Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ocieplanie trudnych miejsc w BSO

Jacek Sawicki  |  IZOLACJE 6/2007  |  12.11.2010
Ciąg dalszy artykułu...

Farby elewacyjne

Już na wstępie trudność technologiczna polega na ich odpowiednim pod względem chemicznym dobraniu do tynków, gdyż na rynku istnieje duży wybór farb elewacyjnych o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych, które decydują o walorach użytkowych. Trudności wykonawcze mogą dotyczyć przygotowania proporcji składników tynku i farby oraz realizacji poszczególnych faz robót. Istotne różnice kolorystyczne mogą wystąpić w tej samej partii farb, dlatego trzeba wcześniej zabezpieczyć odpowiednią ilość farby na pomalowanie płaszczyzny elewacji, aby uniknąć śladów przebarwień. Z tych samych powodów powinno się utrzymać jednakowe tempo przebiegu pracy. Podobnie jak przy tynkach fabrycznych, sposób przygotowania fabrycznych farb i warunki nakładania powłok malarskich szczegółowo zawarte są w kartach technicznych i instrukcjach fabrycznych.

UWAGI KOŃCOWE

By uniknąć trudnych sytuacji w ociepleniach, należy zadbać o zachowanie określonych procedur robót, które muszą być wykonane i ukończone jeszcze przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. Dotyczy to w szczególności wszelkich robót dachowych (aby elewacji nie narażać na ewentualne zacieki i nie dopuszczać przenikania wody do wnętrza termoizolacji), a także mokrych prac budowlanych prowadzonych wewnątrz obiektu (tynkowanie ścian, wylewanie posadzek itp.). W tym ostatnim wypadku musi być również zachowana karencja niezbędna do ich osuszania, albowiem wykonawcy chcący zapewnić sobie front robót, idąc na skróty, najpierw montują okna i ocieplenie, a prace wykończeniowe wewnątrz pozostawiają na okres zimowy. Tym sposobem wprowadzane do konstrukcji budynku olbrzymie ilości wody technologicznej w trakcie prac wykończeniowych nadmiernie zawilgacają ściany zewnętrzne i przenikają do warstw systemu ocieplającego elewację.

Uzasadnione uwagi odnoszą się do zachowania odpowiednich warunków przechowywania wyrobów na placu budowy oraz przestrzegania zalecanych warunków pogodowych w fazie prowadzenia prac. Tego rodzaju prewencja wyklucza ryzyko efektu obniżonej jakości materiałowej i technologicznej zastosowanego BSO. Produkty zawierające cement wymagają zatem zabezpieczenia przed bezpośrednim działaniem deszczu, zawierające wodę natomiast – ochrony przed mrozem i podwyższonymi temperaturami.

Robocza temperatura powietrza i podłoża powinna zawierać się w przedziale od +5°C–25°C (czasem po nocnych przymrozkach temperatura ściany jeszcze przez kilka godzin w ciągu dnia pozostaje za niska, by móc przykleić do niej płyty izolacyjne), co dotyczy również każdej operacji technologicznej (do pełnego związania poszczególnych warstw wymagane jest zachowanie przynajmniej 48 godz. z temperaturą dodatnią). Podczas nakładania wypraw elewacyjnych należy unikać bezpośredniego działania słońca (nadmiernie wysusza warstwę wyprawy i utrudnia procesy wiązania) oraz opadów atmosferycznych, mgieł i mżawki (podwyższona wilgotność powietrza wydłuża proces wiązania poszczególnych warstw), a także silnych wiatrów.

Warto uwzględniać w projekcie technicznym passus dotyczący konieczności modernizacji instalacji c.o. oraz rozwiązań prawidłowej wentylacji grawitacyjnej budynku, bez których na powierzchniach ścian wewnętrznych pomieszczeń kondensuje wilgoć sprzyjająca rozwojowi mykoflory. Ocieplanie budynku ze sprawną wentylacją i dobrą izolacją przeciwwilgociową oraz budynku z nieskuteczną wentylacją i izolacją czy budynku nowego (gdzie zazwyczaj występuje podwyższona początkowa wilgotność technologiczna) – w każdym przypadku wymagane jest inne podejście. Brak dokładnej analizy tych zjawisk może stać się powodem późniejszych wad systemu. Stąd też dokumentacja musi wyczerpująco opisać metodę skutecznej wentylacji pomieszczeń, z odpowiednim rozmieszczeniem otworów nawiewnych i wywiewnych oraz sposobem jej regulacji.

Literatura
1. „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń.
2. Wytyczne wykonania BSO – materiały informacyjne firm: Farby KABE, Henkel, Kreisel, Stoispo, Stomix.
3. Strona internetowa: http://www.cieplej.pl/; Porady: J. Żurawski, K. Siemak, „Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu i montażu systemów ociepleniowych”, cz. 1; K. Dusza, „Najczęstsze błędy w projektowaniu i wykonywaniu dociepleń”, cz. 2; J. Żurawski, „Błędy popełniane przy termomodernizacji budynków mieszkalnych”, cz. 3.

 


 

1) Do eksploatacji dopuszcza się tylko rusztowania mające atest producenta lub certyfikat bezpieczeństwa „B”. Jego użytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzór techniczny, co powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Zgodnie z odpowiednimi przepisami rusztowania powinny mieć m.in.: 1) odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracujących na nich osób oraz do składowania materiałów, 2) konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń, 3) zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 4) stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku, 5) w ustawieniu rusztowania powinien być zachowany wystarczająco duży odstęp od powierzchni ścian w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.

2) Zaleca się wyciąć regularny fragment systemu izolacji cieplnej zawierający strefę uszkodzenia (zwykle obejmujący całą grubość izolacji cieplnej). Następnie w obrębie co najmniej 10 cm od obwodu wycięcia starannie usuwana jest warstwa wykończeniowa systemu aż do głębokości siatki w warstwie zbrojonej. Na tak przygotowane podłoże nakleja się wycinek izolacji cieplnej o odpowiednim kształcie, a po stwardnieniu masy klejącej ewentualną szczelinę pomiędzy oryginalną a nową izolacją cieplną wypełnia się materiałem izolacyjnym tego samego rodzaju i w razie potrzeby oszlifowuje. Powstałe szczeliny o szerokości ponad 2 mm wypełnia się wycinkami zastosowanej izolacji cieplnej (w płytach styropianowych szczeliny do wielkości 4 mm można wypełniać pianką PUR). Na wyrównaną powierzchnię zostaje nanoszona nowa warstwa siatki z włókna szklanego z zakładką odpowiednio większą od krawędzi oryginalnego zbrojenia (optymalny rząd wielkości to 10 cm). Wykonując takie prace, należy unikać możliwości uszkodzenia oryginalnego zbrojenia. Warstwa naprawcza musi zachować poziom warstwy pierwotnej. Po wyschnięciu nowej warstwy zbrojonej kładzie się warstwę wykończeniową. Uszkodzenia takie wymagają jak najszybszej naprawy z uwagi na ryzyko wnikania wilgoci do systemu przez uszkodzoną warstwę wykończeniową.

3) Z. Rydz, J.A. Pogorzelski, M. Wójtowicz, „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”, ITB, Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki nr 334/2002, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2002.

4) Zgodnie z zaleceniami producentów systemów próbki płyt styropianowych mocowane są określoną zaprawą klejową do oczyszczonych miejsc na elewacji. Próbę zerwania można podjąć po 72–96 godz. Zerwanie styropianu wskazuje na wystarczającą przyczepność podłoża. Zerwanie w warstwie klejącej wskazuje na niską wytrzymałość spoiny (wskazany kontakt z producentem zaprawy), a zerwanie na styku ściana–styropian sugeruje zły stan techniczny podłoża (należy wykonać odpowiednie prace poprawiające jego właściwości). Jeśli ponowna próba na rozerwanie przyniesie wynik podobny, to warto stosować odpowiednie łączniki termoizolacyjne.

5) W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych (np. pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych), zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników.

 

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2007

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.