentylowanej, konieczność oceny ryzyka występowania wandalizmu w miejscu posadowienia budynku. Oprócz tego należy przeanalizować, w jakim stopniu fasada będzie narażona na zagrożenia związane z uderzeniami podczas normalnego użytkowania przez osoby o różnym poziomie dbania o mienie.

ETAG 034 [5] uzależnia możliwe miejsca zastosowania elewacji wentylowanej od odporności na uderzenie elewacji zestawem ciał miękkich (50 kg oraz 3 kg) i twardych (1 kg oraz 0,5 kg). Cytowany dokument przewiduje podział elewacji wentylowanych na cztery kategorie odporności na uderzenia (od I do IV). Wyższym kategoriom odpowiada wyższe zagrożenia występowania ryzyka uderzenia. Związek pomiędzy wynikiem badania odporności na uderzenie a kategorią użytkowania elewacji wentylowanej przedstawia TABELA 1, szczegółowy opis kategorii elewacji wentylowanych opisano w TABELI 2.

TABELA 1. Związek pomiędzy wynikiem badania odporności na uderzenie a kategorią użytkowania elewacji wentylowanej wg [5]

TABELA 2. Dopuszczalne miejsca stosowania poszczególnych kategorii elewacji wentylowanych wg [5]

Wnioski

Elewacje wentylowane mogą stanowić konkurencyjną alternatywę dla innych systemów elewacyjnych podczas modernizacji istniejących budynków. Zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa użytkowania elewacji wentylowanych jest możliwe poprzez adekwatną ocenę stanu technicznego modernizowanego budynku, występujących warunków środowiskowych, warunków eksploatacji oraz właściwy dobór cech techniczno-użytkowych elewacji określonych w Ocenach (Aprobatach) Technicznych.

Ze względu na konieczność uwzględnienia wielu czynników przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji wentylowanych oraz wrażliwość omawianych systemów na błędy wykonawcze projektowanie i wykonanie takich systemów elewacyjnych powinno być powierzono doświadczonym projektantom oraz ekipom montażowym.

LITERATURA:

1. O. Kopyłow, "Ocena techniczna elewacji wentylowanych", "Materiały Budowlane" 9/2013.
2. O. Kopyłow, "Elewacje wentylowane - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B14/2015", Instytut Techniki Budowlanej.
3. O. Kopyłow, "Elewacje wentylowane - projektowanie, wykonawstwo i nadzór", "Fasady" numer specjalny "Informatora Budowlanego - Murator", 2016.
4. O. Kopyłow, "Zastosowanie elewacji wentylowanych na ścianach z płyt warstwowych", "Materiały Budowlane" 9/2015.
5. ETAG 034, "Guideline for european technical approval of kits for external wall claddings. Part I: Ventilated cladding and associated fixing", Brussel 2010.
6. O. Kopyłow, "Odporność na uderzenie systemów elewacyjnych", "Materiały Budowlane" 9/2017, s. 110-112.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[elewacja wentylowana, fasady wentylowane, system elewacyjny, ściany zewnętrzne, elewacja, łączniki mechaniczne, wielka płyta, elewacja budynku]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Alternatywa dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Powłoka ta stanowi elastyczne, trudnościeralne pokrycie posadzek betonowych szczególnie polecane do...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »dr inż. Ołeksij Kopyłow
dr inż. Ołeksij Kopyłow
Ukończył Politechnikę Lwowską. Zawodowo interesuje się problematyką odbiorów robót elewacyjnych. Jest autorem licznych opinii technicznych oraz artykułów dotyczących problemów wykonania, kryteri... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.