Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

BHP w budownictwie. Poradnik

DW MEDIUM  |  18.04.2014
BHP w budownictwie. Poradnik
BHP w budownictwie. Poradnik

Niniejsze opracowanie w kompleksowy sposób przedstawia zagrożenia w budownictwie, jakie stwarzają między innymi: prace na wysokości, prace ziemne, obsługa sprzętu i maszyn budowlanych czy ręczne przenoszenie ładunków.

Poradnik szczególnie polecany dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych.

BHP w budownictwie. Poradnik; rok wydania: 2010, wydanie pierwsze; ilość stron: 178; oprawa: miękka foliowana
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Spis treści

Wstęp / 9

I. OBIEKTY BUDOWLANE – WYMAGANIA / 11
1. Określenia stosowane w budownictwie / 11
2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym / 11
2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez Kodeks pracy / 11
2.2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez Prawo budowlane / 12
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 12
4. Opiniowanie dokumentacji projektowej / 13
4.1. Uzgodnienia pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej / 15
4.2. Opiniowanie projektów pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych / 15

II. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO / 16
5. Obowiązki inwestora / 16
6. Obowiązki i uprawnienia projektanta / 17
6.1. Podstawowe obowiązki projektanta / 17
6.2. Uprawnienia projektanta / 18
7. Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy / 18
7.1. Podstawowe obowiązki kierownika budowy / 18
7.2. Uprawnienia kierownika budowy / 19
8. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego / 20
9. Obowiązki majstra budowlanego / 20
10. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp / 21
11. Współdziałanie pracodawców / 22
12. Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp / 23
12.1. Budynki i pomieszczenia pracy / 23
12.2. Maszyny i urządzenia techniczne / 23
12.3. Substancje chemiczne oraz procesy szczególnie niebezpieczne dla zdrowia / 23
12.4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia na stanowiskach pracy / 24
13. Prawa i obowiązki pracowników z zakresu bhp / 25
13.1. Obowiązki pracowników / 25
13.2. Uprawnienia pracowników / 26
14. Obowiązki osób kierujących pracownikami / 26
15. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie / 27

III. PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA BUDOWY / 28
16. Przyjęcie budowy do realizacji i rozpoczęcie budowy / 28
16.1. Przyjęcie budowy do realizacji / 28
16.2. Rozpoczęcie budowy / 28
16.3. Inwestor / 28
16.4. Kierownik budowy(robót) / 28
16.5. Dziennik budowy / 29
17. Przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych / 29
18. Rodzaje robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdro-wia ludzi, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / 30

IV. ZAGROŻENIA W BUDOWNICTWIE / 34
19. Czynniki niebezpieczne (urazowe) występujące w budownictwie / 34
20. Czynniki szkodliwe dla zdrowia / 36
21. Czynniki uciążliwe / 37

V. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓTBUDOWLANYCH / 42
22. Ogólne zasady zagospodarowania terenu budowy / 42
22.1. Zagospodarowanie terenu budowy / 43
22.2. Ogrodzenie terenubudowy / 43
22.3. Strefa niebezpieczna / 43
22.4. Drogi, wyjścia, przejścia dla pieszych / 44
22.5. Oświetlenie terenubudowy / 44
22.6. Warunki socjalne i higieniczne / 45
22.7. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne / 46
23.Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze / 47
24. Składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych / 50
25. Pomieszczenia magazynowe / 51
26. Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych oraz sprzętu zmechanizowanego na terenie budowy / 52
27. Maszyny i urządzenia techniczne / 59
27.1.Żurawie / 59
27.2. Dźwig budowlany / 59
27.3. Wyciągi przyścienne budowlane / 60
27.4. Wciągarki / 60
27.5. Przenośniki taśmowe stałe / 60
27.6. Zawiesia budowlane /  60
27.7. Haki / 61
27.8. Betoniarki budowlane / 61
27.9. Pilarki tarczowe / 62
27.10. Urządzenia grzewcze / 63
27.11. Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym / 64
27.12. Narzędzia ręczne / 64
28. Operacje techniczne / 65
28.1. Podstawowe operacje ślusarskie / 65
28.2. Trasowanie / 65
28.3. Wiercenie / 65
28.4. Posługiwanie sięmłotkiem i nożycami / 5
29. Operatorzy maszyn budowlanych / 65
30. Ręczne prace transportowe / 68
30.1. Postanowienia ogólne / 69
30.2. Oddziaływanie na zdrowie / 69
30.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy przemieszczaniu ręcznym / 70
30.4. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych / 71
30.5. Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych / 72
30.6. Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych / 72
31. Transport mechaniczny / 77
31.1. Podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzeńtransportu mechanicznego / 77
31.2. Samochody ciężarowe / 77
31.3. Wymogi dotyczące przewozu /  78
32. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym / 79
32.1. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezd-niowych z napędem silnikowym / 79
32.2. Stan techniczny wózka / 79
32.3. Eksploatacja wózka / 79
32.4. Wymagania specjalne / 80
33. Szkolenia w dziedzinie bhp / 80
34. Profilaktyczna opieka zdrowotna /  81
35. Prace na wysokości / 83
35.1. Zasady ogólne bezpiecznej pracy na wysokości / 87
35.2. Drabiny przenośne / 88
35.3. Rusztowania, ruchome podesty / 91
35.4.Środki ochrony indywidualnej stosowane przy pracach na wysokości / 95
35.5.Środki ochrony zbiorowej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości / 102
35.6. Praca na wysokości przy odśnieżaniu dachu / 103
36. Prace ziemne / 105
36.1. Wykopy o ścianach nieumocnionych / 106
36.2. Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu / 106
36.3. Wykopy wąskoprzestrzenne / 107
36.4. Wykonywanie robót koparką / 107
37. Roboty podziemne / 108
38. Prace budowlane szczególnie niebezpieczne / 108
38.1. Prace budowlane, montażowe, remontowe i rozbiórkowe prowadzone bezwstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części / 109
38.2. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych / 109
39. Prace dekarskie i izolacyjne / 110
40. Malowanie natryskowe / 111
40.1. Malowanie natryskowe wyrobami lakierowymi na bazie rozpuszczalników / 111
40.2. Odtłuszczanie przed lakierowaniem za pomocąrozpuszczalników organicznych / 112
41. Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe / 113
42. Prace murarskie i tynkarskie / 114
43. Prace zbrojarskie / 114
44. Prace betoniarskie / 115
45. Roboty ciesielskie / 116
46. Prace montażowe / 117
47. Prace spawalnicze / 118
48. Prace rozbiórkowe / 119
48.1. Prace rozbiórkowe wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych / 120
49. Prace związane z wyrobami zawierającymi azbest / 121
49.1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu lub usuwaniuwyrobów zawierających azbest / 124
49.2. Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomościdotyczące warunków bezpiecznego użytkowania lub zabezpieczania wyrobówzawierających azbest / 127
49.3. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest / 129

VI. SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE W BUDOWNICTWIE / 133
50. Podstawowe wymagania dotyczące zasad klasyfikacji substancji i preparatówchemicznych niebezpiecznych / 133
51. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego / 134
52. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego / 143
53. Przepisy o nadzorze / 146

VII. WYPADKI PRZY PRACY / 147
VIII. RYZYKO ZAWODOWE / 151
54. Podstawowe definicje / 151
55. Przykładowa ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dekarz-bla-charz budowlany / 153

IX. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA / 161
56. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów / 161
57. Podstawowe obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 161
58. Techniczneśrodki zabezpieczenia przeciwpożarowego / 161
59. Urządzenia przeciwpożarowe / 162
60. Podręczny sprzęt gaśniczy / 162
61. Ewakuacja ludzi z budynków / 168
62. Najważniejsze wymagania dotyczące dróg i wyjśćewakuacyjnych / 171
63. Instrukcja zabezpieczenia pożarowego / 172
64. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym / 173

X. PODSUMOWANIE /  175

Wykaz aktów prawnych / 176
Literatura /  178

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Planujesz renowację budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Jeśli docieplenie z zewnątrz nie jest możliwe, co jest częste w przypadku obiektów zabytkowych, mamy... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szron na dachu
  • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.