Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik

DW MEDIUM  |  06.03.2014
Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik
Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik

Podstawą wiedzy, którą postanowiłem usystematyzować w tej książce, są doświadczenia zdobyte w wyniku rozstrzygania reklamacji, a także podczas prowadzonych z inwestorami i projektantami konsultacji dotyczących zastosowania materiałów dachowych.

Od lat bowiem zajmuję się zawodowo techniką zastosowań materiałów dachowych. Wielokrotnie rozpatrywałem reklamacje zgłaszane dekarzom lub producentom materiałów pokryciowych dotyczące pojawiania się zacieków we wnętrzach dachów. 

Uszczelnianie dachów przez dekarzy w wyniku zgłaszanych reklamacji było nieskuteczne i zacieki pojawiały się nadal. Inwestorzy i wykonawcy nie zdawali sobie bowiem sprawy z tego, że główną przyczyną ich powstawania były skropliny zbierające się w wewnętrznych warstwach dachu.

Skropliny powstają i gromadzą się w dachach z powodu braku właściwie zaprojektowanej i wykonanej wentylacji dachowej, tzn. takiej, która stale usuwa parę wodną z konstrukcji i termoizolacji dachu. A ponieważ panujący w Polsce zmienny klimat nasila zjawisko przenikania i skraplania się pary wodnej w przegrodach budowlanych, polskie dachy powinny być szczególnie starannie wentylowane.

Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik, autor: Krzysztof Patoka, stron: 208, Wydawca: DW MEDIUM, ISBN: 978-83-926815-6-4
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

W Polsce bardzo wielu ludzi związanych z budownictwem wie o tym, że dachy wentyluje się w celu usunięcia z nich wilgoci, jednak projektanci i nadzór budowlany nie znają technik wentylowania dachów na tyle dobrze, by je z powodzeniem stosować i umiejętnie nadzorować.

Brakuje polskiej literatury poświęconej tej problematyce. Uznałem więc, że zagadnienia dotyczące wentylacji dachów warto zebrać i uporządkować w jednej publikacji.

Reklamacje są ogromnym źródłem informacji, pod warunkiem że chce się je starannie wyjaśnić i wykorzystać w celu lepszego poznania procesów zachodzących w dachach. W ciągu wielu lat pracy starałem się to robić, a wiedzę zdobytą w ten sposób – poszerzoną o informacje zaczerpnięte z rozproszonej literatury – przekazują w tej książce.

Oprócz podstawowych zasad wentylowania dachów omówiłem w tej pozycji problemy nowoczesnych materiałów foliowych stosowanych w konstrukcjach dachowych. Uczyniłem to z kilku powodów.

Po pierwsze: są to produkty, które powstały dzięki procesowi ciągłego ulepszania technik usuwania wilgoci za pomocą wentylacji dachów i ich działanie jest ściśle związane z tą techniką.

Po drugie: w Polsce są one ciągle wadliwie stosowane mimo wieloletniej ich obecności na rynku budowlanym.

Dzieje się tak m.in. dlatego, że wyroby foliowe zostały wprowadzone na rynek bez odpowiedniego przygotowania dotyczącego teorii wentylowania dachów. Nadal brakuje wyczerpujących informacji na ten temat. Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Jedną z nich jest to, że w okresie ich popularyzacji początkowe informacje o foliach i membranach były bardzo urywkowe. Pochodziły głównie od producentów wywodzących się z krajów o rozwiniętej kulturze technicznej, z dobrze funkcjonującymi wszystkimi instytucjami kształtującymi poziom budownictwa. Żaden z importerów nie miał przygotowanych informacji o wprowadzanych produktach dostosowanych do polskich realiów.

Z tych więc powodów poświęciłem materiałom foliowym wiele uwagi, w tym odrębny rozdział, który jest też próbą stworzenia systematyki bogatej grupy folii i membran stosowanych w dachach. Oprócz tego omówiłem w niej niektóre występujące w Polsce problemy związane z powstawaniem w dachach skroplin. Mam nadzieję, że w ten sposób przysłuży się ona do popularyzacji techniki wentylowania dachów wśród projektantów, inżynierów budownictwa, dekarzy i inwestorów.

Książka została skomponowana tak, aby można ją było czytać wyrywkowo w częściach dotyczących poszczególnych zagadnień. Zawiera wiele ilustracji, przy czym niektóre z rysunków są celowo powtórzone. Dotyczy to również najważniejszych tez książki – przytaczane są wielokrotnie, by nie było konieczne częste powracanie do poprzednich rozdziałów. Układ graficzny tej pozycji książkowej pozwala na dokonywanie ewentualnych notatek i uwag na marginesie, na którym zostały również zamieszczone hasła odsyłające do słownika oraz skróty najważniejszych informacji.

SPIS TREŚCI

    Słowo wstępne
    Słownik    
1.    Dlaczego wentyluje się dachy    
1.1.    Wprowadzenie    
1.2.    Skąd pochodzą para wodna i wilgoć    
1.3.    Mechanizm powstawania skroplin    
1.4.    Jak ze skroplin powstają zacieki        
1.5.    Powstawanie skroplin na etapie układania termoizolacji    
1.6.    Uzasadnienie wentylowania dachów     

2.    Ogólne zasady wentylacji dachów     
2.1.    Dach wentylowany    
2.2.    Ciąg termiczny     
2.3.    Siły pochodzące od wiatru     
2.4.    Kąt nachylenia połaci dachu wentylowanego 
2.5.    Cykle przepływu pary wodnej przez dach     

3.    Wentylacja dachów o nachyleniu 0–15°    
3.1.    Klasyfikacja dachów według ich nachylenia oraz mechanizmów funkcjonowania wentylacji    
3.2.    Podstawowe zasady wentylacji dachów o nachyleniu 0–15°    
3.3.    Wentylacja dachów i stropodachów o nachyleniu ok. 15° (26,8%)    
3.4.    Otwory wentylacyjne    

4.    Wentylacja dachów pochyłych    
4.1.    Dach wentylowany a pokrycie wentylowane    
4.2.    Zależność między rodzajem pokrycia a sposobem wentylowania    
4.3.    Związek szczelności pokryć z wentylowaniem dachów    
4.4.    Wentylacja dachu w zależności od miejsca ułożenia termoizolacji    
4.5.    Wentylacja dachu w zależności od kształtu dachu        
4.5.1.    Metody wykonania szczelin wokół przeszkód typu kominy, okna dachowe i wyłazy        
4.5.2.    Sposoby wykonania szczelin wokół naroży i koszy dachu        
4.5.3.    Metody wykonania szczelin wokół lukarn    
4.5.4.    Wnioski        
4.6.     Systemy usuwania wilgoci z dachów pochyłych    
4.6.1.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest niemieszkalne, dach i pokrycie wentylowane jednocześnie        
4.6.2.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest niemieszkalne, dach i pokrycie wentylowane oddzielnie
4.6.3.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest mieszkalne, dach i pokrycie wentylowane        
4.6.4.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest mieszkalne, dach niewentylowany, a pokrycie wentylowane        
4.6.5.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest niemieszkalne, dach wentylowany, a pokrycie niewentylowane    
4.6.6.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest mieszkalne, dach wentylowany, a pokrycie niewentylowane        
4.6.7.    System wentylacji dachu, gdy poddasze jest niemieszkalne, dach niewentylowany, a pokrycie wentylowane    
4.6.8.    System wentylacji dachu dwusystemowego, gdy poddasze jest mieszkalne, dach niewentylowany, a pokrycie wentylowane

5.    Wymiary szczelin wentylacyjnych        
5.1.    Teoretyczna wysokość szczelin wentylacyjnych    
5.2.    Ekwiwalentna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza Sd    
5.3.    Praktyczna wysokość szczelin wentylacyjnych    
5.4.    Wysokość warstw wentylacyjnych w dachach o nachyleniu 10–20°    

6.    Wlot i wylot szczeliny wentylacyjnej    
6.1.    Wlot szczeliny wentylacyjnej    
6.2.    Wlot szczeliny w okapie dachu pochyłego    
6.3.    Wylot szczeliny wentylacyjnej w kalenicy i narożu dachu pochyłego    
6.4.    Wybór osłon wlotów i wylotów szczelin wentylacyjnych dachów pochyłych    
6.5.    Jak powinno się wybierać uszczelnienia gąsiorów    

7.    Elastyczne wyroby wodochronne w dachach i stropodachach    
7.1.    Folie w dachach wentylowanych i niewentylowanych    
7.2.    Nazewnictwo elastycznych wyrobów wodochronnych
7.3.    Podstawowe parametry MWK
7.3.1.    Paroprzepuszczalność    
7.3.2.    Gramatura (masa powierzchniowa)
7.3.3.    Wytrzymałość na rozrywanie    
7.3.4.    Odporność na promieniowanie UV    
7.3.5.    Wytrzymałość na temperatury    
7.3.6.    Odporność na działanie słupa wody – wodoodporność    
7.4.    Paroizolacje    
7.4.1.    Rodzaje paroizolacji        
7.4.2.    Układanie paroizolacji    

8.    Remont dachu okazją do jego ulepszenia    
8.1.    Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu    
8.2.    Wykonanie wentylacji od strony poddasza    
8.3.    Przykład wykonania wentylacji w poprawianym dachu    

9.    Najczęstsze problemy dotyczące wentylacji dachów    
9.1.    Wprowadzenie
9.2.    Problemy z okapami    
9.3.    Wentylacja blachodachówki    
9.4.    Skropliny w dachach dwusystemowych (częściowo izolowanych)    
9.5.    Wymiary szczelin wentylacyjnych
9.6.    Wentylacja dachów o niskim nachyleniu    
9.7.    Papa na deskowaniu czy membrana wstępnego krycia    

10.    Szron na dachu    
    Bibliografia     
    Autorstwo ilustracji    

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnij dach! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Dobra robota zaczyna się od dobrego materiału... ZOBACZ »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.