Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Problemy eksploatacji budynków pasywnych w Polsce

Problems related to exploitation of passive buildings in Poland
mgr inż. Jerzy Żurawski  |  06.06.2016
Schemat ideowy budynku pasywnego
Schemat ideowy budynku pasywnego
J. Adamowski (IZOLACJE 10/2010)

Budownictwo pasywne jest bardzo ciekawą, choć wcale nie nową ideą wznoszenia budynków o radykalnie obniżonym zużyciu energii. Założenia opracowali niemieccy eksperci pod koniec lat 80. XX w. Przez lata idea ta była dopracowywana i rozwijana.

Obecnie wytyczne dla domów pasywnych wykorzystywane są także do budowy budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych. Doświadczenia eksploatacyjne nie zawsze potwierdzają jednak słuszność przyjętych założeń.

Zdarza się, że zaprojektowane budynki sprawiają trudności eksploatacyjne, a deklarowane koszty budowy oraz płynące korzyści znacznie odbiegają od tych założonych na etapie projektu.

Aby zapewnić odpowiednie warunki użytkowe, czasem konieczne są dodatkowe, kosztowne inwestycje. Problemy najczęściej wynikają z:

 • błędów i nieumiejętności projektowych,
 • bezkrytycznego przyjmowania wymagań szczegółowych,
 • błędów i uproszczeń wykonawczych,
 • różnic klimatycznych,
 • niewystarczająco precyzyjnych narzędzi obliczeniowych,
 • ograniczania kosztów inwestycji.

Uproszczenia takie mogą mieć konsekwencje zarówno energetyczne, jak i eksploatacyjne.

Warto wiedzieć
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2015

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym [1] projektowanie i wykonywanie budynków wiąże się ze spełnieniem wymagań podstawowych. Narzucają one, aby obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi był zaprojektowany i wybudowany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych [2], oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zapewnieniem:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku.

Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych. Jakość energetyczna budynku musi spełniać wymagania minimalne w zakresie m.in. minimalnej wymiany powietrza i temperatury wewnętrznej.

Zapewnienie minimalnych wymian powietrza nie oznacza jednak, że budynek będzie zaprojektowany w zadowalającym standardzie użytkowym. Przykładem mogą być budynki, których standardy użytkowe określono na podstawie standardów międzynarodowych, znacznie przekraczających minimalne wymagania prawe obowiązujące w Polsce. Stosowanie większych wymian nie zwalania projektantów z obowiązku spełnienia wymagań w zakresie odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku, co stwarza pewne problemy projektowe.

 

Środowisko wewnętrzne

Podczas projektowania budynków należy dbać o stworzenie właściwego środowiska wewnętrznego. Zagadnienie to omówiono w normie PN-EN 15251:2007 "Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas" [3], w której określono m.in.:

 • kategorie środowiska wewnętrznego (parametry wejściowe do projektowania budynków oraz systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacji i oświetlenia),
 • konieczność uwzględnienia takich parametrów, jak przeciąg, pionowa różnica temperatur, temperatura podłogi oraz asymetria temperatury promieniowania, przy czym temperatura operatywna powinna uwzględniać temperaturę powietrza oraz temperaturę promieniowania powierzchni wewnętrznych.

Norma ta określa parametry użytkowe, na podstawie których wyznacza się energochłonność budynku.

Przeczytaj też: Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Komfort użytkowy

Można go zdefiniować jako stan, w którym człowiek odczuwa równowagę między środowiskiem otaczającym a wrażeniami psychofizycznym. Na odczucie komfortu wpływa zbiorcza kombinacja wrażeń wizualnych, słuchowych, namacalnych i cieplnych, jakie pojawiają się w danym środowisku i wynikają ze zmian w zakresie następujących warunków:

 • temperatura otaczającego powietrza,
 • temperatura promieniowania otaczających powierzchni,
 • wilgotność i prędkość powietrza,
 • zawartość dwutlenku węgla i innych substancji w powietrzu,
 • zapachy,
 • ilość kurzu,
 • walory estetyczne,
 • natężenie hałasu i oświetlenie.

Zapewnienie użytkownikom poczucia komfortu przez dobór i regulację odpowiednich parametrów środowiska pracy przekłada się m.in. na:

 • zwiększenie stopnia skupienia nad wykonywanym zadaniem,
 • zmniejszenie liczby popełnianych błędów,
 • zwiększenie wydajności i jakości produktów i usług,
 • ograniczenie nieobecności w pracy wynikających z chorób,
 • ograniczenie wypadków przy pracy i innych zagrożeń zdrowotnych (np. chorób układu oddechowego).

Należy podkreślić, że nadrzędnym celem jest stworzenie odpowiednich warunków użytkowania, a nie pasywność budynków. Podczas projektowania niezbędne jest uwzględnienie wszystkich parametrów klimatycznych mających wpływ na użytkowanie obiektu.

Wymiana powietrza

W budynkach użyteczności publicznej trudności stwarzają warunki w budynku latem. Idea wznoszenia budynków pasywnych niesie ryzyko okresowego przegrzewania budynków, co nie jest zgodne z polskimi wymaganiami prawnymi. Dotyczy to również niższych w stosunku do wymagań polskiego prawa wymian powietrza. Inwestor dowiaduje się o tym dopiero w czasie użytkowania.

Problem ten dotyczy również (choć w mniejszym stopniu) budynków energooszczędnych [EU  <  40 kWh/(m²·rok)] i niskoenergetycznych [EU  <  25 kWh/(m²·rok)]. Przyczyną jest często brak doświadczenia oraz odpowiednich narzędzi obliczeniowych. Problemem może być też zbyt nisko wyceniona dokumentacja projektowa, a w konsekwencji uproszczenia projektowe.

Warto zobaczyć: Domy pasywne - do poprawy?

Spełnienie wymagań pasywnych uzyskiwane jest często przy naruszeniu minimalnych wymagań higienicznych. Osiągnięcie energooszczędności właściwej dla budynków pasywnych można bowiem uzyskać przez nadmierne ograniczenie ilości wymienianego powietrza wentylacyjnego, jak ma to miejsce w wielu polskich szkołach, gdzie wentylacja jest nieskuteczna, a zużycie energii odpowiada założeniom budynku pasywnego.

Wymaganie energetyczne

Na jakość energetyczną budynku ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą:

 • charakterystyka geometryczna budynku,
 • wskaźnik A/Ve (powinien być jak najmniejszy),
 • izolacyjność przegród budowlanych (przy czym nie zawsze niższa wartość U przegród oznacza, że przegrody są lepsze),
 • wpływ mostków cieplnych - jak najmniejszy udział w stratach ciepła,
 • sprawność systemu energetycznego (grzewczego i chłodniczego) - powinna być jak największa,
 • efektywność energetyczna systemu wentylacji przy spełnieniu co najmniej minimalnych wymagań higienicznych – powinna być jak najkorzystniejsza,
 • efektywność energetyczna urządzeń pomocniczych - powinna być jak najwyższa,
 • efektywność energetyczna oświetlenia pomocniczego - powinna być jak najwyższa,
 • pojemność cieplna i wpływ na możliwości wykorzystania energii słonecznej w okresie grzewczym i naturalnego chłodu w okresie chłodniczym oraz wpływ na system zarządzania energią,
 • system sterowania i zarządzania energią,
 • wpływ zieleni na budynku i wokół budynku na poprawę efektywności energetycznej budynku,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii związanych z budynkiem.

Wymagania dotyczące zużycia energii (EP, EU) można by nazwać wymaganiami nadrzędnymi. Budynek można uznać za pasywny, jeżeli zapotrzebowanie na energię użytkową na ogrzewanie i wentylację EUH ≤ 15 kWh/(m²·rok) oraz gdy całkowite zużycie energii nieodnawialnej pierwotnej EP ≤ 120 kWh/(m²·rok).

Wymagania te dotyczą budynków mieszkalnych i są często przenoszone automatycznie do innych grup budynków, np. użyteczności publicznej, co nie jest zasadne. Wobec budynków o innym przeznaczeniu i użytkowanych w odmiennym sposób nie można stosować takich samych miar i oceny.

Jako przykład mogą posłużyć: hala sportowa użytkowana do 6.00 do 23.00, która będzie zużywać znacznie więcej energii nieodnawialnej pierwotnej na oświetlenie niż 120 kWh/(m²·rok), hotel o wysokich wymaganiach higienicznych (o średniej wymianie powietrza 2,5 wym./h), w którym intensywne użytkowanie uniemożliwia spełnienie wymagań na EU i EP, a także budynki, w których wymiana powietrza z różnych względów musi być większa niż 3 kubatury budynku.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Poznaj nowoczesne rozwiązania budowlane

Czego użyć do izolacji ścian, a czym ocieplić dach?

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak zapobiegać problemom z wilgocią budynków?


Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.