Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Objaśnienia do procedury deklarowania wartości współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych

Co powinna uwzględniać wartość współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych?
Co powinna uwzględniać wartość współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych?
Co powinna uwzględniać wartość współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych?
Paneltech
Ciąg dalszy artykułu...

W TABELI wykazano różnice między wartościami z katalogu a wartościami z własnych obliczeń. Nadmienia się, że sprawdzono również wyliczenia za pomocą programu komputerowego według normy PN-EN ISI 10211:2008 [5], ale nie uzyskano zadowalających wartości U.

Można również przypuszczać, że producent wykorzystał do katalogu wytyczne ASHRE 90.1-2010 [8] dla efektywnych energetycznie obiektów, gdzie dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła podaje się z dokładnością do trzech miejsc dziesiętnych. Jako przykład oznaczeń amerykańskich przywołuje się wartość wymagań dla ściany dla 8. strefy klimatycznej, która wynosi 0,057 Btu/h·ft2·F. Wyjaśnia się, że jednostki anglosaskie mają inną dokładność (1 W/(m2·K) = 0,1761 Btu/h·ft2·F).

Z danych zamieszczonych w TABELI sporządzono wykres, na którym zestawiono dwie wartości współczynnika przenikania ciepła (U) - katalogową i własną, w zależności od grubości płyt warstwowych (RYS.). Jak wykazano, stwierdza się występowanie znaczącej różnicy między wartościami podanymi przez producenta a wartościami wyznaczonymi według wytycznych normy PN-EN 14509:2013-12 [3]. Różnice te wynoszą od 1 do 3 poziomów.

Przeczytaj: Obudowa z płyt warstwowych - problemy projektowe i wykonawcze

W tym miejscu należy wspomnieć o zasadzie zapisywania liczb przybliżonych, jakimi są wartości U. Przyjmuje się że ostania cyfra liczby przybliżonej powstaje przez zaokrąglenie liczby podanej z dokładnością większą co najmniej o jedno miejsce dziesiętne. Liczba cyfr znaczących, do której należy zaokrąglić wynik obliczenia przed porównaniem go z liczbą wyrażającą wymaganie, zależy od przyjętej metody porównania. Liczbę wyrażającą wynik pomiaru należy zaokrąglić do takiej samej liczny znaków, jaką ma liczba wyrażająca wymaganie. Na podstawie tak zaokrąglonej liczny wyrażającej wynik obliczenia z liczbą wyrażającą wymaganie wnioskuje się o zgodności lub niezgodności wyniku z wymaganiem. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej związane z oszczędnością energii zostały podane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [9]. Podaje się tam wartości z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych.

Podsumowanie

TABELA. Właściwości cieplne typowej katalogowej płyty warstwowej PW z rdzeniem z pianki PUR/PIR
TABELA. Właściwości cieplne typowej katalogowej płyty warstwowej PW z rdzeniem z pianki PUR/PIR
RYS. Zależność współczynnika U [W/(m2·K)] od grubości płyt warstwowych; rys. archiwum autora  

Producenci mają obowiązek przestrzegania ustaleń zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych [2]. Celowym wydaje się również wykorzystanie wytycznych rozporządzenia UE nr 568/2014 [10] dotyczącego oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz nr 574/2014 [11] o nowym wzorze, który należy stosować przy sporządzaniu reklamacji.

Na rynku europejskim wystawia się deklarację właściwości użytkowych, która ściśle nawiązuje do zaleceń wynikających z norm zharmonizowanych: PN-EN 14509:2013-12 [3], PN-EN 13165+A1:2015­‑3 [1], PN-EN 10456:2009 [4], PN-EN ISO 6946:2008 [7], a więc nie ma miejsca do wprowadzania własnych procedur producenta.

W przypadkach, gdy między producentami wytwarzającymi określony typ wyrobów dochodzi do konfliktu interesów związanych z niekompatybilnością danych podawanych w deklaracjach, europejskie stowarzyszenie producentów płyt warstwowych zaleca korzystanie z usług strony trzeciej.

Jak ustalono na podstawie analizy certyfikatów jakości płyt warstwowych, którymi posługują się producenci płyt warstwowych zrzeszeni w stowarzyszeniu EPAQ, zaleca się korzystanie z usług notyfikowanej jednostki badawczej, która wcześniej prowadziła wstępne badania tego typu, a więc może zapewnić przeprowadzenie bezstronnej oceny zakładowej kontroli produkcji, a następnie weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu.

W celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z oceną niezgodności właściwości cieplnych płyt warstwowych zaleca się zastosować wytyczne załącznika F normy PN-EN 13172:2012 [12]: "Kryteria niezgodności - procedury w przypadku reklamacji deklarowanego oporu cieplnego lub współczynnika przewodzenia ciepła", które pozwalają uzyskać potwierdzenie spełnienia/niespełnienia przez wyrób wymagań.

Literatura

1. PN-EN 13165+A1:2015-03, "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
2. Rozporządzenie nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. L 88 z 4.4.2011, s. 5-43).
3. PN-EN 14509:2013-12, "Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje".
4. PN-EN ISO 10456:2009, "Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych".
5. PN-EN ISO 10211:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe".
6. European Association for Panels and Profiles Testing Rules for Thermal Conductivity, October 2015.
7. PN-EN ISO 6946:2008, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
8. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2013 "Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings".
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013 poz. 926).
10. Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.Urz. L 157 z 27.05.2014, s. 76-79).
11. Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.Urz. L 159, 28.5.2014, s. 41-46).
12. PN-EN 13172:2012, "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

 


Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Wpust balkonowy prosty, skośny, ogrzewany, nieogrzewany... Dobierz odpowiedni czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.