Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Centrum Badawcze Materiałów Budowlanych „Izolacja” – nowe cele, nowe wyzwania

Rozmowa z dr. inż. Ireneuszem Baicem – dyrektorem Oddziału Zamiejscowego w Katowicach Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Jarosław Guzal  |  IZOLACJE 5/2014  |  05.06.2014
Ireneusz Baic – dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Katowicach Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ireneusz Baic – dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Katowicach Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
IMBiGS

Jaki jest zakres zainteresowań Centrum Badawczego Materiałów Budowlanych „Izolacja” w zakresie prac badawczo-rozwojowych? Co stanowi obecnie największe wyzwanie w działalności Centrum?

Od 1 marca 2013 r. COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej jako Centrum Badawcze Materiałów Budowlanych „Izolacja” funkcjonuje w strukturach Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Jak wygląda strategia rozwoju powołanego wówczas do życia Centrum Badawczego Materiałów Budowlanych „Izolacja”? Jakie są jego główne cele?

Obszary naukowo-badawcze instytutu we wszystkich sferach działalności jednostki opisane są w dokumencie pt. „Plan strategiczny IMBiGS”, który w styczniu 2014 r. został znowelizowany. Nowelizacja tego dokumentu związana była głównie z koniecznością uwzględnienia w nim zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację zawartych w strategii zadań szczegółowych.

Uwarunkowania zewnętrzne wynikały głównie z konieczności uwzględnienia w obowiązującym dokumencie zapisów zawartych w „Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2020”, „Strategii Europa 2020” oraz Programie „Horyzont 2020”.

Przeczytaj też: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Natomiast uwarunkowania wewnętrzne dotyczyły m.in. nowych obszarów działalności badawczo-rozwojowej, laboratoryjnej i certyfikacyjnej obejmujących sferę wyrobów i materiałów termo- i hydroizolacyjnych.

W dokumencie tym zostały określone cele strategiczne, tj.: utrzymanie kategorii „A” i podjęcie działań w celu uzyskania w przyszłości kategorii „A+”, wzmocnienie pozycji instytutu w obszarze badań, rozwój zasobów ludzkich oraz efektywne gospodarowanie majątkiem i zasobami finansowymi instytutu.

Każdemu z tych celów zostały przyporządkowane cele operacyjne i zadania szczegółowe, które odnoszą się również do sfery działalności prowadzonej przez dawny COBR PIB „Izolacja”.

Jakie priorytety wyznaczyli sobie Państwo w zakresie prac badawczo-rozwojowych w kontekście działalności Centrum Badawczego Materiałów Budowlanych „Izolacja”, następcy COBR PIB „Izolacja” w strukturach instytutu?

Obszar zainteresowań Centrum w zakresie prac badawczo-rozwojowych to zagadnienia związane z termo- i hydroizolacjami. Z jednej strony jest to kontynuacja badań nad materiałami do ochrony cieplnej budynków oraz instalacji przemysłowych, z drugiej zaś rozszerzenie działalności badawczej o nowe wyroby kompozytowe, wyroby akumulujące ciepło, a także zagadnienia związane z całymi systemami termoizolacyjnymi stosowanymi m.in. w budownictwie pasywnym.

Zobacz także: Rockwool: jesteśmy gotowi spełniać nowe wymagania cieplne

Jeśli chodzi o hydroizolacje, to przede wszystkim prowadzimy prace doświadczalne związane z udoskonalaniem i rozwijaniem technologii wytwarzania materiałów hydroizolacyjnych, a także wyrobów przeznaczonych do drogownictwa.

Realizacja tych prac warunkowana jest jednak możliwością pozyskania na ten cel środków finansowych w ramach krajowych lub europejskich programów badawczych. Aby skutecznie starać się o te środki, Centrum nawiązało w ostatnim czasie ścisłą współpracę z innymi instytutami naukowymi, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami z sektora produkcji materiałów termo- i hydroizolacyjnych.

Co stanowi obecnie największe wyzwanie w zakresie działalności Centrum Badawczego Materiałów Budowlanych „Izolacja”?

Największym wyzwaniem jest przede wszystkim przekonanie dotychczasowych klientów, że konsolidacja nie wpłynęła negatywnie na jakość i zakres świadczonych usług, a przyczyniła się dodatkowo do znacznego rozszerzenia oferty Centrum.

Kolejnym wyzwaniem jest utrzymanie w obecnej sytuacji gospodarczej zdobytej przez COBR PIB „Izolacja” pozycji rynkowej oraz aktywne pozyskiwanie nowych klientów. Realizujemy to poprzez bezpośredni kontakt z klientami oraz szeroką kampanię informacyjną.

Planujemy także aktywny rozwój ­ukierunkowany na nowe obszary badawcze w zakresie materiałów termoizolacyjnych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Przykładem tego są planowane inwestycje w aparaturę badawczą, które zaowocują już w niedalekiej przyszłości znacznym rozszerzeniem oferty laboratoryjnej.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ 
IZO-newsletter »

W jaki sposób i w jakim zakresie poszerzają Państwo zakres badań jakościowych w obszarze izolacji prowadzonych przez akredytowane laboratorium?

Laboratorium Materiałów Budowlanych – następca akredytowanego laboratorium badawczego COBR PIB „Izolacja” – jest akredytowane przez PCA (Certyfikat Akredytacji Nr AB 008).

Laboratorium to jest jedynym w kraju laboratorium badawczym w obszarze budownictwa należącym do elitarnej grupy europejskich laboratoriów badawczych wykonujących badania wyrobów do izolacji cieplnej, zarejestrowanych do działania w ramach europejskiego schematu certyfikacji wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi CEN Keymark SDG-5.

Laboratorium wykonuje kompleksowe akredytowane badania wytrzymałościowe, cieplne, ogniowe oraz emisji substancji szkodliwych wyrobów do izolacji cieplnej, wodochronnej oraz materiałów włókno-cementowych, które są niezbędne przy certyfikacji, postępowaniu aprobacyjnym i kontroli jakości.

Tak szeroki zakres jego możliwości badawczych wynika z kompetencji zatrudnionych w Laboratorium doświadczonych specjalistów, dysponujących bazą aparaturową o europejskim standardzie, budowaną w sposób przemyślany od 20 lat, z uwzględnieniem możliwości i konieczności kompleksowej obsługi klientów, a także stosownymi upoważnieniami, które w sposób formalno-prawny sankcjonują jego kompetencje i zakres działania.

Obecnie zakres akredytacji Laboratorium Materiałów Budowlanych obejmuje 222 metody badawcze 17 grup obiektów, wśród których zdecydowaną większość stanowią wyroby izolacji budowlanej.

Rozszerzanie zakresu usług o nowe obszary i metody badań związane jest z koniecznością zapewnienia wymaganej w tym zakresie aparatury badawczej. Będąca w posiadaniu laboratorium specjalistyczna aparatura jest w sposób ciągły wzbogacana o nowe wyposażenie do pomiarów i badań. Zakupy wymaganej nowej specjalistycznej aparatury dokonywane są ze środków własnych lub aktywnie pozyskiwanych z innych źródeł.

ZOBACZ TAKŻE
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku? 
Pobierz ZA DAMO PDF!

Ciągłe rozszerzanie zakresu oferowanych usług, w tym badań wyrobów, jest konsekwencją realizacji postanowień polityki jakości laboratorium, której jednym z nadrzędnych celów jest podejmowanie działań mających na celu rozszerzenie zakresu świadczonych usług badawczych w celu zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez klientów.

Jak wciąż zmieniające się prawo w obszarze certyfikacji, zgodności wyrobów i udzielania aprobat technicznych wyrobów izolacyjnych wpływa na politykę instytutu w tej kwestii?

W zakresie udzielania aprobat technicznych obowiązują przepisy prawne, których zasadnicza treść ustalona została w 2004 r. Obecnie prowadzone są prace rządowe dotyczące zmiany ustawy o wyrobach budowlanych.

Dopiero po ich wprowadzeniu nastąpi istotna zmiana zasad prawnych dotyczących udzielania aprobat technicznych, a w zasadzie krajowych ocen technicznych, które mają zastąpić obecnie wydawane aprobaty.

Na bieżąco monitorowany jest postęp prac związanych z przygotowaniem zmiany ustawy. Podjęte zostały również działania mające na celu uzyskania statusu Jednostki Oceny Technicznej, upoważnionej do wydawania europejskich ocen technicznych.

Czy rozważają Państwo możliwość rozpoczęcia produkcji doświadczalnej wyrobów czy urządzeń do specjalnych zastosowań w obszarze izolacji?

Z uwagi na brak stosownego zaplecza sprzętowego, lokalizację (aspekt środowiskowy) oraz sytuację rynkową raczej nie. Nie wykluczam jednak w przyszłości możliwości uruchomienia produkcji doświadczalnej nowych wyrobów stosowanych np. w drogownictwie lub budownictwie pasywnym. Warunkiem podjęcia takiej działalności jest jednak zainteresowanie przemysłu uruchomieniem tego typu produkcji w skali przemysłowej.

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót wyd.2
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania 2014z dodatkiem Efektywność energetyczna w budownictwieHydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone
CZYTAJ OPIS » CZYTAJ OPIS » CZYTAJ OPIS »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Wpust balkonowy prosty, skośny, ogrzewany, nieogrzewany... Dobierz odpowiedni czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.