Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Naprawa i wzmacnianie nadproży murowanych

Repair and reinforcement of masonry lintels
Naprawę/wzmacnianie nadproży należy przeprowadzić po dokonaniu oceny stanu technicznego budynku, w szczególności po ustaleniu przyczyn wywołujących nierównomierne osiadanie murów i zabezpieczeniu ich przed dalszymi odkształceniami.
Naprawę/wzmacnianie nadproży należy przeprowadzić po dokonaniu oceny stanu technicznego budynku, w szczególności po ustaleniu przyczyn wywołujących nierównomierne osiadanie murów i zabezpieczeniu ich przed dalszymi odkształceniami.
J. Sawicki

Tradycyjne metody wzmacniania nadproży polegają głównie na zastosowaniu materiałów o wyższych właściwościach wytrzymałościowych bez zmiany przekroju konstrukcji. Nowoczesne metody wzmocnienia wykorzystują spiralne pręty i kotwy, a także wysokowytrzymałościową zaprawę cementową, wypełniającą zarówno spoiny, jak i zarysowania we wzmacnianym nadprożu.

Nadproża są elementami konstrukcyjnymi, najczęściej belkami, rzadziej wieńcami stropowymi opasującymi budynek, umożliwiającymi wykonanie w ścianach otworów okiennych i drzwiowych. Konstrukcje te przenoszą ciężar muru nad otworami oraz obciążenia od stropu lub dachu.

Belkę płaskiego nadproża Kleina (RYS. 1-2) stanowią cegły połączone zaprawą i zbrojone w spoinach bednarką o przekroju 2×15 mm do 3×30 mm lub prętami o średnicy 5-12 mm. Bednarka lub pręty zbrojeniowe powinny być przedłużone poza światło otworu i zakotwione w murze na długości do 20 cm.

Cegły ustawia się na rąb (RYS. 1) przy rozpiętości nadproża do 1,5 m lub na stojąco (RYS. 2) przy rozpiętości do 2,5 m. Do wykonania nadproży należy używać cegieł klasy 10 lub 15. Nadproże wykonuje się na stemplowaniu i deskowaniu, gdzie na warstwie zaprawy cementowej 1:3 układa się zbrojenie z prętów o średnicy od 4,5 mm do 8 mm lub (częściej) zbrojenie z bednarki, zakotwione w murze. Otulina zbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 1,5-2,0 cm. Deskowanie i stemplowanie mogą być usunięte dopiero po 14 dniach.

Czytaj też o: Roli zaprawy murarskiej w kształtowaniu integralności muru licowego

RYS. 1–2. Nadproże ceglane Kleina: aksonometria nadproża z cegieł ułożonych na rąb (1), widok i przekrój nadproża z cegieł ułożonych na stojąco (2): 1 – nadproże, 2 – węgarek, 3 – bednarka; rys.: archiwa autorów (L. Rudziński, A. Kroner)
RYS. 1-2. Nadproże ceglane Kleina: aksonometria nadproża z cegieł ułożonych na rąb (1), widok i przekrój nadproża z cegieł ułożonych na stojąco (2): 1 -nadproże, 2 - węgarek, 3 - bednarka; rys.: archiwa autorów

Nadproża sklepione (RYS. 3-6) mają kształt łuków: półkolistych, odcinkowych, ostrołukowych, koszowych itp. Łuki, dzięki swemu kształtowi, podlegają działaniu sił ściskających i nie wymagają zbrojenia. Cegły układane są płaszczyznami dociskowymi prostopadle do tych sił.

Nadproża sklepione wykonuje się na deskowaniu, którego górna powierzchnia ma kształt podniebienia wykonywanego nadproża i opiera się na rusztowaniu. Budowę nadproża sklepionego rozpoczyna się od obydwu jego wezgłowi i kończy na osadzeniu zworników w kluczu nadproża.

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz sposoby naprawy i wzmocnienia dwóch rodzajów nadproży murowanych, płaskich i sklepionych. Przed wzmocnieniem nadproży rysy i spękania poddaje się iniekcji ciśnieniowej. Tradycyjne działania naprawcze polegają na wzmocnieniu, odciążeniu lub/i przemurowaniu nadproży z zastosowaniem kształtowników stalowych lub belek żelbetowych. Nowoczesne strategie naprawcze polegają na zszywaniu pęknięć za pomocą spiralnych prętów i kotew ze stali austenitycznej oraz wypełnieniu rys i pęknięć w nadprożu za pomocą wysokowartościowej tiksotropowej zaprawy cementowej.

Repair and reinforcement of masonry lintels

The article presents certain structural solutions and repair/reinforcement methods for two types of masonry lintels, i.e. flat and vaulted lintels. Before reinforcement work, pressure injection is applied on cracks and fractures. Traditional repair operations consist in reinforcement, relief or/and reconstruction of lintels, using steel profiles or reinforced concrete beams. Modern repair strategies consist in sewing cracks up with spiral bars and austenitic steel anchors, followed by filling cracks and fractures in the lintel with high quality  thixotropic cement mortar.

RYS. 3–6. Nadproża sklepione (łukowe): półkoliste (3), odcinkowe (4), ostrołukowe (5), koszowe (6): 1 – podniebienie, 2 – wezgłowie, 3 – krążyna, 4 – łata na hakach, 5 – wysunięta cegła, 6 – rygle na słupach, 7 – ściąg; rys.: [J. Sieczkowski, T. Nejman, „Ustroje budowlane”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002]
RYS. 3-6. Nadproża sklepione (łukowe): półkoliste (3), odcinkowe (4), ostrołukowe (5), koszowe (6): 1 - podniebienie, 2 - wezgłowie, 3 - krążyna, 4 - łata na hakach, 5 - wysunięta cegła, 6 - rygle na słupach, 7 - ściąg; rys.: J. Sieczkowski, T. Nejman [1]

Rodzaje wzmocnień

RYS. 7. Morfologia zarysowania ścian w strefie otworów okiennych i drzwiowych; rys.: archiwa autorów (L. Rudziński, A. Kroner)
RYS. 7. Morfologia zarysowania ścian w strefie otworów okiennych i drzwiowych; rys.: archiwa autorów

Ściany murowane ulegają często zarysowaniu w strefie otworów okiennych i drzwiowych (RYS. 7), spowodowanemu pojawieniem się w nich niekorzystnego, złożonego stanu naprężeń. Dotyczy to zwłaszcza naroży otworów, gdzie panuje największa koncentracja naprężeń.

Rozkład rys jest związany z mechanizmem zniszczenia i zależy od wielu czynników konstrukcyjnych, obciążeniowych i materiałowych. Ma też wpływ na wybór rozwiązania naprawczego.

Do wzmacniania spękanych lub zarysowanych nadproży należy przystąpić po ustaleniu przyczyn wywołujących nierównomierne osiadanie murów i zabezpieczeniu ich przed dalszymi odkształceniami.

Murowane nadproża okienne i drzwiowe, zależnie od charakteru uszkodzenia, można wzmocnić przez:

  • wypełnienie rys i spękań mieszanką iniekcyjną,
  • zastosowanie kształtowników stalowych lub prefabrykowanych belek żelbetowych,
  • naprawę i zszywanie pęknięć w systemie składającym się z łączników i kotew wykonanych z nierdzewnej stali austenicznej,
  • zastosowanie stalowego lub żelbetowego nadproża odciążającego,
  • przemurowanie z jednoczesnym wzmocnieniem belkami stalowymi lub płytkami żelbetowymi.

Niezależnie od sposobu wzmocnienia - po odciążeniu nadproża, np. przez podstemplowanie stropu – rysy i spękania wypełnia się za pomocą iniekcji. Przy niewielkim obciążeniu nadproża wystarcza przeprowadzenie iniekcji przy użyciu mieszanek na spoiwie cementowym lub na bazie żywic, natomiast przy przemurowaniu lub/i wymianie nadproży na inny rodzaj iniekcja jest zbędna.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


dr inż. Andrzej Kroner
dr inż. Andrzej Kroner
Andrzej Kroner ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako adiunkt. Zawodowo interesuje się konstrukcjami oraz re... więcej »
dr hab. inż. Lech Rudziński
dr hab. inż. Lech Rudziński
Lech Rudziński ukończył Wydział Inżynierii Budowlanej na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako profesor PŚk. Zawodowo interesuje się konstrukcjami murowymi i drew... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.