Naprawa dachów i stropodachów

Etapy renowacji i konserwacja
dr inż. Paweł Krause  |  IZOLACJE 9/2017  |  08.10.2017
Poznaj przykłady błędów na dachach i stropodachach
Poznaj przykłady błędów na dachach i stropodachach
J. Sawicki
Ciąg dalszy artykułu...

Etapy renowacji i konserwacja

W trakcie użytkowania budynków wbudowane materiały tracą swoje pierwotne własciwości fizyko-mechaniczne aż do całkowitego zniszczenia i pokrycie dachowe przestaje pełnić swoją funkcję. Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego należy więc każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu całego dachu. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • sposób odprowadzania wód opadowych, stan techniczny rynien, rur spustowych, koryt opadowych, a także na wyprofilowanie spadków połaci dachu,
 • stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (tj. murów ogniowych, kominów, koryt odpływowych, dylatacji itp.),
 • stan techniczny istniejącego pokrycia papowego, stopień jego zniszczenia zawilgocenia, występowanie pęcherzy oraz ilość uszkodzeń mechanicznych.

Po oględzinach dachu należy podjąć decyzję o konieczności zerwania lub pozostawienia starego pokrycia, a także wyboru technologii i sposobu renowacji dachu. W trakcie całego procesu należy kierować się wytycznymi np.: instrukcji ITB, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiednich do prowadzonego rodzaju prac.

Przykłady napraw

Usuwanie uszkodzeń starzeniowych możliwe jest dla pokryć asfaltowych. Materiały pokrywcze z tworzyw sztucznych lub kauczuku nie nadają się w większości przypadków do regeneracji. Gdy uszkodzenia są stosunkowo małe, na oczyszczoną powierzchnię nakłada się roztwór asfaltowy na zimno na bazie rozpuszczalników. Celem tego zabiegu jest powolne wniknięcie roztworu w głąb warstwy asfaltowej papy wierzchniego krycia, a przez to jej uelastycznienie i wzmocnienie oraz poprawa umocowania ziaren posypki mineralnej. Na pozostałe pokrycia można zastosować farby impregnujące i zabezpieczające, które jednak są w stanie wypełnić drobne pęknięcia lub rysy spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi [4].

Dowiedz się więcej o: Obciążeniach dachu wiatrem w praktyce

Naprawa uszkodzeń miejscowych możliwa jest i w pokryciach asfaltowych, polimerowych, i w przypadku dachówek ceramicznych (FOT. 7-8) czy betonowych. Uszkodzenia mają charakter pęknięć nad pustkami, pęknięć w nierównej warstwie wierzchniej, pojedynczych nieszczelnych pęcherzy, a także miejscowych uszkodzeń mechanicznych dachówek. Uszkodzenia pokrycia asfaltowego usuwa się po dokładnym wysuszeniu i wyczyszczeniu obszaru naprawy. Uszkodzenia miejscowe przepon wodoszczelnych polimerowych (np. pochodzenia mechanicznego) można usunąć tylko wtedy, gdy materiał łaty nadaje się do skutecznego połączenia z pokryciem dachowym [4].

FOT. 7–8. Renowacja historycznych dachówek. Naprawa miejscowa w wyniku procesu starzeniowego; fot. archiwum autora (P. Krause)
FOT. 7-8. Renowacja historycznych dachówek. Naprawa miejscowa w wyniku procesu starzeniowego; fot. archiwum autora

Ten sposób naprawy stosuje się wówczas, gdy naprawa o charakterze konserwacji może nie być skuteczna lub gdy rozmiary i zagęszczenia uszkodzeń są tak duże, że miejscowa naprawa nie będzie skuteczna [4].

Jeżeli przedstawione sposoby naprawy zostaną ocenione jako nieskuteczne, konieczne może okazać się ułożenie nowego pokrycia (  FOT. 9-10).

FOT. 9–10. Przykład modernizacji dachu polegającej na wymianie pokrycia dachowego oraz wymianie więźby dachowej z równoczesnym dociepleniem dachu; fot. archiwum autora (P. Krause)
FOT. 9-10. Przykład modernizacji dachu polegającej na wymianie pokrycia dachowego oraz wymianie więźby dachowej z równoczesnym dociepleniem dachu; fot. archiwum autora

Jest to niezbędne w następujących sytuacjach:

 • gdy istnieje duża liczba uszkodzeń miejscowych, a cała powierzchnia wykazuje objawy uszkodzeń starzeniowych,
 • w przypadku uszkodzenia pozostałych elementów dachu,
 • w przypadku kresu trwałości pokrycia dachowego [1, 4].

Często naprawa pokrycia dachowego ma stosunkowo duży zakres i wskutek ogólnych zmian technologiczno-materiałowych przybiera charakter modernizacji. Wynika to także z konieczności dostosowania elementów budynku do współczesnych wymagań cieplno-wilgotnościowych. Alternatywą w rozwiązaniu pokryć dachowych mogą okazać się nowoczesne rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną.

Takim rozwiązaniem są zintegrowane systemy fotowoltaiczne, zlokalizowane na dachach płaskich i spadzistych (FOT. 11-13). Mogą one pokrywać całą powierzchnię dachu (najczęściej skierowaną na południe lub przy niekorzystnym usytuowaniu budynku na wschód lub zachód). Moduły fotowoltaiczne mogą być montowane do systemu szyn położonych na warstwie izolacyjnej i wodoszczelnej. Połączenia pomiędzy modułami w większości przypadków nie są wodoszczelne. Na rynku znajdują się systemy fotowoltaicznych pokryć dachowych, zapewniających całkowitą szczelność dachu [5].

FOT. 11–13. Przykładowe panele fotowoltaiczne dachowe w postaci folii naklejane na blachodachówkę: przykład zastosowania elastycznych paneli PV, dachówki solarne zintegrowane z pokryciem bitumicznym; fot. archiwum autora (P. Krause)
FOT. 11-13. Przykładowe panele fotowoltaiczne dachowe w postaci folii naklejane na blachodachówkę: przykład zastosowania elastycznych paneli PV, dachówki solarne zintegrowane z pokryciem bitumicznym; fot. archiwum autora

Oprócz modułów fotowoltaicznych można stosować także dachówki z ogniwami fotowoltaicznymi. W przypadku dachów płaskich stosuje się moduły fotowoltaiczne jako pokrycie dachowe, umieszczając je horyzontalnie. Horyzontalna orientacja powoduje dodatkowo, że na ich powierzchni pozostaje więcej zanieczyszczeń, wymagają więc okresowego czyszczenia w celu uzyskania większego uzysku energii. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest dopasowanie elastycznych paneli fotowoltaicznych do kształtu dachu.

Czytaj też: Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy >>>

Rolowane pokrycia dachowe PVC

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych PVC są następujące:

 • spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze od 1,5% i powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej,
 • nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym,
 • obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia,
 • obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy gr. 0,5-0,6 mm,
 • przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

Podczas wykonywania podłoża należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych:

 • podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać stosownym wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych np. na podstawie zapisów normy PN-80/B-10240 [6] (wycofanej w 2001 r.), a w przypadku podłoży nieujętych w normie – wymaganiom podanym w aprobatach technicznych,
 • na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe,
 • powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm,
 • płyty izolacji termicznej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą zarobową z zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych,
 • podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego.

W przypadku podłoży z desek powinny być spełnione następujące wymagania szczegółowe:

 • deski powinny być impregnowane przed zagrzybieniem i ułożone stroną dordzeniową ku górze, każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami; wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%;
 • podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15,0 cm;
 • czoła desek powinny stykać się na krokwiach; deski należy układać na pióro i wpust lub na przylgę; szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20 mm.

Dla prawidłowo wykonanego dachu, którego warstwę wierzchnią stanowią pokrycia typu rolowego (papy i folie wierzchniego krycia), można z dość dobrym przybliżeniem określić trwałość - czas użytkowania przy niepogorszonych parametrach użytkowania (TAB. 2).

Tabela 2. Powiązanie prawidłowo wykonanego układu warstw przekrycia dachowego z przewidywanym okresem użytkowania - Wymagania w zakresie projektowania, wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych) Instrukcja ITB 461/2011 [Instrukcja ITB 461/2011, „Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych). Poradnik".]
Tabela 2. Powiązanie prawidłowo wykonanego układu warstw przekrycia dachowego z przewidywanym okresem użytkowania - Wymagania w zakresie projektowania, wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych) Instrukcja ITB 461/2011 [Instrukcja ITB 461/2011, Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych). Poradnik".]
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Jak zaoszczędzić dzięki kompleksowej izolacji domu?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ciepło ucieka przez dach, ściany, okna, drzwi oraz podłogi na gruncie lub piwnicę.
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
2/2020

Aktualny numer:

Izolacje 2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Ludomir Duda: Warunki Techniczne muszą być zmienione
 • - Płyty fundamentowe - posadowienie i układ warstw
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.