Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Marketing kreatywny w segmencie chemii budowlanej

Zaprawy murarskie | Zaprawy mrozoodporne | Zaprawy cienkowarstwowe | Kleje do płytek
dr inż. Sławomir Chłądzyński  |  IZOLACJE 3/2014  |  04.04.2014  |  1
Marketing kreatywny w segmencie chemii budowlanej </br> Creative marketing in the construction chemicals sector
Marketing kreatywny w segmencie chemii budowlanej
Creative marketing in the construction chemicals sector
Archiwum autora

Działania marketingowe od lat wpływają na obraz konkurencji na rynku chemii budowlanej. Zasadniczo mają one na celu zwiększenie zainteresowania danym produktem. Dzieli się je na cztery podstawowe typy: cenę, produkt, dystrybucję i promocję. W przypadku chemii budowlanej coraz częściej mamy do czynienia z tzw. marketingiem kreatywnym w obszarze promocji, pozwalającym na skuteczne wyróżnienie danego produktu spośród wyrobów o takich samych lub zbliżonych właściwościach.

Po ok. 20 latach gwałtownego rozwoju dokonała się pewna stabilizacja na rynku chemii budowlanej. Producenci w zdecydowanej większości wdrożyli pełen asortyment produktów lub tych grup produktowych, które zakładali w swoich planach rozwoju.

Obecne poszerzanie portfolio prawie wyłącznie ma na celu uzupełnianie oferty lub wdrożenie produktów innowacyjnych i o właściwościach wyróżniających się na rynku. Odbiorca ma zatem bogaty wybór spośród produktów o takich samych parametrach czy zastosowaniu.

Taki stan rzeczy zwiększa rolę marketingu produktowego w chemii budowlanej. Producenci podejmują różnego rodzaju działania promocyjne, wśród których reklama i informacja o produkcie odgrywają znaczącą rolę.

Coraz częściej mamy jednak do czynienia z tzw. marketingiem kreatywnym, którego rolą jest wykazanie przewagi jednego produktu nad drugim, o podobnych lub nawet takich samych właściwościach. Bardzo często odbywa się to przez dostarczenie nierzetelnych informacji o wyrobie – na opakowaniu lub w karcie technicznej.

Sprzyjają temu następujące czynniki:

  • dowolność w stosowaniu nazw handlowych wyrobu,
  • niejednoznaczne zapisy niektórych norm,
  • nadużywanie ogólnych nazw zwyczajowych, funkcjonujących na rynku w odniesieniu do danych grup wyrobów.

Skutkiem tego jest częste dostarczanie klientowi wyrobów niespełniających jego oczekiwań i rosnąca liczba awarii niezwiązanych z nieprawidłowym wykonawstwem, lecz z zastosowaniem niewłaściwie dobranego produktu.

Przeczytaj: Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

ABSTRAKT

W artykule opisano zjawisko marketingu kreatywnego w segmencie chemii budowlanej, sprowadzającego się często do podawania nierzetelnych informacji o wyrobie. Podano przykłady takich działań dotyczących dwóch grup produktowych: zapraw murarskich i klejów do płytek.

The article describes the phenomenon of creative marketing in the construction chemicals sector, which is often to give inaccurate information about a given product. The article also contains examples of such actions concerning two product groups, i.e. mortars and tile adhesives.

W artykule zostaną przedstawione przykłady marketingu kreatywnego w chemii budowlanej w odniesieniu do dwóch grup produktowych: zapraw murarskich i klejów do płytek.

Zaprawy murarskie

Zaprawy mrozoodporne

Zaprawy murarskie ogólnego przeznaczenia dzielą się na wewnętrzne (stosowane tylko we wnętrzach) oraz zewnętrzne (przeznaczone zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz).

Z uwagi na fakt, że czynnikiem decydującym o zakupie danej zaprawy jest prawie wyłącznie cena, producenci oferują głównie produkty najniższych marek przewidzianych w normie PN-EN 998-2:2010 [1], tj. o klasie wytrzymałości 1 MPa, 2,5 MPa czy 5 MPa.

Są to produkty niezaawansowane technologicznie, składające się niemal wyłącznie z drobnego kruszywa, spoiwa (cementu i wapna) oraz wypełniaczy typu popiół lotny i zmielony wapień.

Niskie klasy wytrzymałości tych zapraw nie pozwalają zazwyczaj na osiągnięcie zadowalającej mrozoodporności spoiny w murze. Jest to związane z kształtowaniem się porowatej i mało szczelnej mikrostruktury po związaniu i stwardnieniu zaprawy, z uwagi na zbyt mały udział spoiwa w zaprawie. Dotyczy to szczególnie zapraw o wytrzymałości 1 MPa oraz 2,5 MPa.

Wszystkie zaprawy klasy od M5 i wyższej są mrozoodporne. Na krajowym rynku znajdują się zaprawy klasy M2,5 określane przez producentów jako mrozoodporne, polecane do stosowania zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz.

Norma europejska PN-EN 998-2:2010 [1] nie podaje wymagań dotyczących mrozoodporności zaprawy – odsyła do nic nie wnoszących „przepisów w miejscu przewidzianego stosowania zaprawy”.

Producenci takich zapraw mają zatem praktycznie nieograniczoną dowolność w zdefiniowaniu mrozoodporności zaprawy. W kraju można odwołać się do wycofanej już normy PN-B-14501:1990 [2], w świetle której zaprawa marki M2 jest mrozoodporna, jeśli ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i rozmrażania nie przekracza 10% (cementowe) lub 15% (cementowo-wapienne), a spadek wytrzymałości na zginanie jest nie większy niż odpowiednio 40% lub 55%.

Z teoretycznego punktu widzenia zaprawa o wytrzymałości 2,5 MPa może spełniać te wymagania, jeżeli prawidłowo dobierze się ilość środka napowietrzającego, plastyfikatora i popiołów lotnych. Jednakże, biorąc pod uwagę koszt wytworzenia takiej mrozoodpornej zaprawy, nie byłaby ona konkurencyjna cenowo na rynku.

Należy zwrócić ponadto uwagę, że wymagania normy dla tej zaprawy znacząco odbiegają od typowych wymagań dotyczących mrozoodporności wyrobów cementopochodnych, w świetle których za produkt mrozoodporny uznaje się zaprawę wykazującą w badaniach ubytek masy nie większy niż 5% oraz spadek wytrzymałości nie większy niż 20%.

Zdaniem autora zdecydowana większość produkowanych na polskim rynku zapraw marki M2,5 nie spełnia wymagań mrozoodporności według normy PN-B-14501:1990 [2]. Zatem na jakiej podstawie producenci deklarują mrozoodporność takich zapraw?

Zaprawy cienkowarstwowe „zimowe”

Jeszcze do niedawna prace zewnętrzne na budowie w okresie zimowym były odkładane do wiosny. Jednakże ze względu na konieczność dotrzymywania terminów niektórych prac, szczególnie murarskich, producenci byli zmuszeni do opracowania wyrobów „zimowych”, których aplikowanie może się odbywać w łagodnych warunkach zimowych, przy temp. otoczenia powyżej 0°C.

Chodzi głównie o zaprawy cienkowarstwowe, przeznaczone do murowania na cienką spoinę elementów silikatowych i z gazobetonu. Wyroby te cieszą się coraz większą popularnością.

Zaprawy „zimowe” są opracowywane w taki sposób, aby ich deklarowana wytrzymałość była osiągana właśnie w warunkach obniżonych temperatur.

Zobacz też: Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Problemem praktycznym, z którym trzeba się zmierzyć w przypadku stosowania takich zapraw, jest znaczny spadek temp. otoczenia poniżej 0°C już w pierwszej dobie po wymurowaniu zaprawy. Konieczne jest zatem zapewnienie gwałtownego przyrostu wytrzymałości zaprawy przez zastosowanie dodatków przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu.

Realizuje się to przez:

  • stosowanie denaturatu zamiast części wody zarobowej – proces ten pozwala na szybkie usunięcie nadmiarowej wody z zaprawy,
  • dodanie cementu glinowego (albo innych dodatków przyspieszających wiązanie i twardnienie), który w procesie uwodnienia reaguje z cementem portlandzkim i tworzy związek o nazwie ettringit lub inne związki.

Reakcja ta jest bardzo szybka i z reguły silnie egzotermiczna, co powoduje „ogrzanie materiału” i przyspieszenie procesów wiązania i twardnienia.

Nadaje to zaprawie wytrzymałość wczesną (już po kilku godzinach) w temp. zbliżonej do 0°C lub nawet niższej, lecz skutkiem ubocznym takiego gwałtownego procesu jest zaburzenie typowej mikrostruktury z uwagi na zmiany zachodzące w procesie hydratacji.

Część podstawowego „budulca” mikrostruktury zaprawy, jakim jest w normalnych warunkach faza C-S-H (fot. 1), zamieniona zostaje przez iglaste kryształy ettringitu (fot. 2) lub innego związku, co znacznie zwiększa udział wolnych przestrzeni w wyrobie.

Takie zaprawy mają zatem bardzo wysoką wytrzymałość wczesną, lecz wskutek zaburzenia mikrostruktury mają podwyższoną porowatość, co zmniejsza ich trwałość długoterminową.

Pisanie zatem w kartach technicznych, że proces wiązania przebiega bez zakłóceń nawet przy spadku temp. otoczenia poniżej 0°C, nie jest zgodne z prawdą, bo istotą wiązania takiej zaprawy jest właśnie zakłócenie przebiegu hydratacji przez wymuszenie tworzenia się bardzo dużych ilości ettringitu.

Ważne jest ponadto, aby ilość cementu glinowego (lub innego dodatku) nie była zbyt duża. Im większe ilości, tym większe zakłócenie procesu hydratacji, które umożliwiają tak gwałtowne wiązanie i twardnienie, że niektórzy producenci dopuszczają znacznie niższą niż –5°C temp. otoczenia po 8 godz. od użycia zaprawy.

Jest to błąd, który w późniejszym procesie użytkowania może skutkować znacznie obniżoną trwałością spoiny murarskiej i jej wykruszaniem się spowodowanym brakiem właściwej mrozoodporności (zbyt dużą porowatością stwardniałej zaprawy), a w skrajnych przypadkach poważnymi awariami całych konstrukcji murowych.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2014

Komentarze

(1)
Konrad | 03.09.2018, 14:44
Najlepszą reklamą są opinie zadowolonych klientów dlatego polecam wszystkim produkty firmy seven, dobra jakość, dobra cena :)
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.