Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Analiza analityczno-numeryczna zewnętrznej przegrody wykonanej w technologii lekkiego szkieletu stalowego

Charakterystyka przegród przyjętych do analizy termicznej
Numeryczne obliczenia dostarczają zarówno informacji na temat wartości interesujących nas parametrów, jak też graficznie przedstawiają rozkład tych parametrów w analizowanej przegrodzie.
Numeryczne obliczenia dostarczają zarówno informacji na temat wartości interesujących nas parametrów, jak też graficznie przedstawiają rozkład tych parametrów w analizowanej przegrodzie.
Archiwa autorów
Ciąg dalszy artykułu...

Charakterystyka przegród przyjętych do analizy termicznej

Do analizy przyjęto przegrodę sześciowarstwową (RYS. 7), dla której elementami nośnymi są zimnogięte profile typu C (RYS. 8).

W przeprowadzonej analizie założono profil typu C o wymiarach poprzecznych: h = 90 mm, b = 38 mm, c = 16 mm, t = 1 mm i promieniu wewnętrznym r = 3 mm (RYS. 8-9).

Analityczne obliczenie współczynnika przenikania ciepła

W przypadku przegród składających się z warstw niejednorodnych opór cieplny takiej przegrody należy obliczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 6946:2008 [2].

Czytaj też: Wpływ usytuowania ocieplenia od wewnątrz na parametry fizykalne złączy budowlanych >>>

RYS. 7. Układ warstw i podział przegrody na wycinki „a”, „b”, analizowanej przegrody w technologii lekkiego szkieletu stalowego: 1 – tynk cienkowarstwowy gr. 0,0045 m, 2 – wełna mineralna gr. 0,16 m, 3 – płyta cementowo-drzazgowa gr. 0,012 m, 4 – folia paroprzepuszczalna, 5 – wełna mineralna gr. 0,09 m, 6 – słupek stalowy C90 gr. 0,001 m, 7 – folia paroizolacyjna, 8 – płyta g-k gr. 0,0125 m; rys. archiwa autorów (M. Major, M. Kosiń)
RYS. 7. Układ warstw i podział przegrody na wycinki "a", "b", analizowanej przegrody w technologii lekkiego szkieletu stalowego: 1 - tynk cienkowarstwowy gr. 0,0045 m, 2 - wełna mineralna gr. 0,16 m, 3 - płyta cementowo-drzazgowa gr. 0,012 m, 4 - folia paroprzepuszczalna, 5 - wełna mineralna gr. 0,09 m, 6 - słupek stalowy C90 gr. 0,001 m, 7 - folia paroizolacyjna, 8 - płyta g-k gr. 0,0125 m; rys. archiwa autorów
RYS. 8–9. Stalowy profil cienkościenny typu C: widok profilu (8), wymiary przekroju poprzecznego (9); rys. archiwa autorów (M. Major, M. Kosiń)
RYS. 8-9. Stalowy profil cienkościenny typu C: widok profilu (8), wymiary przekroju poprzecznego (9); rys. archiwa autorów

Metoda opisana w nomie jest metodą uproszczoną. Dokładniejsze wyniki otrzymuje się na podstawie obliczeń wykonanych programami komputerowymi opartymi na metodach elementów skończonych [8].

Całkowity opór cieplny RT komponentu składającego się z warstw cieplnie niejednorodnych równoległych do po­wierzchni obliczony został jako średnia arytmetyczna górnego i dolnego kresu oporu cieplnego, według wzoru:

gdzie:

Analizowany fragment przegrody podzielony został na części jednorodne pod względem cieplnym, płaszczyznami prostopadłymi i równoległymi do powierzchni przegrody, zgodnie z RYS. 7.

Kres górny całkowitego oporu cieplnego komponentu obliczono przy założeniu jednowymiarowego przepływu ciepła prostopa­dle do powierzchni komponentu, który opisany jest wzorem:

gdzie:

RTa, RTb, RTn - całkowite opory cieplne od środowiska do środowiska każdego wycinka [(m2∙K)/W], obliczone ze wzo­ru:

fa, fb, fn - względne pola powierzchni każdego wycinka, które jest proporcjonalne do całkowitego pola powierzchni i musi spełniać równanie:

W TAB. 1 i TAB. 2 zestawiono dane materiałowe dla obliczenia kresu górnego całkowitego oporu cieplnego R’T dla wyodrębnionych w przegrodzie czterech wycinków "a", "b", zgodnie z RYS. 7.

TABELA 1. Dane materiałowe dla określenia kresu górnego całkowitego oporu cieplnego R’ T wycinka „a” (RYS. 7) – względne pole powierzchni fa = 0,06
TABELA 1. Dane materiałowe dla określenia kresu górnego całkowitego oporu cieplnego R’ T wycinka "a" (RYS. 7) - względne pole powierzchni fa = 0,06
TABELA 2. Dane materiałowe dla określenia kresu górnego całkowitego oporu cieplnego R’T wycinka "b" (RYS. 7) - względne pole powierzchni fb= 0,94

W TAB. 1 i TAB. 2 nie uwzględniono folii paroizolacyjnej oraz paroprzepuszczalnej.

Kres górny całkowitego oporu cieplnego dla analizowanej przegrody wynosi:

W celu wyznaczenia kresu dolnego całkowitego oporu cieplnego λ’’ wydzielono warstwę komponentu składającą się z dwóch materiałów, tj.:

  • profilu cienkościennego o współczynniku przewodzenia ciepła równym λ = 50 W/(m∙K),
  • wełny mineralnej o λ = 0,035 W/(m∙K).

Wyznaczono zrównoważony współczynnik przewodzenia ciepła, który wyniósł λ'' = 0,22 W/(m ∙K).

gdzie:

f1, f2, fn - pola względne każdego materiału,
λ1, λ2, λn - współczynniki przewodzenia ciepła występujące w wydzielonych warstwach W/(m∙K).

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego RT’’ analizowanej przegrody obliczono z równania:

gdzie:

Rsi - opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej (m2∙K)/W,
Rse - opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej (m2∙K)/W,
R1, R2, Rn - opór cieplny poszczególnych warstw materiałów analizowanej przegrody (m2∙K)/W.

W TAB. 3 zestawiono wyniki obliczeń i wyznaczoną wartość oporu cieplnego dla kresu dolnego R’’T.


TABELA 3. Dane materiałowe - kres dolny całkowitego oporu cieplnego R’’T

Całkowity opór cieplny analizowanej przegrody składającej się z warstw niejednorodnych wynosi RT = 6,35 (m2∙K)/W.

Wartość współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2∙K)] obliczono z równania:

Człon korekcyjny ΔU w rozpatrywanym zadaniu wynosi 0 W/(m2∙K). Otrzymana wartość skorygowanego współczynnika ciepła Uc = 0,16 W/(m2∙K) spełnia wymagania izolacyjności cieplnej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. oraz wymagania mające wejść w życie od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »dr hab. inż., prof. nadzw. Maciej  Major
dr hab. inż., prof. nadzw. Maciej  Major
Maciej Major ukończył studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Częstochowskiej. Pracuje w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochow... więcej »
mgr inż. Mariusz  Kosiń
mgr inż. Mariusz  Kosiń
Mariusz Kosiń ukończył studia na kierunku Budownictwo Politechniki Częstochowskiej. Pracuje w Katedrze Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej jak... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.