Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Mostowe, polimeroasfaltowe papy zgrzewalne w świetle normy PN-EN 14695:2012

Polymer modified asphalt torch-on membranes for bridge construction in light of PN-EN 14695:2012
FOT. 1. Gruntowanie podłoża betonowego za pomocą żywicznego środka gruntującego
FOT. 1. Gruntowanie podłoża betonowego za pomocą żywicznego środka gruntującego
Archiwa autorów
Ciąg dalszy artykułu...

Pokazany na FOT. 4 sposób przyłożenia siły spowoduje powstanie sił obciążających mimośrodowo elementy maszyny wytrzymałościowej i jej przyspieszone zużycie. W IBDiM wykonano już pierwsze badania mostowych pap zgrzewalnych według PN-EN 13653:2006 [6] (FOT. 4), a uzyskane średnie wyniki badań są w przedziale od 0,3 MPa do 0,4 MPa.

Przykładami nowych metod badawczych powołanych w normie PN-EN 14695:2012 [1], o których można powiedzieć, iż nie do końca wiadomo, co autor chciał zbadać, jest oznaczenie kompatybilności w badaniach cieplnych według PN-EN 14691:2005 [8] oraz oznaczenie zdolności zabezpieczania rys w podłożu według ­PN-EN 14224:2010 [7]. Właściwości te nie były dotychczas wymagane w stosunku do pap mostowych.

FOT. 4. Badanie ścinania według PN-EN 13653:2006 [6]; fot. archiwa autorów (K. Germaniuk, T. Gajda)
FOT. 4. Badanie ścinania według PN-EN 13653:2006 [6]; fot. archiwa autorów
 • W wypadku oznaczenia kompatybilności w badaniach cieplnych norma PN-EN 14691:2005 [8] wymaga, aby 4 próbki wykonane identycznie jak w badaniu wytrzymałości na ścinanie według normy PN-EN 13653:2006 [6] umieścić w suszarce w temp. 23 ± 2°C na okres 91 dni.
 • Po tym okresie należy zbadać próbki na ścinanie zgodnie z normą PN-EN 13653:2006 [6].
 • Następnie należy obliczyć współczynnik kompatybilności w badaniach cieplnych ze wzoru:

gdzie:

τmax0 = wartość średnia wytrzymałości na ścinanie według PN-EN 13653:2006 [6],
τmaxC = wartość średnia wytrzymałości na ścinanie oznaczona po badaniach cieplnych.

Badania tzw. kompatybilności cieplnej są zazwyczaj badaniami starzeniowymi, mającymi za zadanie symulowanie zachowania materiału w czasie, poddanego niekorzystnym wpływom czynników atmosferycznych, najczęściej zmian temperatury.

W wypadku powyższego badania trudno uznać, iż przechowywanie próbki w suszarce w temp. 23 ± 2°C przez okres 91 dni będzie miało wpływ na zmianę właściwości papy zgrzewalnej na ścinanie.

W wypadku oznaczenia zdolności zabezpieczania rys w podłożu według PN-EN 14224:2010 [7] należy wykonać model całego układu złożonego z płyty pomostu, izolacji i nawierzchni (RYS. 2).

RYS. 2. Schemat próbki do badania zdolności do badania pęknięć w podłożu według normy PN-EN 14224:2010 [7]: 1 – płyta betonowa, 2 – izolacja, 3 – rysa, 4 – nacięcie piłą, 5 – nawierzchnia (warstwa wiążąca); rys. norma PN-EN 14224:2010 [7]
RYS. 2. Schemat próbki do badania zdolności do badania pęknięć w podłożu według normy PN-EN 14224:2010 [7]: 1 - płyta betonowa, 2 - izolacja, 3 - rysa, 4 - nacięcie piłą, 5 -nawierzchnia (warstwa wiążąca); rys. norma PN-EN 14224:2010 [7]
 • Model ten należy poddać procesowi rozciągania w maszynie wytrzymałościowej, przy czym należy kontrolować rozwartość rysy w podłożu betonowym.
 • Średnia rozwartość rysy powinna wynosić 0,2 ± 0,02 mm, a amplituda zmian rozwartości rysy 0,12 ± 0,02 mm.
 • Należy wykonać 10  000 cykli obciążenia.
 • Badanie można wykonywać w temp.: –30°C, –20°C, –10°C i 0° z tolerancją ± 1°C.

Badanie to jest podobne do badania zdolności powłok ochronnych na betonie do przekrywania rys. Jest jednak zasadnicza różnica - powłoki ochronne na betonie są znacznie cieńsze i mniej elastyczne od izolacji papowych. Papy zgrzewalne odkształcają się przy rozciąganiu o kilkadziesiąt procent, a podłoże betonowe o ułamek promila.

Dotąd nie obserwowano uszkodzeń izolacji z pap zgrzewalnych spowodowanych zarysowaniem podłoża.

Czemu te badania mają służyć? A jeśli już odnajdziemy sens w tych kosztownych i pracochłonnych badaniach, to jakie powinniśmy ustalić wymagania?

Kolejnym zagadnieniem są zmiany wprowadzone w metodach badawczych powszechnie stosowanych w badaniach pap zgrzewalnych.

Przykładem takiej zmiany jest wprowadzenie stempli kwadratowych 50×50 mm w badaniu przyczepności papy zgrzewalnej do podłoża betonowego według PN-EN 13596:2006 [12]. Badanie przyczepności papy zgrzewalnej do podłoża betonowego jest obecnie w Polsce wykonywane od ponad 20 lat za pomocą przyklejanych stempli okrągłych o średnicy Ø  50 mm.

Norma przedmiotowa PN-EN 13596:2006 [12] wprowadza stemple kwadratowe 50×50 mm. Jest to niewielka zmiana, ale wymaga zakupienia nowej aparatury.

W Europie w różnych krajach stosowane są oba rodzaje stempli: okrągłe i kwadratowe. Należy się zastanowić, czy nie lepiej byłoby pozostawić możliwość wykonywania badań za pomocą obu rodzajów stempli?

Wnioski

 • Norma PN-EN 14695:2012 [1] wprowadza 8 zupełnie nowych metod badawczych, które nie były dotąd znane czołowym producentom pap zgrzewalnych, a w wypadku paru metod wprowadza istotne modyfikacje. Badań jest w sumie 21, przy czym w stosunku do 18 badań norma nie stawia żadnych wymagań i pozostawia ich określenie producentom pap.
 • W stosunku do 5. właściwości (lp. 10, 17, 19, 20 i 21) norma stwierdza "nie jest właściwe", co jest niezrozumiałe dla autorów niniejszego artykułu.
 • W stosunku do 8 nowych badań (lp. 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21) należy sobie zadać pytanie, jaki jest cel ich wprowadzenia, jakie mogą być interpretacje fizyczne uzyskanych wyników. W wypadku paru metod badawczych zasadne wydaje się też przeprowadzenie procesu ich walidacji, w celu stwierdzenia ich przydatności do zamierzonych zastosowań. Należy także zaznaczyć, iż wprowadzenie do stosowania nowej normy i przeprowadzenia badań w niej powołanych wymaga zakupu nowej aparatury oraz wdrożenia metod badawczych we wszystkich laboratoriach, które badają mostowe papy zgrzewalne. Do nowych badań trzeba skonstruować w większości wypadków prototypy nowej aparatury.

Mimo, że od opublikowania normy w Europie w 2010 r. minęło już prawie 7 lat, autorom artykułu nie udało się dotąd uzyskać informacji o laboratorium, które skompletowało aparaturę do wykonywania wszystkich badań według normy PN-EN 14695:2012 [1], ani pełnego raportu z badań obejmującego wszystkie metody badawcze. Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów w IBDiM, który tworzą autorzy artykułu, wykonuje co 5 lat pełne badania sprawdzające wszystkich pap mostowych będących na rynku w Polsce. Badania te były wymagane przy każdym wydawaniu i przedłużaniu ważności Aprobaty Technicznej IBDiM, a obecnie będą wymagane przy wydawaniu Krajowych Ocenach Technicznych. Aktualnie jest ważnych ok. 20 aprobat technicznych. Powstaje pytanie, dlaczego nie ma w Europie kompleksowych wyników badań wykonanych według obowiązującej normy?

Literatura

1. PN-EN 14695:2012, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Definicje i właściwości".
2. PN-90/B-04625, "Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań".
3. K. Germaniuk, "Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-001 Polimeroasfaltowe papy zgrzewalne i samoprzylepne przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach inżynierskich", Seria I, zeszyt nr 74, IBDiM, Warszawa 2008.
4. PN-EN 12039:2016-07, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie przyczepności posypki".
5. PN-EN 1296:2002, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Metoda sztucznego starzenia przez długotrwale działanie podwyższonej temperatury".
6. PN-EN 13653:2006, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie wytrzymałości na ścinanie".
7. PN-EN 14224:2010, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie zdolności do zabezpieczania pęknięć w podłożu".
8. PN-EN 14691:2005, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie kompatybilności w badaniach cieplnych".
9. PN-EN 14692:2005, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu".
10. PN-EN 14693:2006, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej".
11. PN-EN 14694:2005, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie odporności na ciśnienie dynamiczne wody po wstępnej próbie uszkodzenia".
12. PN-EN 13596:2006, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna nawierzchni mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie przyczepności".
13. K. Germaniuk, D. Sybilski, "Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych", zeszyt nr 68, IBDiM, Warszawa 2005.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Wylicz realną stawkę robocizny »


Gdy już myślimy, że mamy wszystko, co niezbędne w programie kosztorysowym, bądź sądzimy (o zgrozo!!!), że "się nie da" czegoś... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szron na dachu
 • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.