Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Bezwykopowe odtwarzanie zewnętrznej izolacji pionowej

Zastosowanie izolacji strukturalnych i kurtynowych | Rodzaje iniektów i sposób wykonywania iniekcji
Fot. 1. Ściana przygotowana do iniekcji żelami akrylowymi | Trenchless regeneration of outer vertical insulation
Fot. 1. Ściana przygotowana do iniekcji żelami akrylowymi | Trenchless regeneration of outer vertical insulation
Archiwa autorów

Odtworzenie izolacji pionowej to jeden z podstawowych etapów prac iniekcyjnych. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie wtórnej izolacji zewnętrznej. W niektórych sytuacjach jest to jednak bardzo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe.

Pewnym kompromisem jest izolacja typu wannowego – pomieszczenie jest suche i może być normalnie użytkowane, ale przegroda jest cały czas wilgotna/mokra. Rozwiązaniem może być wówczas wykonanie iniekcji kurtynowej lub strukturalnej.

DOŁĄCZ TERAZ DO NEWSLETTERA - kliknij tutaj »

Izolacje strukturalne (rys. 1) wykonuje się przy użyciu środków chemicznych, aplikowanych najczęściej w strukturę przegrody w sposób iniekcyjny, w celu zabezpieczenia ściany budynku lub budowli przed kapilarnym wnikaniem wilgoci z gruntu. Mogą być wykonywane w murach warstwowych, jeśli zastosowane zostaną specjalne techniki (Czytaj więcej na ten temat).

Izolacje kurtynowe (rys. 2) to zabezpieczenia przeciwwilgociowe lub przeciwwodne wykonywane w sposób iniekcyjny, ochraniające przegrodę pionową lub poziomą od strony przyległego gruntu bez odkopywania budynku. Stosuje się je wówczas, gdy z przyczyn technologicznych i/lub finansowych zabezpieczenia wykonywane tradycyjnymi metodami naprawczymi są niezasadne lub niemożliwe.

Zastosowanie izolacji strukturalnych i kurtynowych

ABSTRAKT

W artykule omówiono metody iniekcji strukturalnych i kurtynowych. Opisano grupy materiałów iniekcyjnych. Zamieszczono wskazówki dotyczące określania zużycia iniektów, przeprowadzania iniekcji oraz dokumentowania etapów prac.

The article discusses the methods of structural and curtain injections, as well as describes injection material groups. It also provides guidelines on how to determine the wear of injected material, how to perform the injections, as well as how to document the stages of performed works.

Izolacje strukturalne oraz kurtynowe wykonywane są przede wszystkim w budynkach istniejących.

Niekiedy są to budynki niedawno wzniesione, w których wadliwie wykonano izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne (dotyczy to najczęściej wielopoziomowych garaży podziemnych pod centrami handlowymi, w których poziom wody gruntowej znajduje się kilka metrów powyżej poziomu posadzki w pomieszczeniach), lub budynki historyczne, w których izolacje przeciwwilgociowe uległy degradacji albo nie zostały w ogóle wykonane.

Najczęściej jednak izolacje strukturalne i kurtynowe wykonywane są:

 • w centrach miast, w miejscach, gdzie położono nową nawierzchnię (np. na rynku), ale nie wykonano jednocześnie pionowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian piwnicznych budynków okalających tę płytę, kiedy zewnętrzne izolacje pionowe przyległych budynków można wykonać jedynie w gruncie i od wewnętrznego lica ściany piwnicznej (wykonanie izolacji pionowej w sposób tradycyjny wiązałoby się z utratą gwarancji na wykonanie wyłożeń kamiennych nawierzchni rynku);
 • w budynkach przyległych do uczęszczanych pasaży handlowych, ciągów komunikacyjnych itp., gdy nie jest możliwe wykonanie wykopu w chodniku w celu odtworzenia zewnętrznej izolacji pionowej;
 • w przypadku gdy do elewacji dochodzą podcienie lub arkady, ew. w budynku znajdują się sklepienia i wykonanie wykopów zewnętrznych ze względów konstrukcyjnych byłoby droższe niż wykonanie specjalistycznych izolacji;
 • gdy dochodziło do powodzi hydrogeologicznych (podniesienia się poziomu wód gruntowych powyżej poziomu posadzki w piwnicach); taka sytuacja po ustąpieniu powodzi wymusza zastosowanie przynajmniej osłon w postaci izolacji kurtynowych;
 • gdy głębokie posadowienie nowo powstałych budynków może zakłócić dotychczasowy przebieg podziemnych cieków wodnych, a lokalne spiętrzenia mogą powodować zalewanie ścian piwnicznych istniejących budynków;
 • w przypadkach szczególnych, np. gdy cieki rzek (np. rzeki Młynówki w Cieszynie) dochodzą bezpośrednio do ścian piwniczych budynków.

Izolacje strukturalne i kurtynowe wykonuje się w przegrodach zawilgoconych i mokrych. Możliwe jest także wykonanie iniekcji pod wodą. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych niezbędna jest dogłębna diagnostyka istniejącego stanu.

Rodzaje iniektów i sposób wykonywania iniekcji

Jest wiele rodzajów materiałów iniekcyjnych. Różnią się one właściwościami i zastosowaniem.

Uniwersalnymi iniektami pozwalającymi na iniekcje w grunt oraz wykonywanie przepon strukturalnych są hydrożele (poli­akryloamidy). Moment żelowania tych materiałów rozpoczyna się dopiero w obecności wody – przed żelowaniem materiał ma niską lepkość, porównywalną z lepkością wody. Początek żelowania i jego zakończenie można regulować przez zmianę proporcji składników. Iniekty te mają dobrą przyczepność do suchych i mokrych podłoży mineralnych.

Zobacz także: Jak zabezpieczyć dom przed wilgocią?

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Żele akrylowe stosuje się głównie w sytuacjach, gdy z powodów technicznych lub ekonomicznych stosowanie innych metod jest niezasadne.

Metoda ta jest szczególnie zalecana w sytuacji, gdy przyczyną przecieków przez przegrody budowlane jest woda naporowa (pod ciśnieniem) i nie jest możliwe wykonanie hydroizolacji od strony naporu wody. Może być stosowana do uszczelniania konstrukcji murowych, podłóg oraz sklepień. W ostatnich latach tą metodą uszczelniono wiele obiektów zabytkowych, m.in. kryptę św. Marka w Wenecji.

Żywice akrylowe mają bardzo małą lepkość, zbliżoną do wody. Żele żywic akrylowych mogą wchłaniać wodę w ilości 250% w stosunku do własnej objętości, są więc przydatne w miejscach stałego kontaktu przegrody budowlanej z wodą. Są trwale elastyczne i odporne na małe obciążenia chemiczne.

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, wydanie specjalne, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Innymi właściwościami cechują się żywice poliuretanowe. Stosuje się je zarówno do elastycznego wypełnienia (zamknięcia i uszczelnienia) rys, jak i do wykonywania iniekcji kurtynowych. Wynika to przede wszystkim z elastyczności tych materiałów po związaniu oraz braku negatywnego wpływu wilgoci na procesy sieciowania.

Żywice poliuretanowe różnią się w zależności od ilości i rodzaju modyfikatorów. Mogą być jedno- lub dwuskładnikowe. W dwuskładnikowych żywicach poliuretanowych można regulować czas reakcji.

Iniekcje strukturalne w przegrody murowane można wykonywać także iniektami na bazie:

 • krzemianów alkalicznych z modyfikatorami,
 • alkilometylosilikonianów,
 • kompozycji alkalicznych krzemianów i metylosilikonianów,
 • propylosilikonianu potasu,
 • kompozycji silanów i siloksanów oligomerycznych,
 • silanów wodorozpuszczalnych,
 • parafin.

Iniekcje kurtynowe umożliwiają wykonanie wtórnej izolacji zewnętrznej zarówno ścian, jak i podłogi w piwnicy bez konieczności odkopywania.

Iniekcja ta polega na wywierceniu na wylot w przegrodach siatki otworów (fot 1, rys. 3) i wprowadzeniu pod ciśnieniem (nieprzekraczającym zazwyczaj 10 barów) w otaczający grunt preparatu, który tworzy powierzchniową powłokę uszczelniającą na styku przegroda – grunt.

 

Komentarze

(2)
Damian | 20.09.2016, 08:54
ciekawy art
Grzesiek | 16.11.2016, 07:40
Czy coś merytorycznego, bardziej rozbudowanego o żywicach?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »mgr inż. Maciej Rokiel
mgr inż. Maciej Rokiel
Maciej Rokiel jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przynależy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów B... więcej »
mgr inż. Cezariusz Magott
mgr inż. Cezariusz Magott
Jest rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Od wielu lat prowadzi firmę IZOSERWIS – Izolacje Budowlane. Zajmuje się doradztwem techniczny... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
 • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.