Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce

Etykietowanie w procesie inwestycyjnym - praktyka projektowa
RYS. Przykładowy podział na klasy energetyczne urządzeń AGD
RYS. Przykładowy podział na klasy energetyczne urządzeń AGD
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Etykietowanie energetyczne w procesie inwestycyjnym - praktyka projektowa

Na budownictwo przypada 41% całkowitego zużycia energii. Jest ono największym "konsumentem" energii oraz ma istotny wpływ na zanieczyszczanie powietrza. Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju.

Właściwa energochłonność to nadrzędny interes narodowy, wspólny dla obywateli oraz wszelkich struktur państwowych i samorządowych, a także organizacji społecznych - swego rodzaju energetyczna racja stanu.

Sporządzanie charakterystyki energetycznej wymagane jest na etapie projektowania dla wszystkich budynków nowych oraz poddawanych przebudowie.

Czytaj też: Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 >>>

Niestety, nie ma zrozumienia oraz świadomości wagi, jaką ocena energetyczna budynku stanowi w skali makroenergetycznej, makroekologicznej oraz zdrowotnej.

Na podstawie własnego doświadczenia oraz wielu wykonanych ocen i ekspertyz dotyczących opracowanych charakterystyk energetycznych budynków mogę stwierdzić, że bardzo często opracowane charakterystyki zawierają wiele błędów i nieprawidłowych uproszczeń obliczeniowych, które rzutują na poprawność wyników końcowych. Do najczęściej występujących należą:

1. niezgodności rozwiązań projektowych z opracowaną charakterystyką energetyczną,
2. pomijanie wpływu mostków termicznych,
3. prawidłowe określanie średniorocznych sprawności wytwarzania, rekuperacji, chłodzenia,
4. prawidłowe określanie obliczeniowego zużycia energii pomocniczej,
5. prawidłowe, zgodne z rozwiązaniami projektowymi przyjęcie do obliczeń wartości współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego,
6. prawidłowe, zgodne z Warunkami technicznymi [3] lub z projektem przyjęcie poprawnej wartości szczelności powietrznej budynku,
7. określanie udziału OZE w bilansie energetycznym budynku,
8. określenie wpływu osłon przeciwsłonecznych na charakterystykę energetyczną budynku,
9. błędnie przyjęta do obliczeń geometria budynku,
10. pominięcie lub nieprawidłowe przyjęcie podziału na strefy, a co za tym idzie i nieprawidłowe określenie pojemności cieplnej budynku, strefy, lokalu,
11. nieprawidłowe określanie strumieni powietrza wentylacyjnego,
12. przyjmowanie nieprawidłowych, niezgodnych z projektem wartości współczynników przewodzenia ciepła.

Znaczna większość budynków spełnia wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej jedynie na papierze. Niestety, ze względu na wzrastające wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej budowa nowych budynków staje się coraz bardziej kosztowna.

Spełnienie wymaganych prawnie wartości jest niemożliwe już przez samo zastosowanie jedynie wysokiej izolacyjności termicznej przegród.

Aby "zoptymalizować" koszty budowy, poszukiwane są różne, często niezgodne z prawem, działania mające pozwolić na osiągnięcie odpowiednich parametrów i wskaźników kontrolnych.

Tego typu praktyki stawiają pod znakiem zapytania sens etykietowania energetycznego budynków.

Z tego powodu pojawiają się głosy krytyki podważające sens wykonywania takich ocen - do momentu, gdy krytyk sam staje się nabywcą projektu, mieszkania lub budynku. Wówczas każdy oczekuje rzetelnego raportu w postaci charakterystyki energetycznej lub świadectwa charakterystyki energetycznej budynku czy lokalu. Poszukuje się wówczas wiarygodnego źródła informacji.

Znaczenie etykietowania energetycznego dla użytkowników

Przy zakupie urządzeń AGD, telewizorów oraz samochodów jednym z podstawowych czynników decydujących o wyborze produktu, zaraz po walorach estetycznych, jest energochłonność.

Niestety, w 2009 r., kiedy system etykietowania energetycznego budynków był w Polsce wdrażany, pojawiły się opinie ze strony rządu, że etykietowanie energetyczne budynków jest w Polsce nikomu niepotrzebne i że jest to jedynie obowiązek narzucony przez Unię Europejską. W związku z tym stosunek do obowiązku posiadania świadectwa energetycznego budynku był od samego początku niewłaściwy.

Negatywnie nastawione do etykietowania polskie społeczeństwo uznało, że obowiązek ten należy omijać. Przy zakupie domu czy mieszkania w obecności notariusza zrzekano się prawa do świadectwa energetycznego.

Trudno jest zrozumieć postawę konsumentów, którzy przy zakupie samochodu zwracają uwagę na energochłonność, a przy zakupie mieszkania czy domu, którego użytkowanie jest wielokrotnie dłuższe - niespecjalnie.

Czy wprowadzone zasady etykietowania energetycznego budynków i lokali przyniosły pożądany efekt? W budownictwie na pewno nie. Budujemy budynki spełniające minimalne wymagania prawne w sposób, jaki dopuszcza to Prawo budowlane.

Główny celem wdrożenia dyrektywy EPBD jest stworzenie systemu oceny energochłonności budynków oraz uruchomienie mechanizmów rynkowych sprzyjających budowie i modernizacji budynków, tak aby zużycie energii było na racjonalnie niskim poziomie.

Przyjęte stopniowo rosnące ograniczenia prawne w zakresie energochłonności wiążą się ze wzrostem kosztów budowy. Spełnienie wymagań prawnych na lata 2017 i 2021 jest niestety, ekonomicznie nieuzasadnione.

Nie spełniły się zakładane prognozy w zakresie stałej obniżki kosztów budowy. W 2017 roku zaobserwowano natomiast znaczący wzrost kosztów budowy w stosunku do 2016 roku o 30-35%, przy stosunkowo stabilnej cenie energii.

Opłacalność budowy energooszczędnych budynków w nowych warunkach prawno-ekonomicznych nie sprzyja przyjętym w uzasadnieniu zmian prawnych założeniom. W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji dochodzi do zmian rozwiązań projektowych, najczęściej ze względu na koszty. Zmiany te są uznawane za nieistotne z punku widzenia Prawa budowlanego.

Brak mechanizmów kontroli pozwala budować i dopuszczać do użytkowania budynki niespełniające wymagań prawnych.

Podsumowanie

Podsumowując temat etykietowanie energetyczne w teorii i w praktyce, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie podstawowe: Czy cele dyrektywy EPBD zostały osiągnięte?

Moim zdaniem nie. Koszty są stosunkowo wysokie, a efekty niezadowalające.

Wdrożenie dyrektywy zostało wykonane nieprawidłowo, etykietowanie energetyczne mieszkań i budynków nie uruchomiło mechanizmów rynkowych wspierających energooszczędność.

Etykietowanie energetyczne budynków publicznych: obiektów samorządowych, sklepów, teatrów, centrów handlowych, supermarketów, restauracji, teatrów, banków, hoteli niestety nie funkcjonuje.

Nie stały się też one elementem polityki marketingowej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej od samego początku traktowane były jako przymus, co najgorsze, przez przedstawicieli rządu oraz samorządów zawodowych. Nie stworzono kampanii edukacyjno-promocyjnej, przyjęto nieczytelny dla przeciętnego inwestora system oceny.

Z dobrego i sprawdzonego narzędzia wspierającego poprawę efektywności energetycznej w budownictwie stworzono niechciany przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i chyba przy tej świadomości społecznej nikomu niepotrzebny, dziurawy mechanizm oceny energetycznej budynków.

Czy można to naprawić? Być może tak. Jestem pewien, że na tym etapie należy rozpocząć edukację i promocję, by przekonać społeczeństwo o ważności i przydatności takiej oceny dla przyszłych użytkowników.

Jestem przekonany, że wówczas zainteresowanie budownictwem energooszczędnym nabierze innego, właściwego znaczenia, a nie przymusu. Na pewno wraz z kampanią informacyjną należy rozpocząć nowelizację przepisów, którą trzeba rozpocząć od wprowadzenia klas energetycznych.

Podział na klasy energetyczne jest czytelnym przekazem informacji dla inwestorów i użytkowników. Zmiany w metodologii są potrzebne, ale niewiele zmienią, jeżeli nie zmieni się nastawienie uczestników procesu inwestycyjnego.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[etykietowanie energetyczne, charakterystyka energetyczna, etykieta energetyczna, świadectwo energetyczne, klasy energetyczne, izolacja cieplna, izolacyjność cieplna, ceny energii, zużycie energii, efektywność energetyczna]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Hydroizolacja fundamentów - co musisz wiedzieć »

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Jak zabezpieczać posadzki przemysłowe?

W obiektach przemysłowych obecne są zanieczyszczenia o różnym charakterze, które łączy jedno - wszystkie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo pracowników i proces produkcyjny. czytaj dalej »

 


Kleje i fugi do płytek - to musisz wiedzieć »

Szukasz wpustu dachowego dobrej jakości?

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Chcesz kupić wpust nieogrzewany, ale nie wiesz jaki konkretnie wybrać? czytaj dalej »

Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Alternatywa dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych »

Szukasz odpowiedniego materiału na podłogę? Zobacz »

Odporność na wodę, niepalność, wysoka odporność mechaniczna, niska waga oraz doskonałe parametry izolacyjne czynią je doskonałą...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »


Jaka powinna być dobra hydroizolacja?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Fundamenty, elewacje, posadzki, garaże. Poznaj problemy i rozwiązania » czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
5/2019

Aktualny numer:

Izolacje 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Ochrona przed hałasem w budynkach w kontekście izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej
  • - Wykonanie i odbiór elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.