Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

WSEiZ: Stawiamy na wiedzę i rozwój przedsiębiorczości naszych studentów

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Janem Misiakiem - prezydentem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
Jarosław Guzal  |  IZOLACJE 9/2015  |  25.09.2015
Prof. dr hab. inż. Jan Misiak - prezydent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
Prof. dr hab. inż. Jan Misiak - prezydent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
WSEiZ

Czy w procesie kształcenia studentów na kierunkach budowlanych uwzględnia się wymogi współczesnego budownictwa? O działaniach edukacyjnych mających na celu rozwój świadomości ekologicznej adeptów budownictwa i architektury mówi prof. dr hab. inż. Jan Misiak, prezydent warszawskiej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Na wstępie rozmowy proszę scharakteryzować profil działalności Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W ciągu 20 lat istnienia Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ) wypracowała sobie renomę jednej z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Założycielem WSEiZ jestem ja, a jej rektorem jest aktualnie doc. dr Monika Madej.

Obecnie uczelnia prowadzi 11 kierunków studiów: Architektura (I i II stopnia), Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz (I i II stopnia), Wzornictwo, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Ochrona Środowiska (I i II stopnia), Zdrowie Publiczne, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I i II stopnia) oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Warto przeczytać: Energooszczędność a rozwój miast

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry naukowo-dydaktycznej oraz wpływu pracodawców na programy kształcenia.

Uczelnia dysponuje własną - usytuowaną w centrum Warszawy - nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną.

WSEiZ stawia nie tylko na wiedzę, ale kreuje zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją m.in. poprzez działalność biura karier, które angażuje studentów w realne projekty realizowane przez pracodawców.

Nasza uczelnia organizuje Targi Pracy, na które zaprasza firmy z branży budowlano-architektonicznej i ochrony środowiska, koordynuje bezpłatne konsultacje psychologa pracy i prawnika.

Na kierunkach artystycznych i technicznych organizowane są wystawy prac projektowych i plastycznych, wspierające edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów. W Galerii Wydziału Architektury, która mieści się w Atrium WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentowane są prace wykładowców, studentów, absolwentów oraz twórców związanych z uczelnią.

W roku akademickim 2014/2015 ruszył w WSEiZ projekt ARCHISTAR-TER, który jest cyklem spotkań poświęconych praktycznym aspektom pracy w branży architektonicznej dla studentów architektury, designu i szeroko pojętego projektowania wnętrz. Od ośmiu lat organizujemy również konferencję naukowo-techniczną ARCHBUD pn. "Problemy współczesnej architektury i budownictwa".

Jakie cele stawiali sobie Państwo przy powoływaniu uczelni do życia?

Nie ukrywam, że od samego początku chcieliśmy tworzyć uczelnię gromadzącą jak najlepszą kadrę dydaktyczną i dlatego szukaliśmy nauczycieli wśród praktyków danego kierunku, którzy na rynku już odnieśli sukces i od podszewki znają tematykę prowadzonych zajęć i wykładów.

Stąd, obok wybitnych naukowców współpracujących z instytutami naukowo-badawczymi, podległymi Polskiej Akademii Nauk, profesorów i naukowców współpracujących z politechnikami i uniwersytetami w Polsce, na naszej uczelni zatrudniamy również magistrów piastujących na co dzień stanowiska w wiodących firmach w Polsce i na świecie.

W sumie nasza kadra liczy około 300 pracowników uczących ponad 2500 studentów.

Co istotne stale rozwijamy naszą działalność naukową, zwłaszcza z dziedziny architektury, ponieważ mamy tu dwa stopnie nauczania i w związku z tym wymaga się od naszej uczelni prowadzenia prac naukowych. Są to prace zarówno z historii architektury, jak i dotyczące nowoczesnych technologii używanych w architekturze.

I tak np. dr inż. arch. Janusz Marchwiński robi pracę habilitacyjną dotyczącą fotowoltaiki w architekturze, a prof. Andrzej Basista pisze bardzo interesujące pozycje dotyczące historii architektury.

Jaka jest pozycja uczelni na tle innych niepublicznych jednostek nauczania?

W 2015 r. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania przesunęła się o kolejne pięć pozycji w Rankingu Uczelni Niepublicznych Magisterskich przygotowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy". W województwie mazowieckim WSEiZ zajmuje 12 miejsce i, co warto z dumą podkreślić, warunkami kształcenia wyprzedza najlepsze uczelnie z rankingu.

Zobacz też: Trzecia edycja konkursu ECO-MIASTO

Wynika to m.in. z ciągłego podnoszenia jakości kształcenia na naszej uczelni, rozwijania własnej bazy dydaktyczno-naukowej, podjętej współpracy ze sferą biznesu w ramach dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy, jak również z umiędzynarodowienia studiów wraz z zwiększającym się zainteresowaniem ofertą edukacyjną WSEiZ studentów z zagranicy.

Jakie macie Państwo plany w zakresie rozwoju uczelni?

WSEiZ planuje wystąpić o prawa doktoryzowania na Wydziale Architektury, co pozwoli nam w przyszłości zostać Akademią. Chcemy też zobaczyć, w jakim kierunku będą zachodzić zmiany na rynku budowlanym. Jeżeli następować będzie szybki rozwój i potrzeba będzie więcej absolwentów kierunków budowlanych, to będziemy się starali o studia II stopnia, aby zapewnić młodym ludziom możliwość uzyskania tytułu magistra inżyniera.

Chcielibyśmy pójść również w stronę rozwijania nowych specjalności. Na przykład zamierzamy uruchomić budownictwo kolejowe. Wiemy, że ta branża wymaga wielkiej pracy, szczególnie przy modernizacji infrastruktury kolejowej. Przyglądamy się temu, co jest potrzebne naszej gospodarce i odpowiednio będziemy reagować na wszelkie zmiany.

Zastanawiamy się również nad uruchomieniem nowych studiów podyplomowych na wszystkich wydziałach.

Jak w ramach WSEiZ wygląda edukacja na kierunkach budowlanych?

Obecnie najwięcej studentów jest na kierunkach Architektura oraz Budownictwo. Wydział Architektury WSEiZ istnieje od ponad 15 lat i cieszy się dużą renomą i niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Po kierunku Architektura absolwenci kończą uczelnię z tytułem inżyniera architekta lub - po studiach II stopnia - magistra inżyniera architekta, czyli posiadają niezbędne wykształcenie potrzebne do starań o uzyskanie pełnych uprawnień architektonicznych.

Warto nadmienić, że Wydział Architektury WSEiZ jest jedynym na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugim w Polsce, który prowadzi studia II stopnia na kierunku Architektura.

Jestem również dumny z tego, że właśnie ten wydział otrzymał ostatnio pozytywną ocenę instytucjonalną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, która świadczy o wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych na nim kierunkach. Jest to pierwsza pozytywna ocena instytucjonalna przyznana Wydziałowi Architektury wśród uczelni niepublicznych.

Studenci na kierunku Architektura otrzymują teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zdobywają teoretyczne i praktyczne umiejętności m.in. z zakresu tworzenia projektów architektonicznych, problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków, zrozumienia relacji pomiędzy ludźmi a budynkiem oraz pomiędzy budynkami a otoczeniem.

Studenci kierunku Budownictwo są przygotowani z zakresu projektowania, wznoszenia i utrzymania budynków oraz budowli inżynierskich. Studia obejmą teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie inżynierii lądowej.

Studenci zdobywają m.in. wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, zasad fizyki budowli i stosowanych technologii, przepisów budowlanych, procedur realizacji budynków, jak i zasad organizacji przemysłu budowlanego.

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna proponujemy studia o praktycznym profilu kształcenia. Program kształcenia został przygotowany przez zespół specjalistów, w skład którego weszli nauczyciele akademiccy WSEiZ, członkowie Izby Urbanistów oraz przedstawiciele Rady Pracodawców przy Wydziale Architektury.

Powstał on z uwzględnieniem aktualnych i przewidywanych oczekiwań, jakie rynek pracy stawia wobec specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej. W programie uwzględniliśmy wszystkie efekty inżynierskie oraz zadbaliśmy o zapewnienie studentom możliwości rozwijania tzw. miękkich umiejętności, wzmacniających pozycję studenta na rynku pracy i sprzyjających ogólnemu rozwojowi.

Co wyróżnia WSEiZ w zakresie edukowania na kierunkach budowlanych? Czy w związku z tym tworzą się jakieś nowe tendencje w nauczaniu tych dyscyplin?

Współistnienie trzech wydziałów w WSEiZ korzystnie rzutuje na jakość kształcenia na uczelni. Dzięki temu, że mamy bardzo prężnie działający Wydział Ekologii, na Architekturze program jest wzbogacony o treści ekologiczne, w tym o technologie związane z ochroną środowiska.

Tak samo wspomaga ww. kształcenie Wydział Zarządzania, ponieważ zarządzanie to podstawa powodzenia każdego biznesu, w tym również związanego z budownictwem i architekturą.

Na wydziale Architektury WSEiZ działa Rada Pracodawców. Powodem jej powołania, była chęć zbliżenia nauczania do praktyki budowlanej, do rynku pracy. Chcieliśmy bowiem wiedzieć, czy nasi absolwenci spełniają wymagania stawiane im przez pracodawców. Dlatego było potrzebne takie ciało, które będzie doradzać i współtworzyć z nami programy kształcenia, a także podpowie nam, jakich dokonywać korekt w metodach i programach kształcenia.

Radę Pracodawców, która bardzo prężnie działa, stanowią przedstawiciele firm projektowych, budowlanych, meblarskich, deweloperskich i innych instytucji. Mamy przedstawiciela reprezentującego dużego dewelopera, jakim jest Dom Development, czy firmę budowlaną PBM Południe. Są też i małe firmy, ponieważ chcieliśmy znać zdanie zarówno dużych, jak i małych firm na temat kształcenia studentów.

Cieszymy się, że w Radzie zasiada również inż. Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Od dobrych kilku lat z budownictwem szeroko pojętym łączy się hasło "zrównoważony rozwój". Czy wymogi współczesnego budownictwa z tym związane stanowią element edukacji na Państwa uczelni?

Hasło zrównoważony rozwój stanowi dla nas wyzwanie i jest obecne w naszym nauczaniu. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa ekologicznego wymaga proekologicznych zmian systemowych we wszystkich sferach życia społecznego wraz z podjęciem koniecznych działań edukacyjnych mających na celu rozwijanie świadomości ekologicznej.

Fundamentem społecznych przemian w tym zakresie powinna stać się idea określana mianem zrównoważonego rozwoju, której istotę stanowi dążenie do harmonizowania społecznej i ekonomicznej sfery życia człowieka ze sferą przyrodniczą.

Na zrównoważony rozwój składają się przekształcenia ekonomiczne, społeczne, techniczne i przestrzenne, zmierzające do zapewnienia dobrobytu obecnym, jak i następnym pokoleniom, jak również trwałości i różnorodności przyrody oraz życia w każdym jego aspekcie.

Może to nastąpić poprzez edukację dla bezpieczeństwa ekologicznego przyszłych elit intelektualnych (w tym młodzieży akademickiej studiującej kierunki budowlane), którzy swoją wiedzą i profesjonalizmem zapewnią określoną jakość środowiska, pożądany stan jakości zdrowia społeczeństwa, konserwatorską ochronę przyrody, podejmą proekologiczne kierunki rozwojowe w gospodarce, budownictwie czy w architekturze wraz z racjonalnym wykorzystaniem zasobów (nieodnawialnych i odnawialnych).

Lada moment rozpocznie się nowy rok akademicki. Jakie plany z tym związane ma uczelnia?

Od roku akademickiego 2015/2016 WSEiZ planuje wprowadzić na Architekturze nowy przedmiot Architektura Olimpijska, który poprowadzą wybitny sportowiec, szermierz i znawca architektury sportowej prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki oraz dr Marcin Zabłocki.

Mamy nadzieję, że to wzbogaci naszą ofertę edukacyjną i z czasem na stałe wpisze się na listę wykładanych przedmiotów. Dla studentów będzie to okazja do poznania wybitnych osób działających na rynku budowlanym zarówno w Polsce, jak i za granicą.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Budowa w czasach pandemii
  • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.