Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 1/2017 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Trudne detale tarasów i balkonów

Cz. 1. Próg drzwiowy
Archiwum autora

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową.

Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu.

Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

Kiedy planuje się budowę domu, można wybrać zakup typowego projektu (przystosowanego później do konkretnych warunków przez uprawnionego projektanta) lub zlecić wykonanie projektu indywidualnego.

W pierwszym przypadku zwykle jest to tzw. projekt architektoniczno-budowlany, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, ale niezawierający rozrysowanych szczegółów i detali balkonów czy tarasów lub traktujący to zagadnienie bardzo pobieżnie, co może w przyszłości skutkować czasochłonnymi i kosztownymi problemami z wilgocią i uszkodzeniem połaci.

W przypadku projektu indywidualnego inwestor powinien świadomie współpracować z projektantem przy doboru rozwiązania konstrukcyjnego balkonu czy tarasu. Pozwala to zaoszczędzić nie tylko czas i nerwy, lecz także pieniądze (Czytaj więcej na ten temat).

Warianty uszczelnienia

Istnieją dwa warianty uszczelnienia: powierzchniowe oraz drenażowe. Istotą powierzchniowego odprowadzenia wody jest wykonanie takiej warstwy użytkowej (okładziny z płytek), po której cała woda opadowa odprowadzana jest na zewnątrz.

ABSTRAKT

W pierwszej części artykułu o detalach tarasów i balkonów przedstawiono problemy związane z projektowaniem progu drzwiowego. Zwrócono uwagę na wysokość progu i warianty uszczelnienia. Pokazano częste błędy wykonawcze oraz rysunki poprawnie zaprojektowanych detali.

Difficult details of terraces and balconies. Part 1: Threshold

The first part of the article on the details of terraces and balconies presents problems related to threshold design. It points out the issue of the height of the threshold and possible weatherseal options. The article also presents frequently occurring examples of faulty performance, as well as drawings of properly designed details.

Wymusza to wykonanie uszczelnienia podpłytkowego (zwanego także zespolonym), niedopuszczającego do penetracji wilgoci w warstwy tarasu/balkonu (RYS. 1-2).

W wariancie z drenażowym odprowadzeniem wody część wody opadowej wnika w specjalną warstwę wodoprzepuszczalną (RYS. 3-4) i odprowadzana jest poza połać przez specjalne profile z otworami.

Przykłady błędów wykonawczych

Próg drzwiowy jest specyficznym miejscem. Choć konieczność uszczelnienia tego obszaru wydaje się oczywista, często dochodzi tu do zaniedbań wykonawczych. Na FOT. 1–7 przedstawiono przykładowe błędy.

W przykładzie przedstawionym na FOT. 1 drzwi obsadzono w taki sposób, że zabrakło miejsca na warstwy tarasu.

Paradoksalnie, nie byłoby tu większego problemu z doklejeniem hydroizolacji do stolarki. FOT. 2 pokazuje przyklejenie izolacji międzywarstwowej do stolarki w sposób uniemożliwiający wykonanie uszczelnienia podpłytkowego.

Nie pozostawiono również miejsca na warstwę użytkową z płytek (nie wspominając o układzie drenażowym).

Na FOT. 3 widać wiele błędów, w tym przewód elektryczny wyprowadzony z dylatacji brzegowej wykonanej z dwóch warstw papy. FOT. 4 przedstawia błędy często spotykane w blokach mieszkalnych.

Na balkonie z FOT. 5 wykonawca albo źle wymierzył wielkość otworu, albo zamontował zbyt wysokie drzwi, a na tarasie z FOT. 7 zapomniano o uszczelnieniu strefy progu drzwiowego i dylatacji przy ścianie.

Zdarzają się także bardziej rażące błędy, np. gdy poziom warstwy użytkowej połaci tarasu jest kilka cm wyżej niż posadzka w pomieszczeniu.

Fot. 1. Bezmyślne, zbyt niskie obsadzenie stolarki Fot. 2. Niepoprawne obsadzenie stolarki
Fot. 3. Brak zapasu wysokości, błędnie wykonana
dylatacja brzegowa
Fot. 7. Skutki lekceważącego podejścia do reżimu
technicznego


Z błędów przedstawionych na FOT. 1-7 wynika, że podczas projektowania tarasu i balkonu trzeba zwrócić uwagę na:

  • lokalizację, rodzaj budynku i sposób użytkowania połaci (budynek użyteczności publiczne, mieszkalny itp.),
  • koncepcję uszczelnienia (uszczelnienie zespolone, układ drenażowy) i rodzaj warstwy użytkowej,
  • wymagania techniczne i użytkowe (np. możliwość przejazdu wózkami inwalidzkimi),
  • poziom posadzki wewnątrz oraz warstwy użytkowej tarasu,
  • konstrukcję i rodzaj drzwi (otwierane, przesuwne),
  • rodzaj materiału uszczelniającego (rolowy, bezspoinowy),
  • obecność dodatkowych elementów (np. prowadnic rolet zewnętrznych).

Niezwykle ważne jest, by przyjęte rozwiązanie projektowe umożliwiało wykonanie hydroizolacji. Każda niepotrzebna krawędź, załamanie itp. to potencjalne miejsce utrudniające wykonanie szczelnego połączenia.

ZOBACZ TEŻ

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

Balkony jako systemy szklarniow e cz.2

Balkony oszklone jako szklarnie cz. 3

Szczególną uwagę należy zwrócić na umiejscowienie oraz sposób i moment montażu rolet zewnętrznych. Zbyt wczesne zamontowanie prowadnic może wręcz uniemożliwić wykonanie uszczelnienia.

Sposoby odwodnienia połaci

Na etapie wyboru rodzaju uszczelnienia należy także przeanalizować sposób odwodnienia połaci. Nie może on utrudniać wykonania hydroizolacji, ani komplikować wyprofilowania spadków.

Na RYS. 5–10 przedstawiono kilka typowych przykładów. W bardziej skomplikowanych konstrukcjach konieczna jest indywidualna analiza.

Należy także pamiętać, że wyprofilowanie spadków ma bezpośredni wpływ na grubość warstwy spadkowej, co przy złym zaplanowaniu odwodnienia może powodować problemy z zapasem wysokości czy załamaniem powierzchni połaci.

Podczas projektowania takich elementów konstrukcyjnych jak strop czy płyta balkonowa/tarasowa należy zatem uwzględnić zapas wysokości niezbędny do poprawnego wykonania wszystkich warstw (co jest nagminnie pomijane).

Zapas wysokości

Istnieje pewna sprzeczność związana z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], i zaleceniami wynikającymi z konieczności zapewnienia absolutnej szczelności połaci w obszarze stolarki okiennej.

Zgodnie z pierwszym dokumentem należy zapewnić maks. 2 cm progu. Z kolei wytyczne ITB [2] mówią o 15 cm wywinięcia izolacji na stolarkę. Także niemieckie normy i wytyczne (DIN 18195:2000-08 [3], „Außenbeläge…” [4]) do zapewnienia skutecznej hydroizolacji wymagają przynajmniej 15 cm zakładu hydroizolacji na stolarkę, co skutkuje powstaniem kilkunastocentymetrowego progu w przejściu.

Warto przeczytać

SikaBond®‐T8 - izolacja i klej w jednym produkcie

System Sopro do uszczelniania balkonów i tarasów

Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Uzasadnieniem tego wymogu jest konieczność zapewnienia absolutnej szczelności w tym obszarze. Zasadność tego postanowienia potwierdzają liczne przypadki zawilgoceń warstw podłogi w pomieszczeniu przyległym do drzwi balkonowych.

Z kolei „Dachbegrünungsrichtlinie…” [5] mówią o min. 5 cm progu, ale wymagają odprowadzenia wody bezpośrednio spod drzwi (w praktyce wymaga to zastosowania kratki odpływowej bezpośrednio pod drzwiami).

Dla osób niepełnosprawnych optymalne są przejścia bezbarierowe, czyli próg o wysokości ≤ 2 cm (za tzw. niski próg przyjmuje się próg nie wyższy niż 5 cm).

Jak jednak rozwiązać problem hydroizolacji tego detalu i odpowiednio szybkiego odprowadzenia wody, tak aby nie doszło do zawilgocenia w pomieszczeniu?

Przeczytaj: Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Wymaga to stosowania przemyślanych rozwiązań. Punktem wyjścia jest zawsze odpowiednie zaplanowanie prac oraz przyjęcie zapasu wysokości dostosowanego do konkretnego profilu drzwiowego, sposobu jego montażu oraz grubości warstw połaci.

Informacje te muszą być precyzyjnie podane w dokumentacji projektowej na rysunkach detali, a także wykonane z dokładnością do 1 mm.

Drzwi tarasowe mogą być dość ciężkie (zwłaszcza gdy są kilkuskrzydłowe), dlatego ich montaż musi być wykonany profesjonalnie. Mogą być również podmurowane, np. bloczkami na całej szerokości (można też stosować systemowe profile bazowe).

Takie informacje należy wcześniej uzyskać od firmy produkującej stolarkę i po konsultacji sposobu uszczelnienia progu z producentem systemu hydroizolacji tarasu wpisać sposób montażu w dokumentację projektową. Zasadniczo izolacja powinna być klejona do części stolarki do tego przeznaczonej.

Konieczne może być także docieplenie progu murowanego. Samo uszczelnienie wykonuje się za pomocą systemowej taśmy. W przypadku taśmy butylowej jeden bok należy przykleić do oczyszczonej i odtłuszczonej części stolarki, a drugi zatopić w uszczelnieniu zespolonym.

Do przyklejenia boku taśmy do stolarki można stosować również elastyczną żywicę uszczelniającą (sposób przygotowania powierzchni należy skonsultować z producentem żywicy, potrzebne może być np. dodatkowe gruntowanie).

Taki sposób uszczelnienia wymaga odpowiedniego zapasu wysokości. Problemy mogą pojawić się w przypadku zbyt nisko obsadzonych drzwi tarasowych (FOT. 1–3).

O ile błąd pokazany na FOT. 1 da się naprawić (choć wymaga to specjalnego rozwiązania), to sytuacja na FOT. 2 wymaga już usunięcia warstw konstrukcji. W czym tkwi błąd? Widać to na FOT. 4–6.

Aby zapewnić szczelność na styku z ościeżnicą, nie wystarczy wypełnić szczeliny przy drzwiach elastyczną masą silikonową, zwłaszcza gdy szczelina ma 2-3 mm szerokości.

Szczelność w tym obszarze może zostać zapewniona jedynie przez odpowiednie połączenie powłoki wodochronnej ze stolarką lub profilem montażowym, dlatego tak istotny jest odpowiedni zapas wysokości.

 

 

Aby uniknąć progu o wysokości 15 cm, można wykonać dodatkowy stopień przy drzwiach (FOT. 8). W pokazanym rozwiązaniu nie wykonano jednak tego detalu poprawnie. Problemem jest zwłaszcza styk pionowej płytki progu przy drzwiach z płytką poziomą oraz płaszczyzną połaci.

Skoro płytka cokołowa powinna znajdować się min. 5 mm nad płytką połaci, to także w tym przypadku zasada ta powinna być zachowana. Dotyczy to także poziomej płytki stopnia. Dodatkowo, obie spoiny powinny być wypełnione elastyczną masą dylatacyjną.

Na RYS. 11 pokazano próg drzwiowy balkonu z uszczelnieniem podpłytowym. Stopień przy progu pełni tu także funkcję termoizolacyjną. Można go wykonać np. z przyciętego bloczka z betonu komórkowego.

Trzeba jednak wówczas pamiętać, by uszczelnienie zespolone wykonać także pod bloczkiem. Izolację pod bloczkiem można pominąć tylko wtedy, gdy nie pełni on funkcji termoizolacyjnej i wykonany jest na polimerowo-cementowej warstwie sczepnej.

Dodatkowego ocieplenia progu drzwiowego można uniknąć, jeżeli do montażu stolarki stosuje się tzw. profile bazowe lub poszerzenia przykręcane od spodu do ramy drzwi.

Należy dopilnować, by od strony zewnętrznej profil był lekko cofnięty, co zdecydowanie ułatwia wykonanie izolacji, tak by wchodziła ona pod ramę drzwi.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Cichy dom blisko hałaśliwej drogi? To możliwe!


By skutecznie zabezpieczyć wnętrza przed docierającymi w ten sposób dźwiękami, wystarczy zastosować w budynku ... czytaj dalej »

 


Termoizolacja ścian od wewnątrz - na co zwrócić uwagę?

Kiedy stosować izolacje z kauczuku?

Paroc adaptacja poddasza nieużytkowego

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań do termoizolacji, jednak wyzwaniem staje się termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz. czytaj dalej »

Zobacz izolacje z kauczuku syntetycznego do instalacji chłodniczych lub klimatyzacyjnych. czytaj dalej »

Jak wykonać taras podniesiony wentylowany?


Stropy.pl - montaż

Przy posadzkach podniesionych-wentylowanych przede wszystkim nie stosuje się zaprawy klejowej. Nie występują naprężenia, doprowadzające do pęknięć i przerwania szczelności hydroizolacji. czytaj dalej »

 


Poznaj przyczyny wilgoci w swoim domu »

Jakie rozwiązania izolacyjne stosują elektrownie i zakłady przemysłowe?

Istnieje 5 głównych rodzajów wilgoci występującej w budynkach. Każdy z nich ma inne przyczyny i wymaga innego sposobu osuszania. Aby skuteczne pozbyć się wilgoci trzeba najpierw rozpoznać jej rodzaj oraz przyczyny występowania. czytaj dalej » Dla elektrowni czy zakładu produkcyjnego bądź przetwórczego kwestię kluczową stanowi utrzymanie strat ciepła z instalacji na akceptowalnym, przyjętym w projekcie poziomie. czytaj dalej »

Czego użyć do zbrojenia płyt?


Taka siatka jest odporna na zrywanie i na działanie alkaliów czytaj dalej »

 


Osuszanie murów metodą cięcia - jakie ma zalety?


Osuszanie murów metodą cięcia to 100% gwarancja odcięcia wilgoci podciąganej kapilarnie, do końca trwałości technicznej budynku. czytaj dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek
POLSTYR- Pełny system dociepleń Jesteśmy producentem pełnego systemu dociepleń w tym najwyższej jakości wyrobów budowlanych takich...
11/12/2017

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2017
W miesięczniku m.in.:
  • - Farby elewacyjne w pracach naprawczo-renowacyjnych
  • - Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej
Zobacz szczegóły
Zamów bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.