Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nośność kotew chemicznych w elementach wapienno‑piaskowych

Analiza wyników badań
FOT. 1-3. Zakotwienie pręta stalowego w drążonym bloku wapienno-piaskowym: w części pełnościennej (1), w środku otworu pionowego (2), na krawędzi otworu pionowego (3)
FOT. 1-3. Zakotwienie pręta stalowego w drążonym bloku wapienno-piaskowym: w części pełnościennej (1), w środku otworu pionowego (2), na krawędzi otworu pionowego (3)
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Analiza wyników badań

Na FOT. 13-20 przedstawiono wyniki badań.

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że podczas doświadczeń wystąpiły 2 mechanizmy zniszczenia zakotwienia prętów stalowych:

  • mechanizm (1) - zniszczenie połącznia w miejscu styku trzpienia z żywicą (tzw. wysunięcie pręta),
  • mechanizm (2) - zniszczenie połączenia w miejscu styku żywicy z podłożem (tzw. wyrwanie pręta).

Katalog techniczny producenta żywicy zastosowanej podczas doświadczeń zawierał wyniki nośności prętów stalowych zakotwionych w elementach wapienno-piaskowych tylko dla przypadku zakotwienia prętów w blokach o wymiarach 240×238×238 mm, które posiadają centralnie rozmieszczony 1 pionowy otwór przelotowy o średnicy 40 mm.

Brak było jakiejkolwiek informacji na temat wpływu otworowania rozumianego jako drążenie pionowe na nośność kotew chemicznych (wklejanych). Dla tego wyrobu wartość średniego obciążenia niszczącego FRu, m wynosiła 5,11 kN i była najwyższą wartością spośród zamieszczonych w katalogu technicznym.

W przypadku pręta stalowego osadzonego w części pełnościennej bloku wapienno-piaskowego zniszczenie nastąpiło dla FRu, m = 3,60 kN (TABELA). Dla tego przypadku osadzenia prętów we wszystkich przebadanych próbkach zniszczenie nastąpiło według mechanizmu (2) - poprzez wyrwanie pręta, wokół którego wyklinował się stożek odłamu silikatu.

Pochylenie pobocznicy stożka wynosiło ~40°. Zniszczenie połączenia żywica–podłoże miało charakter sygnalizowany - widoczne było sukcesywne wypiętrzanie się stożka podczas wyrywania.

Czytaj też: Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej >>>

Dla przypadku osadzenia pręta stalowego w osi otworu przelotowego pojawił się (1) mechanizm zniszczenia poprzez wysunięcie pręta. Podobnie jak w przypadku mechanizmu (2), również w tym przypadku zniszczenie miało charakter sygnalizowany.

Wyniki badań zakotwienia pręta stalowego w drążonym bloku wapienno-piaskowym: w części pełnościennej (13–14), w środku otworu pionowego (15–16), na krawędzi otworu pionowego (17–20)
FOT. 13-20. Wyniki badań zakotwienia pręta stalowego w drążonym bloku wapienno-piaskowym: w części pełnościennej (13-14), w środku otworu pionowego (15-16), na krawędzi otworu pionowego (17-20); fot.: archiwum autora

Zniszczenie połącznia trzpień–żywica było jednakowe (równomierne) wzdłuż całej długości wyciągniętego pręta stalowego.

W przypadku zniszczenia poprzez wysunięcie pręta zniszczenie nastąpiło dla FRu, m = 13,75 kN. Przyczyną tak znaczącego wzrostu nośności było wytworzenie się bryły żywicy wzdłuż pionowego drążenia, które po zastygnięciu stanowiło dodatkowe zakotwienie dla pręta stalowego, uniemożliwiające wyrwanie elementu stalowego z bloku silikatowego.

Dla przypadku osadzenia pręta stalowego na krawędzi otworu przelotowego pojawił się zarówno (2), jak też (1) mechanizm zniszczenia. W przypadku zniszczenia poprzez wysunięcie pręta (1) nastąpiło ono dla FRu, m = 13,65 kN.

Prawdopodobną przyczyną wzrostu nośności jest wytworzenie się niesymetrycznej bryły żywicy wzdłuż pionowego drążenia, która po zastygnięciu uniemożliwiała wyrwanie się elementu stalowego z bloku silikatowego. W przypadku zniszczenia według mechanizmu (2) poprzez wyrwanie pręta nastąpiło ono dla FRu, m = 6,65 kN.

Należy zauważyć, że siły wyrywające dla mechanizmu (2) były ~85% większe od wartości sił uzyskanych przy osadzeniu prętów stalowych w części pełnościennej pustaków.

Jednocześnie pochylenie pobocznicy stożka było mniejsze i wynosiło ~55°, co wyraźnie wskazywało na tendencje do zniszczenia według mechanizmu (1) w przypadku kotwienia w strefach przy pionowych otworach drążonych, gdzie część siły wyrywającej przejmuje bryła żywicy tworząca się w pionowym kanale.

Siły wyrywające dla występującego w tej lokalizacji prętów mechanizmu (1) były nieznacznie niższe od sił dla przypadku osiowego zakotwienia pręta stalowego w otworze pionowym. Powyższe wyniki potwierdzają tezę, że poprawnie ukształtowana żywica w pionowym kanale zwiększa nośność zakotwienia ze względu na wytworzenie się dodatkowej bryły kotwiącej działającej jak zawłoka.

Skuteczność montażu kotew chemicznych - wnioski

Metoda promieniowania rentgenowskiego umożliwia oszacowanie poprawności montażu kotew chemicznych (wklejanych) w blokach wapienno-piaskowych. Możliwa jest jednak do stosowania wyłącznie w skali laboratoryjnej, ze względu na brak możliwości wygenerowania wiązki promieniowania rentgenowskiego w kierunku prostopadłym do osadzonych kotew, zamontowanych w elementach konstrukcyjnych w skali naturalnej.

Montaż kotew chemicznych (wklejanych) w kierunku prostopadłym do drążonych pionowo kanałów nie powoduje negatywnego spadku ich nośności. Kotwy zakończone poprawnie uformowaną bryłą żywicy, przyległą do ścian wewnętrznych kanałów pionowych, charakteryzują się zwiększoną nośnością ze względu na fakt, że żywica stanowi dodatkowe zakotwienie oraz działa jak zawłoka przytrzymująca pręt stalowy.

Literatura

1. A.R. Potter i in., "X-ray images of defect formation in porcelain ceramics during drying", "NDT&E", nr 36/2001, s.77–83.
2. M. Kuroda, S. Yamanaka, Y. Isobe, "Detection of plastic deformation and estimation of maximum value of residual stress in low carbon steel by X-ray stress analysis using statistical techniques", "NDT&E", nr 36/2001, s.77–83.
3. L. Kukiełka, "Podstawy badań inżynierskich", PWN, Warszawa 1997.
4. M. Niedostatkiewicz, "Badania deformacji w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach", Monografia. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 145, s. 1-371, Gdańsk 2014.
5. M. Niedostatkiewicz, J. Haras, "Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych", "Materiały Budowlane", 12/2015, s. 39-42.
6. M. Substyk, "Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych", Wydawnictwo ODDK, Warszawa 2012.
7. G.-R. Tillack, C. Nockemann, C. Bellon, "X-ray modeling for industrial applications", "NDT&E", 33/2000, s. 481-488.
8. E. Badel, P. Perre, "Using a digital X-ray imaging device to measure the swelling coefficients of a group of wood cells", "NDT&E", nr 34/2001, s. 345-353.
9. PN-EN 12504-3:2006, "Badania betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej".
10. PN-EN 771-2:2011, "Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe".
11. N. Rahmanian, M. Ghadiri, X. Jia, F. Stepanek, "Characterisation of granule structure and strength made in a high shear granulator", "Powder Technology", nr 192/2009, s. 184-194.
12. R. Caulkin i in., "Simulations of structures in packed columns and validation by X-ray tomography", "Ind. Eng. Chem. Res.", nr 48/2009, s. 202-213.
13. Katalog techniczny Koelner. Edycja 10

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[kotwy chemiczne, nośność kotew chemicznych, diagnostyka kotew chemicznych, kotwy wklejane, prace badawcze, kotwienie, silikaty, bloczki wapienno-piaskowe, systemy mocowań, test pull-out, elementy wapienno-piaskowe, systemy mocujące, systemy zamocowań]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnij dach! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Dobra robota zaczyna się od dobrego materiału... ZOBACZ »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.