Naprawa dachów i stropodachów

Etapy renowacji i konserwacja
dr inż. Paweł Krause  |  IZOLACJE 9/2017  |  08.10.2017
Poznaj przykłady błędów na dachach i stropodachach
Poznaj przykłady błędów na dachach i stropodachach
J. Sawicki
Ciąg dalszy artykułu...

Etapy renowacji i konserwacja

W trakcie użytkowania budynków wbudowane materiały tracą swoje pierwotne własciwości fizyko-mechaniczne aż do całkowitego zniszczenia i pokrycie dachowe przestaje pełnić swoją funkcję. Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego należy więc każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu całego dachu. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • sposób odprowadzania wód opadowych, stan techniczny rynien, rur spustowych, koryt opadowych, a także na wyprofilowanie spadków połaci dachu,
 • stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (tj. murów ogniowych, kominów, koryt odpływowych, dylatacji itp.),
 • stan techniczny istniejącego pokrycia papowego, stopień jego zniszczenia zawilgocenia, występowanie pęcherzy oraz ilość uszkodzeń mechanicznych.

Po oględzinach dachu należy podjąć decyzję o konieczności zerwania lub pozostawienia starego pokrycia, a także wyboru technologii i sposobu renowacji dachu. W trakcie całego procesu należy kierować się wytycznymi np.: instrukcji ITB, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiednich do prowadzonego rodzaju prac.

Przykłady napraw

Usuwanie uszkodzeń starzeniowych możliwe jest dla pokryć asfaltowych. Materiały pokrywcze z tworzyw sztucznych lub kauczuku nie nadają się w większości przypadków do regeneracji. Gdy uszkodzenia są stosunkowo małe, na oczyszczoną powierzchnię nakłada się roztwór asfaltowy na zimno na bazie rozpuszczalników. Celem tego zabiegu jest powolne wniknięcie roztworu w głąb warstwy asfaltowej papy wierzchniego krycia, a przez to jej uelastycznienie i wzmocnienie oraz poprawa umocowania ziaren posypki mineralnej. Na pozostałe pokrycia można zastosować farby impregnujące i zabezpieczające, które jednak są w stanie wypełnić drobne pęknięcia lub rysy spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi [4].

Dowiedz się więcej o: Obciążeniach dachu wiatrem w praktyce

Naprawa uszkodzeń miejscowych możliwa jest i w pokryciach asfaltowych, polimerowych, i w przypadku dachówek ceramicznych (FOT. 7-8) czy betonowych. Uszkodzenia mają charakter pęknięć nad pustkami, pęknięć w nierównej warstwie wierzchniej, pojedynczych nieszczelnych pęcherzy, a także miejscowych uszkodzeń mechanicznych dachówek. Uszkodzenia pokrycia asfaltowego usuwa się po dokładnym wysuszeniu i wyczyszczeniu obszaru naprawy. Uszkodzenia miejscowe przepon wodoszczelnych polimerowych (np. pochodzenia mechanicznego) można usunąć tylko wtedy, gdy materiał łaty nadaje się do skutecznego połączenia z pokryciem dachowym [4].

FOT. 7–8. Renowacja historycznych dachówek. Naprawa miejscowa w wyniku procesu starzeniowego; fot. archiwum autora (P. Krause)
FOT. 7-8. Renowacja historycznych dachówek. Naprawa miejscowa w wyniku procesu starzeniowego; fot. archiwum autora

Ten sposób naprawy stosuje się wówczas, gdy naprawa o charakterze konserwacji może nie być skuteczna lub gdy rozmiary i zagęszczenia uszkodzeń są tak duże, że miejscowa naprawa nie będzie skuteczna [4].

Jeżeli przedstawione sposoby naprawy zostaną ocenione jako nieskuteczne, konieczne może okazać się ułożenie nowego pokrycia (  FOT. 9-10).

FOT. 9–10. Przykład modernizacji dachu polegającej na wymianie pokrycia dachowego oraz wymianie więźby dachowej z równoczesnym dociepleniem dachu; fot. archiwum autora (P. Krause)
FOT. 9-10. Przykład modernizacji dachu polegającej na wymianie pokrycia dachowego oraz wymianie więźby dachowej z równoczesnym dociepleniem dachu; fot. archiwum autora

Jest to niezbędne w następujących sytuacjach:

 • gdy istnieje duża liczba uszkodzeń miejscowych, a cała powierzchnia wykazuje objawy uszkodzeń starzeniowych,
 • w przypadku uszkodzenia pozostałych elementów dachu,
 • w przypadku kresu trwałości pokrycia dachowego [1, 4].

Często naprawa pokrycia dachowego ma stosunkowo duży zakres i wskutek ogólnych zmian technologiczno-materiałowych przybiera charakter modernizacji. Wynika to także z konieczności dostosowania elementów budynku do współczesnych wymagań cieplno-wilgotnościowych. Alternatywą w rozwiązaniu pokryć dachowych mogą okazać się nowoczesne rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną.

Takim rozwiązaniem są zintegrowane systemy fotowoltaiczne, zlokalizowane na dachach płaskich i spadzistych (FOT. 11-13). Mogą one pokrywać całą powierzchnię dachu (najczęściej skierowaną na południe lub przy niekorzystnym usytuowaniu budynku na wschód lub zachód). Moduły fotowoltaiczne mogą być montowane do systemu szyn położonych na warstwie izolacyjnej i wodoszczelnej. Połączenia pomiędzy modułami w większości przypadków nie są wodoszczelne. Na rynku znajdują się systemy fotowoltaicznych pokryć dachowych, zapewniających całkowitą szczelność dachu [5].

FOT. 11–13. Przykładowe panele fotowoltaiczne dachowe w postaci folii naklejane na blachodachówkę: przykład zastosowania elastycznych paneli PV, dachówki solarne zintegrowane z pokryciem bitumicznym; fot. archiwum autora (P. Krause)
FOT. 11-13. Przykładowe panele fotowoltaiczne dachowe w postaci folii naklejane na blachodachówkę: przykład zastosowania elastycznych paneli PV, dachówki solarne zintegrowane z pokryciem bitumicznym; fot. archiwum autora

Oprócz modułów fotowoltaicznych można stosować także dachówki z ogniwami fotowoltaicznymi. W przypadku dachów płaskich stosuje się moduły fotowoltaiczne jako pokrycie dachowe, umieszczając je horyzontalnie. Horyzontalna orientacja powoduje dodatkowo, że na ich powierzchni pozostaje więcej zanieczyszczeń, wymagają więc okresowego czyszczenia w celu uzyskania większego uzysku energii. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest dopasowanie elastycznych paneli fotowoltaicznych do kształtu dachu.

Czytaj też: Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy >>>

Rolowane pokrycia dachowe PVC

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych PVC są następujące:

 • spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze od 1,5% i powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej,
 • nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym,
 • obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia,
 • obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy gr. 0,5-0,6 mm,
 • przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

Podczas wykonywania podłoża należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych:

 • podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać stosownym wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych np. na podstawie zapisów normy PN-80/B-10240 [6] (wycofanej w 2001 r.), a w przypadku podłoży nieujętych w normie – wymaganiom podanym w aprobatach technicznych,
 • na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe,
 • powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm,
 • płyty izolacji termicznej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą zarobową z zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych,
 • podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego.

W przypadku podłoży z desek powinny być spełnione następujące wymagania szczegółowe:

 • deski powinny być impregnowane przed zagrzybieniem i ułożone stroną dordzeniową ku górze, każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami; wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%;
 • podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15,0 cm;
 • czoła desek powinny stykać się na krokwiach; deski należy układać na pióro i wpust lub na przylgę; szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20 mm.

Dla prawidłowo wykonanego dachu, którego warstwę wierzchnią stanowią pokrycia typu rolowego (papy i folie wierzchniego krycia), można z dość dobrym przybliżeniem określić trwałość - czas użytkowania przy niepogorszonych parametrach użytkowania (TAB. 2).

Tabela 2. Powiązanie prawidłowo wykonanego układu warstw przekrycia dachowego z przewidywanym okresem użytkowania - Wymagania w zakresie projektowania, wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych) Instrukcja ITB 461/2011 [Instrukcja ITB 461/2011, „Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych). Poradnik".]
Tabela 2. Powiązanie prawidłowo wykonanego układu warstw przekrycia dachowego z przewidywanym okresem użytkowania - Wymagania w zakresie projektowania, wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych) Instrukcja ITB 461/2011 [Instrukcja ITB 461/2011, Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych). Poradnik".]
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.