Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dobór powłok ochronnych na okładzinach z płyt warstwowych przeznaczonych do budowy obiektów do hodowli i przetwórstwa żywności

Płyty warstwowe wystawione na wpływ agresywnie korozyjnego środowiska wewnętrznego
Dobór powłok ochronnych na okładzinach z płyt warstwowych przeznaczonych do budowy obiektów do hodowli i przetwórstwa żywności| Sandwich panels exposed to aggressive external corrosion environment
Dobór powłok ochronnych na okładzinach z płyt warstwowych przeznaczonych do budowy obiektów do hodowli i przetwórstwa żywności| Sandwich panels exposed to aggressive external corrosion environment
Paneltech

Producenci płyt warstwowych z rodziny chłodniczej o specyfikacji według PN-EN 14509 (1), przeznaczonych np. do budowy chłodni i mroźni, wprowadzając wyrób na rynek, opierają się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 (2) ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Określono w nim podstawowe wymagania, a w tym również te w zakresie higieny, zdrowia, środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów dla określonych rodzajów użytkowania.

Rozporządzenie stanowi, że obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas użytkowania nie stanowiły zagrożenia dla higieny, zdrowia i bezpieczeństwa, a w szczególności, aby te zagrożenia nie następowały w wyniku wydzielania toksycznych gazów, emisji niebezpiecznego promieniowania, uwalniania niebezpiecznych substancji czy gromadzenia się wilgoci zarówno w częściach obiektów budowlanych, jak i na powierzchniach w obrębie tych budynków.

Wymagania dotyczące obiektów do hodowli i przetwórstwa żywności

Okładziny płyt warstwowych powinny być zabezpieczone przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi, tak aby nie następowało obniżenie się poziomu właściwości mechanicznych lub innych fizycznych.

Dla specjalistycznego obiektu z płyt warstwowych takie czynniki, jak zmiany temperatury i wilgotności względnej, efekty starzenia temperaturowego, stosowanie czyszczących środków chemicznych, para wodna, dwutlenek węgla, tlen oraz inne związki chemiczne mogą stwarzać zagrożenie.

Przeczytaj: Wpływ obciążeń termicznych na płyty warstwowe

Obiekty, które są przeznaczone do przechowywania i przetwarzania żywności, powinny zostać zaprojektowane i wykonane z materiałów spełniający wymagania Dyrektywy Rady 93/43/EWG (3). Wymaga się, aby obiekty były tak zaprojektowane, by umożliwić odpowiednie oczyszczenie i dezynfekcję.

Ponadto powinny być zbudowane tak, aby uniemożliwić gromadzenie się brudu, kontakt z materiałami toksycznymi, przedostawanie się cząstek brudu do żywności lub powstawanie na powierzchni pleśni itp. Powierzchnie ścian obiektu muszą więc być łatwe do czyszczenia i – w miarę potrzeby - do dezynfekcji. Na ogół będzie to wymagało użycia na okładziny płyt warstwowych materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych, zmywalnych i nietoksycznych.

ABSTRAKT

W artykule zwrócono uwagę na specyfikę obiektów przeznaczonych do hodowli i przetwórstwa żywności, a także na czynniki środowiska, które wpływają na obniżenie się poziomu właściwości płyt warstwowych wykorzystanych do budowy tych obiektów. Wymieniono, czym powinno się kierować przy doborze powłoki płyt warstwowych oraz wyjaśniono kategorię odporności korozyjnej.

The article points out the specific character of facilities intended for breeding and food processing, as well as environmental factors responsible for the deterioration of properties of sandwich panels used to construct these facilities. The article also explains which criteria should be taken into account when selecting sandwich panel coatings and elucidates the category of corrosion resistance.

Producent powinien złożyć pisemne oświadczenie stwierdzające, że materiały do budowy obiektu nie zawierają substancji niebezpiecznych i są zgodne zarówno z krajowymi, jak i europejskimi przepisami.

Urząd, który wystawia dla producenta homologację, np. Państwowy Zakład Higieny, weryfikuje zgodność specyfikacji dla płyt warstwowych z dyrektywą 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych oraz ogólnymi przepisami sanitarnymi.

Dobór powłok ochronnych płyt warstwowych

Szczegółowe wymagania dla powłok ochronnych z tworzywa sztucznego na okładzinach stalowych płyt warstwowych określa się po badaniach przeprowadzonych według wytycznych normy PN-EN 13523 (4).

Ocenia się odporność na zaplamienia, zabrudzenie, kredowanie, ścieranie, wilgotny okład, wodę kondensacyjną, rozpyloną solankę itd. Natomiast stopień zniszczenia powłok określa się ilością i rozmiarem uszkodzeń oraz intensywnością jednolitych zmian w wyglądzie, co następuje w oparciu o normę PN-EN ISO 4628 (5).

Zobacz też: Składowe systemów lekkiej obudowy z płyt warstwowych

Materiał rdzenia bada się pod kątem tego, czy jest wolny od nieprzyjemnego zapachu i nie emituje związków chemicznych, które w przypadku wydostania się z wyrobu mogłyby spowodować skażenie powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Państwowy Zakład Higieny w postępowaniu aprobacyjnym weryfikuje, czy okładziny z płyt spełniają następujące wymagania:

  • nie przepuszczają pary wodnej
  • nie chłoną zapachów
  • są zmywalne
  • są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji
  • czy producent zastosował powłoki odporne na korozję oraz na ścieranie, spękanie, odpryski, spęcherzenia itp.

Jednym z podstawowych dokumentów, z którego można skorzystać przy wyborze i ocenie powłoki ochronnej, są wytyczne do udzielania aprobat europejskich ETAG 21 dla zestawów do wykonywania chłodni (6). Zawierają one założenia i zalecenia, na podstawie których oceniana jest przydatność wyrobów budowlanych do zastosowania w budowie obiektów dla hodowli i przetwórstwa żywności.

Agresywność środowisk wewnętrznych w pomieszczeniach zależy od obecności kwaśnych, zasadowych lub solnych gazów lub par, pozostałości z czyszczenia dezynfekcyjnego oraz obecności mikroorganizmów. W związku z tym definiuje się odpowiednie typy środowisk (TABELA 1).

Drugim ważnym czynnikiem mającym wpływ na środowisko wewnętrzne jest zawilgocenie powietrza w pomieszczeniu. Określa się je poprzez współczynnik W/n, który jest stosunkiem ilości pary wodnej wytworzonej w pomieszczeniu w jednostce czasu w [g/h] do intensywności wentylacji w [m³/h].

W TABELI 2 podano cztery poziomy ekspozycji higrometrycznej.

Całkowita wilgotność w pomieszczeniu Wi zależy od warunków wilgotnościowych wyrażanych współczynnikiem w/n, warunków wilgotności zewnętrznej We, temperaturą w pomieszczeniu oraz intensywnością wentylacji:

Wi = We + w/n

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2014 r.

W związku z tym pomieszczenia w obiektach są klasyfikowane w sześciu poziomach według następującej gradacji: niskiej, średniej, wysokiej, bardzo wysokiej z kondensacją sporadyczną, bardzo wysokiej z częstą kondensacją oraz bardzo wysokiej z ciągłą kondensacją.

Ponadto zostały wyróżnione następujące metody oraz czynniki czyszczące, które odpowiadają za agresywność środowiska wewnętrznego. Dla scharakteryzowania szkodliwości procesu czyszczenia oceniane są one poprzez wartości pH, temperaturę [°C] oraz ciśnienie [Pa], co zestawiono w TABELI 3.

Ponadto w TABELI 4 zestawiono najważniejsze kryteria obejmujące zarówno korozyjność chemiczną środowiska, agresywność środków czyszczących, jak i zawilgocenie, które to czynniki kompleksowo charakteryzują środowisko wewnętrzne.

W związku z powyższym wyrób przeznaczony na okładziny płyt warstwowych dla środowisk wewnętrznych, określonych w normie PN-EN 10169 [7], powinien mieć odpowiednią deklarację właściwości użytkowych.

PODSUMOWANIE

Zastosowane w budownictwie specjalistycznym płyty warstwowe z lakierowanymi okładzinami stalowymi są często wystawione na wpływ nietypowego środowiska wewnętrznego. Występujące czynniki środowiskowe, takie jak wilgoć, związki chemiczne, temperatura, środki myjące i dezynfekcyjne wspomagają korozję i dlatego okładziny powinny cechować się odpowiednią kategorią odporności korozyjnej.

Kategoria, która określa korozyjność środowiska wewnętrznego, powinna uwzględniać przeznaczenie obiektu, a w konsekwencji doprowadzić do zastosowania odpowiedniego wyrobu dla przegród budowlanych. Kategoria ochrony antykorozyjnej wnętrza przedstawia więc pewien poziom, którego wybór zależy od kategorii korozyjności środowiska, wymaganego okresu ochrony oraz dostępności obiektu.

Warto przeczytać

Płyty warstwowe – jak zapobiegać uszkodzeniom okładzin?

Rozwiązania konstrukcyjne lekkiej obudowy termoizolacyjnej stosowane w przechowalniach, chłodniach i mroźniach

W trakcie eksploatacji obiektu należy umożliwić użytkownikowi dostępność do wszystkich elementów budowlanych w celu kontroli i utrzymania ich w dobrym stanie bez zmian budowlanych, poza czynnościami leżącymi w zakresie rutynowej kontroli.

Zaleca się, aby tak dobrać odpowiedni wyrób budowlany, by okres pomiędzy pierwszą ekspozycją elementu a momentem, w którym konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych do regeneracji warstwy antykorozyjnej, był jak najdłuższy.

LITERATURA

1. PN-EN 14509, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
3. Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
4. PN-EN 13523, „Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań”.
5. PN-EN ISO 4628-1, „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie”.
6. ETAG 21 Guideline for European Technical Approval of “Cold storage premises kits. Part 1: Cold storage room kits EOTA”.
7. PN-EN 10169, „Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy”. 

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szron na dachu
  • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.