Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz | Izolacje cieplne | Izolacje termiczne
Projektowanie izolacji cieplnych od wewnątrz | Methodology of designing inside heat insulation
Projektowanie izolacji cieplnych od wewnątrz | Methodology of designing inside heat insulation
Archiwa autorów
Ciąg dalszy artykułu...

Przykład etapów projektowania docieplenia od wewnątrz

Jako przykład przyjęto typową ścianę ceglaną gr. 38 cm, wraz z tynkami. W wariancie pierwszym (W_1) przegroda ocieplona została płytą poliuretanową gr. 10 cm. Wnętrze wykończono tynkiem akrylowym. W wariancie drugim (W_2) ocieplenie wykonano z płyty hydroaktywnej tej samej grubości, wykończonej od wewnątrz szpachlą systemową.

Zmierzona wilgotność muru wśr. wyniosła 3%. Dane materiałowe przyjęto na podstawie pracy „Fizyka budowli…” [5]. Ustalono warunki użytkowania pomieszczenia jako warunki normalne, ti = 20°C, ji = 50% w odniesieniu do wszystkich miesięcy w roku. Budynek zlokalizowany jest w pobliżu stacji meteorologicznej Katowice.

Zgodnie z normą PN-EN-ISO 13788:2003 [2] wykonano obliczenia przyrostu wilgoci w murze ceglanym, przyjmując jedną strefę kondensacji. Na podstawie wyników obliczeń przewiduje się wyparowanie całego kondensatu w miesiącach letnich w przegrodzie ocieplonej płytami poliuretanowymi. W przypadku ściany ocieplonej płytami hydroaktywnymi kondensat nie wyparuje w miesiącach letnich.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

W miejscach poza mostkami cieplnymi obliczono wartość M [kG/(m²a)]. Wyniki obliczeń w odniesieniu do zmiennych warunków użytkowania przedstawiono na RYS. 1 i 2. Grubość materiału izolacyjnego została dobrana dla wartości Mmin. Dalsze wyniki analizy przedstawiono dla ściany ocieplonej płytami poliuretanowymi gr. 10 cm.

Istotnym problemem w przypadku ociepleń od strony wewnętrznej są mostki termiczne. Na wybranych przykładach przedstawiono różne sposoby ich eliminacji – różne z uwagi na sposób docieplenia przegrody: całościowy oraz fragmentaryczny, polegający na eliminacji samego miejsca zaburzenia.

W przypadku ociepleń cząstkowych – tylko miejsc zaburzeń przepływu – w materiałach producenta znajdujemy rozwiązania detali montażowych (RYS. 3–4), brak tam jednak informacji co do sposobu doboru grubości, a co ważniejsze – długości termoizolacji, tak aby objęła ona cały obszar zasięgu oddziaływania anomalii termicznych.

W pracy przeanalizowano wybrane detale mostków termicznych:

 • M_1 – mostek termiczny w narożu ściany (RYS. 5),
 • M_2 – mostek termiczny wzdłuż połączenia ze stropami i ścianami oddzielającymi pomieszczenie docieplone od innych pomieszczeń (RYS. 6),
 • M_3 – mostek termiczny w połączeniu ściany zewnętrznej ze ścianą wewnętrzną z cegły pełnej gr. 25 cm (RYS. 7).

Dwuwymiarowe modele mostków zbudowano zgodnie z założeniami normy PN-EN ISO 10211:2008 [6]. Rozpatrzono dwa warianty eliminacji mostków:

 • wariant_a – eliminacja mostka termicznego przez całościowe, ciągłe ocieplenie ściany,
 • wariant_b – ocieplenie fragmentaryczne ściany, tylko w miejscu zaburzeń w rozkładzie pola temperatury, na odległość oddziaływania mostka termicznego, w postaci tzw. skosów.

Wyniki symulacji przedstawiono na RYS. 8–19.

Z analizy rozkładu pola temperatur wynika, że zasięg oddziaływania mostka na przegrodę ma indywidualny charakter (TABELA 2). W rozwiązaniach detali architektonicznych w kontekście ocieplania od wewnątrz sprawa wydaje się prosta, gdy przegroda ocieplana jest całościowo – dotyczy to modeli M_a.

Jeśli minimalizowany jest tylko sam mostek termiczny, jego zasięg oddziaływania powinien być określany indywidualnie, w zależności od warunków brzegowych i materiału przegrody w danym przypadku. Omawiane sytuacje pokazano na modelach M_b.

Na podstawie analizy wyników symulacji można stwierdzić, że po ociepleniu od wewnątrz część konstrukcyjna muru pozostaje pod wpływem temperatury środowiska zewnętrznego.

Przesunięcie izoterm ujemnych temperatur w głąb muru jest zjawiskiem niekorzystnym nie tylko dla wnętrza muru, lecz także dla powierzchni styku płaszczyzny wewnętrznej muru z nowym dociepleniem, czyli w warstwie klejącej.

Przy niekorzystnych parametrach mikroklimatu środowiska wewnętrznego i ujemnych temperaturach zewnętrznych możliwa teoretycznie strefa kondensacji pary wodnej oraz inne niepożądane efekty, w tym np. zagrzybienie, wystąpi właśnie w tej warstwie. Nadmienić należy jednak, że analizowane przegrody spełniają wymagania w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła U.

W odniesieniu do każdego rozpatrywanego przypadku określono ryzyko wystąpienia kondensacji powierzchniowej na podstawie obliczeń wartości tzw. czynnika temperaturowego fRsi na powierzchni wewnętrznej. Dla wszystkich adaptowanych cieplnie przegród ma on wartość wyższą niż wartość krytyczna podana w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [1].

PODSUMOWANIE

Najlepszą metodą analizy przegrody docieplonej jest symulacja jej zachowania się w ciągu przynajmniej jednego roku bazowego oraz obliczenia temperatury powierzchni wewnętrznej w miejscach występujących mostków cieplnych. W pewnych niesprzyjających warunkach taki czas może okazać się niewystarczający do wykonania analiz.

Przydatne mogą się okazać metody uproszczone, pod warunkiem zachowania proponowanej procedury, doświadczenia i zdrowego rozsądku projektanta, wykonawcy, a przede wszystkim właściciela docieplanego pomieszczenia.

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2014 r.

Dzięki analizie przegrody docieplonej od strony wewnętrznej według podanej procedury oraz stosowaniu się do zaleceń, w tym dogrzewaniu miejsc szczególnych z użyciem kabli grzewczych w metodzie „IN” [9], można zapewnić bezpieczne użytkowanie tak docieplonej ściany, ze zminimalizowanym ryzykiem wystąpienia kondensacji i zagrzybienia.

Zalecane obliczenia mogą być dużym problemem dla projektantów z dwóch przyczyn: braku na rynku polskim tanich polskojęzycznych programów wspomagających pracę w zakresie obliczeń cieplnych, w tym rozkładu pola temperatury w miejscach mostków cieplnych, oraz w zakresie symulacji przepływu wilgoci i pary wodnej.

Problematyczne jest też posiłkowanie się katalogami w formie papierowej, które najczęściej nie odzwierciedlają w sposób dostatecznie dokładny koniecznych do rozpatrzenia detali architektonicznych.

Za niedopuszczalne uznajemy stosowany najczęściej sposób projektowania ocieplenia od strony wewnętrznej polegający na obliczeniach przybliżonych w zakresie cieplno-wilgotnościowym, czyli na określeniu wartości współczynnika przenikania ciepła U i czynnika temperaturowego fRsi w odniesieniu do płaskiej powierzchni ściany.

Takie obliczenia nie dają praktycznie żadnej gwarancji poprawności zaprojektowanej wewnętrznej izolacji cieplnej.

LITERATURA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.).
 2. PN-EN-ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów i materiałów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.
 3. PN-EN 12524:2002, „Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów. Stabelaryzowane wartości obliczeniowe” (norma wycofana bez zastąpienia).
 4. PN-EN 1745:2012, „Mury i wyroby murowe. Metody określania właściwości cieplnych”.
 5. J.A. Pogorzelski, „Fizyka budowli, część X. Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych”, „Materiały Budowlane”, nr 3/2005, s. 79–81.
 6. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 7. P. Klemm, D. Heim, M. Jabłoński, K. Klemm, S. Krawczyński, P. Narowski, „Metoda wskaźnikowa oceny oddziaływania klimatu na obiekty zabytkowe”, Seria: „Fizyka Budowli – Ochrona zabytków”, Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Łódź 2009.
 8. „Renovario – system termoizolacji od wewnątrz oraz zwalczania wilgoci i zagrzybienia”, Instrukcja montażu płyt klimatycznych firmy Ecovario.
 9. R. Wójcik, „Docieplanie od wewnątrz”, „Inżynier Budownictwa”, dostępny w internecie: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,docieplanie_od_wewnatrz,4608.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2014

Komentarze

(2)
Bartek | 27.07.2014, 20:11

Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie do izolacji wewnętrznych pianki poliuretanowej zamkniętokomórkowej 

MsDanonowa | 16.05.2017, 10:26
Panie Bartku, jedna z lepszych opcji to pianka zamniętokomórkowa. Jednak należy się liczyć z dużo większymi niż tradycyjne metody, kosztami. Przede wszystkim należy wykonać prawidłowe pomiary i przekalkulować jakie rozwiązanie jest najbardziej opłacalne. Punkt rosy nie może powstawać w izolacji, potrzeba takiej grubości ocieplenia, aby punkt został przesunięty między mur a izolację. Często grubość pianki nie może być mniejsza niż 12-15 cm. Przerabialiśmy takie tematy na kamienicach. Przyda się fachowa wiedza projektanta, inzyniera, technologa jak i samego wykonawcy. Pozdrawiam Royal Therm
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Poznaj nowoczesne rozwiązania budowlane

Czego użyć do izolacji ścian, a czym ocieplić dach?

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak zapobiegać problemom z wilgocią budynków?


Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią... ZOBACZ »


dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
Bożena Orlik-Kożdoń ukończyła Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskała w 2009 r. Pracuje w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli ... więcej »
dr inż. Tomasz Steidl
dr inż. Tomasz Steidl
Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W swojej pracy naukowej zaj... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.