Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych wymagań cieplno­-wilgotnościowych

Projektowanie ścian zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym
dr inż. Krzysztof Pawłowski  |  IZOLACJE 9/2013  |  01.08.2016  |  1
Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych wymagań cieplno­-wilgotnościowych / Envelope design in the light of new heat and humidity requirements
Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych wymagań cieplno­-wilgotnościowych / Envelope design in the light of new heat and humidity requirements
Archiwum autora
Ciąg dalszy artykułu...

Projektowanie ścian zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym

Projektowanie ścian zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno­‑wilgotnościowym polega na przeprowadzeniu obliczeń w zakresie:

 • wartości współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m²·K)] według PN-EN ISO 6946:2008 [3],
 • czynnika temperaturowego fRsi [-] według PN-EN ISO 13788:2003 [5],
 • sprawdzenia ryzyka występowania kondensacji międzywarstwowej według PN-EN ISO 13788:2003 [5].

Do analizy wybrano ściany zewnętrzne dwuwarstwowe (rys.), które są rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi często stosowanymi w Polsce.

Rys. Układ warstw materiałowych ściany dwuwarstwowej 1 – tynk gipsowy, 2 – warstwa konstrukcyjna: cegła pełna, 25 cm, cegła kratówka, 25 cm, bloczek z betonu komórkowego, 24 cm, bloczek wapienno-piaskowy (silikatowy), 18 cm, 24 cm, pustak MAX, 28,8 cm, 3 – izolacja cieplna: styropian, wełna mineralna, pianka z poliizocyjanuratu, płyty rezolowe, 4 – tynk cienkowarstwowy | Fot. K. Pawłowski

W tabeli 5 zebrano rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wybranych ścian zewnętrznych oraz przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc.

Tabela 5. Parametry techniczne i cieplne ścian zewnętrznych dwuwarstwowych

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dokonano oceny analizowanych rozwiązań w aspekcie kryterium cieplnego Uc ≤ Uc(maks.) według rozporządzenia [1]. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Ocena ścian zewnętrznych murowanych w zakresie wartości maksymalnych współczynnika przenikania ciepła Uc

Z analizy wynika, że wraz ze zmieniającymi się wartościami Uc(maks.) niektóre rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych nie spełniają podstawowego kryterium dotyczącego ochrony cieplnej. W wielu przypadkach minimalna grubość izolacji cieplnej, spełniająca kryterium cieplne, powinna wynosić 15 cm. Zasadne staje się także stosowanie nowoczesnych materiałów do izolacji cieplnej (tabela 6).

Zobacz także: Jak kształtować parametry cieplno-wilgotnościowe narożników ścian zewnętrznych?

W zakresie ochrony wilgotnościowej analizowanych ścian zewnętrznych i ich złączy przedstawiono w artykule tylko procedurę oceny ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych na wewnętrznej powierzchni przegrody i określono wartości czynnika temperaturowego fRsi [-].

Sprawdzenie ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych w miejscu mostka cieplnego przeprowadza się przez porównanie wartości obliczeniowej czynnika temperaturowego fRsi(obl.) w miejscu mostka cieplnego z wartością graniczną (krytyczną) fRsi(kryt.). Jeżeli spełniona jest nierówność fRsi(obl.) ≥ fRsi(kryt.), nie występuje ryzyko rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych na wewnętrznej powierzchni przegrody.
Czynnik temperaturowy (w miejscu mostka cieplnego) fRsi(obl.) określa się z wzoru:

gdzie:
θsi,min. – temperatura minimalna na wewnętrznej powierzchni przegrody mostka cieplnego [°C],
θe – temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
θi – temperatura powietrza wewnętrznego [°C].

Czynnik temperaturowy krytyczny fRsi(kryt.) według rozporządzenia [1] można określić w sposób:

uproszczony dla ti = 20°C, Φ = 50%, fRsi(kryt.) = 0,72,

dokładny – z uwzględnieniem położenia budynku, parametrów powietrza wewnętrznego.

Wartość graniczna (krytyczna) czynnika temperaturowego, z uwzględnieniem parametrów powietrza wewnętrznego (III klasa wilgotności, ti = 20°C) i zewnętrznego (Toruń), wynosi fRsi(kryt.) = 0,778.

Do przykładowej analizy wybrano trzy mostki cieplne występujące na złączach budowlanych ściany dwuwarstwowej z betonu komórkowego.

Wartości temperatur minimalnych na wewnętrznej powierzchni (w miejscu mostka cieplnego) określono na podstawie obliczeń numerycznych według procedur opisanych w normie PN-EN ISO 10211:2008 [6]. Wyniki obliczeń i analiz zestawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Sprawdzenie ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych w miejscu występowania mostka cieplnego

Na podstawie przedstawionych obliczeń i analiz (tabela 7) można stwierdzić, że w analizowanych mostkach cieplnych nie wystąpi ryzyko rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych.

 

Należy podkreślić, iż ocena cieplna ścian zewnętrznych powinna dotyczyć nie tylko pełnej przegrody, lecz także jej złączy. Niestety zmiany w rozporządzeniu [1] w zakresie ochrony cieplnej nie precyzują wymagań dotyczących maksymalnych wartości strat ciepła przez mostki cieplne występujące w miejscu połączenia przegród zewnętrznych w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)].

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nowe wartości graniczne współczynnika Uc(maks.) i wskaźnika EP wyznaczają standardy projektowania od 2021 r. w Polsce budynków niskoenergetycznych. Aby wymagania te mogły zostać spełnione, dobór materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach. Z tego względu wskazane byłoby opracowanie poradników projektowych oraz prowadzenie szkoleń w na temat:

 • projektowania przegród zewnętrznych budynków w świetle nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych,
 • zastosowania metod numerycznych w projektowaniu cieplno-wilgotnościowym przegród zewnętrznych i ich złączy,
 • wytycznych dotyczących projektowania budynków niskoenergetycznych.

Pomocne byłoby również opracowanie katalogu mostków cieplnych oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków niskoenergetycznych.

LITERATURA

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
 2. PN-EN ISO 13370:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania”.
 3. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).
 5. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania”.
 6. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 7. PN-EN ISO 12524:2003, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2013

Komentarze

(1)
Jan Osik | 27.01.2014, 10:07
Nowe wymagania cieplno-wilgotnościowe w budownictwie z pewnością nie ominą tych, którzy właśnie budują się, bądź zamierzają się budować, dlatego warto je znać i już zawczasu pomyśleć o optymalnych rozwiązaniach materiałowych.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Planujesz renowację budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Jeśli docieplenie z zewnątrz nie jest możliwe, co jest częste w przypadku obiektów zabytkowych, mamy... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szron na dachu
 • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.