Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz | Izolacje cieplne | Izolacje termiczne
Projektowanie izolacji cieplnych od wewnątrz | Methodology of designing inside heat insulation
Projektowanie izolacji cieplnych od wewnątrz | Methodology of designing inside heat insulation
Archiwa autorów
Ciąg dalszy artykułu...

Przykład etapów projektowania docieplenia od wewnątrz

Jako przykład przyjęto typową ścianę ceglaną gr. 38 cm, wraz z tynkami. W wariancie pierwszym (W_1) przegroda ocieplona została płytą poliuretanową gr. 10 cm. Wnętrze wykończono tynkiem akrylowym. W wariancie drugim (W_2) ocieplenie wykonano z płyty hydroaktywnej tej samej grubości, wykończonej od wewnątrz szpachlą systemową.

Zmierzona wilgotność muru wśr. wyniosła 3%. Dane materiałowe przyjęto na podstawie pracy „Fizyka budowli…” [5]. Ustalono warunki użytkowania pomieszczenia jako warunki normalne, ti = 20°C, ji = 50% w odniesieniu do wszystkich miesięcy w roku. Budynek zlokalizowany jest w pobliżu stacji meteorologicznej Katowice.

Zgodnie z normą PN-EN-ISO 13788:2003 [2] wykonano obliczenia przyrostu wilgoci w murze ceglanym, przyjmując jedną strefę kondensacji. Na podstawie wyników obliczeń przewiduje się wyparowanie całego kondensatu w miesiącach letnich w przegrodzie ocieplonej płytami poliuretanowymi. W przypadku ściany ocieplonej płytami hydroaktywnymi kondensat nie wyparuje w miesiącach letnich.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

W miejscach poza mostkami cieplnymi obliczono wartość M [kG/(m²a)]. Wyniki obliczeń w odniesieniu do zmiennych warunków użytkowania przedstawiono na RYS. 1 i 2. Grubość materiału izolacyjnego została dobrana dla wartości Mmin. Dalsze wyniki analizy przedstawiono dla ściany ocieplonej płytami poliuretanowymi gr. 10 cm.

Istotnym problemem w przypadku ociepleń od strony wewnętrznej są mostki termiczne. Na wybranych przykładach przedstawiono różne sposoby ich eliminacji – różne z uwagi na sposób docieplenia przegrody: całościowy oraz fragmentaryczny, polegający na eliminacji samego miejsca zaburzenia.

W przypadku ociepleń cząstkowych – tylko miejsc zaburzeń przepływu – w materiałach producenta znajdujemy rozwiązania detali montażowych (RYS. 3–4), brak tam jednak informacji co do sposobu doboru grubości, a co ważniejsze – długości termoizolacji, tak aby objęła ona cały obszar zasięgu oddziaływania anomalii termicznych.

W pracy przeanalizowano wybrane detale mostków termicznych:

 • M_1 – mostek termiczny w narożu ściany (RYS. 5),
 • M_2 – mostek termiczny wzdłuż połączenia ze stropami i ścianami oddzielającymi pomieszczenie docieplone od innych pomieszczeń (RYS. 6),
 • M_3 – mostek termiczny w połączeniu ściany zewnętrznej ze ścianą wewnętrzną z cegły pełnej gr. 25 cm (RYS. 7).

Dwuwymiarowe modele mostków zbudowano zgodnie z założeniami normy PN-EN ISO 10211:2008 [6]. Rozpatrzono dwa warianty eliminacji mostków:

 • wariant_a – eliminacja mostka termicznego przez całościowe, ciągłe ocieplenie ściany,
 • wariant_b – ocieplenie fragmentaryczne ściany, tylko w miejscu zaburzeń w rozkładzie pola temperatury, na odległość oddziaływania mostka termicznego, w postaci tzw. skosów.

Wyniki symulacji przedstawiono na RYS. 8–19.

Z analizy rozkładu pola temperatur wynika, że zasięg oddziaływania mostka na przegrodę ma indywidualny charakter (TABELA 2). W rozwiązaniach detali architektonicznych w kontekście ocieplania od wewnątrz sprawa wydaje się prosta, gdy przegroda ocieplana jest całościowo – dotyczy to modeli M_a.

Jeśli minimalizowany jest tylko sam mostek termiczny, jego zasięg oddziaływania powinien być określany indywidualnie, w zależności od warunków brzegowych i materiału przegrody w danym przypadku. Omawiane sytuacje pokazano na modelach M_b.

Na podstawie analizy wyników symulacji można stwierdzić, że po ociepleniu od wewnątrz część konstrukcyjna muru pozostaje pod wpływem temperatury środowiska zewnętrznego.

Przesunięcie izoterm ujemnych temperatur w głąb muru jest zjawiskiem niekorzystnym nie tylko dla wnętrza muru, lecz także dla powierzchni styku płaszczyzny wewnętrznej muru z nowym dociepleniem, czyli w warstwie klejącej.

Przy niekorzystnych parametrach mikroklimatu środowiska wewnętrznego i ujemnych temperaturach zewnętrznych możliwa teoretycznie strefa kondensacji pary wodnej oraz inne niepożądane efekty, w tym np. zagrzybienie, wystąpi właśnie w tej warstwie. Nadmienić należy jednak, że analizowane przegrody spełniają wymagania w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła U.

W odniesieniu do każdego rozpatrywanego przypadku określono ryzyko wystąpienia kondensacji powierzchniowej na podstawie obliczeń wartości tzw. czynnika temperaturowego fRsi na powierzchni wewnętrznej. Dla wszystkich adaptowanych cieplnie przegród ma on wartość wyższą niż wartość krytyczna podana w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [1].

PODSUMOWANIE

Najlepszą metodą analizy przegrody docieplonej jest symulacja jej zachowania się w ciągu przynajmniej jednego roku bazowego oraz obliczenia temperatury powierzchni wewnętrznej w miejscach występujących mostków cieplnych. W pewnych niesprzyjających warunkach taki czas może okazać się niewystarczający do wykonania analiz.

Przydatne mogą się okazać metody uproszczone, pod warunkiem zachowania proponowanej procedury, doświadczenia i zdrowego rozsądku projektanta, wykonawcy, a przede wszystkim właściciela docieplanego pomieszczenia.

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2014 r.

Dzięki analizie przegrody docieplonej od strony wewnętrznej według podanej procedury oraz stosowaniu się do zaleceń, w tym dogrzewaniu miejsc szczególnych z użyciem kabli grzewczych w metodzie „IN” [9], można zapewnić bezpieczne użytkowanie tak docieplonej ściany, ze zminimalizowanym ryzykiem wystąpienia kondensacji i zagrzybienia.

Zalecane obliczenia mogą być dużym problemem dla projektantów z dwóch przyczyn: braku na rynku polskim tanich polskojęzycznych programów wspomagających pracę w zakresie obliczeń cieplnych, w tym rozkładu pola temperatury w miejscach mostków cieplnych, oraz w zakresie symulacji przepływu wilgoci i pary wodnej.

Problematyczne jest też posiłkowanie się katalogami w formie papierowej, które najczęściej nie odzwierciedlają w sposób dostatecznie dokładny koniecznych do rozpatrzenia detali architektonicznych.

Za niedopuszczalne uznajemy stosowany najczęściej sposób projektowania ocieplenia od strony wewnętrznej polegający na obliczeniach przybliżonych w zakresie cieplno-wilgotnościowym, czyli na określeniu wartości współczynnika przenikania ciepła U i czynnika temperaturowego fRsi w odniesieniu do płaskiej powierzchni ściany.

Takie obliczenia nie dają praktycznie żadnej gwarancji poprawności zaprojektowanej wewnętrznej izolacji cieplnej.

LITERATURA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.).
 2. PN-EN-ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów i materiałów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.
 3. PN-EN 12524:2002, „Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów. Stabelaryzowane wartości obliczeniowe” (norma wycofana bez zastąpienia).
 4. PN-EN 1745:2012, „Mury i wyroby murowe. Metody określania właściwości cieplnych”.
 5. J.A. Pogorzelski, „Fizyka budowli, część X. Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych”, „Materiały Budowlane”, nr 3/2005, s. 79–81.
 6. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 7. P. Klemm, D. Heim, M. Jabłoński, K. Klemm, S. Krawczyński, P. Narowski, „Metoda wskaźnikowa oceny oddziaływania klimatu na obiekty zabytkowe”, Seria: „Fizyka Budowli – Ochrona zabytków”, Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Łódź 2009.
 8. „Renovario – system termoizolacji od wewnątrz oraz zwalczania wilgoci i zagrzybienia”, Instrukcja montażu płyt klimatycznych firmy Ecovario.
 9. R. Wójcik, „Docieplanie od wewnątrz”, „Inżynier Budownictwa”, dostępny w internecie: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,docieplanie_od_wewnatrz,4608.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2014

Komentarze

(2)
Bartek | 27.07.2014, 20:11

Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie do izolacji wewnętrznych pianki poliuretanowej zamkniętokomórkowej 

MsDanonowa | 16.05.2017, 10:26
Panie Bartku, jedna z lepszych opcji to pianka zamniętokomórkowa. Jednak należy się liczyć z dużo większymi niż tradycyjne metody, kosztami. Przede wszystkim należy wykonać prawidłowe pomiary i przekalkulować jakie rozwiązanie jest najbardziej opłacalne. Punkt rosy nie może powstawać w izolacji, potrzeba takiej grubości ocieplenia, aby punkt został przesunięty między mur a izolację. Często grubość pianki nie może być mniejsza niż 12-15 cm. Przerabialiśmy takie tematy na kamienicach. Przyda się fachowa wiedza projektanta, inzyniera, technologa jak i samego wykonawcy. Pozdrawiam Royal Therm
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
Bożena Orlik-Kożdoń ukończyła Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskała w 2009 r. Pracuje w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli ... więcej »
dr inż. Tomasz Steidl
dr inż. Tomasz Steidl
Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W swojej pracy naukowej zaj... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.