Tarasy i balkony - trudne detale

Cz. 3. Okap i balustrada
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

W przypadku płyt układanych na kruszywie niezwykle istotne jest stabilne i pewne zamocowanie profili okapowych. Popełnione przy tym błędy w skrajnym przypadku mogą prowadzić do urwania się profilu i wysypania kruszywa z płytami warstwy użytkowej.

Rodzaj profilu jest dostosowany do rodzaju warstwy użytkowej i rodzaju powłoki wodochronnej - te trzy elementy razem z matą drenującą stanowią system. Jednoznacznie pokazują to RYS. 10-22 oraz FOT. 14-15.

Przeczytaj też: Balkony jako szklarnie

Także specyfika materiału wodochronnego narzuca pewne rozwiązania - materiały bezspoinowe będą wymagały zastosowania taśmy na styku profilu z jastrychem, czego nie ma w przypadku stosowania materiałów rolowych (np. samoprzylepnej membrany bitumicznej).

Można dyskutować, czy odprowadzenie wody z połaci przez drenaż wymusza wykonanie orynnowania.

W przypadku tarasu jest to obligatoryjne, ale taras stanowi rodzaj dachu. W przypadku balkonów czynnikiem determinującym będzie kształt obróbki.

Przy uszczelnieniu zespolonym profil brzegowy "odsuwa" wodę opadową od boku płyty, w systemie drenażowym tak być nie musi, dlatego zawsze warto skonsultować to z producentem systemu i/lub specjalistą opracowującym technologię prac hydroizolacyjnych.

Balustrada

Balustrady balkonów i tarasów, a w szczególności ich mocowanie stanowią nie lada wyzwanie. Istotne jest, aby zamocowanie balustrady w konstrukcji balkonu czy tarasu było odpowiednio wytrzymałe i umożliwiało bezpieczne użytkowanie. Niemniej istotne jest zapewnienie szczelności w miejscach mocowań.

Wiele poradników czy informacji technicznych zaleca mocowanie balustrad do czoła lub od spodu płyty balkonowej. Jest to jak najbardziej słuszne, jednak nie zawsze takie mocowanie jest możliwe do zrealizowania.

Ograniczenia są spowodowane przyjętymi rozwiązaniami projektowymi w przypadku nowo wznoszonych budynków (co należy zakwalifikować jako ewidentny błąd projektowy) lub koniecznością odtworzenia istniejących balustrad mocowanych od góry płyty balkonowej czy tarasowej w przypadku budynków modernizowanych.

Chociaż na rynku spotyka się rozwiązania wielu producentów balustrad systemowych z różnymi rozwiązaniami mocowania słupków, nie trudno zauważyć, że opisany sposób mocowania balustrady jest jednak najczęściej spotykany.

Dodatkowo, praktyka pokazuje, że najczęściej montaż balustrad wykonywany jest po zakończeniu prac budowlanych związanych z wykończeniem posadzki balkonu lub tarasu i sprowadza się do wiercenia otworów pod kotwy mocujące balustradę przez wykonane już warstwy. To najbardziej ryzykowny z możliwych sposobów mocowania, gdyż w praktyce wiercenie otworów narusza szczelność warstwy hydroizolacji, a już na pewno nie pozwala osadzić kotwy w sposób kontrolowany.

Jeśli w projekcie brakuje szczegółu mocowania balustrady, przed rozpoczęciem prac budowlanych należy rozwiązać sposób mocowania balustrady z uwzględnieniem przyjętej technologii wykonania balkonu lub tarasu.

Co jednak zrobić, gdy słupek ma być mocowany "tradycyjnie", czyli przebijać warstwę użytkową z płytek i izolację podpłytową?

Detal uszczelnienia takiego słupka pokazano na RYS. 23. Słupki należy obsadzać w płycie konstrukcyjnej, do tego dochodzi chociażby konieczność założenia manszety.

Oczywiście umiejscowienie słupków balustrad musi być przemyślane - w przeciwnym razie efekt może być taki, jak na FOT. 16–17.

Na tarasach remontowanych słupek może stanowić problem. Często okazuje się bowiem, że decyzja o konieczności wymiany słupka zapada już po wykonaniu warstw użytkowych (niekiedy wręcz po wykonaniu hydroizolacji czy ułożeniu płytek).

Przyczyny są zwykle dwojakie: zły stan techniczny elementu mocującego lub zmiana koncepcji użytkowania (przesunięcie barierki w inne miejsce).

Bezmyślne przewiercenie hydroizolacji i obsadzenie słupka, nawet na tzw. kotwę chemiczną (wiercimy utwór o średnicy nieco większej niż sam słupek, do otworu wprowadzamy żywicę i obsadzamy słupek balustrady), jest niedopuszczalne.

Należy wówczas stosować słupki z tzw. markami. Jest to stalowy element (blacha) o wymiarach zwykle kilkanaście na kilkanaście centymetrów, mocowana do podłoża (jastrychu dociskowego) kołkami rozporowymi, do którego jest dospawany słupek balustrady (lub łącznik mocujący właściwy słupek).

Taką markę (zabezpieczoną antykorozyjnie i/lub powleczoną elastyczną żywicą z posypką z piasku kwarcowego) należy obsadzić w podłożu, nałożyć warstwę szlamu na poziomą część i wywinąć na słupek (styk marki z podłożem cementowym uszczelnić taśmą uszczelniającą).

Przy czym ten sposób też nie zawsze jest możliwy do zrealizowania, chociażby ze względu na zbyt małą grubość jastrychu dociskowego czy brak zapasu wysokości ze względu na grubość blachy marki (grubość warstwy kleju to zwykle 4-5 mm, a warstwy szlamu to 2 mm - RYS. 24). Wtedy trzeba stosować rozwiązania indywidualne, opracowane dla konkretnej połaci.

Zobacz także: Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Podstawą jest stabilne i mocne obsadzenie elementu mocującego słupek balustrady.

Wytrzymałość mocowania można uzyskać przez dobór odpowiedniej kotwy lub marki, jej mocowanie w odpowiednio grubym i sztywnym podkładzie i długości uwzględniającej grubości warstw posadzkowych.

Szczelność w strefie mocowania kotwy lub marki zapewnia odpowiednio wykonane połączenie izolacji z kotwą lub marką oraz właściwe wykończenie na poziomie posadzki.

W przypadku remontu balkonu z założeniem pozostawienia balustrady sprzed remontu po rozbiórce warstw posadzkowych należy dokonać oceny sposobu mocowania słupków balustrady pod kątem przydatności do dalszych robót: czy zastany element mocujący jest właściwy w kontekście zamierzonej technologii warstw balkonowych oraz czy jego stan techniczny pozwala na kontynuację robót.

Jeśli słupki balustrady wykonane są z profili zamkniętych, należy zwrócić uwagę na ewentualne miejsca, przez które woda może dostawać się do wnętrza słupków i dalej pod izolację. Jak więc poprawnie wykonać ten detal?

Obsadzane elementy kotwiące powinny być zabezpieczony antykorozyjnie. Dotyczy to szczególnie elementów kotew lub marek stalowych, jeśli hydroizolacja wykonana jest z zaprawy uszczelniającej.

Jeśli powłoka antykorozyjna nie jest naniesiona przez producenta elementów mocujących, należy na oczyszczoną powierzchnię nanieść dwie warstwy odpowiedniej powłoki (w praktyce najczęściej stosowana jest żywica uszczelniająca z posypką z piasku kwarcowego do żywic).

Jak pokazano na RYS. 25-26, izolacja powinna być wyprowadzona na element kotwiący najwyżej jak na to pozwala grubość warstw posadzkowych. Istotny jest rodzaj izolacji.

W przypadku pap lub innych materiałów rolowych wspomniane wyprowadzenie izolacji jest możliwe, jeśli element mocujący balustradę ma odpowiednio dużą powierzchnię.

Jeśli izolacja wykonana jest z materiałów powłokowych-bezspoinowych (np. z zaprawy uszczelniającej), należy zadbać o dokładne i szczelne jej połączenie na styku z elementem kotwiącym i wyprowadzenie na ten element.

Uszczelnienie elastyczne nie powinno wychodzić na element mocujący wyżej niż 23 mm od poziomu posadzki. Podczas układania posadzki należy wykonać szczelinę o szerokości 68 mm wokół elementu mocującego. Szczelinę wypełnia się masą trwale plastyczną właściwą do zastosowań zewnętrznych (FOT. 18).

Także tarasy naziemne mogą wymagać balustrady, np. przy znacznym wyniesieniu połaci ponad poziom terenu (chociażby ze względu na skarpę).

Balustradę najlepiej mocować wówczas do boku płyty (lub ściany fundamentowej). Przykładowe skutki błędów pokazano na FOT. 19.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku balkonów/tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody. O ile dla wariantu z płytkami ułożonymi na macie drenażowej opisane wcześniej rozwiązania są akceptowalne, to dla rozwiązania z warstwą użytkową z płyt ułożonych na warstwie kruszywa czy też układu odwróconego balustrada musi być mocowana w sposób nieprzebijający połaci tarasu (w praktyce do ściany pomieszczenia pod tarasem).

Można wprawdzie posiłkować się rozwiązaniem pokazanym na RYS. 24, jednak musi ono bezwzględnie zostać zaadaptowane do konkretnej sytuacji (konkretnej połaci).

LITERATURA

1. Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB VII 2005.
2. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) - erdberührte Bauteile, Deutsche Bauchemie e.V. 2010.
3. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie e.V. 2006.
4. M. Rokiel, "Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce", DW Medium, Warszawa 2009.
5. M. Rokiel, "Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót", DW Medium, Warszawa 2011.
6. Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną - wytyczne dachów płaskich, Dafa, 2011.
7. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi", OW Promocja, Warszawa 2011.
8. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Warstwy użytkowe - okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody", OW Promocja, Warszawa 2011.
9. Materiały firmy Atlas.
10. Materiały firmy Izohan.
11. Materiały firmy Renoplast.
12. Materiały firmy Schlüter.
13. Materiały firmy Gutjahr.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2015

Komentarze

(3)
paulo | 14.05.2016, 23:20

Na tarasy to tylko WATERBLOCK. Nie spotkałem bardziej elastycznego szlamu mimo że od 15 lat zajmuje się izolacjami i robiłem na wielu systemach.

pawel222 | 07.07.2016, 09:04
właśnie ja też ostatnio robiłem 2 tarasy w water block i chyba się przerzucę na ten materiał. sporo przeszło wynalazków przez moje ręce więc ten jak na polski materiał jest zaskakująco dobry
kalwi | 25.07.2016, 18:16
Czy ta instrukcja odnosi się również do tarasów drewnianych? Brat przymierza się do budowy takiego, zaopatrzył się już w akcesoria montażowe z eArmet i zamówił drewno tarasowe. O ile wiem jakieś egzotyczne. W sumie to ciekawe, jakie zasady w materii izolacji obowiązują w tym przypadku.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Hydroizolacja fundamentów - co musisz wiedzieć »

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Jak zabezpieczać posadzki przemysłowe?

W obiektach przemysłowych obecne są zanieczyszczenia o różnym charakterze, które łączy jedno - wszystkie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo pracowników i proces produkcyjny. czytaj dalej »

 


Kleje i fugi do płytek - to musisz wiedzieć »

Szukasz wpustu dachowego dobrej jakości?

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Chcesz kupić wpust nieogrzewany, ale nie wiesz jaki konkretnie wybrać? czytaj dalej »

Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Alternatywa dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych »

Szukasz odpowiedniego materiału na podłogę? Zobacz »

Odporność na wodę, niepalność, wysoka odporność mechaniczna, niska waga oraz doskonałe parametry izolacyjne czynią je doskonałą...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »


Jaka powinna być dobra hydroizolacja?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Fundamenty, elewacje, posadzki, garaże. Poznaj problemy i rozwiązania » czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
5/2019

Aktualny numer:

Izolacje 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Ochrona przed hałasem w budynkach w kontekście izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej
  • - Wykonanie i odbiór elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.