Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Modernizacja izolacji technicznych w instalacjach

Sposoby naprawy izolacji technicznych
dr  Artur Miros  |  IZOLACJE 11/12/2017  |  18.04.2018
Natryskowa termoizolacja z wełny mineralnej (w trakcie aplikacji)
Natryskowa termoizolacja z wełny mineralnej (w trakcie aplikacji)
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Sposoby naprawy izolacji technicznych

Przedstawione wyniki szacowania współczynnika przewodzenia ciepła zamontowanych izolacji na instalacjach w budynkach wielorodzinnych miały na celu pokazanie stanu tych izolacji. Oczywiście izolacje, które mają relatywnie wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, ale grubość izolacji jest znaczna, w dalszym ciągu spełniają swoją funkcję. Jeżeli ocena wyglądu zewnętrznego (brak ubytków i nieciągłości izolacji) jest pozytywna, wówczas taka izolacja, np. gr. 71 mm może stanowić dobrą ochronę cieplną przewodów instalacyjnych.

Przedstawiony stan izolacji cieplnej przewodów rurowych w budynkach o długim okresie użytkowania lub też stwierdzenie braku izolacji pozwala na stwierdzenie, że tego typu miejsca stanowią potencjalną szansę na ograniczenie kosztów zużycia energii cieplnej przez dany budynek. Przykładowo, jeżeli dany budynek posiada źle zaizolowane 100 metrów instalacji, wówczas półroczne (okres grzewczy) straty ciepła wynoszą: 182 dni×100 m×25 W/m = 455 kW/rok. Czyli, przyjmując cenę 0,6 zł/kW, koszty strat ciepła wewnątrz budynku wynoszą ponad 270 zł.

Czytaj też: Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych >>>

Przy tak założonych danych wejściowych (w budynkach wielorodzinnych długość instalacji potrafi być znacznie większa, a dodatkowo nie wspomina się tu o najbardziej newralgicznych elementach związanych ze stratami ciepła, jakimi są zawory, kolanka, które przeważnie nie są zaizolowane) widać, że istnieje możliwość ograniczenia kosztów eksploatacyjnych.

W porównaniu oczywiście ze stratami ciepła związanymi z brakiem ocieplenia fasad, nie są to znaczące kwoty, jednakże koszt przedsięwzięcia termomodernizacji instalacji technicznych jest nieporównywalnie niższy (koszt materiałów izolacyjnych to wydatek rzędu 300 zł), mniej uciążliwy i nie zawiera ryzyka obniżenia walorów architektonicznych budynku.

Jednakże i w tym przypadku należy wykonać chociażby pobieżną analizę opłacalności inwestycji. Do tego celu można zastosować najprostszą metodę opartą na porównaniu nakładów poniesionych na wykonanie izolacji termicznej oraz efektów jakie ta termomodernizacja może przynieść przy uwzględnieniu zależności dotyczącej ekonomicznej grubości izolacji cieplnej (RYS. 1) [11]. W powyższym przykładzie zwrot kosztów inwestycji byłby po ok. 2 latach.

Rys. 1. Ekonomiczna grubość izolacji cieplnej; rys.: archiwum autora (A. Miros)
Rys. 1. Ekonomiczna grubość izolacji cieplnej; rys.: archiwum autora

Z powyższych szacunków wynika, że warto pochylić się nad wadliwie zaizolowanymi, zniszczonymi bądź niezaizolowanymi instalacjami cieplnymi, w szczególności, że koszty związane z termomodernizacją tego typu miejsc są stosunkowo niskie i nie wymagają dużego nakładu pracy. Oczywiście kwestią do rozważań jest, czy wymieniać dobrze wyglądającą, starą termoizolację, której opór cieplny jest na poziomie zadawalającym (z uwagi na grubość izolacji i/lub szacowanych parametrów cieplnych), czy przypadkiem nie skupić się na miejscach, gdzie tej izolacji brak (zawory, kolanka) lub jest ona zniszczona albo nieciągła (mostki termiczne).

W literaturze fachowej łatwo znaleźć odpowiednie wyroby do izolacji instalacji technicznych. Poniżej przedstawiono materiały, z których tego typu wyroby mogą być wykonane [4]:

  • pianka polietylenowa - materiał o bardzo wysokiej elastyczności i bardzo dobrej ochronie przeciw kondensacji pary wodnej, czyli bardzo wysokim współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Często tego typu wyroby powleczone są płaszczem – ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zaleca się, aby były to płaszcze bezhalogenowe. Współczynnik przewodzenia ciepła λ40 w zależności od gęstości wyrobu wynosi od ok. 0,037 do 0,045 W/(m·K),
  • elastyczna pianka elastomerowa - materiał o zamkniętych porach posiada wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej stanowiący skuteczne zapobieganie kondensacji pary wodne. Materiał o bardzo dobrych własnościach elastycznych i akustycznych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ40 wynosi od ok. 0,036 do 0,045 W/(m·K),
  • pianka poliuretanowa/polizocyjanuranowa (PUR/PIR) - materiał generalnie odporny chemicznie i biologicznie. Przeważnie powierzchnia pianki chroniona za pomocą płaszcza (płaszcz metalowy, folia aluminiowa lub bezhalogenowy płaszcz tworzywowy). Materiał lekki i sztywny o niskich własnościach akustycznych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ40 dla pianki PUR wynosi od ok. 0,026 do 0,030 W/(m·K), dla pianki PIR – od ok. 0,021 do 0,028 W/(m·K),
  • wełna mineralna - materiał otwarty dyfuzyjnie, co powoduje, że, w zależności od warunków, nagromadzona woda może dyfundować przez warstwę wełny na zewnątrz bądź powodować zawilgocenie materiału, obniżając jego własności cieplne oraz stanowić potencjalne zagrożenie korozją biologiczną (grzyby, pleśń). Przeważnie stosowany z płaszczem szczelnym dyfuzyjnie (np. folia aluminiowa). Z drugiej strony stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przeciwpożarowe, posiada najwyższą klasę reakcji na ogień (przeważnie klasa A) ze wszystkich wcześniej zaprezentowanych materiałów. Współczynnik przewodzenia ciepła λ40 wynosi od ok. 0,036 do 0,045 W/(m·K). Wyrób sprężysty, stanowi bardzo dobrą ochronę przed hałasem i dźwiękami pochodzącymi z wibracjami,
  • aerożel - materiał otwarty dyfuzyjnie o dobrych parametrach tłumiących drgania. Podobnie jak wełna mineralna może posiadać wysoką klasę reakcji na ogień (klasa A). Współczynnik przewodzenia ciepła λ40 wynosi ok. 0,014 do 0,020 W/(m·K).

Prócz wymienionych powyżej materiałów do izolowania instalacji technicznych istnieje możliwość wykorzystania ewentualnej równoległej inwestycji termomodernizacyjnej polegającej na ocieplaniu stropów piwnic. Z uwagi na to, że przeważnie instalacje, w tym ciepłownicze, biegną dość blisko stropów, podczas układania warstwy termoizolacji na strop można przykryć przewody instalacyjne pod tą warstwą, bez konieczności specjalnego, osobnego izolowania rur. Dzięki temu, wszelkie problematyczne miejsca typu kolanka lub fragmenty, gdzie trudno zaizolować przewód rurowy mogą zostać zabezpieczone, przy założeniu, że podczas izolowania zaworów i zasuw ich wrzeciona muszą pozostać odsłonięte, podobnie jak i ewentualne zawory bezpieczeństwa.

Przykładowymi wyrobami do termoizolacji stropów są przeznaczone do tych celów płyty z wełny mineralnej (w metodach: lekkiej–mokrej lub sucha zabudowa) lub termoizolacje natryskowe (FOT. główne) na bazie np. wełny mineralnej i spoiwa mineralnego, bądź wełny mineralnej i spoiwa organicznego.

Podsumowanie

Wydaje się, że obszar izolacji instalacji technicznych w budynkach o długim czasie użytkowania (a w zasadzie w każdym budynku) jest zagadnieniem, mimo istnienia innych, znacznie poważniejszych termomodernizacyjnych wyzwań, wartym zainteresowania. W szczególności, że koszty inwestycyjne są stosunkowo niskie, a zyski, w szczególności w przypadkach braku izolacji technicznej i dłuższym czasie eksploatacji, przewyższa i stosunkowo proste do uzyskania. Dodatkową zaletą w starych, ale ważnych historycznie budynków jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku przy utrzymaniu pierwotnych walorów architektonicznych.

Literatura

1. A. Miros, "Wyzwania stawiane systemom dociepleń wynikające ze zmian w Warunkach Technicznych", "Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych", nr 19, 2014, s. 58-70.
2. A. Troi, Z. Bastian, "Energy Efficiency Solution for Historic Buildings. A Handook", Birkhauser Verlag GmbH, Basel 2015.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
4. A. Miros, "Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych", "Rynek Instalacyjny" 10/2016, s. 36-38.
5. W. Joniec, "Piony i przepusty instalacyjne", "Izolacje" 9/2013.
6. A. Miros, "Izolacje techniczne - określanie minimalnej grubości izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych", "Izolacje" 3/2013, s. 72-76.
7. A. Miros "Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych".
8. Strona internetowa: www.bazaazbestowa.gov.pl.
9. "Azbest w otoczeniu - czym jest i dlaczego należy go usunąć?", https://www.mr.gov.pl/.
10. PN-EN 14314+A1:2013-07, "Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
11. PN-B-20105:2014-09, "Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót".
12. PN-EN ISO 12241:2010, "Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[izolacje techniczne, instalacje, ochrona cieplna, instalacje techniczne, izolacja instalacji, grubość izolacji, warunki techniczne, izolacja termiczna, materiały izolacyjne, termoizolacja]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Hydroizolacja fundamentów - co musisz wiedzieć »

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Jak zabezpieczać posadzki przemysłowe?

W obiektach przemysłowych obecne są zanieczyszczenia o różnym charakterze, które łączy jedno - wszystkie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo pracowników i proces produkcyjny. czytaj dalej »

 


Kleje i fugi do płytek - to musisz wiedzieć »

Szukasz wpustu dachowego dobrej jakości?

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Chcesz kupić wpust nieogrzewany, ale nie wiesz jaki konkretnie wybrać? czytaj dalej »

Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Alternatywa dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych »

Szukasz odpowiedniego materiału na podłogę? Zobacz »

Odporność na wodę, niepalność, wysoka odporność mechaniczna, niska waga oraz doskonałe parametry izolacyjne czynią je doskonałą...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »


Jaka powinna być dobra hydroizolacja?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Fundamenty, elewacje, posadzki, garaże. Poznaj problemy i rozwiązania » czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
5/2019

Aktualny numer:

Izolacje 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Ochrona przed hałasem w budynkach w kontekście izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej
  • - Wykonanie i odbiór elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.