Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Odporność izolacji formowanej in situ z włókna celulozowego w postaci luźnej na grzyby powodujące pleśnienie

Mould fungi resistance of loose fiber insulation formed in situ
Testowane włókna celulozowe umieszczone w płytkach Petriego o średnicy 90 mm. Powierzchnia została wyrównana na gładko stemplem.
Testowane włókna celulozowe umieszczone w płytkach Petriego o średnicy 90 mm. Powierzchnia została wyrównana na gładko stemplem.
arch. autorów

Materiały izolacyjne z włókien celulozowych, jako pochodna w większości łatwo podatnych na atak pleśni materiałów lignocelulozowych, mogą być podłożem odpowiednim do wzrostu grzybów strzępkowych powodujących pleśnienie. Istotne jest więc rozpoznanie ich odporności w tym zakresie.

Grzyby strzępkowe to organizmy występujące bardzo powszechnie, o zasięgu światowym. Rozwijają się przede wszystkim na materiałach organicznych. Często występują także na budowlanych materiałach nieorganicznych, mineralnych, szkle, metalach.

Wykorzystują do wzrostu śladowe ilości substancji organicznych znajdujących się na ich powierzchni. W krótkim czasie powodują głównie zmiany estetyczne, w dłuższym potrafią naruszać struktury, a w materiałach organicznych powodować rozkład substancji.

Wzrost tych grzybów związany jest m.in. z wydzielaniem mikotoksyn, a także zarodników. Powoduje to istotne zagrożenia zdrowotne związane z działaniami o charakterze infekcyjnym i/lub alergicznym.

Badania mikologiczne wykonano metodą określoną w normie PN-EN 15101-1:2013-12 [1], przeznaczonej do badań wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie. Norma ta służy do badania materiałów budowlanych, a wyniki badania można wykorzystać do uzyskania certyfikatu zgodności wyrobu z wymaganiami UE - znak CE.

Celem pracy było ustalenie odporności na pleśnienie tego materiału z jednoczesną oceną porównywalności wyników badań dwóch niezależnych, akredytowanych w PCA laboratoriach badawczych Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Technologii Drewna.

Przeczytaj: Płyty włókno-cementowe jako okładziny wewnętrzne

W wyniku badań w obu laboratoriach stwierdzono, że badane włókno celulozowe barwy jasno-szarej, w postaci luźnej do formowania in situ można zaliczyć według zastosowanej normy do Klasy BA - 0 - brak wzrostu pleśni na powierzchni próbek ocenianych w powiększeniu 50×. Uzyskano zgodność ocen potwierdzających biegłość w realizacji badań.

Cel i zakres pracy

ABSTRAKT

W artykule omówiono wyniki badania mykologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano, że badane włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania in situw warunkach zgodnych z warunkami badania może pod względem odporności na pleśnienie stanowić dobry, naturalny i odnawialny materiał izolacyjny.

Mould fungi resistance of loose fiber insulation formed in situ

The article discusses the results of microbiological testing of loose fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in construction, carried out according to standardized European method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples of advancement of fungal attack on specimens are presented. It has been demonstrated that the examined loose fiber for in-situ formation, provided that the actual conditions are consistent with the test conditions, may be a good, natural and renewable insulating material in terms of mould resistance.

Izolacje termiczne i akustyczne z zastosowaniem włókien celulozowych pochodzących z makulatury gazetowej stosowano już od początków XX w., z sukcesywnie rozwijającą się produkcją, która w Polsce nabrała większego znaczenia w latach 90. [2–4].

Korzystne relacje higrotermiczne wełny celulozowej, jak np. wilgotność równoważna 5% i 11% przy wilgotności powietrza odpowiednio 50% i 80% czy dosyć łatwe wyrównywanie wilgotności w materiale, a także możliwość wdmuchiwania włókien drzewnych czy celulozowych w trudno dostępne przestrzenie sprawia, że izolacje te coraz powszechniej stosuje się obok tak znanych materiałów izolacyjnych, jak styropian czy wełna mineralna.

Na wzrost stosowania materiałów naturalnych mają wpływ także rosnące preferencje wykorzystywania surowców odnawialnych, bliskich człowiekowi [5–8].

Rozpulchnione w toku produkcji i zabezpieczone środkami solnymi (ochrona przed czynnikami biologicznym, ogniem) warstwy włókien celulozowych mają wysoką izolacyjność cieplną oraz wartość współczynnika przewodzenia ciepła rzędu l = 0,04 W/(m·K), zbliżoną do styropianu czy wełny mineralnej [9-13].

Jednym z czynników biologicznych mogących pogarszać komfort stosowania włókien celulozowych w charakterze izolacji jest pleśnienie, które mogą powodować powszechnie występujące grzyby strzępkowe, określane też jako grzyby pleśniowe.

Bardzo małe potrzeby troficzne tych grzybów sprawiają, że nadzwyczaj łatwo rosną one na powierzchniach różnych materiałów organicznych, ale także nieorganicznych, gdzie nawet śladowe ilości substancji odżywczych umożliwiają ich rozwój. Grzyby te rosną w dość dużym zakresie wilgotności od ok. 60% do ponad 100% wilgotności i w temp. od ok. –5°C do +30°C, przy czym wilgotności i temperatury kardynalne poszczególnych gatunków mogą te granice znacznie przekraczać.

Drewno i inne materiały lignocelulozowe w wyniku rozwoju grzybów strzępkowych ulegają przede wszystkim deprecjacji głównie o charakterze zmian estetycznych, przebarwień i nalotów na powierzchni, stęchłego zapachu – pleśni. Długotrwałe ich oddziaływanie może skutkować tzw. szarym rozkładem drewna, pogarszającym właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów.

Z występowaniem tych grzybów związane są także istotne zagrożenia zdrowotne o charakterze infekcyjnym i/lub alergicznym (stany zapalne różnych organów, grzybice skóry, układu oddechowego, nieżyty powodowane przez elementy budowy i rozwoju grzybów, m.in. zarodniki, wytwarzane mikotoksyny) [14–16].

Izolacyjne materiały lignocelulozowe mogą potencjalnie być podłożem odpowiednim do wzrostu grzybów strzępkowych. Stąd poznanie odporności na pleśnienie, działanie grzybów strzępkowych, włókien celulozowych przeznaczonych na izolacje uznano za szczególnie istotne dla charakterystyki właściwości użytkowych tych materiałów, stosowanych nie tylko w budownictwie, ale i innych obszarach gospodarki.

Badania nad odpornością wełny celulozowej na grzyby Instytut Techniki Budowlanej podjął już w 1996 r. Zastosowano procedury opracowane w Zakładzie Drewna i Korozji Biologicznej dla grzybów pleśniowych i grzybów domowych [17, 18].

 

Ocena odporności materiałów na działanie grzybów pleśniowych polegała, tak jak i obecnie, na wizualnym (w tym wspomaganym mikroskopowo) oszacowaniu występowania grzybów na powierzchni badanego materiału i udziału części powierzchni pokrytej przez grzyb.

W latach 1998–2003 badania wykonane na podstawie tych procedur były podstawą oceny odporności na działanie grzybów kilku termoizolacji z włókien celulozowych, a wyniki i ocenę zawarto w Aprobatach Technicznych tych materiałów [19].

W 2003 r., a następnie 2009 r. EOTA (­European Organisation for Technical Assessment – Europejska Organizacja do spraw Oceny Technicznej) zaproponowała ujednoliconą procedurę badawczą i wymagania odnośnie testowania odporności na działanie grzybów luźnych termoizolacji formowanych in situ [20, 21].

Badania biologiczne były wykonywane według aneksu F w CUAP-u (Common Understanding of Assessment Procedures), ocena wzrostu grzybów według normy PN-EN ISO 846: 2002 [22], a ich zastosowanie w ITB było podstawą certyfikacji odnośnych wyrobów produkowanych w Polsce. W USA podstawą oceny omawianych materiałów była odpowiednia norma ASTM, w której w punkcie 11 w zbliżony sposób określono metodę badania odporności na pleśnie [23].

Na znaczenie omawianych badań wskazuje pojawienie się w 2014 r. europejskiej normy badawczej specyfikującej wymagania, jakie musi spełniać materiał termoizolacyjny z włókien celulozowych [1], której część 1 objęta jest harmonizacją.

Zgodnie z wymaganiami tej normy (ZA.1) należy m.in. określić w sposób przedstawiony w załączniku F tej normy klasę odporności materiału termoizolacyjnego z włókien celulozowych na grzyby pleśniowe. Metoda badania jest bardzo zbliżona do metody normy ASTM [23].

W stosunku do poprzednio stosowanej w Europie metody badawczej wprowadzono opryskiwanie materiału zawiesiną grzybów przed inkubacją próbek, a nie - jak poprzednio - inkubowanie próbek bez naniesienia inokulum. Zakażanie próbek przed inkubacją powoduje znacznie większe narażenie materiału na rozwój grzybów w warunkach sprzyjających ich rozwojowi. Modyfikacja metody zaostrzyła więc wymagania odnośnie odporności na pleśnienie materiałów termoizolacyjnych z włókien celulozowych.

W związku z objęciem tej metody akredytacją podjęto badania, których celem było ustalenie odporności na pleśnienie modelowego wyrobu z celulozy w postaci luźnej (LFCI - Loose-Fill Cellulose Insulation) formowanego in situ z jednoczesną oceną porównywalności wyników badań dwóch niezależnych, akredytowanych w PCA laboratoriach badawczych Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Technologii Drewna, w ramach międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań.

Modelowy materiał do badań został wybrany i przygotowany przez Laboratorium ITB w postaci próbki podzielonej do badań dla obu laboratoriów. Badania były wykonywane według procedur opisanych w normie, przy czym każde z laboratoriów stosowało swoje własne szczepy grzybów testowych i przygotowane we własnym zakresie próbki kontrolne z bibuły filtracyjnej i porównawcze z bielu drewna sosny.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Wpust balkonowy prosty, skośny, ogrzewany, nieogrzewany... Dobierz odpowiedni czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »mgr  Aleksandra Kropacz
mgr   Aleksandra Kropacz
Autorka jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu na stanowisku asystenta. Zawodowo interesuje się badaniem od... więcej »
dr hab. inż. Andrzej Fojutowski
dr hab. inż. Andrzej Fojutowski
Autor ukończył Wydział Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zawodowo interesuje się ochr... więcej »
mgr inż. Anna Wiejak
mgr inż. Anna Wiejak
Autorka ukończyła Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie jako starszy specjalista inżynieryjno-techniczny. Zawodowo interesuje się korozją bio... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.