Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Mostowe, polimeroasfaltowe papy zgrzewalne w świetle normy PN-EN 14695:2012

Normy i wytyczne dotyczące izolacji mostowych
FOT. 1. Gruntowanie podłoża betonowego za pomocą żywicznego środka gruntującego
FOT. 1. Gruntowanie podłoża betonowego za pomocą żywicznego środka gruntującego
Archiwa autorów
Ciąg dalszy artykułu...

Normy i wytyczne dotyczące izolacji mostowych

Pojawienie się normy PN-EN 14695:2012 [1], dotyczącej pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji na płytach pomostów obiektów mostowych, miało uporządkować i ujednolicić wymagania stawiane papom zgrzewalnym, jednak poprzez brak wymagań oraz wprowadzenie nowych, dotąd nieznanych, metod badawczych, różniących się w zasadniczy sposób od metod badawczych dotąd stosowanych, cel ten nie został w pełni osiągnięty.

W załączniku C omawianej normy zamieszczona jest tablica z zestawieniem badań wymaganych w stosunku do pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji na płytach pomostów obiektów mostowych (TAB. 1).

Pobieżna analiza TAB. 1 pokazuje, iż według wymagań normy PN-EN 14695:2012 [1] należy sprawdzić 21 właściwości papy zgrzewalnej przed wprowadzeniem jej do obrotu. Metody badawcze są opisane w 17 normach badawczych. W wypadku starej polskiej normy PN-90/B-04615 [2] należało sprawdzić 12 właściwości:

 • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 • sprawdzenie wymiarów (długości i szerokości),
 • sprawdzenie dokładności nasycenia impregnatem,
 • oznaczanie masy składników przez ważenie,
 • oznaczanie masy składników metodą ekstrakcji,
 • oznaczanie giętkości,
 • oznaczanie przesiąkliwości,
 • oznaczanie nasiąkliwości,
 • oznaczanie odporności na działanie podwyższonej temperatury,
 • oznaczanie zwartości części lotnych,
 • oznaczanie siły zrywającej przy rozciąganiu,
 • oznaczanie wydłużenia przy zerwaniu.
TABELA 1. Informacje o badaniach (według tablicy C1 normy PN-EN 14695:2012 [1])
TABELA 1. Informacje o badaniach (według tablicy C1 normy PN-EN 14695:2012 [1])

Wszystkie metody badawcze były opisane w tej normie. Norma PN-90/B-04615 [2] jest normą badawczą i jako taka nie ustala wymagań dla pap. Wymagania powinny być ustalone w normach przedmiotowych lub zakładowych.

Czytaj też: Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych >>>

Masowe pojawienie się mostowych, polimeroasfaltowych pap zgrzewalnych w latach 90. ubiegłego wieku było przyczyną opracowania przez IBDiM – ZUAT IBDiM nr Z/96-03-001 "Polimeroasfaltowe papy zgrzewalne i samoprzylepne przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach inżynierskich" [3]. Dokument ten wprowadził wymagania dla mostowych pap zgrzewalnych (TAB. 2), a także powołał nowe metody badawcze dla mostowych pap zgrzewalnych, których nie zawierała norma PN-90/B-04615 [2].

TABELA 2. Wymagania w stosunku do pap zgrzewalnych według ZUAT-u IBDiM
TABELA 2. Wymagania w stosunku do pap zgrzewalnych według ZUAT-u IBDiM

W normie PN-EN 14695:2012 [1] wprowadzono wymóg oznaczenia 21 właściwości wyrobu, jednak nie określono żadnych wymagań w stosunku do wyrobu będącego przedmiotem tej normy.

W tablicy C1 normy PN-EN 14695:2012 [1] (TAB. 1) kolumna "Wartość lub ustalenie" jest pusta i pozostawiona do wypełnienia przez producenta.

Producent może deklarować właściwości swojego wyrobu na trzy sposoby:

 • MLV (manufacturer’s limiting value) - określić wartość graniczną dla danej właściwości: minimalną lub maksymalną,
 • MDV (manufacturer’s declared value) - określić wartość deklarowaną producenta, łącznie z deklarowaną tolerancją,
 • wpisać określenie "spełnienie wymagań", co oznacza, że wyrób spełnia wymagania określonej normy badawczej.

W wypadku takiego ustawienia wymagań właściwie każda papa staje się zgodna z normą PN-EN 14695:2012 [1]. Wystarczy, iż producent zbada swój wyrób zgodnie z normą i wpisze wyniki badań do odpowiednich rubryk w kolumnie "Wartość lub ustalenie". Czy to jednak oznacza, że każda papa zgrzewalna jest odpowiednia do wykonywania izolacji mostowych? Niestety nie.

Wśród wprowadzonego przez normę PN-EN 14695:2012 [1] wymogu badania 21 właściwości papy zgrzewalnej, 5 wymagań (lp. 10, 17, 19, 20 i 21) oznaczono w kolumnie 6 znakiem "-", który oznacza "nie jest właściwe".

Niestety, nie do końca wiadomo, jak interpretować powyższy zapis. Czy oznacza on, że badania wprowadzone przez normę PN-EN 14695:2012 [1] są przez tę samą normę uznane za niewłaściwe w stosunku do oceny wyrobu, którego ta norma dotyczy? Czy producent papy ma te właściwości deklarować, czy nie?

W przeważającej większości wymaganych właściwości wymienionych w tablicy C1 norma PN-EN 14695:2012 [1], a także odpowiednie normy badawcze, nie precyzują, jakie powinny być wyniki badania, żeby stwierdzić, czy badana papa zgrzewalna jest odpowiednia do zastosowań mostowych. Dotyczy to aż 18 właściwości na 21 wymaganych przez normę PN-EN 14695:2012 [1] w stosunku do pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji na płytach pomostów obiektów mostowych.

Jedynie w wypadku trzech właściwości:

 • prostoliniowość (lp. 4),
 • odporność na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczeniu (lp. 19)
 • i wodoszczelność (lp. 21),

norma wymaga, aby były spełnione wymagania odpowiednich norm badawczych.

W tym momencie rodzi się pytanie, jeśli nie mamy podanych wymagań, jakie powinna spełnić papa zgrzewalna, w wypadku 18 z 21 właściwości wymaganych przez normę, to jak z takiej normy skorzystać i jak ocenić wyrób?

Należy także odnotować, że w normie PN-EN 14695:2012 [1] powołano wiele nowych metod badawczych w stosunku do pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji na płytach pomostów obiektów mostowych, dotychczas nie stosowanych przez czołowych producentów pap zgrzewalnych w Europie.

Wśród nowych metod badawczych zestawionych w tablicy C1 można wymienić:

 • oznaczenie początkowej ilości mineralnego zabezpieczenia powierzchni (lp. 7) według PN-EN 12039:2016-07 [4],
 • oznaczenie odporności na starzenie termiczne przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury (lp. 14) według PN-EN 1296:2002 [5],
 • oznaczenie wytrzymałości na ścinanie (lp. 16) według PN-EN 13653:2006 [6],
 • oznaczenie zdolności zabezpieczania rys w podłożu (lp. 17) według PN-EN 14224:2010 [7],
 • oznaczenie kompatybilności w badaniach cieplnych (lp. 18) według PN-EN 14691:2005 [8],
 • oznaczenie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu (lp. 19) według PN-EN 14692:2005 [9],
 • oznaczenie zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej (lp. 20) według PN-EN 14693:2006 [10],
 • oznaczenie wodoszczelności (lp. 21) według PN-EN 14694:2005 [11].

Wprowadzenie tak dużej ilości nowych metod badawczych bez podania wymagań przez normę PN-EN 14695:2012 [1] wymaga długotrwałego i kosztownego procesu ich wdrożenia przez producentów lub laboratoria badawcze. Należy tutaj także zaznaczać, iż w wielu przypadkach wiążę się to z zakupem nowego sprzętu laboratoryjnego, który w większości wypadków będzie sprzętem prototypowym.

Przykładem takiego badania jest badanie wytrzymałości na ścinanie według normy PN-EN 13653:2006 [6]. Jest to badanie nowe, wymagające skonstruowania skomplikowanej aparatury oraz posiadania zaplecza laboratoryjnego pozwalającego na aplikację mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.

Norma PN-EN 13653:2006 [6] wprowadza badanie, które należy wykonać w stosunku do modelu całego układu złożonego z płyty pomostu, izolacji i nawierzchni. Model ten należy poddać ścinaniu w maszynie wytrzymałościowej, przy czym siła ścinająca powinna działać pod kątem 15° w stosunku do płaszczyzny ułożonej izolacji.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Izolacja kominku? Sprawdź, czego użyć »

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Dowiedz się więcej o izolacjach technicznych czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.