Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych

Proces modyfikacji polimerami
arch. redakcji
Ciąg dalszy artykułu...

Proces modyfikacji polimerami

Obecnie w budownictwie rzadko wykorzystuje się czysty asfalt, niepoddany modyfikacji. Proces modyfikacji asfaltu, w wyniku wielu lat badań i doświadczeń, został dobrze poznany i znormalizowany (RYS. 6).

Technologia ta polega na osiągnięciu takiego rozproszenia SBS w asfalcie, aby uzyskana mieszanina była jednorodna, a wewnątrz asfaltu powstała fizyczna sieć SBS. Modyfikacja SBS powoduje, że podczas pęcznienia elastomer zwiększa swoją objętość do 9 razy, pochłaniając głównie części frakcji olejowej asfaltu [6, 10].

RYS. 6. Schemat procesu modyfikacji asfaltu [17]
RYS. 6. Schemat procesu modyfikacji asfaltu [17]; rys.: archiwum autora

Proces produkcji asfaltu modyfikowanego składa się z trzech faz [6]:

  • faza I - pęcznienie SBS - podanie odpowiedniej ilości elastomeru do asfaltu o temperaturze ok. 180-190°C. W tak wysokiej temperaturze SBS zaczyna stopniowo pęcznieć, ponieważ asfalt (jego frakcja olejowa) zaczyna wnikać w głąb polimeru, polimer staje się coraz bardziej miękki,
  • faza II - ścinanie - miękki SBS zostaje przepuszczony przez młyn ścinający, w którym następuje ostateczne rozdrobnienie polimeru. Przepuszczenie asfaltu z SBS przez młyn może być wielokrotne, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, bez widocznych grudek lub ziaren polimeru,
  • faza III - dojrzewanie i sieciowanie - po wyjściu z młyna ścinającego mieszanina asfaltu z rozdrobnionym SBS przechowywana jest w podgrzewanych zbiornikach, w których następuje dojrzewanie produktu.

    W gorącym asfalcie cząsteczki polimeru SBS, w których końcówki polistyrenowe są miękkie i łańcuch polibutadienowy jest spęczniały, pozostają niepołączone. Dopiero podczas spadku temperatury następuje stopniowe tworzenie się fizycznej, przestrzennej sieci SBS.

Asfalt modyfikowany produktami odpadowymi

Ważnym zagadnieniem w dziedzinie modyfikacji asfaltów jest wykorzystanie do tego celu materiałów odpadowych. Stosując odpady przemysłowe, można przy niskich kosztach produkcji uzyskać poprawę właściwości lepiszczy, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego [18].

Warto przeczytać: Ocena techniczna pap zgrzewalnych

Przykładem modyfikacji asfaltów za pomocą materiałów odpadowych jest zastosowanie miału gumowego ze zużytych opon. Szczegółowo problematyką modyfikacji lepiszczy asfaltowych ("wet system") oraz mieszanek mineralno-asfaltowych ("dry system") miałem gumowym zajmowało się wielu autorów.

Stosowanie gumy odpadowej w budownictwie drogowym rozpoczęto na początku lat 50. XX wieku. Obecnie najwięcej mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą wykonuje się w USA, Kanadzie i krajach Europy Zachodniej.

Modyfikacji asfaltów wykorzystywanych do produkcji materiałów hydroizolacyjnych z wykorzystaniem zużytych opon w Polsce obecnie się nie wykonuje. Próby takie powinny zostać przeprowadzone. Modyfikacja asfaltów miałem gumowym prowadzi do polepszenia ich właściwości, wśród których jako najważniejsze można wymienić [18]:

  • zwiększenie sprężystości,
  • zwiększenie odporności na działanie wysokiej temperatury (wzrost lepkości i temperatury mięknienia),
  • zwiększenie odporności na działanie niskiej temperatury.

Podsumowanie

Wzrastające wymagania w stosunku do asfaltowych materiałów hydroizolacyjnych ukierunkowały technologię na zastosowanie asfaltów miękkich i ich modyfikacji za pomocą polimerów (lub kopolimerów) termoplastycznych.

W wyniku modyfikacji asfalty uzyskują nowe właściwości. Dodatek polimerów poprawia podstawowe właściwości reologiczne i termoplastyczne asfaltów - zwiększa jego trwałość, poprawia odporność na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Niestety metody te (podobnie jak w budownictwie drogowym) nie są w pełni efektywne, zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych. Zbyt wysoka lepkość polimeroasfaltów, wymagająca wysokich temperatur i długotrwałego mieszania technologia skłania do poszukiwania nowych materiałów mogących modyfikować asfalty.

Literatura

1. K. Zieliński, M. Babiak, "Analiza możliwości spowolnienia procesów starzeniowych w asfaltach stosowanych do wyrobu materiałów hydroizolacyjnych", "Materiały budowlane" 06/2013.
2. K. Zieliński, M. Babiak, "Starzenie asfaltów zawartych w hydroizolacyjnych wyrobach budowlanych. Trwałość budynków i budowli", praca zbiorowa pod red. T. Błaszczyńskiego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012.
3. K. Zieliński, "Badanie właściwości reologicznych mastyksów wykonanych na bazie mączki wapiennej i asfaltów modyfikowanych siarką", Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, z. 209, 1982.
4. K. Zieliński, "Modyfikacja asfaltów", "Materiały budowlane" 3/1997.
5. K. Zieliński, "Próba analizy stanu reologicznego mastyksów wykonanych przy użyciu asfaltów modyfikowanych siarką w oparciu o wykonane reogramy", IV Konferencja Naukowa Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, prace ITiBK, 1985.
6. K. Zieliński, "Rola kopolimeru SBS w kształtowaniu struktury i właściwości termomechanicznych asfaltów stosowanych w materiałach hydroizolacyjnych", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
7. K. Zieliński, K. Tomkowiak, "Badania wpływu składu jakościowego mastyku na właściwości mechaniczne wykonany na jego bazie mas mineralno-asfaltowych", 30. Konferencja Naukowa KILiW PAN - KN PZiTB, Krynica 1984.
8. K. Zieliński, K. Tomkowiak, "Modyfikujący wpływ «zastępczych» mączek mineralnych na właściwości reologiczne mastyksu", 28. Konferencja Naukowa KILiW PAN - KN PZiTB, Krynica 1982.
9. K. Zieliński, K. Tomkowiak, "Określenie stabilizującego działania mączek na mastyk poprzez pomiar lepkości", 29. Konferencja Naukowa KILiW PAN - KN PZiTB, Krynica 1983.
10. M. Słowik, "Wpływ modyfikacji polimerami na właściwości reologiczne asfaltów drogowych", rozprawa doktorska, Poznań 2001.
11. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, "Chemia w budownictwie", wyd. Arkady, Warszawa 1996.
12. I. Gaweł, M. Kalabińska, J. Piłat, "Asfalty drogowe", Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
13. D. Sybilski, "Modyfikatory i dodatki do asfaltów drogowych", część 1. "Modyfikatory lepiszcza", "Drogownictwo" 2/2000, Warszawa 2000.
14. D. Sybilski, "Polimeroasfalty drogowe. Jakość funkcjonalna. Metoda i kryteria oceny", Studia i materiały, zeszyt 45, IBDiM, Warszawa 1996.
15. D. Sybilski, Z. Szczepaniak, "Modyfikacja asfaltu polimerem butadienowo-styrenowym", prace IBDiM Nr 1/1991, Warszawa 1991, s. 53-68.
16. T. Bunch-Nielson, "SBS - modified roofin felt is the future", Danish Roofing Felt Information Council - TOR, Kopenhaga 1996.
17. Strona internetowa: www.orlen-asfalty.pl.
18. P. Radziszewski, "Modyfikacja mieszanek mineralno-bitumicznych miałem gumowym z opon", "Drogownictwo" 3/94, Warszawa 1994.
19. K. Błażejowski, S. Styk, "Technologia warstw bitumicznych", Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.
20. J. Piłat, P. Radziszewski, "Nawierzchnie asfaltowe", Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.
21. W. Skalmowski, "Chemia materiałów budowlanych", wyd. Arkady, Warszawa 1971.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Planujesz renowację budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Jeśli docieplenie z zewnątrz nie jest możliwe, co jest częste w przypadku obiektów zabytkowych, mamy... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. Firma stawia przede wszystkim na jakość oferowanego produktu.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.