10 lat cyklu ABC sztuki dekarskiej

Izolacja dachu | Termoizolacja dachu | Wentylacja dachu | Sztuka dekarska
10 lat cyklu abc sztuki dekarskiej | 10 years of the ABC of roofwork series
10 lat cyklu abc sztuki dekarskiej | 10 years of the ABC of roofwork series

W styczniu 2015 r. upłynie 10 lat od ukazania się pierwszego artykułu z serii ABC sztuki dekarskiej. Z tego powodu warto przeanalizować stopień aktualności poruszanych w ramach tej serii tematów.

W ciągu ostatnich 10 lat dużej zmianie uległy przepisy dotyczące zasad projektowania i budowania. Przede wszystkim wzrosły wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Dla dachów najwyższy dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła zmniejszył się w tym czasie z 0,3 do 0,2 W/(m²·K).

Jednak najważniejsze jest to, że znamy już przyszłe wymagania, które będą w szybkim tempie rosły i zmuszały do zwiększania termoizolacyjności wszystkich przegród budowlanych, a dachów szczególnie.

Co prawda, technika wykonywania pokryć dachowych nie uległa i nie ulegnie wielu zmianom, ale dachy, jako system materiałowy, zmieniają się stale, a w kilku elementach – bardzo.

Przeczytaj: Instalacja piorunochronna na dachu

Z powodu wzrostu wymagań dotyczących energooszczędności budynków największe zmiany w dachach dotyczą oczywiście warstw termoizolacyjnych. Tradycyjnie stosowane wełny mineralne muszą być coraz grubsze. Obecne wymagania zmuszają do stosowania w dachach wełny mineralnej grubości około 30 cm.

ABSTRAKT

W artykule podsumowano cykl ABC sztuki dekarskiej, który ukazuje się w miesięczniku IZOLACJE od stycznia 2005 roku. Wskazano, co przez ostatnie 10 lat zmieniło się w przepisach prawnych, a także w projektowaniu i budowaniu dachów oraz zwrócono uwagę na najważniejsze błędy wykonawcze, które wciąż są obecne na budowach, a których konsekwencje dla inwestorów są poważne i kosztowne.

The article summarises the ABC of roofwork series, which has been published in the IZOLACJE monthly since January 2005. It indicates areas of legal regulations, as well as roof design and construction, where changes have taken place throughout the last 10 years. The article also points out the most important examples of faulty performance, which are still present on various construction sites and the consequences of which are serious and costly for the investors.

Jednak, jak się okazało, samo pogrubienie wełny nie gwarantuje pożądanych efektów. Dla zwiększenia izolacyjności termicznej niezbędne są bowiem dodatkowe materiały osłonowe, takie jak wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK) i paroizolacje.
Mając to na uwadze, o obu tych warstwach pisaliśmy dużo i często w naszej serii.

Rola paroizolacji

Obowiązujące od początku 2014 roku przepisy (WT 2013) wprowadzają wymóg obowiązkowego badania szczelności powietrznej budynków. Jest to jedna z bardziej znaczących zmian w przepisach, która wprowadza nową ideologię budowania, wymuszoną koniecznością oszczędzania surowców.

Razem z obowiązkiem wyliczania EP (energii pierwotnych) i wykonywania certyfikatów energetycznych zmienia wymagania stawiane współczesnym budynkom.

Uzyskanie szczelności powietrznej w budynkach jest poważnym wyzwaniem dla projektantów i budowniczych, zmuszającym do zmiany w sposobie budowania. Szczelność powietrzna wymaga większej dokładności przy wykonywaniu szczegółów.

Dotyczy to przede wszystkim dachów, które w większości wykonywane są w innej technologii niż ściany i połączenia tych przgród obfitują w szpary i szczeliny.

Z tego powodu wzrosło, i to bardzo, znaczenie warstw paroizolacyjnych, które (niestety trzeba to powiedzieć) w zdecydowanej większości polskich dachów montowane są źle lub bardzo źle.

Jak montować, dobierać paroizolacje oraz jakie ma to znaczenie dla jakości dachów pisaliśmy wielokrotnie.

Warto zauważyć, że w serii ABC sztuki dekarskiej ukazały się jedne z pierwszych artykułów pokazujących wzrastającą rolę paroizolacji jako wiatroizolacji, czyli warstwy zapobiegającej przewiewom i zapewniającej powietrzną szczelność dachów i budynków.

Teraz, podczas podsumowania całej serii, trzeba dodać, że sposób ułożenia paroizolacji będzie już w niedalekiej przyszłości decydował o standardzie wykonania budynku. Taką tezę można już śmiało sformułować.

Od redakcji

Kiedy ponad 10 lat temu planowaliśmy z Krzysztofem Patoką rozpoczęcie publikowania jego cyklu zatytułowanego "ABC sztuki dekarskiej" absolutnie nie spodziewałem się, że będzie on kontynuowany aż tak długo. Równo 100 artykułów opublikowanych w ramach tego cyklu w naszym miesięczniku robi wrażenie. Przez te wszystkie lata Autor omawiał aktualne problemy związane ze sztuką dekarską. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to łatwa profesja i zwykle tego typu prace narażone są na ryzyko popełniania błędów, które w ostatecznym rozrachunku bywają bardzo kosztowne. Krzysztof Patoka w swoich publikacjach objaśniał te skomplikowane zagadnienia, tworząc przy tym prawdziwe kompendium wiedzy na ten temat.
Brakuje mi słów uznania dla pracy, jaką wykonał Krzysztof Patoka. Dziękując za to, czego dokonał do tej pory, pozostaję w nadziei, że cykl będzie kontynuowany przez kolejne lata.

Jarosław Guzal
redaktor naczelny

Nowe termoizolacje

Zmiany przepisów i nastawienia inwestorów (klasyfikacje budynków BREEAM, LEED itp.) pokazują, jak wielkie zalety wobec nowych wymagań mają termoizolacje ze sztywnych pianek poliuretanowych (PUR i PIR).

Charakteryzują się one większą izolacyjnością, a także są bardziej ekologiczne. Z tych powodów będą coraz popularniejsze, tym bardziej, że technika spieniania kryje w sobie jeszcze dużo możliwości.

Jednak nie są to materiały „cudowne“ (jak wielu by chciało) i mają cechy, które czasami są zaletami, ale niekiedy mogą być również wadami. Ważne jest, aby podczas ich stosowania nie zapominać o prawach fizyki, które są uniwersalne i niezmienne, co powoduje, że nawet najlepsze materiały muszą być wbudowywane w zgodzie z określonymi przez te prawa zasadami.

Zobacz też: Stropodachy strome z izolacją termiczną układaną na krokwiach

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2014 r.

Jak wynika z pierwszych zastosowań, materiały te też podlegają przewiewaniu i wymagają większej staranności przy układaniu paroizolacji niż wełny, bo są bardziej wrażliwe na działanie dynamicznie przepływającego w szczelinach ciepłego i wilgotnego powietrza.

Tak więc te same błędy polegające na wadliwym ułożeniu paroizolacji mogą spowodować te same straty zarówno przy ocieplaniu dachu wełną, jak i pianką.

Warto też zauważyć, że wielu wykonawców popełnia błędy w układaniu paroizolacji, a ich skutki przypisują materiałom tradycyjnym (wełnie), popierając jednocześnie nowe jako wolne od wad.

Jeżeli producenci płyt PIR nie zwrócą na to uwagi, to po pewnym czasie też usłyszą od słabo wykształconych wykonawców (być może tych samych), że ich produkty mają poważne wady.

Prawidłowa wentylacja

Przykładów pokazujących błędy marketingowe jest wiele. Jednym z nich jest los pokryć z blachodachówki, które już w niedługim czasie pokażą wady wynikające z lekceważenia wentylacji dachów przez producentów tych pokryć.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

Blachodachówki muszą być wentylowane, ponieważ są dużo bardziej wrażliwe na brak wentylacji niż dachówki, głównie z powodu trwałości łat. Producenci dachówek w zaleceniach nie dopuszczają innego montażu niż z wentylacją, a producenci blachodachówek w większości to ignorują.

Z powodu swojej roli w technice dachowej wentylacja dachów była jednym z najczęściej powtarzających się tematów w naszej serii.
Podsumowując, należy pamiętać, że wentylacja dachów nigdy nie straci na aktualności, ponieważ jest jedną z najskuteczniejszych metod osuszania dachów i tym samym zwiększania trwałości i energooszczędności dachów, a co za tym idzie – całych budynków.

Część cyklu

Numer wydania miesięcznika IZOLACJE

Tytuł

1 1/2005 Cena, wycena i ocena dekarzy
2 2/2005 Więźba dachowa – związki między ceną a jakością
3 3/2005 Wybór pokrycia dachu
4 4/2005 Doświetlenie poddaszy użytkowych
5 5/2005 Wentylacja dachów skośnych
6 6/2005 Membrany dachowe a szczelność pokryć dachów skośnych
7 7/8/2005 Niedoceniane paroizolacje
8 9/2005 Układanie paroizolacji
9 10/2005 Cena za okap
10 11/12/2005 Poprawne wykonanie okapu
 11 1/2006 Akcesoria dachowe – osłona szczelin wentylacyjnych
 12 2/2006 Termoizolacja poddaszy mieszkalnych
13 3/2006 Wymiana pokrycia oraz ocieplenie dachu – fotoreportaż
14  4/2006 Papa na deskowaniu czy membrana dachowa?
15 5/2006 Wykonanie wentylacji dachu od środka
16 6/2006 Poddasze z wolim okiem (cz. I)
17 7/8/2006 Poddasze z wolim okiem (cz. II)
18 9/2006 Poddasze z wolim okiem (cz. III) 
19 10/2006 Poddasze z wolim okiem (cz. IV)
20  11/12/2006 Szczelność dachów skośnych
21 1/2007 Szczelność pokryć układanych na łatach 
 22 2/2007 Rozmierzanie dachu
23 3/2007 Skropliny na poddaszach
 24 4/2007 Membrany dachowe wokół kominów
 25 5/2007 Układanie membran dachowych w koszach
 26 6/2007 Dobór wysokości kontrłat
27 7/8/2007 Membrany dachowe na dachach o niskich kątach nachylenia połaci
28 9/2007 Wentylacja dachów płaskich
29 10/2007 Błędy nie tylko dekarskie na dachach płaskich
30 11/12/2007 Podciekanie i przeciekanie na obróbkach blacharskich
31 1/2008 Wadliwe okapy 
32 2/2008 Blachy profilowane układane jako pokrycie niewentylowane
33 3/2008 Układanie blach dachówkopodobnych
34 4/2008 Układanie blach dachówkopodobnych (cd.)
35 5/2008 Skąd czerpać wiedzę na temat dachów?
36 6/2008 Ciężkie czy lekkie pokrycie dachowe?
37 7/8/2008 Kontrłata i jej podstawowe zadania
38 9/2008 Szczegóły wykonawcze w dekarstwie 
39 10/2008 Szron na dachu – weryfikacja jego termoizolacyjności
40 11/12/2008 Materiały elastyczne stosowane na dachach – problem nazewnictwa 
41 1/2009 Zastosowanie membran wstępnego krycia
42 2/2009 Dobre, ale lekceważone wzorce
 43 3/2009 Dlaczego kosze przeciekają?
 44 4/2009 Taśmy samoprzylepne w technice dekarskiej
 45 5/2009 Zastosowanie folii niskoparoprzepuszczalnych (FWK)
 46 6/2009 Trudne folie wstępnego krycia
 47 7/8/2009 Dachówki wentylacyjne
 48 9/2009 Dachówki wentylacyjne – obliczenia
 49 10/2009 Wyloty wentylacyjne do blachodachówki (i nie tylko)
50 11/12/2009 Projekt architektoniczny i jego wpływ na jakość prac dekarskich
51 1/2010 Zjawisko przewiewoszczelności dachów
52 2/2010 Fatalne połączenie: przewiew i skropliny
53 3/2010 Sople na dachach – dlaczego powstają i o czym świadczą
54 4/2010 Warstwy powietrzne w dachach
55  5/2010 Działanie śniegu na dach płaski i pochyły
56 6/2010 Działanie wiatru a kąt nachylenia dachu
57 7/8/2010 Wymiana ciepła w dachach pochyłych
58 9/2010 Jak ograniczyć przewiewy w dachach
59 10/2010 Okna dachowe czy lukarny?
60 11/12/2010 Łączenie kominów z pokryciem
61 1/2011 Membrany i folie wokół kominów – problemy z przepisami
62 2/2011 Moda na kłopoty, czyli o projektowaniu gzymsów
63 3/2011 Czy dachy zawsze powinny być odśnieżane?
64 4/2011 Najniższe zalecane pochylenie (NZP) dachu, na którym układane są blachodachówki
65 5/2011 Jak płaskie mogą być dachy płaskie?
66 6/2011 Koncepcja dachu
67 7/8/2011 Dzicy lokatorzy pod dachem
68 9/2011 Remont z marsylką w tle
69 10/2011 Impregnaty na dachach
70 11/12/2011 Gołębie a wentylacja dachu
71 1/2012 Metoda podwójnego pomiaru dachówek
72 2/2012 Jak ocenić poziom zawilgocenia dachu
73 3/2012 Interpretacja norm a zawilgocenie dachu
74 4/2012 Główne wady polskich dachów – cz. 1
75 5/2012 Główne wady polskich dachów – cz. 2
76 6/2012 Główne wady polskich dachów – cz. 3
77 7/8/2012 Jak wentylować blachodachówki
78 9/2012 Jak wentylować blachodachówki – postscriptum
79 10/2012 Taras na dachu – uwagi podstawowe
80 11/12/2012 Szczelność na przenikanie powietrza
81 1/2013 Przewiew zamiast wentylacji
82 2/2013 Odpływ skroplin zamiast wentylacji pokrycia
83 3/2013 Dachy a promieniowanie ultrafioletowe
84 4/2013 Paroprzepuszczalność czy dyfuzja, czyli jak określać wysokoparoprzepuszczalność MWK
85 5/2013 Co blokuje wentylację dachów
86 6/2013 Wiarygodność eksponatów handlowych
87 7/8/2013 Wpływ temperatury na trwałość dachów
88 9/2013 Promieniowanie ciepła a skutecznosć odblaskowych materiałów dachowych
89 10/2013 Zalety wentylacji dachu
90 11/12/2013 Konsekwencje zmian materiałowo­‑konstrukcyjnych dokonanych na etapie budowy dachu
91 1/2014 Warstwy antykondensacyjne w dachach
92 2/2014 Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek
93 3/2014 Zasady działania wentylacji dachów i pokryć dachowych
94 4/2014 Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
95 5/2014 Stopnie szczelności pokrycia
96 6/2014 Instalacja piorunochronna na dachu
97 7/8/2014 Gdzie wykorzystuje się wysoką paroprzepuszczalność MWK
98 9/2014 Komin – słaby punkt dachu
99 10/2014 Problemy jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Maksymalną mocą jaką można wykorzystać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym powierzchni jest tzw. stała słoneczna, która wynosi...  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.