Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Objaśnienia do procedury deklarowania wartości współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych

Co powinna uwzględniać wartość współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych?
Co powinna uwzględniać wartość współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych?
Co powinna uwzględniać wartość współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych?
Paneltech

W nawiązaniu do debaty, którą prowadzą producenci płyt warstwowych na temat poprawnego sposobu określania właściwości cieplnych, wybrano do analizy dane katalogowe jednego producenta płyt warstwowych.

Ciąg dalszy artykułu...

W TABELI wykazano różnice między wartościami z katalogu a wartościami z własnych obliczeń. Nadmienia się, że sprawdzono również wyliczenia za pomocą programu komputerowego według normy PN-EN ISI 10211:2008 [5], ale nie uzyskano zadowalających wartości U.

Można również przypuszczać, że producent wykorzystał do katalogu wytyczne ASHRE 90.1-2010 [8] dla efektywnych energetycznie obiektów, gdzie dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła podaje się z dokładnością do trzech miejsc dziesiętnych. Jako przykład oznaczeń amerykańskich przywołuje się wartość wymagań dla ściany dla 8. strefy klimatycznej, która wynosi 0,057 Btu/h·ft2·F. Wyjaśnia się, że jednostki anglosaskie mają inną dokładność (1 W/(m2·K) = 0,1761 Btu/h·ft2·F).

Z danych zamieszczonych w TABELI sporządzono wykres, na którym zestawiono dwie wartości współczynnika przenikania ciepła (U) - katalogową i własną, w zależności od grubości płyt warstwowych (RYS.). Jak wykazano, stwierdza się występowanie znaczącej różnicy między wartościami podanymi przez producenta a wartościami wyznaczonymi według wytycznych normy PN-EN 14509:2013-12 [3]. Różnice te wynoszą od 1 do 3 poziomów.

Przeczytaj: Obudowa z płyt warstwowych - problemy projektowe i wykonawcze

W tym miejscu należy wspomnieć o zasadzie zapisywania liczb przybliżonych, jakimi są wartości U. Przyjmuje się że ostania cyfra liczby przybliżonej powstaje przez zaokrąglenie liczby podanej z dokładnością większą co najmniej o jedno miejsce dziesiętne. Liczba cyfr znaczących, do której należy zaokrąglić wynik obliczenia przed porównaniem go z liczbą wyrażającą wymaganie, zależy od przyjętej metody porównania. Liczbę wyrażającą wynik pomiaru należy zaokrąglić do takiej samej liczny znaków, jaką ma liczba wyrażająca wymaganie. Na podstawie tak zaokrąglonej liczny wyrażającej wynik obliczenia z liczbą wyrażającą wymaganie wnioskuje się o zgodności lub niezgodności wyniku z wymaganiem. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej związane z oszczędnością energii zostały podane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [9]. Podaje się tam wartości z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych.

Podsumowanie

TABELA. Właściwości cieplne typowej katalogowej płyty warstwowej PW z rdzeniem z pianki PUR/PIR
TABELA. Właściwości cieplne typowej katalogowej płyty warstwowej PW z rdzeniem z pianki PUR/PIR
RYS. Zależność współczynnika U [W/(m2·K)] od grubości płyt warstwowych; rys. archiwum autora  

Producenci mają obowiązek przestrzegania ustaleń zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych [2]. Celowym wydaje się również wykorzystanie wytycznych rozporządzenia UE nr 568/2014 [10] dotyczącego oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz nr 574/2014 [11] o nowym wzorze, który należy stosować przy sporządzaniu reklamacji.

Na rynku europejskim wystawia się deklarację właściwości użytkowych, która ściśle nawiązuje do zaleceń wynikających z norm zharmonizowanych: PN-EN 14509:2013-12 [3], PN-EN 13165+A1:2015­‑3 [1], PN-EN 10456:2009 [4], PN-EN ISO 6946:2008 [7], a więc nie ma miejsca do wprowadzania własnych procedur producenta.

W przypadkach, gdy między producentami wytwarzającymi określony typ wyrobów dochodzi do konfliktu interesów związanych z niekompatybilnością danych podawanych w deklaracjach, europejskie stowarzyszenie producentów płyt warstwowych zaleca korzystanie z usług strony trzeciej.

Jak ustalono na podstawie analizy certyfikatów jakości płyt warstwowych, którymi posługują się producenci płyt warstwowych zrzeszeni w stowarzyszeniu EPAQ, zaleca się korzystanie z usług notyfikowanej jednostki badawczej, która wcześniej prowadziła wstępne badania tego typu, a więc może zapewnić przeprowadzenie bezstronnej oceny zakładowej kontroli produkcji, a następnie weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu.

W celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z oceną niezgodności właściwości cieplnych płyt warstwowych zaleca się zastosować wytyczne załącznika F normy PN-EN 13172:2012 [12]: "Kryteria niezgodności - procedury w przypadku reklamacji deklarowanego oporu cieplnego lub współczynnika przewodzenia ciepła", które pozwalają uzyskać potwierdzenie spełnienia/niespełnienia przez wyrób wymagań.

Literatura

1. PN-EN 13165+A1:2015-03, "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
2. Rozporządzenie nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. L 88 z 4.4.2011, s. 5-43).
3. PN-EN 14509:2013-12, "Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje".
4. PN-EN ISO 10456:2009, "Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych".
5. PN-EN ISO 10211:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe".
6. European Association for Panels and Profiles Testing Rules for Thermal Conductivity, October 2015.
7. PN-EN ISO 6946:2008, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
8. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2013 "Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings".
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013 poz. 926).
10. Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.Urz. L 157 z 27.05.2014, s. 76-79).
11. Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.Urz. L 159, 28.5.2014, s. 41-46).
12. PN-EN 13172:2012, "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

 


Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Poznaj nowoczesne rozwiązania budowlane

Czego użyć do izolacji ścian, a czym ocieplić dach?

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak zapobiegać problemom z wilgocią budynków?


Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
  • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.