Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Fire insulation of fire doors
Drzwi przeciwpożarowe w warunkach pożaru mają stanowić barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury
Drzwi przeciwpożarowe w warunkach pożaru mają stanowić barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury
Archiwa autorów

Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

Drzwi przeciwpożarowe stosowane są jako zamknięcia otworów w poziomych przegrodach przeciwpożarowych występujących zazwyczaj w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, kina, szkoły czy galerie handlowe, budynkach o znaczącej wysokości [1] czy konstrukcjach o specjalnym przeznaczeniu, takich jak tunele [2].

Tego typu obiekty muszą być skonstruowane tak, aby w przypadku wystąpienia pożaru możliwe było przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji znajdujących się w nich użytkowników.

Warto znać: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego mające wpływ na rynek izolacji

Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu tego wymagania. W warunkach pożaru mają stanowić barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury, dlatego elementy tego typu powinny posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej, związaną ze szczelnością i izolacyjnością ogniową, oraz odpowiednią klasę dymoszczelności.

Wymagania polskiego prawa

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono główne wymagania stawiane drzwiom przeciwpożarowym zgodnie z przepisami polskiego prawa. Omówiono metodykę badań oraz sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Zaprezentowano porównanie izolacyjności ogniowej elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji oraz strony poddanej oddziaływaniu ognia. Porównano przyrosty temperatury na nienagrzewanej powierzchni skrzydeł drzwi drewnianych, stalowych i aluminiowych w przypadku oddziaływania ognia od strony zawiasów i strony przeciwnej do zawiasów.

Fire insulation of fire doors

This article discusses the main requirements related to fire resistance of fire doors in accordance with the provisions of Polish law. Comparison of fire insulation performance of door samples is presented according to the type of structure and side of fire exposure. Temperature rises have been compared on unexposed surface of timber, aluminium and steel door set leaves in case of fire acting from the hinge side and the side opposite the hinges.

W obowiązujących w Polsce przepisach budowlanych (w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3]) odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku wymagania w zakresie odporności ogniowej wobec zamknięć otworów znajdujących się w oddzieleniu przeciwpożarowym określane są poprzez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej EI i E, w zależności od funkcji pełnionych w budynku (oddzielanie wyznaczonych stref pożarowych, oddzielanie mieszkań lub pomieszczeń od poziomej drogi komunikacyjnej, pomieszczeń od drogi komunikacyjnej ogólnej, klatki schodowej od strychu lub poddasza itp.), a także rodzaju pomieszczenia, w którym są wbudowane (piwnica, kotłownia, komora zsypu, garaż itp.).

Klasy odporności pożarowej budynku (oznaczone literami A, B, C, D i E w kolejności od najwyższej do najniższej) zależą od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku (ZL - kategorie zagrożenia ludzi, PM - produkcyjno-magazynowe, IN - inwentarskie), wysokości budynku lub liczby kondygnacji oraz obciążenia ogniowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], drzwi przeciwpożarowe dla budynku o danej klasie odporności pożarowej powinny posiadać klasę odporności ogniowej zgodną z TABELĄ 1. Od klas tych występują odstępstwa dotyczące przypadków szczególnych.

Podana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], klasa EI odporności ogniowej drzwi oznacza klasę EI1 lub EI2 ustaloną zgodnie z normą PN-EN 13501–2+A1:2010 [4]. W wielu przypadkach od drzwi występujących w pionowych oddzieleniach przeciwpożarowych oprócz klasy EI odporności ogniowej wymaga się również, by posiadały klasę dymoszczelności Sm, ustaloną według kryteriów normy PN-EN 13501–2+A1:2010 [4].

Rozwiązania techniczne

Na świecie istnieje wielu producentów drzwi przeciwpożarowych, a co za tym idzie istnieje bardzo duże zróżnicowanie w produktach tego typu. Pomimo iż każdy z producentów stosuje swoje indywidualne rozwiązania konstrukcyjne, w większości przypadków można odnaleźć cechy wspólne. Podstawa to materiał, z jakiego wykonano drzwi - można tutaj wyróżnić drzwi drewniane i metalowe (najczęściej aluminiowe lub stalowe).

Drzwi można podzielić również ze względu na sposób ich otwierania (rozwierane, przesuwne, zwijane itd.) czy liczbę skrzydeł drzwiowych (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe itd.).

Szczególną grupą są zamknięcia przeszklone, wykorzystujące specjalne oszklenie o funkcji przeciwpożarowej.

W niniejszym artykule omówiono tylko budowę drzwi najczęściej spotykanych w praktyce, tj. drewnianych pełnych i przeszklonych, stalowych płaszczowych, stalowych profilowych oraz aluminiowych profilowych.

TABELA 1. Klasa odporności ogniowej wybranych elementów oddzieleń przeciwpożarowych oraz zamknięć występujących w nich otworów, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku [5]
TABELA 1. Klasa odporności ogniowej wybranych elementów oddzieleń przeciwpożarowych oraz zamknięć występujących w nich otworów, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku [5]

Konstrukcję skrzydła przeciwpożarowych drzwi drewnianych pełnych stanowi najczęściej rama o określonym przekroju zależnym od oczekiwanej klasy odporności ogniowej (dwa ramiaki poziome: nadprożowy i progowy, a także dwa ramiaki pionowe: zamkowy i zawiasowy), wykonana z drewna liściastego lub iglastego.

Poszczególne elementy ramy są ze sobą sklejone lub połączone przy użyciu np. zszywek stalowych.

Wypełnienie skrzydła składa się ze specjalnych warstwowych płyt wiórowych o wysokiej gęstości, wełny mineralnej lub specjalnych płyt ognioodpornych (np. krzemianowo-wapniowych).

Poszczególne warstwy mają różną gęstość i grubość w zależności od oczekiwanej klasy odporności ogniowej. Ramiaki oraz wypełnienie obłożone są obustronnie okładziną wykonaną z płyt MDF lub HDF o wysokiej gęstości.

Wszystkie elementy wypełnienia skrzydła drzwiowego połączone są z ramą i okładzinami przy użyciu specjalnego kleju.

Ważnym elementem całego zespołu drzwiowego jest ościeżnica składająca się ze stojaków i nadproża połączonych najczęściej ze sobą za pomocą stalowych wkrętów.

Ościeżnica może być wykonana z drewna, materiałów drewnopochodnych lub ze stali.

W przypadku ościeżnic drewnianych istotne jest zastosowanie przekroju o odpowiednich wymiarach oraz materiału o odpowiedniej gęstości.

W przypadku ościeżnic stalowych ważne jest wypełnienie ich odpowiednim materiałem. Najczęściej wypełniane są one płytami gipsowo-kartonowymi typu F, zaprawą cementowo-wapienną lub ognioodporną pianką montażową.

RYS. 1. Przykładowy przekrój przez profil drewniany: 1 – drewniany profil ościeżnicy, 2 – drewniany profil skrzydła (ramiak górny), 3 – drewniana listwa przyszybowa, 4 – przeszklenie, 5 – drewniany profil skrzydła (ramiak dolny), 6 – uszczelka pęczniejąca, 7 – uszczelka przylgowa (EPDM), 8 – śruba mocująca kątownik, 9 – kątownik stalowy (zamocowanie przeszklenia), 10 – uszczelka ceramiczna lub z kauczuku syntetycznego, 11 – uszczelka opadająca; rys.: archiwum Zakładu Badań Ogniowych ITB
RYS. 1. Przykładowy przekrój przez profil drewniany: 1 - rewniany profil ościeżnicy, 2 - rewniany profil skrzydła (ramiak górny), 3 - drewniana listwa przyszybowa, 4 - przeszklenie, 5 - rewniany profil skrzydła (ramiak dolny), 6 - uszczelka pęczniejąca, 7 - uszczelka przylgowa (EPDM), 8 - śruba mocująca kątownik, 9 - ątownik stalowy (zamocowanie przeszklenia), 10 - uszczelka ceramiczna lub z kauczuku syntetycznego, 11 - uszczelka opadająca; rys.: archiwum Zakładu Badań Ogniowych ITB

Przeciwpożarowe drzwi drewniane powinny być wyposażone również w specjalne uszczelki pęczniejące. Umieszcza się je w wyfrezowanych rowkach lub bezpośrednio przykleja wzdłuż wszystkich krawędzi skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy. Uszczelki te pod wpływem temperatury zwiększają objętość, dzięki czemu zamykają szczeliny, przez które mógłby przedostać się ogień [6].

Czytaj też: Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego

Konstrukcja drewnianych drzwi przeszklonych zależy od wymiarów zastosowanego przeszklenia. W przypadku gdy zastosowane przeszklenie stanowi niewielką część powierzchni całego skrzydła drzwiowego, budowa takich drzwi niewiele różni się od opisanej wcześniej.

Wypełnienie skrzydła oraz obudowa zostają w danej części zastąpione specjalnym przeszkleniem ognioodpornym. Otwór pod przeszklenie po obwodzie wzmocniony jest profilami z litego drewna lub płytami wiórowymi o wysokiej gęstości.

Przeszklenie mocowane jest w otworze przy użyciu stalowych kątowników oraz drewnianych listew przyszybowych.

Po obwodzie przeszklenia mocowane są uszczelki pęczniejące, a przestrzeń między szybą i listwami przyszybowymi uszczelniana jest np. uszczelkami ceramicznymi, uszczelkami z kauczuku syntetycznego EPDM lub silikonem ognioodpornym.

W przypadku gdy przeszklenie ma wypełniać praktycznie całą część skrzydła drzwiowego, stosowane jest zupełnie inne rozwiązanie. Konstrukcję skrzydła stanowią wtedy specjalne ramiaki wykonane z profili drewnianych o odpowiednim przekroju, które wykonane są najczęściej z warstw klejonego drewna o dużej gęstości.

Często między warstwami drewna stosowane są warstwy wykonane ze specjalnych płyt ognioodpornych. Przeszklenie mocowane jest w profilach w taki sam sposób, jak w przypadku małych przeszkleń.

Na RYS. 1 przedstawiono przykładowy przekrój przez drewniany profil z zamocowanym przeszkleniem. Ościeżnice drzwi w tym przypadku stanowią najczęściej drewniane profile o wymiarach i kształcie zbliżonych do profili skrzydła drzwiowego. Profile ościeżnicowe mocowane są do konstrukcji mocującej przy użyciu stalowych wkrętów. 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Profile okapowe - co warto o nich wiedzieć?


Wybierz technologię wykonania tarasu, balkonu czy schodów... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


dr inż. Paweł Sulik
dr inż. Paweł Sulik
Paweł Sulik ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Politechniki ­Lubelskiej. Pracuje w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej i Szkole Głównej Służby Pożarnicz... więcej »
mgr inż. Bartłomiej Sędłak
mgr inż. Bartłomiej Sędłak
Autor ukończył kierunek Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Pracuje w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej jako specjalista inżyni... więcej »
mgr inż. Daniel  Izydorczyk
mgr inż. Daniel  Izydorczyk
Autor ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pracuje w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej jako specjalista inżynieryjno-tec... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
  • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Produkty z polistyrenu ekstrudowanego - ekologiczna i trwała izolacja

Produkty z polistyrenu ekstrudowanego - ekologiczna i trwała izolacja

Dynamiczny rozwój rynku budowlanego i coraz bardziej restrykcyjne przepisy ukierunkowane na dbałość o otaczające nas środowisko powodują, że inwestorzy, projektanci i...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.