Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nawierzchnie betonowe - uszkodzenia i naprawy

Wyrównanie poziomu płyt i stabilizacja
Wymiana płyty betonowej nawierzchni: faza wbudowywania mieszanki betonowej
Wymiana płyty betonowej nawierzchni: faza wbudowywania mieszanki betonowej
Archiwum TPA
Ciąg dalszy artykułu...

Wyrównanie poziomu płyt i stabilizacja

W efekcie osiadania lub podnoszenia płyt powstaje różnica poziomów.

Jedną z metod naprawy jest podnoszenie płyt i ich stabilizacja przez iniekcję zaczynem cementowym lub spienionym poliuretanem.

Pierwszym etapem jest precyzyjne nawiercenie otworów technologicznych, przez które następnie wpompowywany jest zaczyn cementowy lub spieniony poliuretan.

Iniekcja powinna być wykonywana równomiernie, aby zminimalizować naprężenia mogące doprowadzić do pęknięcia płyty w trakcie jej podnoszenia oraz w celu kontroli ich położenia względem sąsiednich płyt.

Przeczytaj też o: Współczynniku przewodzenia ciepła mieszanek mineralno-asfaltowych >>>

Na koniec, po wypełnieniu pustek pod płytą i stabilizacji, otwory technologiczne wypełniane są specjalnymi masami lub żywicami epoksydowymi.

Dyblowanie pionowe ma na celu poprawę współpracy oraz przenoszenia obciążeń sąsiadujących płyt, dodatkowo ogranicza przemieszczanie się płyt.

Dyblowanie poziome ma zaś skutkować przywróceniem odpowiedniej współpracy sąsiednich płyt oraz ograniczeniem wzajemnych przemieszczeń pionowych tych płyt. Frezowanie płyt stosuje się w celu wyrównania poziomu płyt przez sfrezowanie, czyli usunięcie części betonu.

Wymiana płyt

Konieczność wymiany płyt zachodzi wówczas, gdy żadna z wcześniejszych metod naprawy nie gwarantuje uzyskania i spełnienia pożądanej trwałości i właściwości eksploatacyjnych. Wymiana może dotyczyć całości płyt lub tylko fragmentów. Wymiana całych płyt betonowych składa się z następujących etapów:

 • nacięcie piłą uszkodzonej płyty betonowej wraz z dyblami i kotwami po jej wewnętrznej stronie z wyznaczeniem bezpiecznej strefy skuwania w celu uniknięcia uszkodzeń sąsiednich płyt (FOT. 1),
 • usunięcie uszkodzonej płyty przez mechaniczne kucie wyciętego uszkodzonego fragmentu płyty oraz ręczne usuwanie pozostałego betonu w strefie dylatacyjnej, sąsiadującej z innymi płytami w celu uniknięcia uszkodzeń tych płyt (FOT. 2),
 • usunięcie wypełnień szczelin dylatacyjnych oraz oczyszczenie krawędzi sąsiadujących płyt,
 • wywiercenie nowych otworów w sąsiadujących płytach na kotwy i dyble oraz ich montaż (FOT. 3),
 • ułożenie warstwy separacyjnej zapobiegającej przed spękaniami odbitymi oraz odprowadzającej wodę,
 • wbudowanie, zagęszczenie i wyrównanie mieszanki betonowej spełniającej wszystkie wymagania związane z trwałością betonu stawiane wcześniej usuniętej płycie (FOT. 4),
 • teksturowanie wymienionej powierzchni płyty w celu ujednolicenia z pozostałą częścią nawierzchni, by spełniała wymagania eksploatacyjne,
 • pielęgnacja,
 • odnowienie szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie.
FOT. 1–4. Wymiana płyty betonowej nawierzchni: nacięcie uszkodzonej płyty (1), mechaniczne usuwanie betonu (2); wiercenie otworów pod kotwy i dyble (3); wbudowywanie mieszanki betonowej (4)
FOT. 1–4. Wymiana płyty betonowej nawierzchni: nacięcie uszkodzonej płyty (1), mechaniczne usuwanie betonu (2); wiercenie otworów pod kotwy i dyble (3); wbudowywanie mieszanki betonowej (4); fot. archiwum TPA.

Wymiana fragmentów płyt jest możliwa w przypadku uszkodzenia tylko fragmentu płyty - pęknięcia, uszkodzenia jej krawędzi lub głębokiego uszkodzenia szczeliny dylatacyjnej. Wystarczające jest zastąpienie uszkodzonego fragmentu gotowym elementem prefabrykowanym lub elementem ponownie wykonanym na miejscu.

W artykule pokazano jedynie wybrane, typowe rodzaje napraw nawierzchni betonowych. Oprócz wymienionych, często stosuje się powierzchniowe utrwalanie i odnowę za pomocą cienkich dywaników - zmiana powierzchni wierzchniej warstwy nawierzchni.

Podsumowanie

Świadomość zagrożeń, na jakie narażona jest nawierzchnia, a także sposobów radzenia sobie z nimi pozwalają podejmować przemyślane, kompleksowe działania w tym zakresie. Ponadto zestawienie najczęściej występujących uszkodzeń nawierzchni betonowych ze wskazaniem ich prawdopodobnych przyczyn może stać się przydatne w ocenie i diagnostyce stanu nawierzchni oraz w doborze odpowiedniej metody naprawy.

Artykuł przygotowano w ramach pracy statutowej nr 504P/1088/1407.

Literatura

1. "Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych", IBDiM 2001.
2. A. Szydło, "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, wymiarowanie, realizacja", "Polski Cement", 2004.
3. W. Jackiewicz-Rek, M. Konopska-Piechurska, P. Dudziec, "Nawierzchnie betonowe - klasyfikacja i przyczyny powstawania uszkodzeń, Concretepavements - classification and causes of damage", Dni Betonu 2015.
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, "Wytyczne stosowania «Systemu Oceny Stanu Nawierzchni Betonowych – (SOSN-B)»", 2007.
5. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Biuro Studiów Sieci Drogowej, Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 marca 2002 roku "System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN Wytyczne Stosowania", Warszawa 2002.
6. M. Urbański, "Typowe uszkodzenia nawierzchni betonowych", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
7. J. Wojtawicki, "Przyczyny powstawania uszkodzeń nawierzchni z betonu cementowego", "Lotnisko", nr 3/2008.
8. "Pavement Surface Evaluation and Rating (PASER) Manual, Concrete Roads", Transportation Information Center, University of Wisconsin-Madison, 2002.
9. A. Kwiecień, "Uszkodzenia betonowych nawierzchni lotniskowych", XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin–Międzyzdroje 2009.
10. F. Bautista, I. Basheer, "Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP): Preservation and Rehabilitation Design Guide", California Department of Transportation, 2008.
11. J. O’Doherty, "D-cracking of Concrete Pavements"; "Materials and Technology Engineering and Science", Michigan Department of Transportation, May 1987.
12. J. Sudyka, T. Mechowski, "Pilotażowe badania porównawcze ugięciomierzy TSD i FWD", "Drogownictwo", nr 5/2012, s. 207–209.
13. R. Sztukiewicz, "Badania nieniszczące konstrukcji nawierzchni drogowej", 34 KKBN, Zakopane 2005, s. 202–209.
14. J. Sudyka, T. Mechowski, P. Harasim, "Nowoczesne metody oceny stanu nawierzchni drogowej", 4th International Conference "Modern Technologies in Highway Engineering", Poznań 2009, s. 206–214.
15. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, "Diagnostyka konstrukcji żelbetowych", t. 1, PWN, Warszawa 2010.
16. T. Saarenketo, T. Scullion, "Road evaluation with Ground Penetrating Radar", "Journal of Applied Geophysics" 43, s. 119-138.
17. PN-EN 12504-4:2005, "Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej".
18. R. Sztukiewicz, P. Rydzewski, "Obserwacje zmian charakterystyk ultradźwiękowych w nawierzchni z betonu cementowego", Konferencja Naukowa "Aktualne problemy nawierzchni lotniskowych", Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 1992, s. 148–152.
19. J. Hoła, J. Bień, Ł. Sadowski, K. Schabowicz, "Non-destructive and minor-destructive diagnostics of concrete structures in assessment of their durability", "Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences", nr 63/2015.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2016

Komentarze

(1)
Faustyna | 21.11.2017, 11:49

Takie nawierzchnie bywają problematyczne. Należy mieć na ich temat dużą wiedzę. Czerpać ją warto z tej strony i z poradników. Lepiej zapobiegać uszkodzeniom, niż je naprawiać.

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
Autorka ukończyła ukończyła kierunek budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych oraz jako prodziekan... więcej »
dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska
dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska
Autorka ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Laboratorium badawczym TPA Sp. z o.o. Zawodowo zajmuje się technologią betonu, nawierzchniami betonowymi... więcej »
mgr inż. Kamil Załęgowski
mgr inż. Kamil Załęgowski
Autor ukończył studia i otrzymał tytuł zawodowy magistra na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych jako asystent. Zajmu... więcej »
dr hab. inż. Andrzej Garbacz
dr hab. inż. Andrzej Garbacz
Autor ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się badan... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.