Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych i ich złączy w aspekcie wymagań budownictwa niskoenergetycznego

Analysis of physical parameters of external walls and their joints in the perspective of low energy construction requirements
dr inż. Krzysztof Pawłowski  |  IZOLACJE 2/2016  |  08.04.2016  |  1
Procedura określania parametrów fizykalnych złącza budowlanego: układ materiałowy złącza budowlanego
Procedura określania parametrów fizykalnych złącza budowlanego: układ materiałowy złącza budowlanego
arch. autora

Zdefiniowanie budynku w standardzie niskoenergetycznym w warunkach polskich staje się bardzo trudne i dotychczas nie osiągnięto konsensusu w środowisku projektantów, inwestorów, wykonawców oraz ekspertów.

Często uważa się, że nowo projektowane budynki są energooszczędne, jednak przyjmowane rozwiązania odpowiadają zazwyczaj minimalnym wymaganiom prawnym w zakresie izolacyjności cieplnej.

Energochłonność budynku określa się za pomocą wskaźnika zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej [kWh/(m2·rok)] lub kubatury ogrzewanej [kWh/(m3·rok)].

Na podstawie analiz i wytycznych projektowych za energooszczędne można uznać budynki charakteryzujące się powierzchniowym wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło w granicach 70-100 kWh/(m2·rok).

Wśród grupy budynków niskoenergetycznych wyróżnia się także budynki energooszczędne i pasywne. Na RYS. 1 przedstawiono czynniki wpływające na osiągniecie standardu niskoenergetycznego projektowanych budynków.

Czytaj też: Domy pasywne - do poprawy?

Wymagania cieplne i energetyczne dotyczące budynków niskoenergetycznych, które będą podlegały dofinansowaniu przez NFOŚiGW [1], są bardziej zaostrzone niż wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2].

O czym przeczytasz w artykule?Abstrakt

Rozwiązania materiałowe ścian zewnętrznych i ich złączy

Obliczenia parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych i ich złączy

Analiza wyników obliczeń

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przegród zewnętrznych i ich złączy budynków projektowanych w standardzie niskoenergetycznym. Rozpatrywano przegrody w układzie z różnymi materiałami izolacji cieplnej w celu osiągnięcia zalecanych wymagań cieplno-wilgotnościowych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne w zakresie projektowania złączy przegród zewnętrznych budynków w standardzie niskoenergetycznym.

Analysis of physical parameters of external walls and their joints in the perspective of low energy construction requirements

The article presents the results of numerical analysis of the building envelope and its joints for buildings designed to low energy standard. Space dividing elements were considered in combination with various thermal insulation materials to achieve the required temperature and moisture performance. On the basis of the calculations and analysis, guidelines were developed for designing joints for external envelopes of buildings developed to low energy standard.

RYS. 1. Czynniki kształtujące budownictwo niskoenergetyczne
RYS. 1. Czynniki kształtujące budownictwo niskoenergetyczne; rys. arch. autora

Charakterystyka rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych i ich złączy

Ściana zewnętrzna jest pionową przegrodą budynku, która powinna spełniać wymagania w zakresie nośności, izolacyjności termicznej, izolacyjności akustycznej, bezpieczeństwa użytkowania i pożarowego, zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

Układy konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych budynku zmieniają się wraz ze zmianą wymagań, wprowadzenia nowych udoskonalonych materiałów lub technologii.

Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologie murowane (układy jednowarstwowe i warstwowe) lub drewniane.

W celu uzyskania odpowiednich parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych i ich złączy według wymagań sformułowanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], oraz wytycznych NFOŚiGW [1] preferowane są rozwiązania wielowarstwowe (RYS. 2, RYS. 3 i RYS. 4).

Materiały do warstwy izolacji cieplnej powinny charakteryzować się niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła i dużą porowatością. Inne parametry techniczne zależą od pochodzenia materiałów.

RYS. 2. Przykładowe rozwiązanie materiałowe ściany dwuwarstwowej: 1 – tynk gipsowy, 2 – warstwa konstrukcyjna, 3 – izolacja cieplna, 4 – tynk cementowo‑wapienny; rys. arch. autora RYS. 3. Przykładowe rozwiązanie materiałowe ściany trójwarstwowej: 1 – tynk gipsowy, 2 – warstwa konstrukcyjna, 3 – izolacja cieplna, 4 – warstwa elewacyjna; rys. arch. autora RYS. 4. Przykładowe rozwiązanie materiałowe ściany szczelinowej: 1 – tynk gipsowy, 2 – warstwa konstrukcyjna, 3 – izolacja cieplna, 4 – szczelina dobrze wentylowana, 5 – warstwa elewacyjna; rys. arch. autora
RYS. 2. Przykładowe rozwiązanie materiałowe ściany dwuwarstwowej: 1 – tynk gipsowy, 2 – warstwa konstrukcyjna, 3 – izolacja cieplna, 4 – tynk cementowo‑wapienny; rys. arch. autora RYS. 3. Przykładowe rozwiązanie materiałowe ściany trójwarstwowej: 1 – tynk gipsowy, 2 – warstwa konstrukcyjna, 3 – izolacja cieplna, 4 – warstwa elewacyjna; rys. arch. autora RYS. 4. Przykładowe rozwiązanie materiałowe ściany szczelinowej: 1 – tynk gipsowy, 2 – warstwa konstrukcyjna, 3 – izolacja cieplna, 4 – szczelina dobrze wentylowana, 5 – warstwa elewacyjna; rys. arch. autora

Do grupy materiałów warstwy izolacji cieplnej można zaliczyć:

  • styropian - materiał syntetyczny, sztuczny, produkowany z granulek poliestrowych, które podczas spienienia powiększają swoją objętość ponad czterokrotnie;
  • wełnę mineralną - materiał nieorganiczny, włóknisty, produkowany z mieszaniny surowców naturalnych (bazalty, margle) i odpadowych (żużel wielkopiecowy);
  • polistyren ekstrudowany - materiał nienasiąkliwy, nieulegający korozji biologicznej;
  • płyty z poliuretanu (PUR) i poliizocyjanuratu (PIR) - twarde płyty piankowe, odporne termicznie i niepalne o niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła niż np. wełna mineralna i styropian;
  • aerożele - materiały będące rodzajem sztywnej piany o wyjątkowo małej gęstości (na ich masę składa się w 90–99,8% powietrze, resztę stanowi porowaty materiał tworzący strukturę);
  • izolacje próżniowe - płyty z porowatego materiału na bazie krzemionki lub włókien szklanych z mikroporami o rozmiarach 0,0001 mm, które umieszcza się w szczelnym "opakowaniu" z nieprzepuszczalnej dla powietrza i pary wodnej wielowarstwowej folii.

Przed wyborem odpowiedniego materiału do izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na następujące właściwości: wartość współczynnika przewodzenia ciepła (λ [W/(m·K)]), gęstość objętościową, izolacyjność akustyczną, przepuszczalność pary wodnej (współczynnik oporu dyfuzyjnego μ [-]), wrażliwość na czynniki biologiczne i chemiczne.

Sprawdzenie podstawowego kryterium cieplnego ścian zewnętrznych polega na określeniu wartości współczynnika przenikania ciepła UC [W/(m2·K)] według normy PN-EN ISO 6946:2008 [3] i porównaniu z wartościami granicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], [1] - TABELA 1.

TABELA 1. Wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] i liniowego współczynnika przenikania ciepła mostków cieplnych Ψ [W/(m·K)]
TABELA 1. Wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] i liniowego współczynnika przenikania ciepła mostków cieplnych Ψ [W/(m·K)]
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

 

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Wpust balkonowy prosty, skośny, ogrzewany, nieogrzewany... Dobierz odpowiedni czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.