Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Rozwiązania konstrukcyjne lekkiej obudowy termoizolacyjnej stosowane w przechowalniach, chłodniach i mroźniach

Płyty warstwowe | Obiekty z płyt warstwowych | Izolacyjność termiczna | Izolacyjność akustyczna | Odporność pożarowa
mgr inż. Artur Krzywulski  |  IZOLACJE 3/2014  |  29.09.2014  |  1
Rozwiązania konstrukcyjne lekkiej obudowy termoizolacyjnej stosowane w przechowalniach, chłodniach i mroźniach </br> Design solutions of light insulated envelopes used in controlled atmosphere stores, cold stores and freezing facilities
Rozwiązania konstrukcyjne lekkiej obudowy termoizolacyjnej stosowane w przechowalniach, chłodniach i mroźniach
Design solutions of light insulated envelopes used in controlled atmosphere stores, cold stores and freezing facilities
Kingspan

Przechowalnie, chłodnie i mroźnie są obiektami budownictwa rolniczego przeznaczonego do długoterminowego magazynowania płodów roślinnych, mięsa, ryb oraz ich przetworów.

Z tego względu w ich wnętrzach musi zostać wytworzone sztuczne środowisko o obniżonej temperaturze, a często także o odpowiednim składzie atmosfery wewnętrznej.

Pojęcie atmosfera odnosi się tutaj do warunków termicznych, wilgotnościowych oraz składu gazowego powietrza wewnętrznego.

Konieczność sztucznego utrzymania odpowiednich temperatur, wilgotności oraz mieszanki gazowej we wnętrzach przechowalni, chłodni i mroźni wymusza użycie do konstruowania tych obiektów materiałów budowlanych charakteryzujących się przede wszystkim odpowiednim poziomem izolacyjności termicznej oraz szczelności gazowej.

W ciągu ostatnich 40 lat na rynku materiałów budowlanych wykształcił się produkt, który spełnia te wymagania. Jest to płyta warstwowa w okładzinach z blach powlekanych z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego.

Charakterystyka płyty warstwowej

Płyty warstwowe występujące w obecnej formie znane są w Polsce już od ponad 30 lat, głównie za sprawą Przedsiębiorstwa „Metalplast” z Obornik Wielkopolskich i pionierskiego produktu – płyty PW8/B.

Ze względu na tego pierwszego producenta bardzo często płytę warstwową nazywa się „płytą obornicką”. Gwałtowny rozwój płyt warstwowych i rozpowszechnianie się ich zastosowania nastąpiły w Polsce po 1990 r.

Płyta warstwowa jest produktem dość elastycznym, ponieważ pozwala na dostosowanie swojej struktury do przeznaczenia czy też do wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Płyta może występować w różnych rodzajach okładzin metalowych, a także z różnymi rodzajami rdzenia termoizolacyjnego, co sprawia, że produkt ten znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych.

Z technicznego punktu widzenia płyty warstwowe są zdefiniowane i opisane w polskich normach. W latach 80. ubiegłego stulecia powstała jedna z pierwszych na świecie norm opisujących płyty warstwowe – PN-84/B-03230 [1]. Została ona zastąpiona przez normę PN-EN 14509:2010 [2] po wejściu Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Zobacz też: Środowisko wewnętrzne a kształtowanie przegród budowlanych w budynkach chłodni i mroźni wykonanych z płyt warstwowych

Norma ta podaje definicję oraz szczegółową specyfikację materiałową płyt warstwowych.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono charakterystykę płyt warstwowych jako podstawowego produktu do konstruowania lekkiej obudowy obiektów przechowalni, chłodni oraz mroźni. Omówiono cechy tych obiektów oraz podano charakterystyczne cechy środowisk wewnętrznych w nich panujących. W nawiązaniu do tych charakterystyk przedstawiono wymagania i kryteria doboru dotyczące lekkiej obudowy termoizolacyjnej z płyt warstwowych, ze wskazaniem na szczegółowe rozwiązania charakterystyczne dla obiektów o kontrolowanej atmosferze wewnętrznej.

The article presents the characteristics of insulated composite panels as a basic construction solution for the envelope of controlled atmosphere stores, cold stores and freezing facilities. It presents their specific details and conditions of their internal environments. In relation to these characteristics, the article also presents specific requirements and design rules for insulated composite panels characteristic of the envelope of controlled atmosphere premises.

 

Podstawowy podział płyt warstwowych oparty jest na kryterium zastosowania oraz rodzaju rdzenia izolacyjnego. Tak więc w przypadku pierwszego kryterium wyróżnia się płyty:

 • dachowe,
 • ścienne elewacyjne (zewnętrzne),
 • do zabudowy wewnętrznej – ścienne i sufitowe.

Według kryterium rdzenia termoizolacyjnego najbardziej powszechne rodzaje to płyty z rdzeniem z:

 • wełny mineralnej,
 • polistyrenu ekspandowanego (EPS-u), popularnie nazywanego styropianem,
 • pianki poliuretanowej (PUR-u) oraz poliizocyjanurowej (PIR-u).

Na rynku występują także inne rodzaje rdzenia termoizolacyjnego, takie jak pianki fenolowe (PF), styropian ekstrudowany (XPS) czy szkło piankowe (CS), jednak ich popularność jest bardzo ograniczona z powodów ekonomicznych.

Zastosowanie trwałego połączenia okładzin metalowych o wysokich parametrach wytrzymałościowych z rdzeniem termoizolacyjnym, którego charakterystyka wytrzymałościowa jest o rząd wielkości niższa od okładzin, powoduje uzyskanie efektu kompozytowego, dzięki czemu produkt końcowy osiąga parametry znacznie lepsze niż każdy z komponentów osobno.

Efekt kompozytowy oraz właściwości techniczno-użytkowe okładzin i rdzenia izolacyjnego sprawiają, że płyty warstwowe są podstawowym produktem do wykonywania lekkiej obudowy obiektów o kontrolowanej atmosferze. Wpływają na to również zalety montażowe.

Płyty warstwowe są elementami prefabrykowanymi, które w połączeniu z małą masą jednostkową, modularnymi rozmiarami oraz ukształtowaniem złączy typu pióro–wpust pozwalają na znaczące skrócenie prac montażowych przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości prac.

Charakterystyka obiektów przechowalniczych, chłodniczych i mroźniczych

Do rodziny obiektów o kontrolowanej atmosferze należą głównie te, w których produkuje się, przetwarza lub magazynuje artykuły spożywcze. W artykule zostaną scharakteryzowane te, które służą do magazynowania i przechowywania płodów roślinnych oraz ryb, mięsa i jego przetworów.

Przechowalnie

Przechowalnie można zdefiniować jako chłodnie, czyli obiekty o temp. wewnętrznej pomiędzy 0°C a 10°C, gdzie dodatkowo utrzymywany jest odpowiedni poziom wilgotności powietrza i odpowiedni skład gazowy powietrza. Przechowalnie są głównie obiektami do krótko- i długoterminowego przechowywania owoców i warzyw przeznaczonych przede wszystkim do spożycia.

Panujące w nich warunki wilgotnościowe i odpowiedni skład gazowy powietrza (chodzi tu o obniżenie zawartości tlenu) mają za zadanie maksymalnie opóźnić proces dojrzewania owoców i warzyw lub, jak w przypadku ziemniaków czy marchwi, podtrzymać maksymalnie długo świeżość.

Należy tutaj zaznaczyć, że każdy z gatunków owoców i warzyw ma swoje indywidualne warunki przechowywania. Stąd też, oprócz sprawnie działającej obudowy przechowalni, kluczową rolę spełniają systemy podtrzymujące wilgotność i skład gazowy atmosfery. W literaturze fachowej ten typ obiektów często jest określany jako obiekty ULO – „Ultra Low Oxygen” – lub żargonowo jako komory gazoszczelne.

Chłodnie

Ten typ obiektów charakteryzuje temp. wewnętrzna, która jest utrzymywana w przedziale od 0°C do 10°C. Ten typ obiektu ma naturalną atmosferę wewnętrzną i w większości wypadków służy do krótkoterminowego przechowywania produktów spożywczych. Bardzo często chłodnie są obiektami dystrybucji i sortowania wszelkiego asortymentu artykułów spożywczych.

Mroźnie

Jak sama nazwa sugeruje, są to obiekty, w których temp. wewnętrzna utrzymywana jest poniżej 0°C. W tego typu obiektach nie występują dodatkowe uwarunkowania związane ze składem mieszanki gazowej. Produkty przechowywane są w naturalnej atmosferze.

W zależności od poziomu temp. wewnętrznej można wydzielić typy mroźni [3] o temp.:

 • poniżej –25°C – są to obiekty do długoterminowego przechowywania mięsa, ryb, owoców i wstępnie obrobionych artykułów spożywczych (np. lodów, kotletów itp.),
 • ok. –18°C – są to obiekty do krótkoterminowego przechowywania mięsa i wstępnie obrobionych artykułów spożywczych,
 • od 0°C do –10°C – są to obiekty do przechowywania świeżego mięsa (do dalszej przeróbki), wstępnego schładzania mięsa oraz do długoterminowego przechowywania owoców i warzyw nieprzetworzonych.

Wymagania dotyczące obiektów o atmosferze kontrolowanej

Obiekty o atmosferze kontrolowanej w podstawowym zakresie podlegają ogólnym przepisom Prawa budowlanego [4] oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5].

Ponieważ są to w większości obiekty rolnicze, podlegają również wymaganiom rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie [6].

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

W Prawie budowlanym [4] znajdują się tzw. wymagania podstawowe, które muszą spełniać wszystkie obiekty budowlane, a mianowicie:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Na podstawie charakterystyki obiektów przechowalniczych, chłodniczych i mroźniczych oraz wymienionych wymagań podstawowych można sformułować wymagania szczegółowe dotyczące obiektów o atmosferze kontrolowanej (według wagi kryteriów w kształtowaniu lekkiej obudowy):

 • izolacyjność termiczna uwzględniająca specyficzne temperatury wewnętrzne,
 • wytrzymałość elementów w odniesieniu do zadeklarowanych obciążeń oraz uwzględniająca obciążenie temperaturą elementów lekkiej obudowy,
 • odporność na przenikanie wilgoci (paroszczelność),
 • zapewnienie szczelności gazowej,
 • trwałość lekkiej obudowy w kontekście parametrów użytkowych,
 • utrzymanie wysokiej higieny, w tym łatwość czyszczenia, mycia i dezynfekcji,
 • odporność pożarowa,
 • izolacyjność akustyczna lekkiej obudowy.

Należy zaznaczyć, że są to kryteria techniczno-użytkowe. W życiu codziennym pojawiają się jeszcze wymagania ekonomiczne, które często dość poważnie utrudniają odpowiednie zaprojektowanie obudowy z punktu widzenia techniczno-użytkowego.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2014

Komentarze

(1)
SIT | 13.10.2014, 17:14
Pianki poliuretanowe PUR w dziedzinie izolacji i szczelności przegród są najlepszym rozwiązaniem dla rolnictwa oraz budownictwa http://purizol.pl/piany-otwarto.html
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Ogromna skuteczność tłumienia hałasu! Sprawdź »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Jak skutecznie wytłumić dźwięki w pomieszczeniach? Czym zaizolować podłogi, ściany i sufity? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Co warto wiedzieć o polimocznikach?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Technologia polimoczników oparta jest na zastosowaniu dwuskładnikowych powłok nakładanych metodą natrysku... czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Jak naprawić przeciekający dach lub balkon?


Nowoczesne technologie umożliwiają łatwą i szybką aplikację produktu, co pozwala zmniejszyć koszty i skrócić czas wykonania prac. ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Wtórne hydroizolacje poziome
 • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.