Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Systemy wentylacji
Dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych i uzytkowych zapewnia przebywającym odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperatury i wilgotności
Dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych i uzytkowych zapewnia przebywającym odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperatury i wilgotności
Fot. Velux
Ciąg dalszy artykułu...

Systemy wentylacji

Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna nazywana jest też wentylacją grawitacyjną lub rzadziej konwekcyjną. Związane jest to z naturalnym zachowaniem powietrza w zależności od temperatury:

 • powietrze ciepłe jest lżejsze, a więc się unosi;
 • masy powietrza dążą do wyrównania ciśnienia, a więc powietrze zawsze przepływa z miejsc o większym ciśnieniu do miejsc o ciśnieniu mniejszym.

Wykorzystanie obu własności pozwala w budynkach na funkcjonowanie wentylacji naturalnej.

System wentylacji grawitacyjnej opiera się więc na dwóch drogach ruchu powietrza:

 • nawiew naturalny, przez urządzenia nawiewne oraz nieszczelności budynku,
 • oraz wywiew przez kanały wentylacyjne.

Zaletą wentylacji naturalnej jest, jak sama nazwa wskazuje, to, że przepływ odbywa się naturalnie. Nie wymaga więc dodatkowych urządzeń i nakładów finansowych. Jednocześnie może to się okazać wadą - użytkownik jest uzależniony od warunków pogodowych.

W celu uniezależnienie od warunków zewnętrznych stosuje się urządzenia, które pozwalają na poprawienie działania wentylacji. Usprawnienie wentylacji naturalnej doprowadziło do powstania wentylacji hybrydowej.

Wentylacja hybrydowa

Taki rodzaj wentylacji łączy w sobie zalety wentylacji naturalnej oraz mechanicznej.

W systemie tym dla wspomagania wentylacji grawitacyjnej stosuje się urządzenia mechaniczne, które wspomagają system, gdy warunki pogodowe ze względu na działanie wentylacji stają się niekorzystne. Na kominie wentylacyjnym montuje się specjalną nasadę kominową, wytwarzającą wymagane podciśnienie.

Jeżeli w pobliżu nasady powstaną warunki wykluczające pracę wentylacji grawitacyjnej, wówczas poprzez układ sterowania zostaje włączony wentylator nasady.

Wentylacja mechaniczna

W wentylacji mechanicznej wywiewnej nawiew powietrza do pomieszczeń odbywa się tak jak w wentylacji grawitacyjnej - przez urządzenia nawiewne, np. nawiewniki, wywiew zaś następuje przez urządzenia mechaniczne.

Wentylacja działa niezależnie od pogody na zewnątrz budynku oraz w porównaniu z wentylacją naturalną następuje skuteczniejsza wymiana powietrza w pomieszczeniach, a ponadto jej działanie można w pewnym stopniu zautomatyzować.

Systemu takiego nie wolno stosować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania.

Istnieje również system wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie świeże powietrze jest wtłaczane do pomieszczeń za pomocą wentylatorów, natomiast odpływ powietrza zużytego odbywa się w sposób naturalny.

Kolejnym wariantem wentylacji mechanicznej jest system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Najważniejszym elementem tego systemu jest centrala wentylacyjna, w której znajduje się wymiennik ciepła, wentylatory nawiewny i wyciągowy oraz filtry powietrza.

W urządzeniu tym ciepłe, zużyte powietrze wyrzucane z pomieszczeń ogrzewa w wymienniku zimne powietrze pobierane z zewnątrz budynku.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej działa niezależnie od warunków atmosferycznych, powinno charakteryzować się niskim zużyciem energii pomocniczej oraz niskim poziomem hałasu. Powietrze dostarczane do pomieszczeń może być oczyszczone.

System pozwala sterować ilością wymienianego powietrza oraz jego parametrami. Niestety w porównaniu z wcześniej opisanymi rodzajami wentylacji jego montaż wymaga większych środków finansowych.

Dlaczego warto stosować wentylację mechaniczną?

Wentylacja mechaniczna ma szereg zalet. Dobrze uzbrojona pozwala osiągnąć optymalne warunki użytkowania pomieszczeń, co jest celem nadrzędnym. Pozwala też minimalizować zużycie energii przez budynki. Do zalet wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zaliczyć można:

 • możliwość skutecznej wymiany powietrza zużytego,
 • skuteczne usuwanie wilgoci,
 • filtracja nawiewanego powietrza z kurzu i pyłków PM10 i PM2,5,
 • możliwość regulowania intensywności wentylacji,
 • w przypadku zastosowania modułu odzysku ciepła - znaczne obniżenie zużycia energii na ogrzewanie, a co za tym idzie – obniżenie kosztów ogrzewania,
 • klimatyzowanie (chłodzenie) powietrza w lecie,
 • w bardziej zawansowanych rozwiązaniach oczyszczanie powietrza.

W zakresie wilgoci, ze względu na zmienność warunków zewnętrznych, sprawa nie jest taka prosta.

Realizując wentylację, chcemy zapewnić komfort w zakresie wilgotności i jonizacji powietrza. Usuwanie nadmiaru wilgoci z pomieszczeń, takich jak kuchnia, łazienka czy suszarnia, jest oczywiste. Dla tego typu pomieszczeń należałoby stosować jak największe wymiany powietrza i duże centrale rekuperacyjne.

Poza sezonem grzewczym powinno się wentylować budynki w miarę intensywnie.

Czytaj też: Wentylacja w obiektach budowlanych i przemysłowych >>>

W sezonie grzewczym dla zachowania komfortu użytkowania musimy nawilżać powietrze około litrem wody na 1 godz. (24 litry na dobę). Dlatego korzystnym jest połączenie GWC z systemem wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ma też wady, o których należy wspomnieć. Do najważniejszych należą:

 • do działania wymagany jest prąd elektryczny,
 • z działaniem związane jest zużycie energii pomocniczej,
 • wymaga stosowania systemów zabezpieczających przez szronieniem wymienników,
 • wymaga okresowego czyszczenia instalacji oraz przeglądów serwisowych,
 • dla nadwrażliwych użytkowników nocą uciążliwy może być szum (hałas).

Użytkownicy central z rekuperacją powinni unikać stosowania grzałek zabezpieczających wymienniki przed szronieniem.

RYS. 1. Budowa wymiennika krzyżowego; rys. archiwum autora (J. Żurawski)
RYS. 1. Budowa wymiennika krzyżowego; rys. archiwum autora (J. Żurawski)
RYS. 2–3. Przepływ powietrza przez rekuperator z wymiennikiem krzyżowym. RYS. 2 (u góry) przedstawia cyrkulację powietrza w warunkach letnich, RYS. 3 (u dołu) - w warunkach zimowych; rys. archiwum autora (J. Żurawski)
RYS. 2-3. Przepływ powietrza przez rekuperator z wymiennikiem krzyżowym. RYS. 2 przedstawia cyrkulację powietrza w warunkach letnich, RYS. 3 - w warunkach zimowych; rys. archiwum autora 
RYS. 4–5. Przepływ powietrza przez rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym. RYS. 4 (u góry) przedstawia cyrkulację powietrza w warunkach letnich, RYS. 5 (u dołu) - w warunkach zimowych; rys. archiwum autora (J. Żurawski)
RYS. 4-5. Przepływ powietrza przez rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym. RYS. 4 przedstawia cyrkulację powietrza w warunkach letnich, RYS. 5  - w warunkach zimowych; rys. archiwum autora

Używanie grzałek powoduje dodatkowe przesuszenie powietrza, zmniejszenie naturalnej ujemnej jonizacji powietrza.

Oddychanie zbyt suchym powietrzem jest niekorzystne szczególnie podczas snu. Prowadzi to bowiem do przesuszenia śluzówki dróg oddechowych, a w konsekwencji do bólu gardła, nieżytu nosa i stanów zapalnych.

Dla kontroli mikroklimatu zalecamy montaż naściennych wskaźników temperatury i wilgotności. Gdy wilgotność spadnie poniżej 30%, należy stosować dowilżanie. Rozwiązaniem tego problemu są gruntowe wymienniki ciepła GWC.

Jak działa rekuperator?

Nawiewane do domu świeże powietrze przechodzi przez rekuperator i ogrzewane jest powietrzem usuwanym. Świeże powietrze zazwyczaj nie ulega zmieszaniu z powietrzem zużytym. Dla wymienników krzyżowych – jak na RYS. 1 – maksymalny odzysk ciepła (rekuperacja) w normalnych warunkach eksploatacyjnych może wynieść około 55–75%. Wymienniki obrotowe pozwalają uzyskać średnioroczną sprawność rekuperacji nawet ponad 80%.

Większą sprawność rekuperacji można uzyskać przy zastosowaniu central wentylacyjnych dwurekuperatorowych. Prezentowany na RYS. 2-3 układ pozwoli na odzyskanie do 90–92% ciepła traconego w procesie wentylacji. Powietrze nawiewane i usuwane przechodzi przez dwa kolejne wymienniki krzyżowe, w których następuje odzysk ciepła.

Jeśli porównamy powierzchnię wymiany dwóch wymienników krzyżowych do wymiennika przeciwprądowego centrali o tej samej wydajności (RYS. 4-5 ), to okaże się że w pierwszym przypadku jest ona zdecydowanie większa, zatem i odzysk ciepła jest bardziej skuteczny.

Oszczędność energii oraz kosztów

Wentylacja z odzyskiem ciepła umożliwia spełnienie wymagań higienicznych. Ma również wpływ na obniżenie kosztów oraz zużycia energii.

W TAB. 1 wyliczono, ile potrzeba energii do grzania powietrza wentylacyjnego w domu o kubaturze np. 500 m3. Pręto 0,5 wymiany na godzinę, czyli 250 m3/h. Ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego można obliczyć ze wzoru:

Q = 0,34·V·ΔT·t [Wh]

W TAB. 2 przedstawiono roczne oszczędności eksploatacyjne, które są interesujące, zwłaszcza gdy nośnikiem energii jest olej opałowy, gaz płynny lub energia elektryczna.

TABELA 1. Wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku
TABELA 1. Wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku
TABELA 2. Porównanie rocznych oszczędności eksploatacyjnych rekuperatora krzyżowego, obrotowego i podwójnie krzyżowego
TABELA 2. Porównanie rocznych oszczędności eksploatacyjnych rekuperatora krzyżowego, obrotowego i podwójnie krzyżowego

Praktyczne wskazówki użytkowe

Na podstawie wieloletnich doświadczeń użytkowych można sformułować praktyczne wskazówki użytkowe:

1. Wentylacja w sezonie letnim może być intensywniejsza. Ułatwia to odprowadzenie wilgoci i zanieczyszczeń.

2. W sezonie grzewczym, szczególnie gdy na zewnątrz jest mróz, należy wentylować pomieszczenia mniej intensywnie (szczególnie sypialnie, aby nie doprowadzić do przesuszenia powietrza), zapewniając odpowiedni komfort użytkowy i spełnienie minimalnych wymagań higienicznych.

3. Zimą centrala powinna pracować w nocy na możliwie małym wydatku (na najniższy biegu).

4. Jeśli podczas przyjęć w pokoju dziennym przebywa więcej osób, włączamy centralę na wyższy bieg, który umożliwia zwiększoną wymianę powietrza. Najlepiej, gdy system jest wyposażony w czujniki np. CO2, które automatycznie w płynny sposób regulują intensywnością wentylacji.

Aby dwa pierwsze sposoby działania mogły zachodzić w sposób optymalny, należy spełnić kilka warunków:

 • Należy zapewnić prawidłowe zbilansowanie wentylacji. Ilość powietrza nawiewanego powinna być równa ilości powietrza wywiewanego.
 • Szczelność powietrzna budynku powinna spełniać wymagania n50 < 0,6 wym/h.
 • System wentylacyjny w strefach nieogrzewanych (np. strychy, piwnice) powinien być izolowany wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym grubości min. 50 mm.
 • Instalacje wentylacyjne powinny charakteryzować się brakiem uciążliwego hałasu przenoszącego się z pracującej centrali. Można tolerować niewielki poziom dźwięku dla pracy z maksymalną wydajnością, używany sporadycznie.
 • W przypadku hałasu wytwarzanego przez wentylację o wartości już 20 dB wentylacja może być dla użytkowników dokuczliwa. Aby temu zaradzić, należy:
  - centralę montować możliwie z dala od sypialni,
  - nie stosować do wykonania instalacji kanałów aluminiowych typu FLEX, za to użyć kanałów dobrze tłumiących dźwięki,
  - na wylocie i nawiewie zamontować dodatkowe tłumiki hałasu,
  - odległość minimalna pomiędzy nawiewnikiem (anemostatem) a centralą powinna być większa niż 4 m; większa odległość powoduje lepsze tłumienie,
  - gdy z projektowych obliczeń wynika, że na anemostatach (z reguły tych najbliżej centrali) ciśnienie statyczne będzie wyższe niż 70–80 Pa, należy zastosować przepustnice dławiące w odległości min. 2 m przed anemostatem (zapobiegnie to szumieniu anemostatu),
  - wyrzutni nie wolno montować bezpośrednio przy oknie sypialni.

Praca letnia

System wentylacji wymuszonej z odzyskiem ciepła (rekuperatory) sprawdza się cały rok z wyjątkiem letnich upałów. Rekuperatory z odzyskiem ciepła mają tą właściwość, że w nocy, gdy temperatura spadnie poniżej 20°C, ich praca spowoduje niepotrzebne podgrzanie powietrza zewnętrznego. Problem ten można rozwiązać w następujący sposób: za pomocą wyłącznika nawiewu zamontowanego w centralach można wyłączyć nawiew na okres upałów, wówczas pracuje tylko instalacja wyciągowa, a właściwe przewietrzanie realizowane jest przez otwieranie okien.

Sposobem zdecydowanie lepszym jest zastąpienie wymiennika ciepła (rekuperatora) wkładem letnim. W sezonie letnim należy wymontować rekuperator z centralki wentylacyjnej, a w jego miejsce umieścić wkład letni, w którym nie zachodzi już wymiana ciepła. Rozwiązanie to daje szereg korzyści: nie trzeba otwierać okien (zwłaszcza nocą), dzięki czemu unikamy problemu komarów, hałasu i pyłków alergennych.

Możemy nie dopuścić do nadmiernego nagrzania się domu poprzez realizację obniżonej wentylację w dzień i intensyfikowanie w nocy co spowoduje intensywniejsze wychłodzenie budynku.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Rewolucja na rynku termoizolacji?

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz obiektu, położonego w wymagającej strefie... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tarasy wentylowane
 • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.