Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków

Aprobata krajowa
Widok budynku po pożarze – nieprawidłowe przyklejanie płyt styropianowych przyczyniło się do rozprzestrzenienia ognia | Outer building walls fire safety assessing methods
Widok budynku po pożarze – nieprawidłowe przyklejanie płyt styropianowych przyczyniło się do rozprzestrzenienia ognia | Outer building walls fire safety assessing methods
NowosciBudowlane.com.pl
Ciąg dalszy artykułu...

Aprobata krajowa

Niezależnie od wspomnianej wcześniej możliwości oceny zgodności systemów ociepleń z ETAG 004:2011 [2] możliwe jest wprowadzenie wyrobów na rynek polski na podstawie oceny zgodności z aprobatą krajową (AT), wydawaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

W 2006 r. ITB wprowadził dokument UA GW VII 09/2006 [9], zgodnie z którym klasyfikację stopnia rozprzestrzeniania ognia układów ociepleniowych ścian zewnętrznych budynków wykonywanych w systemie ETICS określa się na podstawie badań układu ociepleniowego, według normy PN-B-02867:1990+Az1:2001 [7], przy zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej o największej grubości i gęstości.

Dodatkowo można przeprowadzić badania zawartości części organicznych lub ciepła spalania poszczególnych składników układu. Ustalenia aprobacyjne dotyczą także zasad rozszerzania klasyfikacji.

Zgodnie z zapisami UA GW VII 09/2006 [9] ocieplenie ścian zewnętrznych na podłożu klasy co najmniej A2-s3,d0 (według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [3]) klasyfikuje się bez badań układu ociepleniowego jako nierozprzestrzeniające ognia, jeżeli:

 • warstwa termoizolacyjna i wszystkie składniki warstwy wierzchniej wykonane są z materiałów klasy A1 według decyzji Komisji Europejskiej 96/603/WE [10], 2000/605/WE [11] i 2003/424/WE [12],
 • układ ociepleniowy uzyskał klasyfikację co najmniej A2-s3,d0 według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [3],
 • warstwa termoizolacyjna i warstwa wierzchnia mają klasyfikację co najmniej A2-s3,d0 według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [3].

Ponadto układ ociepleniowy z warstwą termoizolacyjną klasy co najmniej A2-s3,d0 klasyfikuje się bez badań jako nierozprzestrzeniający ognia, jeżeli identyczna warstwa wierzchnia z warstwą izolacyjną klasy B-s1,d0 lub niższej (na tym samym podłożu) uzyskała klasyfikację jako nierozprzestrzeniająca ognia.

Trwałość balkonów i loggii – błędy projektowe i wykonawcze
 
Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
 
Właściwości farb i tynków cienkowarstwowych a teorie na ich temat
 

Niektóre z tych zapisów są sprzeczne z wymaganiami normy i aktualnych wymagań prawnych. Zmieniono to w projekcie nowelizowanej normy PN-B-02867:1990+Az1:2001 [7], która z jednej strony jasno precyzuje zasady rozszerzania klasyfikacji w stosunku do układu poddanego badaniu, z drugiej zaś wprowadza zmiany w metodyce badania, dotyczące przede wszystkim warunków kondycjonowania próbek i wykonywania badań.

Według projektu normy badanie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz budynku miałoby być realizowane w warunkach takich samych, jak określone w aktualnie obowiązującej normie, jednakże w pomieszczeniu o kubaturze min. 750 m³.

Prowadzone w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych badania, mające na celu ocenę wpływu warunków badania (w określonej normą temperaturze, przy braku opadów i przy określonym ruchu powietrza) na wolnym powietrzu oraz w pomieszczeniu, nie potwierdzają znaczenia tych czynników dla uzyskiwanej klasyfikacji NRO.

Przedstawione w skrócie zmiany są nadal na etapie projektu.

Inne czynniki

Niezależnie od uzyskiwanych wyników i klasyfikacji wciąż często dochodzi do rozprzestrzeniania się ognia przez ściany zewnętrzne, np. wówczas, gdy w rozwijającym się pożarze źródło ognia jest większe od zastosowanego w badaniu lub gdy podczas montażu systemu zastosowano materiały różniące się dopuszczoną w klasyfikacji gęstością, mające inną grubość, a przede wszystkim – co jest nagminnym błędem wykonawczym – nie zachowano zasad prawidłowego przyklejania warstwy termoizolacyjnej (fot. 3–4).

Dlatego bardzo ważne jest, by środowiska naukowe kształtowały świadomość wykonawców w zakresie znaczenia ich działań dla bezpieczeństwa użytkowania powstającej konstrukcji oraz by szukano właściwych przyczyn zagrożeń występujących w warunkach rzeczywistych.

LITERATURA

 1. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (DzUrz L 49 z 11.02.1989, s. 12–16).
 2. ETAG 004:2011, „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”.
 3. PN-EN 13501-1+A1:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461).
 6. PN-EN 13501-1:2008, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.
 7. PN-B-02867:1990+Az1:2001, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
 8. PN-B-02862:1993+Az1:1999, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”.
 9. UA GW VII 09/2006 z dnia 22.12.2006 r. dotyczące zasad klasyfikacji ociepleń ścian zewnętrznych budynków wykonywanych systemem bezspoinowym w zakresie rozprzestrzeniania ognia.
 10. Decyzja Komisji 96/603/WE z dnia 4 października 1996 r. ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (DzUrz L 267 z 19.10.1996, s. 23–26).
 11. Decyzja Komisji 2000/605/WE z dnia 26 września 2000 r. zmieniająca decyzję 96/603/WE ustanawiającą wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C (2000) 2640) (DzUrz L 258 z 12.10.2000, s. 36–37).
 12. Decyzja Komisji 2003/424/WE z dnia 6 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję 96/603/WE ustanawiającą wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne, przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C (2003) 1673) (DzUrz L 144 z 12.06.2003, s. 9).
 13. Strona internetowa: NowosciBudowlane.com.pl.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Jak zaoszczędzić dzięki kompleksowej izolacji domu?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ciepło ucieka przez dach, ściany, okna, drzwi oraz podłogi na gruncie lub piwnicę.
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


mgr inż. Michał Wieczorek
mgr inż. Michał Wieczorek
Michał Wieczorek ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na Akademii Rolniczej. Pracuje w Oddziale Szkła i Ceramiki ICiMB w Krakowie jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej. Jest aut... więcej »
mgr inż. Małgorzata Niziurska
mgr inż. Małgorzata Niziurska
Małgorzata Niziurska ukończyła Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracuje w Oddziale Szkła i Ceramiki ICiMB w Krakowie jako kierownik Zakładu Gipsu i... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
2/2020

Aktualny numer:

Izolacje 2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Ludomir Duda: Warunki Techniczne muszą być zmienione
 • - Płyty fundamentowe - posadowienie i układ warstw
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.