Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Podstawowe pojęcia akustyczne

Badanie poziomu dźwięku
Analiza fal dźwiękowych
Analiza fal dźwiękowych
www.freeimages
Ciąg dalszy artykułu...
RYS. 2. Rozkład poziomów dźwięku w pasmach częstotliwości; rys. archiwa autorów

Analiza widmowa dźwięku

Analiza widmowa dźwięku polega na rozkładzie badanego dźwięku na składowe elementarne oraz określeniu amplitud czy też mocy tych składowych. Analiza taka pomaga przedstawić złożony sygnał dźwiękowy za pomocą sumy sygnałów elementarnych, z których każdy ma określoną częstotliwość, amplitudę i fazę.

Sygnały elementarne są sinusoidalne. Dla celów niniejszej publikacji widmo akustyczne określono jako zbiór składowych dźwięku (tonów) o różnej częstotliwości i amplitudzie, przedstawionych zwykle w postaci (wykresu) rozkładu amplitud drgań harmonicznych w funkcji częstotliwości drgań (RYS. 2).

Zwykle cały zakres częstotliwości dzieli się na pasma oktawowe, tercjowe lub liniowe o stałej szerokości przepuszczania. Na RYS. 3 i RYS. 4 przedstawiono dwa przykłady takiej analizy.

Do projektowania akustycznego wnętrz często wykorzystywane są materiały pochłaniające dźwięk. Producenci tych materiałów podają ich parametry pochłaniające właśnie w funkcji częstotliwości.

Podsumowanie

Wiedza dotycząca podstaw akustyki jest niezbędna projektantowi na każdym etapie, począwszy od koncepcji, a na projekcie wykonawczym kończąc. Bez tej wiedzy trudno wyobrazić sobie, aby mógł on w prawidłowy sposób wybrać rozwiązania funkcjonalne, materiałowe czy konstrukcyjne.

Zobacz: Kształtowanie warunków pogłosowych pomieszczeń użyteczności publicznej z wykorzystaniem materiałów dźwiękochłonnych

Wiedza ta i umiejętności pomagają sprostać wymaganiom w zakresie ochrony przed hałasem w budynkach, które ujęte są we wszystkich aktach prawnych i przepisach dotyczących budownictwa.

RYS. 3. Przykładowe rozkłady poziomów dźwięku: pasma oktawowe RYS. 4. Przykładowe rozkłady poziomów dźwięku: pasma tercjowe
RYS. 3. Przykładowe rozkłady poziomów dźwięku: pasma oktawowe; rys. archiwa autorów
RYS. 4. Przykładowe rozkłady poziomów dźwięku: pasma tercjowe; rys. archiwa autorów

Już ustawa Prawo budowlane ujmuje w artykule 5. obowiązek ochrony przed hałasem i drganiami. Wymaganie to powinno być traktowane na równi z bezpieczeństwem użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji czy też oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Natomiast w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, cały Dział IX poświęcony jest ochronie przed hałasem i drganiami. Przywołane są w nim normy, w których ujęto wymagania dotyczące ochrony akustycznej.

W normie PN-B-02151-4:2015–06 [6] określono wymagania odnośnie czasu pogłosu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z uwagi na potrzebę ograniczenia hałasu pogłosowego w pomieszczeniach oraz ze względu na zrozumiałość mowy.

W normie PN-EN ISO 140-4:2000 ujęto pomiary izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach w zakresie dźwięków powietrznych.

Kolejna z norm PN-EN ISO 140-6:1999 dotyczy pomiarów izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach w zakresie dźwięków uderzeniowych, a więc stropów.

Ostatnia z serii norm dotyczących pomiarów PN-EN ISO 140­‑5:1999 dotyczy pomiarów izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych w budynkach w zakresie dźwięków powietrznych.

Wymienione normy w zasadzie na etapie projektowania nie są w sferze zainteresowania projektanta. Bardziej interesujące są PN-B 02151-2, PN-B 02151-3, PN-B 02151-4 dotyczące dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku czy też ogólnie wymagań izolacyjności akustycznej.

Jakie są: Problemy związane z jakością akustyczną pomieszczeń typu open space

Jednak żeby móc spełnić te wymagania, należy zapoznać się z metodami obliczeniowymi dotyczącymi prognozowania izolacyjności akustycznej zawartymi w normach PN-EN 12354 część 1, 2 i 3, czy też prognozowanego czasu pogłosu w pomieszczeniach według PN-EN 12354-6.

Nie ulega zatem wątpliwości, że obecnie obowiązujące akty prawne wymagają od projektantów, wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych podstawowej znajomości akustyki budowlanej, w tym podstawowych pojęć.

Dlatego też rozpoczynamy cykl artykułów pozwalających zrozumieć podstawowe pojęcia w zakresie umiejętności czytania i stosowania zarówno wymienionych norm, jak i artykułów naukowych i badawczych pojawiających się ostatnio dość często.

Słowniczek

Amplituda - maksymalne odchylenie od położenia równowagi.

Częstotliwość drgań - liczba okresów drgań w jednostce czasu, dla 1 s, wyrażana w Hz.

Długość fali - odległość między dwoma kolejnymi punktami, mierzona w kierunku rozprzestrzeniania się fali, w których drgania mają tę samą fazę. Długość fali określa, jaką odległość przebyła fala w czasie równym okresowi. Wyraża się ją wzorem:

gdzie:
c - prędkość dźwięku, w powietrzu można w przybliżeniu przyjąć ok. 340 m/s,
T - okres drgań,
f - częstotliwość.

Fale dźwiękowe - podłużne fale mechaniczne, mogące rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach.

Faza drgań - wielkość określająca odchylenie drgającej cząstki w danym punkcie i w danej chwili od średniego położenia równowagi.

Hałas - wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Hałasem zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska [9] nazwano wszystkie dźwięki z zakresu częstotliwości od 16 Hz do 16  000 Hz.

Okres drgań - w przypadku propagacji dźwięku w powietrzu cząstki tego ośrodka poruszają się ruchem drgającym, podczas którego te same położenia danej cząstki powtarzają się po upływie tego samego przedziału czasu zwanego okresem drgań.

Literatura

1. L. Dulak, "Możliwość poprawy izolacyjności akustycznej budynków", "IZOLACJE", nr 10/2015, s. 72-78.
2. E. Nowicka, "Diagnostyka warunków akustycznych w budynkach o mieszanej funkcji na przykładzie sąsiedztwa szkoły tańca z mieszkaniem", "Materiały Budowlane", nr 8/2015, s. 20-21.
3. M. Jabłoński, A. Kruczek, "Problemy związane z jakością akustyczną pomieszczeń typu open space", "IZOLACJE", nr 6/2015, s. 31-35.
4. K. Kosała, J. Turkiewicz, "Kształtowanie warunków pogłosowych pomieszczeń użyteczności publicznej z wykorzystaniem materiałów dźwiękochłonnych", "IZOLACJE", nr 3/2015, s. 72-75.
5. A. Nowoświat, M. Olechowska, "Fast estimation of speech transmission index using the reverberation time", "Applied Acoustic", nr 102/2016, s. 55-61.
6. PN-B-02151–4:2015–06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".
7. PN-B-02153:2002, "Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki".
8. E. Ozimek, "Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne", PWN, Warszawa-Poznań 2002.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.