Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik

DW MEDIUM  |  06.03.2014
Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik
Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik

Podstawą wiedzy, którą postanowiłem usystematyzować w tej książce, są doświadczenia zdobyte w wyniku rozstrzygania reklamacji, a także podczas prowadzonych z inwestorami i projektantami konsultacji dotyczących zastosowania materiałów dachowych.

Od lat bowiem zajmuję się zawodowo techniką zastosowań materiałów dachowych. Wielokrotnie rozpatrywałem reklamacje zgłaszane dekarzom lub producentom materiałów pokryciowych dotyczące pojawiania się zacieków we wnętrzach dachów. 

Uszczelnianie dachów przez dekarzy w wyniku zgłaszanych reklamacji było nieskuteczne i zacieki pojawiały się nadal. Inwestorzy i wykonawcy nie zdawali sobie bowiem sprawy z tego, że główną przyczyną ich powstawania były skropliny zbierające się w wewnętrznych warstwach dachu.

Skropliny powstają i gromadzą się w dachach z powodu braku właściwie zaprojektowanej i wykonanej wentylacji dachowej, tzn. takiej, która stale usuwa parę wodną z konstrukcji i termoizolacji dachu. A ponieważ panujący w Polsce zmienny klimat nasila zjawisko przenikania i skraplania się pary wodnej w przegrodach budowlanych, polskie dachy powinny być szczególnie starannie wentylowane.

Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik, autor: Krzysztof Patoka, stron: 208, Wydawca: DW MEDIUM, ISBN: 978-83-926815-6-4
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

W Polsce bardzo wielu ludzi związanych z budownictwem wie o tym, że dachy wentyluje się w celu usunięcia z nich wilgoci, jednak projektanci i nadzór budowlany nie znają technik wentylowania dachów na tyle dobrze, by je z powodzeniem stosować i umiejętnie nadzorować.

Brakuje polskiej literatury poświęconej tej problematyce. Uznałem więc, że zagadnienia dotyczące wentylacji dachów warto zebrać i uporządkować w jednej publikacji.

Reklamacje są ogromnym źródłem informacji, pod warunkiem że chce się je starannie wyjaśnić i wykorzystać w celu lepszego poznania procesów zachodzących w dachach. W ciągu wielu lat pracy starałem się to robić, a wiedzę zdobytą w ten sposób – poszerzoną o informacje zaczerpnięte z rozproszonej literatury – przekazują w tej książce.

Oprócz podstawowych zasad wentylowania dachów omówiłem w tej pozycji problemy nowoczesnych materiałów foliowych stosowanych w konstrukcjach dachowych. Uczyniłem to z kilku powodów.

Po pierwsze: są to produkty, które powstały dzięki procesowi ciągłego ulepszania technik usuwania wilgoci za pomocą wentylacji dachów i ich działanie jest ściśle związane z tą techniką.

Po drugie: w Polsce są one ciągle wadliwie stosowane mimo wieloletniej ich obecności na rynku budowlanym.

Dzieje się tak m.in. dlatego, że wyroby foliowe zostały wprowadzone na rynek bez odpowiedniego przygotowania dotyczącego teorii wentylowania dachów. Nadal brakuje wyczerpujących informacji na ten temat. Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Jedną z nich jest to, że w okresie ich popularyzacji początkowe informacje o foliach i membranach były bardzo urywkowe. Pochodziły głównie od producentów wywodzących się z krajów o rozwiniętej kulturze technicznej, z dobrze funkcjonującymi wszystkimi instytucjami kształtującymi poziom budownictwa. Żaden z importerów nie miał przygotowanych informacji o wprowadzanych produktach dostosowanych do polskich realiów.

Z tych więc powodów poświęciłem materiałom foliowym wiele uwagi, w tym odrębny rozdział, który jest też próbą stworzenia systematyki bogatej grupy folii i membran stosowanych w dachach. Oprócz tego omówiłem w niej niektóre występujące w Polsce problemy związane z powstawaniem w dachach skroplin. Mam nadzieję, że w ten sposób przysłuży się ona do popularyzacji techniki wentylowania dachów wśród projektantów, inżynierów budownictwa, dekarzy i inwestorów.

Książka została skomponowana tak, aby można ją było czytać wyrywkowo w częściach dotyczących poszczególnych zagadnień. Zawiera wiele ilustracji, przy czym niektóre z rysunków są celowo powtórzone. Dotyczy to również najważniejszych tez książki – przytaczane są wielokrotnie, by nie było konieczne częste powracanie do poprzednich rozdziałów. Układ graficzny tej pozycji książkowej pozwala na dokonywanie ewentualnych notatek i uwag na marginesie, na którym zostały również zamieszczone hasła odsyłające do słownika oraz skróty najważniejszych informacji.

SPIS TREŚCI

    Słowo wstępne
    Słownik    
1.    Dlaczego wentyluje się dachy    
1.1.    Wprowadzenie    
1.2.    Skąd pochodzą para wodna i wilgoć    
1.3.    Mechanizm powstawania skroplin    
1.4.    Jak ze skroplin powstają zacieki        
1.5.    Powstawanie skroplin na etapie układania termoizolacji    
1.6.    Uzasadnienie wentylowania dachów     

2.    Ogólne zasady wentylacji dachów     
2.1.    Dach wentylowany    
2.2.    Ciąg termiczny     
2.3.    Siły pochodzące od wiatru     
2.4.    Kąt nachylenia połaci dachu wentylowanego 
2.5.    Cykle przepływu pary wodnej przez dach     

3.    Wentylacja dachów o nachyleniu 0–15°    
3.1.    Klasyfikacja dachów według ich nachylenia oraz mechanizmów funkcjonowania wentylacji    
3.2.    Podstawowe zasady wentylacji dachów o nachyleniu 0–15°    
3.3.    Wentylacja dachów i stropodachów o nachyleniu ok. 15° (26,8%)    
3.4.    Otwory wentylacyjne    

4.    Wentylacja dachów pochyłych    
4.1.    Dach wentylowany a pokrycie wentylowane    
4.2.    Zależność między rodzajem pokrycia a sposobem wentylowania    
4.3.    Związek szczelności pokryć z wentylowaniem dachów    
4.4.    Wentylacja dachu w zależności od miejsca ułożenia termoizolacji    
4.5.    Wentylacja dachu w zależności od kształtu dachu        
4.5.1.    Metody wykonania szczelin wokół przeszkód typu kominy, okna dachowe i wyłazy        
4.5.2.    Sposoby wykonania szczelin wokół naroży i koszy dachu        
4.5.3.    Metody wykonania szczelin wokół lukarn    
4.5.4.    Wnioski        
4.6.     Systemy usuwania wilgoci z dachów pochyłych    
4.6.1.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest niemieszkalne, dach i pokrycie wentylowane jednocześnie        
4.6.2.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest niemieszkalne, dach i pokrycie wentylowane oddzielnie
4.6.3.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest mieszkalne, dach i pokrycie wentylowane        
4.6.4.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest mieszkalne, dach niewentylowany, a pokrycie wentylowane        
4.6.5.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest niemieszkalne, dach wentylowany, a pokrycie niewentylowane    
4.6.6.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest mieszkalne, dach wentylowany, a pokrycie niewentylowane        
4.6.7.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest niemieszkalne, dach niewentylowany, a pokrycie wentylowane    
4.6.8.    System wentylacji dachu dwusystemowego, gdy poddasze jest mieszkalne, dach niewentylowany, a pokrycie wentylowane

5.    Wymiary szczelin wentylacyjnych        
5.1.    Teoretyczna wysokość szczelin wentylacyjnych    
5.2.    Ekwiwalentna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza Sd    
5.3.    Praktyczna wysokość szczelin wentylacyjnych    
5.4.    Wysokość warstw wentylacyjnych w dachach o nachyleniu 10–20°    

6.    Wlot i wylot szczeliny wentylacyjnej    
6.1.    Wlot szczeliny wentylacyjnej    
6.2.    Wlot szczeliny w okapie dachu pochyłego    
6.3.    Wylot szczeliny wentylacyjnej w kalenicy i narożu dachu pochyłego    
6.4.    Wybór osłon wlotów i wylotów szczelin wentylacyjnych dachów pochyłych    
6.5.    Jak powinno się wybierać uszczelnienia gąsiorów    

7.    Elastyczne wyroby wodochronne w dachach i stropodachach    
7.1.    Folie w dachach wentylowanych i niewentylowanych    
7.2.    Nazewnictwo elastycznych wyrobów wodochronnych
7.3.    Podstawowe parametry MWK
7.3.1.    Paroprzepuszczalność    
7.3.2.    Gramatura (masa powierzchniowa)
7.3.3.    Wytrzymałość na rozrywanie    
7.3.4.    Odporność na promieniowanie UV    
7.3.5.    Wytrzymałość na temperatury    
7.3.6.    Odporność na działanie słupa wody – wodoodporność    
7.4.    Paroizolacje    
7.4.1.    Rodzaje paroizolacji        
7.4.2.    Układanie paroizolacji    

8.    Remont dachu okazją do jego ulepszenia    
8.1.    Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu    
8.2.    Wykonanie wentylacji od strony poddasza    
8.3.    Przykład wykonania wentylacji w poprawianym dachu    

9.    Najczęstsze problemy dotyczące wentylacji dachów    
9.1.    Wprowadzenie
9.2.    Problemy z okapami    
9.3.    Wentylacja blachodachówki    
9.4.    Skropliny w dachach dwusystemowych (częściowo izolowanych)    
9.5.    Wymiary szczelin wentylacyjnych
9.6.    Wentylacja dachów o niskim nachyleniu    
9.7.    Papa na deskowaniu czy membrana wstępnego krycia    

10.    Szron na dachu    
    Bibliografia     
    Autorstwo ilustracji    

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Wypróbuj aplikację projektową i stwórz własną wizualizację »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Dodaj własne zdjęcie i dopasuj kolory elewacji lub wnętrza do swojego budynku! czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.