Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Fot. 1. Ocieplenie ściany zewnętrznej wełną mineralną | Thermal insulation of external bulkheads from the inside – materials, technologies and design
Fot. 1. Ocieplenie ściany zewnętrznej wełną mineralną | Thermal insulation of external bulkheads from the inside – materials, technologies and design
Isover

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem może być wykonanie ocieplenia od strony wewnętrznej.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA - kliknij tutaj »

Docieplanie od wewnątrz ma pewne wady. Jedną z nich jest ryzyko zawilgocenia przegrody. Na skutek niskiej temperatury otoczenia temperatura wewnątrz przegrody znacznie spada, co powoduje kondensację na styku warstwy konstrukcyjnej i izolacji cieplnej.

Wówczas, zależnie od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu, parametrów technicznych przegrody i sposobu wykończenia powierzchni wewnętrznej, w krótszym lub dłuższym czasie dochodzi do pogorszenia komfortu użytkowego – ściany zewnętrzne przestają akumulować ciepło, co niekorzystnie wpływa na mikroklimat pomieszczeń. Inną wadą jest występowanie mostków termicznych, które są trudne do wyeliminowania w ociepleniach od wewnątrz (Czytaj więcej na ten temat).

By wspomnianych problemów uniknąć, należy stosować odpowiednie materiały i technologie (mogą to być rozwiązania wykorzystujące zarówno klasyczne materiały termoizolacyjne, jak i nowoczesne materiały ociepleniowe), a także projektować przegrody z uwzględnieniem zjawisk wilgotnościowych.

Tradycyjne materiały termoizolacyjne

W technologiach tradycyjnych stosuje się m.in. styropian i wełnę mineralną (fot. 1). Na ocieplanej powierzchni wykonuje się ruszt drewniany lub lekką konstrukcję z systemowych profili metalowych, a przestrzeń między elementami podkonstrukcji ściśle wypełnia się płytami termoizolacyjnymi.

Ocieplenie powinno być szczelnie osłonięte warstwą skutecznej paroizolacji i wykończone płytami gipsowo­‑kartonowymi lub – w wypadku polistyrenu (XPS, EPS) – tynkiem cienkowarstwowym.

Fot. 2–6. Nowoczesne materiały termoizolacyjne: płyty korkowe (2), płyty poliuretanowe (3), płyty klimatyczne (hydroaktywne) (4, 5, 6) | Fot. Corkpol (2), Recticel Insulation (3), Ecovario (4), KEIM Farby Mineralne (5), Xella Polska (6)

Nowoczesne materiały termoizolacyjne

Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków, autor: Krzysztof Pawłowski,oprawa miękka, stron 168, ISSN 2300-3944, numer 2/2013
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

W rozwiązaniach z zastosowaniem nowoczesnych materiałów (fot. 2–6) można wyróżnić dwie metody [1]:

 • ocieplenie ze szczelną barierą paroizolacyjną od strony wnętrza,
 • systemy, które gwarantują swobodny przepływ strumienia dyfuzji przez przegrodę.

Systemy z barierą paroizolacyjną

W szczelnych systemach z barierą paroizolacyjną stosowane są najczęściej płyty ociepleniowe z pianki poliuretanowej o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ = 0,023–0,030 W/(m·K), jedno- lub obustronnie pokryte metaliczną powłoką paroizolacyjną lub papierem mineralnym z powłoką antydyfuzyjną. Płyty mają grubość od 2 cm do 12 cm.

Wybór sposobu montażu zależy w dużej mierze od rodzaju podłoża, a także od wymogów budowlanych. Płyty można przyklejać bezpośrednio do podłoża klejem gipsowym (lub systemowym) albo mocować za pomocą profili listwowych (rys. 1–2).

Rys. 1. Montaż płyt poliuretanowych na ruszcie 1 – łata pionowa, 2 – łata przypodłogowa, 3 – wkrętaki mocujące, 4 – płyta poliuretanowa, 5 – konstrukcja nośna (ruszt), 6 – warstwy na złączach: A – klej do taśmy, B – taśma wzmacniająca, C – warstwa szpachlowa, D – warstwa wygładzająca | Fot. Recticel Insulation

Po zamocowaniu płyt ich styki zamykane są przed dyfuzją pary wodnej samoprzylepną taśmą uszczelniającą lub specjalnym kitem uszczelniającym. Warstwą wykończeniową mogą być tynki cienkowarstwowe z siatką lub tapety ocieplające o gr. 3–4 mm.

Rys. 2. Klejenie płyt poliuretanowych bezpośrednio do podłoża 1 – płyta poliuretanowa, 2 – strefy kleju, 3 – warstwy na złączach: A – klej do taśmy, B – taśma wzmacniająca, C – warstwa szpachlowa, D – warstwa wygładzająca, 4 – wcześniej narysowana linia prosta | Fot. Recticel Insulation


W tego typu rozwiązaniach stosuje się również szkło piankowe. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła tego materiału wynosi λ = 0,038–0,040 W/(m·K), a grubość wyrobów dostosowywana jest do obowiązujących wymagań cieplnych. Płyty przykleja się całopowierzchniowo do ścian (np. murowych, żelbetowych). Zaszpachlowaną powierzchnię można pokryć tynkiem i płytkami ceramicznymi.

Systemy z paroizolacją od strony wnętrza najlepiej sprawdzają się w obiektach o wysokiej wilgotności. Ze względu na to, że systemy z barierą paroizolacyjną uniemożliwiają dyfuzję pary wodnej, budynki z taką izolacją muszą mieć efektywną instalację wentylacyjną.

 

 

Systemy paroprzepuszczalne

Druga grupa nowoczesnych ociepleń wewnętrznych to systemy, w których stosowane są płyty o porowatej strukturze i wysokiej przepuszczalności pary wodnej, określane jako płyty klimatyczne lub hydroaktywne: płyty wapienno-krzemianowe, perlitowe czy z autoklawizowanego betonu komórkowego [1–3].

Na rynku dostępne są m.in. płyty klimatyczne o wymiarach 125×100 cm i gr. od 2,5 cm do 5 cm produkowane z silikatu wapiennego [3]. Wyróżniają się wysokimi właściwościami kapilarnymi, uzyskanymi dzięki mikroporowatemu szkieletowi powstałemu z kryształków silikatu. W razie wytworzenia się wilgoci pod warstwą ocieplenia nie ma ryzyka zagrzybienia muru i degradacji izolacji.

Płyta klimatyczna dzięki aktywności kapilarnej pochłania wilgoć i rozmieszcza ją na całej swojej powierzchni, skąd zostaje ona odparowana. Materiał nie traci przy tym właściwości termoizolacyjnych, jest niepalny, bezemisyjny, ma także właściwości antygrzybiczne (pH = 10). Podobne zalety ma klej służący do łączenia płyt i mocowania ich do ścian (rys. 3).

Rys. 3. Ocieplenie przegrody płytami klimatycznymi likwidujące mostek termiczny 1 – masa szpachlowa, 2 – płyta klimatyczna, 3 – klej systemowy, 4 – tynk cementowo-wapienny | Fot. Ecovario

Płyty klimatyczne w postaci płyt samonośnych nie wymagają usztywnień montażowych, a jedynie dokładnego przyklejenia do ocieplanej powierzchni.

O kondensacji wilgoci w przegrodzie

W kondensacji pary wodnej w przegrodzie istotną właściwością jest zdolność do oddawania wilgoci do otoczenia. Wzrost wilgotności otoczenia (powietrza) powoduje, że w każdym materiale wzrasta zawartość wilgoci wskutek sorpcji. Cząsteczki pary wodnej transportowanej przez pory materiału mogą osadzać się na ścianach porów wewnątrz wyrobu wskutek słabego oddziaływania sił van der Waalsa. W efekcie na powierzchni ścian porów powstaje jedno- lub wielowarstwowy film cząsteczek wody. Zjawisko to zachodzi w zakresie do 95% wilgotności względnej. Wzrost wilgotności materiału wraz ze wzrostem wilgotności powietrza opisany jest krzywą sorpcji. Krzywa desorpcji obrazuje sytuację odwrotną – spadek zawartości wilgoci w materiale spowodowany spadkiem wilgotności względnej otoczenia. Im mniejsza różnica krzywej histerezy sorpcji – desorpcji, tym wyższa zdolność materiału do oddawania gromadzonej wilgoci [4].


Innym materiałem zalecanym do ocieplania ścian od strony wewnętrznej jest lekki beton komórkowy (fot. 7–8), występujący w postaci płyt o gęstości do 115 kg/m³.

Fot. 7. Wykorzystanie bloków z betonu komórkowego do termorenowacji spichlerza w Gorzowie Wielkopolskim (mur pruski) | Fot. Ytong

Materiał ten chłonie wilgoć z powietrza i bardzo szybko wysycha. Jego wartość współczynnika przewodzenia ciepła w stanie suchym λ10,dry = 0,042 W/(m·K), a wartość obliczeniowa λD = 0,043 W/(m·K).

Fot. 8. Wykorzystanie bloków z betonu komórkowego do termorenowacji wieży ciśnień w Radomiu (ściany z cegły pełnej) | Fot. Ytong

Płyty charakteryzują się bardzo niskim oporem dyfuzyjnym (współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 3). Oznacza to, że para wodna ma możliwość swobodnego wnikania w porowatą strukturę płyt.

Metody ocieplania budynku od wewnątrz
Ocieplanie budynku od wewnątrz
SPRAWDŹ »

Za izolację hydroaktywną uznaje się również płyty z pianki poliuretanowej z perforowaną siecią otworów kapilarnych wypełnionych paroprzepuszczalną masą mineralną. Wykończeniem powierzchni płyt są mineralne tynki cienkowarstwowe [1]. Aby tego typu ocieplenia spełniały swoje funkcje, pozostałe warstwy przegrody muszą mieć wysoką paroprzepuszczalność. W przypadku pomieszczeń mieszkalnych lub przeznaczonych na długotrwały pobyt ludzi jest to rozwiązanie korzystniejsze niż ocieplenie z paroizolacją – ze względu na naturalną regulację wilgotności wnętrza, wynikającą ze swobodnego przepływu pary przez warstwy ocieplenia. Materiały te są niepalne (klasa A1), więc mogą być stosowane także w obrębie dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych.

Izolacje transparentne

Klasyczne izolacje cieplne są nieprzezroczyste. Ich podstawowym zadaniem jest ograniczenie strumienia ciepła.

Izolacje transparentne natomiast poza ograniczaniem strat ciepła przez przegrodę umożliwiają przepływ światła słonecznego do wnętrza budynku.

Obecnie stosowane są trzy systemy, które można zakwalifikować jako systemy izolacyjne z pozyskiwaniem energii słonecznej:

 • oszklenie trzyszybowe z wypełnieniem z kryptonu (rzadko stosowane jako forma izolacji transparentnej);
 • granulat z aerożelu krzemionkowego umieszczony między dwiema zespolonymi taflami szklanymi;
 • struktury komórkowe lub kapilarne z tynkiem szklanym z absorberem pozyskującym energię słoneczną [5].

Aerożel jest rodzajem sztywnej piany o wyjątkowo małej gęstości. Składa się w 90–99,8% z powietrza, resztę zaś stanowi żel tworzący nanostrukturę. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ tego materiału wynosi 0,018 W/(m·K). Izolacje z aerożelem produkowane są również w postaci nieprzezroczystych izolacji technicznych o wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ = 0,013 W/(m·K).

Fot. 9–10. Zastosowanie izolacji z aerożelu w miejscu cieńszej ściany zewnętrznej

Na fot. 9–10 przedstawiono przykładowe zastosowanie izolacji z płyt z aerożelu [6].

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2013
powiązane produkty

Komentarze

(8)
Włodek | 28.02.2014, 12:21
Raczej w większości ludzie wybierają tradycyjny styropian. Styropian i technologia ocieplania oparta na styropianie to jak na razie najpopularniejsza i najtańsza metoda ocieplenia budynku. Zwłaszcza jak ktoś sam chce ocieplić budynek, wtedy styropian jest niezawodny.
Karol | 28.02.2014, 12:25
Docieplanie ścian od wewnątrz to generalny remont w domu!!! Lepiej docieplić dom styropianem od zewnątrz.
Krystian Tarnowski | 09.02.2016, 15:32

można wykonać izolację termiczną od środka bez wielkich remontów a jedynie przy odświeżeniu mieszkania czy domu

Dominik | 21.07.2016, 11:58
Chciałem też zaznaczyć, że na naszym rynku dostępny jest już materiał o nazwie Kooltherm lambda = 0,020. Daje on możliwość wykonania najcieńszej izolacji od zewnątrz Kooltherm K5, ale także od wewnątrz pomieszczeń Kooltherm K17.

Temat termoizolacji jest skomplikowany. Należy do niego podejść rzetelnie i uczciwie.
Nikt nie neguje faktu, że dla budynku, izolacja zewnętrzna jest lepsza od tej wykonanej do wewnątrz, ale…
… istnieją budynki (sytuacje), w których jedyną opcją jest wykonanie izolacji od wewnątrz.
gosc44 | 11.12.2016, 16:12

Warto rozważyć też masę aerożelową o grubości zaledwie 1 mm a dającą tyle co 10 cm styropianu

xyzal | 20.08.2018, 17:23
Nie żebym bał się nowości, ale wychodzę z założenia , że jeśli coś jest sprawdzone to nie widzę potrzeby szukać nowego, więc artykuł czytam jako ciekawostkę a fundamenty niezmiennie i dziś ocieplił bym dobrym, rekomendowanym przez ITB styropianem
guzik | 19.09.2018, 13:50
Najlepszym materiałem do ocieplenia domu jest styropian, ale zawsze należy sprawdzać, czy styropian nie widnieje na czarnej liście GUNB. Kontrole są przeprowadzane na bieżąco i niestety wśród producentów nie spełniających norm jakościowych jest bardzo wielu producentów styropianów.
GosiaM | 10.11.2018, 11:21
Zagadzm się z przedmówcami, że steropian jest najlepszą, sprawdzoną metodą. Mąż ocieplił dom steropianem TermoOrganika i od tamtej pory w cieplejsze zimowe dni nawet nie muszę włączać pieca.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się na szkolenie z hydroizolacji na gorąco »

Weź udział w wydarzeniu online: "Jak hałas wpływa na nasze życie"

ciepły dach

Systemy natryskowe są wodoszczelne oraz mają doskonałe właściwości mostkujące pęknięcia. Dzięki swojej lekkości i odporności na zużycie, idealnie nadają się do hydroizolacji dachów we wszystkich rodzajach budynków... czytaj dalej »

Już 17 września dowiesz się: Czym jest hałas? Jak na nas wpływa? Dlaczego cisza ma tak duże znaczenie?
Premierowy pokaz przygotowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernikć...
dowiedz się więcej »

Z czego wykonać sufit podwieszany?


Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacjach technicznych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Jak zabezpieczyć budynek przed drganiami?

Skuteczna ochrona przed wilgocią »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów... czytaj dalej » W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Chcesz zaoszczędzić nawet 30% na zużyciu energii?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Oprócz niższych rachunków za energię mamy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania... czytaj dalej »

Jak zrobić spadki na balkonie i tarasie?


Dach, balkon czy taras jest płaski, a więc jak wygląda kwestia odwodnienia? ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim... czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury... czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często... czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
Bożena Orlik-Kożdoń ukończyła Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskała w 2009 r. Pracuje w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli ... więcej »
dr inż. Tomasz Steidl
dr inż. Tomasz Steidl
Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W swojej pracy naukowej zaj... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tarasy wentylowane
 • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.