Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Produkcja płyt warstwowych | Odporność ogniowa ścian nienośnych z płyt warstwowych | Odporność ogniowa dachów z płyt warstwowych
Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych – badania i klasyfikacja </br> Examination and classification of fire resistance of walls and roofs made of sandwich panels
Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych – badania i klasyfikacja
Examination and classification of fire resistance of walls and roofs made of sandwich panels
Alamentti

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem nowych poszukiwań i nowych technologii.

Od kilku lat produkowane są:

 • płyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym z ­górną okładziną z blachy falistej i spodnią okładziną z blachy ­płaskiej, przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego i rolniczego,
 • płyty warstwowe ścienne z rdzeniem poliuretanowym, styropianowym lub z wełny mineralnej z okładzinami z blachy stalowej nierdzewnej lub kwasoodpornej, przeznaczone do stosowania w chłodniach, budynkach magazynowych lub produkcyjnych przemysłu spożywczego,
 • płyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym z okładzinami górnymi i dolnymi z blachy stalowej trapezowej, przeznaczone m.in. do stosowania na dachach o większym ­rozstawie płatwi niż w wypadku płyt warstwowych z okładziną dolną płaską (większa nośność płyt z okładzinami trapezowymi).
 •  

Zobacz też: Badanie płyt warstwowych w zakresie reakcji na ogień

Historia produkcji płyt warstwowych

Pierwsza fabryka płyt warstwowych w Europie powstała w Niemczech w 1951 r. Produkowano w niej płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej.

W Polsce pierwsza fabryka płyt warstwowych powstała w Obornikach Wielkopolskich w 1974 r. Wytwarzano w niej ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PW-8. W latach 70. i 80. XX w. zaprojektowano z tych materiałów wiele budynków handlowych, magazynowych, chłodni i hal produkcyjnych, które nadal są użytkowane.

Technologia płyt z rdzeniem styropianowym powstała w Australii. W Polsce pierwszą linię uruchomiono w 1991 r. Od tego czasu nastąpił bardzo szybki rozwój produkcji płyt z rdzeniem styropianowym i obecnie w Polsce jest ponad 20 producentów oferujących tego typu materiały.

Obiekty, takie jak chłodnie, mroźnie, magazyny, hale produkcyjne, obiekty handlowe wybudowane wiele lat temu z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, funkcjonują do tej pory i są w dobrym stanie technicznym.

Badania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych

ABSTRAKT

W artykule opisano sposoby badań i klasyfikację ścian nienośnych oraz dachów z płyt warstwowych w zakresie odporności ogniowej z uwzględnieniem sposobu rozszerzania wyników podanego w normie PN-EN 15254-5:2010. Przedstawiono przykład badania elementu próbnego. Wymieniono także czynniki wpływające na uzyskiwane wyniki.

The article describes methods of conducting examination and classi­fication of fire resistance of non-bearing walls and roofs made of sandwich panels, taking into consideration the method of spreading of results, as specified in the standard PN-EN 15254-5:2010. It presents an exemplary examination of a sample element. It also specifies factors which influence the obtained results.

Badania odporności ogniowej ścian nienośnych przeprowadza się według norm PN-EN 1364-1:2001 [1] i PN-EN 1363-1:2001 [2]. Nagrzewanie odbywa się zgodnie z krzywą temperatura – czas według wzoru (1) przy działaniu ognia od strony pomieszczenia.

T = 345·log (8·t + 1) + 20 (1).

W wypadku działania ognia od strony zewnętrznej budynku nagrzewanie odbywa się według tzw. krzywej zewnętrznej zgodnie ze wzorem (2).

T = 660·[1 – 0,687·exp (–0,32·t) – 0,313·exp (–3,8·t)] + 20 (2),

gdzie:

T – temperatura nagrzewania [°C],
t – czas [min].

Elementem badanym jest ściana nienośna o wymiarach co najmniej 3×3 m (szerokość × wysokość). Z trzech stron element musi być zamocowany, a jedna krawędź musi pozostać niezamocowana (krawędź swobodna).

Aneks B do normy PN-EN 1364-1:2001 [1] zaleca przeprowadzenie badania odporności ogniowej nienośnych ścian z płyt warstwowych według następujących zasad montażu:

 • w wypadku poziomego montażu płyt warstwowych płyty należy montować do pionowych słupów zabezpieczonych ogniochronnie, a krawędź swobodną należy wykonać u góry badanego elementu;
 • w wypadku pionowego montażu płyt warstwowych płyty należy montować do poziomych rygli zabezpieczonych ogniochronnie, należy wykonać pionową krawędź swobodną z jednej strony – przy płycie warstwowej o pełnej szerokości.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań odporności ogniowej opracowywana jest klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych zgodnie z p. 13 normy PN­‑EN 1364­‑1:2001 [1] i kryteriami normy klasyfikacyjnej PN-EN 13501­‑2+A1:2010 [3].

Zgodnie z tymi normami maksymalna wysokość sklasyfikowanych ścian przy orientacji pionowej płyt warstwowych może wynosić 4 m, a przy orientacji poziomej płyt warstwowych rozpiętość – również 4 m.

Warto przeczytać: Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

 

Od 2005 r. nad opracowaniem zasad rozszerzonego zastosowania wyników badań odporności ogniowej ścian z płyt warstwowych, w tym zwiększenia wysokości lub rozpiętości klasyfikowanych ścian ponad 4 m, pracuje grupa robocza CEN TC127/WG1/TG4. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele dużych firm produkujących płyty warstwowe oraz przedstawiciele ośrodków badawczych.

 

W wyniku prac tej grupy opublikowana została norma PN-EN 15254:2010 [4], która umożliwia rozszerzenie zakresu zastosowania nadawanej klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

Aby powiększyć wymiary ścian, norma wymaga prowadzenia dodatkowych pomiarów ugięć i rozszerzania się złączy płyt warstwowych w ścianach nienośnych podczas badań odporności ogniowej elementów o standardowych wymiarach. Na podstawie wyników tych pomiarów oraz obliczeń umożliwia nadanie klasyfikacji ścianom nienośnym o rozstawie słupów lub rygli nawet do 12 m.

Według normy PN-EN 15254-5:2010 [4] kryteria i zasady obliczania dopuszczalnych rozpiętości elementów są następujące:

 • podczas badania należy mierzyć różnicę ugięć w środku rozpiętości pomiędzy złączami i środkami sąsiednich płyt (Df) według wzoru:

  Δf = (fj – 0,5·(f1 + f2))/L1 (rys. 1),

  gdzie:
  fj – przemieszczenie płyty warstwowej w środku wysokości w złączu,
  f1, f2 – przemieszczenia sąsiednich płyt warstwowych w środku wysokości, w środku szerokości,
  L1 – odległość między środkami płyt;
 • należy mierzyć rozwarcie złącza w tych samych miejscach, jak wcześniej wymienione, (Δc) według wzoru:

  Δc = (c2 – c1)/L2 (rys. 2),

  gdzie:
  c1 – rozwarcie złącza płyt warstwowych w połowie wysokości na początku badania,
  c2 – rozwarcie złącza płyt warstwowych w połowie wysokości w czasie odpowiadającym odpowiedniej klasie, minuta badania,
  L2 – długość wpustu w złączu płyt warstwowych;
 • jeśli w badanym 3-metrowym elemencie próbnym nie było mocowań pomiędzy płytami, stosuje się następujące zasady:

  – rozszerzenie jest możliwe, tylko jeśli Δc ≤ 0,5;
  – jeśli Δf ≤ 0,01, rozpiętość może być zwiększona do 12 m z zachowaniem tej samej klasyfikacji, jaką uzyskał element badany;
  – jeśli Δf > 0,06, rozpiętość może być zwiększona do 4 m z zachowaniem tej samej klasyfikacji, jaką uzyskał element badany, zgodnie z bezpośrednim zakresem zastosowania wyników badania;
  – wartości pomiędzy 0,01 i 0,06 mogą być obliczone przez interpolację; pomiary do obliczenia Δc i Δf należy prowadzić podczas całego badania; przy obliczaniu dopuszczalnej rozpiętości należy wykorzystać wartości zmierzone w czasie odpowiadającym odpowiedniej klasie – oznacza to, że dla tych samych płyt różne rozpiętości mogą być dopuszczalne dla różnych klas; aby to zrobić, muszą być spełnione kryteria dla Δc;
 • jeśli zamocowania są zastosowane w złączach pomiędzy płytami, rozpiętość może być zwiększona do 12 m, o ile typ zamocowania i rozstaw pozostaną niezmienione w stosunku do badanego elementu próbnego;
 • jeśli w złączach pomiędzy płytami nie są zastosowane zamocowania, w badanym elemencie próbnym rozpiętość może być zwiększona do 12 m z zamocowaniem w połączeniu pomiędzy płytami co każde 3 m;
 • nie jest dopuszczalne zwiększenie rozpiętości powyżej 12 m;
 • zwiększenie rozpiętości jest możliwe jedynie dla badanej orientacji płyt;
 • wymaganą liczbę łączników należy zawsze obliczyć zgodnie ze wzorami podanymi w Załączniku B do normy PN-EN 15254-5:2010 [4].

Przykładowe badanie elementu próbnego

PRZECZYTAJ TEŻ
Płyty warstwowe ścienne i dachowe - co warto o nich wiedzieć?

Właściwości akustyczne płyt warstwowych

W Zakładzie Badań Ogniowych ITB opracowano wiele klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z zastosowaniem sposobu rozszerzania wyników podanego w normie PN-EN 15254-5:2010 [4].

Na podstawie wieloletnich obserwacji można stwierdzić, że wyniki badań odporności ogniowej ścian z płyt warstwowych o tym samym rodzaju rdzenia przy tej samej jego grubości potrafią się istotnie różnić – od trzydziestu kilku do ponad 120 min.

Na fot. 1 pokazano element próbny – ścianę nienośną z płyt warstwowych od strony nienagrzewanej w momencie osiągnięcia kryterium szczelności ogniowej E – wystąpienie płomienia w złączu płyt.

Na fot. 2 pokazano widok od strony nagrzewanej bezpośrednio po badaniu i odsunięciu elementu próbnego od pieca. Widoczne jest mocne wygięcie nagrzewanych blach okładzinowych w kierunku do ognia i rozchodzenie się ich w złączach.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2012

Komentarze

(2)
petryka | 25.06.2018, 12:08
Witam
Proszę o informację na temat palności płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym oraz z wełny mineralnej. Chodzi mi o to czy są palne , ewentualnie , które wypełnienie jest odporniejsze na zapłon.
proszę o szybka informację
pozdrawiam
Wojciech Petryka
Redakcja | 25.06.2018, 13:53
Generalnie tendencja na rynku jest taka, że rdzeń z wełny ma lepszą odporność ogniową, ale każdy produkt ma w swojej karcie lub specyfikacji technicznej dokładnie określoną klasę odporności ogniowej, więc proszę szukać tych informacji na opakowaniu produktu lub w opisie na stronie internetowej. Najwyższa jest klasa A.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.