Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Ciąg dalszy artykułu...

Porównanie metod badań starzeniowych

Badania starzeniowe wymienione w normie PN-EN 1504-3:2006 [1] są ukierunkowane głównie na materiały naprawcze stosowane w budownictwie ogólnym, gdzie konstrukcja pracuje – z jednej strony jest zazwyczaj ogrzewana, a z drugiej poddana działaniu czynników klimatycznych.

ZOBACZ TAKŻE
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Pobierz ZA DAMO PDF!

W inżynierii komunikacyjnej natomiast, zwłaszcza w budownictwie mostowym, cała konstrukcja jest poddana działaniu czynników klimatycznych.

Norma PN-EN 1504-3:2006 [1] pomija oznaczenie właściwości wytrzymałościowych (wytrzymałości na ściskanie i zginanie) zapraw po badaniu odporności na zamrażanie i rozmrażanie w nasyconym roztworze NaCl. Należy także odnotować, że pominięto badanie wytrzymałości na zginanie.

W Polsce powszechnie stosowanym od kilkudziesięciu lat badaniem starzeniowym materiałów do naprawy betonu, oceniającym trwałą przyczepność do podłoża wykonanych warstw oraz zmianę właściwości wytrzymałościowych, było (i jest do tej pory) badanie mrozoodporności w komorze klimatyzacyjnej.

Badanie to w odniesieniu do materiałów naprawczych wykonywano na początku zgodnie z normą PN-85/B-04500 [18]. Obejmowało 50 cykli zamrażania i odmrażania w wodzie.

W związku z pojawianiem się pod koniec lat 90. materiałów naprawczych typu PCC na rynku polskim wydłużono liczbę cykli do 150 i zrównano ją ze standardowymi wymaganiami betonu (F150) według normy PN-88/B-06250 [19].

Obecnie wykonywane badanie jest zmodyfikowanym badaniem mrozoodporności betonu według normy PN-88/B-06250 [19]. Przyjęto w nim następujące warunki:

 • zmiany temp. od –18°C ±2°C do +18°C ±2°C,
 • rozmrażanie próbek w wodzie,
 • zamrażanie próbek nasączonych wodą, ale po spuszczeniu wody z komory,
 • liczbę cykli zamrażania i odmrażania 200 (do 2008 r. przyjmowano liczbę cykli zamrażania i odmrażania 150),
 • po wykonaniu odpowiedniej liczby cykli zamrażania i odmrażania próbek materiałów naprawczych oznacza się:
 • wytrzymałość na odrywanie od podłoża metodą „pull-off” po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. –18 ±2°C/+18 ±2°C,
 • mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. –18 ±2°C/+18 ±2°C (ubytek masy, spadek wytrzymałości na zginanie i spadek wytrzymałości na ściskanie).

Badania IBDiM

Aby wyeliminować z rynku zaprawy naprawcze nieodporne na działanie czynników klimatycznych, opracowano w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) Zalecenia do Udzielana Aprobat Technicznych nr Z/20090-03-019 [20] „Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne)”.

W dokumencie tym ocenę przydatności zapraw naprawczych oparto na znanym i powszechnie stosowanym badaniu mrozoodporności zapraw po 200 cyklach zamrażania i odmrażania oraz na badaniu przyczepności do podłoża, doraźnej i zmierzonej po 200 cyklach zamrażania i odmrażania.

W związku z nowym podejściem normy PN-EN 1504-3:2006 [1] do badań starzeniowych materiałów naprawczych bardzo ważną rzeczą stało się porównanie obu typów badań, tak by ocenić skuteczność (miarodajności) obu metod stosowanych przy wykonywaniu badań mrozoodporności.

Porównanie dotyczyło zarówno oznaczenia wytrzymałości na odrywanie zapraw od podłoża, jak i oznaczenie właściwości wytrzymałościowych zapraw po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie oraz po 50 cyklach zamrażania w nasyconym roztworze soli odladzającej i rozmrażaniu w wodzie.

Uzyskane dotychczas wyniki badań potwierdzają pośrednio znaną dotąd zależność wpływu stężenia środków odladzających na uszkodzenia betonu. W wypadku działania soli odladzających (NaCl lub CaCl2) największe uszkodzenia mrozowe występują wówczas, gdy beton jest narażony na stosunkowo niskie koncentracje soli (roztwory od 2% do 4%).

Im większa natomiast koncentracja, tym mniejszy wpływ. Największą zgodność trendów otrzymanych wyników stwierdzono w wypadku badania przyczepności zapraw po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie i po 50 cyklach zamrażania w nasyconym roztworze soli odladzającej i rozmrażaniu w wodzie.

Najmniejszą natomiast – w wypadku wyników badania spadku wytrzymałości na zginanie i ściskanie po 50 cyklach zamrażania w nasyconym roztworze soli odladzającej i rozmrażaniu w wodzie, gdzie otrzymywano często znaczny wzrost wytrzymałości na zginanie przy spadku wytrzymałości na ściskanie.

Podsumowanie

W naprawach betonowych konstrukcji inżynierskich za pomocą materiałów naprawczych trwałość i skuteczność wykonanych robót ocenia się zazwyczaj na podstawie przyczepności wykonanych warstw do podłoża.

Jeśli wykonana warstwa nie jest uszkodzona w miejscu wbudowania, nikt nie kwestionuje jakości wykonanych prac ani jakości wbudowanych materiałów.

Tymczasem to nie przyczepność możliwa do stwierdzenia lub pomiaru bezpośrednio po wykonaniu robót jest decydująca, lecz przyczepność trwała, taka, którą będzie wykazywał zastosowany materiał po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach oraz zmiana w tym czasie właściwości wytrzymałościowych materiału.

Bardzo ważny jest więc odpowiedni dobór badań pozwalających ocenić materiały do naprawy betonu pod kątem trwałej przyczepności do podłoża wykonanych z nich warstw oraz zmianę ich właściwości wytrzymałościowych w czasie.

Literatura

 1. PN-EN 1504-3:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.
 2. EN 1766:2000, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Reference concretes for testing”.
 3. EN 12190:1999, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of compressive strength of repair mortar”.
 4. EN 1015-17:2000, „Methods of test for mortar for masonry. Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars”.
 5. EN 1542:1999, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Measurement of bond strength by pull-off”.
 6. EN 12617-4:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of shrinkage and expansion”.
 7. EN ISO 13295:2007, „Dentistry. Mandrels for rotary instruments”.
 8. EN 13412:2006, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of modulus of elasticity in compression”.
 9. EN 13687-1:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of thermal compatibility. Freeze-thaw cycling with de-icing salt immersion”.
 10. EN 13687-2:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of thermal compatibility. Thunder-shower cycling (thermal shock)”.
 11. EN 13687-4:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of thermal compatibility. Dry thermal cycling”.
 12. EN 13036-4:2011, „Road and airfield surface characteristics. Test methods Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test”.
 13. EN 1770:1998, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of the coefficient of thermal expansion”.
 14. EN 13057:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of resistance of capillary absorption”.
 15. PN-EN 13687-1:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności cieplnej. Część 1: Cykliczne zamrażanie–rozmrażanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzającej”.
 16. PN-EN 13687-2:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności cieplnej. Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny)”.
 17. PN-EN 13687-4:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 4: Cykle termiczne na sucho”.
 18. PN-85/B-04500, „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”.
 19. PN-88/B-06250, „Beton zwykły”.
 20. Z/20090-03-019 „Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne)”.
 21. A.M. Neville, „Właściwości betonu”, Polski Cement, Kraków 2000.
 22. K. Germaniuk, T. Gajda, A. Królikowska, „Zalecenia IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2009-03-019. Wyroby i systemy do napraw konstrukcji betonowych”, Wydanie II, IBDiM, Warszawa 2010.
 23. K. Germaniuk, „Uwagi mostowca do normy PN-EN 1504. Artykuł dyskusyjny”, „Materiały Budowlane”, nr 2/2009, s. 5–7.
 24. K. Germaniuk, „Nowoczesne materiały i technologie związane z utrzymaniem mostów” [w:] „Vademecum Inżyniera, Budownictwo Mostowe”, Warszawa 2013, s. 5–9.
 25. G. Łagoda, T. Gajda, „Badania materiałów do napraw konstrukcji mostowych”, XXV konferencja naukowo-techniczna „Awarie Budowlane”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2011, t. II, s. 127–134.
 26. G. Łagoda, T. Gajda, „Research on concrete repair materials”, konferencja SEMC 2013 University of Cape Town, Balkema/Taylor & Francis, pp. 879–880 (wersja skrócona, pełna na płycie CD).
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »dr inż. Krzysztof Germaniuk
dr inż. Krzysztof Germaniuk
Autor jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1975 r., a stopień doktora – w 1995 r. Pracuje w Instytucie Badawczym Dróg i Mostó... więcej »
mgr inż. Tomasz Gajda
mgr inż. Tomasz Gajda
Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2001 r. Pracuje w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów jako główny specjalista inżynieryjn... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Wtórne hydroizolacje poziome
 • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.