Wygięcie wstępne a nośność blachy fałdowej

Przykład dachu o powierzchni wielokrzywiznowej – Ferrari World Abu Dhabi
Przykład dachu o powierzchni wielokrzywiznowej – Ferrari World Abu Dhabi
www.meconstruct.be

Jedną z kwestii, jakie należy rozważyć na etapie sporządzania projektu konstrukcji nośnej dachu, są rozwiązania techniczne, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie gładkiej powierzchni zakrzywionej połaci dachowej.

Projektanci obiektów, takich jak hale widowiskowo- sportowe, terminale lotnicze, stadiony, często projektują dachy o postaci powierzchni jedno- lub wielokrzywiznowej (fot. 1). Warto podkreślić, że przyjęte rozwiązania techniczne powinny być rozpatrywane po podjęciu lub w trakcie podejmowania decyzji o wyborze technologii, w jakiej będzie wykonywane pokrycie dachowe.

Konstrukcja dachu ocieplonego składa się zazwyczaj ze stalowego układu prętowego, blachy fałdowej, termoizolacji oraz hydroizolacji. Kształtowanie krzywizny pokrycia dachowego odbywa się przeważnie na poziomie blachy trapezowej. Jeśli promienie krzywizny połaci dachowej są dostatecznie duże, można stosować prostoliniowe płatwie i w przybliżeniu prostopadle do nich układane płaskie blachy jednoprzęsłowe. Aproksymuje się w ten sposób gładką krzywiznę połaci dachowej za pomocą dostatecznie dużej liczby płaskich arkuszy blachy fałdowej. Przy zastosowaniu tego rozwiązania należy zapewnić odpowiednie warunki podparcia blach w miejscach załamania połaci dachowej (rys. 1). W przypadku dachów jednokrzywiznowych można zastosować zakrzywione płatwie oraz blachy wyginane (rys. 2). Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie łukowych blach fałdowych jedno- i wieloprzęsłowych lub płaskich blach wieloprzęsłowych, którym w trakcie montażu nadawana jest wstępna strzałka wygięcia (rys. 3). W omawianych dachach chętnie stosowane są te drugie ze względu na mniejszą liczbę dostępnych na rynku profili łukowych blach fałdowych oraz ich wyższą cenę jednostkową.

Model obliczeniowy wieloprzęsłowej blachy fałdowej z wygięciem wstępnym

Wpływ wygięcia wstępnego na nośność wieloprzęsłowej blachy fałdowej może być uwzględniony w obliczeniach przez dodanie do siebie: sił przekrojowych powstających od wygięcia wstępnego oraz sił od obciążeń zewnętrznych (rys. 4). Podatność podpór, zarówno w kierunku prostopadłym, jak i stycznym do krzywizny blachy, zależy od podatności płatwi. Dodatkowo w kierunku stycznym do blachy należy uwzględnić podatność połączenia blachy z płatwią.

Analiza geometrii blachy oraz sił przekrojowych

Na potrzeby artykułu przeanalizowano wpływ wygięcia wstępnego na nośność blachy trójprzęsłowej ACP 135/315 o grubości 1,0 mm [2] i przekroju poprzecznym pokazanym na fot. 2 i rys. 5.

Równanie linii ugięcia blachy trójprzęsłowej, o jednakowej rozpiętości przęseł, doginanej do płatwi siłą P w trakcie montażu (rys. 4) można zapisać w postaci wielomianu 3. stopnia:

wz1

 

 

 

 

 

 

 

gdzie:
P – siła potrzebna do wygięcia arkusza blachy,
E – moduł sprężystości,
I – moment bezwładności,
L – długość arkusza blachy (rys. 6).

W tabeli 1 podano charakterystyczne wymiary blachy fałdowej ze wstępnym wygięciem opisanym zależnością (1). Dla porównania w tabeli 2 podano analogiczne wymiary dla blachy o linii wygięcia opisanej równaniem okręgu – jak to może mieć miejsce w wypadku łukowych blach fałdowych. Interpretację graficzną poszczególnych symboli z tabel 1 i 2 przedstawia rys. 6.

Analizie poddano blachy do dachów o 4 wybranych promieniach R krzywizny (tabele 1 i 2). Różnice między analogicznymi wartościami przedstawionymi w tabelach są stosunkowo niewielkie. Strzałka ugięcia blachy od wygięcia wstępnego f1/B dla przęsła pomiędzy płatwiami mieści się w przedziale 1/443–1/166, dla całego arkusza natomiast przyjmuje wartości od 1/173 do 1/65. Z pozoru nie są to wartości znacząco odbiegające od dopuszczalnych w stanie granicznym użytkowalności, jednak nawet stosunkowo niewielkie wygięcie wstępne płaskiego arkusza blachy może znacząco wpływać na obniżenie jego nośności.

Zgodnie z wyrażeniem (1) zastosowanie pierwotnie płaskich blach fałdowych doginanych w trakcie montażu do płatwi, których pasy górne są ułożone stycznie do okręgu o promieniu R, spowoduje powstanie odchyleń połaci dachowej od idealnej geometrii opisanej równaniem okręgu. Jeśli równanie okręgu oznaczymy przez g(x), możemy wyznaczyć funkcję F(x) = f(x)–g(x), która opisuje odchylenia linii wygięcia wstępnego według równania (1) od okręgu. Na rys. 7–8 i 9–10 przedstawiono wykresy odchyłek F(x) dla dachów o skrajnych wartościach analizowanych promieni krzywizny – odpowiednio 75 m i 200 m. Jak widać, odchyłki nie przekraczają 6 mm, czyli 1/500 rozpiętości przęsła, co wydaje się wartością niewielką, szczególnie jeśli uwzględnimy tolerancje wykonania samej konstrukcji stalowej [3] oraz odkształcenia blach spowodowane działaniem obciążeń stałych i zmiennych.

Zestawienie wartości sił przekrojowych analizowanej blachy zawiera tabela 3, odpowiednie wykresy natomiast przedstawia rys. 11. W obliczeniach uwzględniono obciążenie stałe i zmienne (pochodzące od śniegu) o łącznej wartości obliczeniowej 3,00 kN/m².

Na potrzeby analizy założono, że poszczególne arkusze blachy będą przykręcane do płatwi za pomocą stalowych łączników samowiercących i samogwintujących bez podkładki: OC-55038 [4] oraz ON-55032 [5] – zależnie od grubości półki płatwi. Podatność pojedynczego łącznika o średnicy trzpienia 5,5 mm przyjęto według pracy Bródki, Garncarka i Miłaczewskiego [6] o wartości 0,15 mm/kN, skąd wyznaczono sztywność podpory:

wz2

 

 

Jak ocenić poziom zawilgocenia dachu?

Paroprzepuszczalność czy dyfuzja, czyli jak określać wysokoparoprzepuszczalność MWK

Co blokuje wentylację dachów?

Interpretacja norm a zawilgocenie dachu

Ochrona cieplna dachów i stropodachów – materiały i technologie

Impregnaty na dachach

Podatność płatwi nie była uwzględniana w obliczeniach. Model obliczeniowy zbudowano, aproksymując łuk w każdym z przęseł za pomocą 10 prostoliniowych odcinków. W obliczeniach przyjęto charakterystyki efektywne przekroju przedstawionego na rys. 5, które wynoszą odpowiednio (jak dla przekroju ściskanego): dla pola powierzchni Aeff = 14,06 cm²/m, dla momentu bezwładności Ieff = 338,3 cm4/m. Otrzymane wartości sił osiowych (NAB i NBB w tabeli 3) są niewielkie w porównaniu z nośnością przekroju efektywnego na ściskanie, która dla gatunku stali S320GD wynosi 449 kN/m.

Różnica pomiędzy długością L1 (rys. 6) blachy mierzoną po łuku a odległością B pomiędzy osiami płatwi – rozdzielona na każdą z płatwi ((L1–B)/2 w tabeli 1) jest niezwykle mała i nie przekracza różnicy pomiędzy promieniem wiertła a promieniem, mierzonym w rowku gwintu, trzpienia zastosowanych wkrętów (fot. 3). W odniesieniu do analizowanej blachy o grubości 1 mm w przypadku wystąpienia poślizgu blachy względem płatwi łączniki nie ograniczają przemieszczeń blachy na podporach pośrednich. Podobnie wygląda sytuacja w wypadku podpór skrajnych ((L2–B–2B’)/2 w tabeli 1). W związku z tym w dalszych analizach pominięto wpływ siły osiowej na nośność blachy.

Na rys. 12 pokazano, jak zmienia się relacja między siłami przekrojowymi od wygięcia wstępnego a siłami od obciążeń zewnętrznych (rys. 11 i tabela 3). Jak widać, w odniesieniu do analizowanych promieni krzywizny dachu siła poprzeczna od wygięcia wstępnego jest porównywalna z siłą poprzeczną od obciążeń zewnętrznych. Wartość momentu zginającego nad podporą pośrednią od wygięcia wstępnego blachy jest natomiast nawet 5-krotnie większa od momentu generowanego przez ciężar własny i obciążenia zmienne (śnieg) – mimo wspomnianych wcześniej raczej niewielkich strzałek wygięcia wstępnego blachy.

Komentarze

(1)
Feliks | 25.09.2013, 17:53
Przydatny artykuł
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Jak zaoszczędzić dzięki kompleksowej izolacji domu?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ciepło ucieka przez dach, ściany, okna, drzwi oraz podłogi na gruncie lub piwnicę.
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
2/2020

Aktualny numer:

Izolacje 2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Ludomir Duda: Warunki Techniczne muszą być zmienione
  • - Płyty fundamentowe - posadowienie i układ warstw
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.